December 16, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXL


December 16, 2015

– Nir’s dienstpaspoort. Net zo instemmend als Nirmalla uit “Noord” in het parlement bleek, overwegend vertoonde ‘body language’ en ‘zeer ingenomen grimassen’, tijdens en met het verhaal van Gilmore…(!), net zo weinig te bewegen zou zij bij het verstrekken van een diplomatenpaspoort aan een DNA-lid zijn geweest? Zou men niet ‘dienstpaspoort’ bedoelen…? Bij het uitgeven van een ‘diplomatiek paspoort’, moet men heden ten dage wel weer goed uitkijken, aan wie wel en aan wie niet dat ding wordt afgestaan. Want men kan wel degelijk zomaar een zogenaamd ‘immuniteitsreisdocument’ verstrekken, aan iemand die hier of in het buitenland verdacht was/is van het een of ander of zelfs veroordeeld werd voor ernstig strafbare feiten ofwel halsmisdrijf. Maar dan nog bepaald de justitie in het buitenland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de vreemde mogendheid, of immuniteit wordt gehonoreerd. Kan ook zo gebeuren onder Nirmalla of is dat al gebeurd? Namen noemen geen probleem…, hor! Wel goed weten wie via of voor BUZA.sr op post worden geplekt. Voorkomen is beter dan genezen. Celcius wacht net als alle anderen, niet op een onvolkomen antwoord ‘in het openbaar’. Overigens, is het niet ‘dringde aan’…, maar Waterberg “drong aan”. In een era, dat een schrijver van Surinaamse origine een P.C. Hooft in de wacht weet te slepen, mag men wel weer ‘aandringen’ op de ‘drang’ naar grammaticaal verantwoorde uitingen/-latingen, zodat er niet op ander meer alternatieve zaakjes hoeft te worden ‘aangedrongen’ of ‘gelet’. ‘Aandringen, drong aan en heeft ook aangedrongen’. In diplo duplo. Een vaststelling onder internationaal normale omstandigheden en verhoudingen. De vaststelling van een aanspraak op verstrekking van een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort geschiedt door een Minister van Buitenlandse Zaken, met gebruikmaking van de gegevens die door de aanvrager bij de aanvraag zijn verstrekt. De geldigheid van een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort wordt bij elke verstrekking afzonderlijk vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken, met een maximale geldigheid. Voor alle duidelijkheid, universaliteit en lesje uit…, het bekender ‘klasje’.http://www.scriptiebank.be/scriptie/de-diplomatieke-onschendbaarheid-immuniteiten-en-privileges-ee http://www.encyclo.nl/begrip/diplomatieke%2520immuniteithttps://nl.wikipedia.org/wiki/Diplomatieke_onschendbaarheid https://nl.wikipedia.org/wiki/Diplomatiek_paspoort https://nl.wikipedia.org/wiki/Paspoort http://www.asser.nl/media/1592/h-9-diplomatiek-en-consulair-recht-marjoleine-zieck.pdf http//www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/19067 – Elo. Hoogie vindt FISO ‘kwade opzet’ van de regering en ingegeven om de hoogste salarishouders dubbel en dwars te begunstigen. Open deur! Maar tegen welke NDP-er, wenst Hoogie alsnog met gespreide klavieren te ageren? Juist ja! – Herziening. Broodnodig de afgestelde/-gezette vergunningszaakjes van Ameerali te evalueren en daar dwingend verandering in te brengen. Niet alleen dat allerlei vulles misbruik maakt en woon-/levensgenot van de burgerij ondermijnt, wordt de Hinderwet op vrijwel elk niveau met voeten getreden. Zaken zijn in ieder geval niet corruptieongevoeliger gemaakt. Integendeel! Beschermde beroepen zoals die van “Opticien” en ander paramedische beroepen, waar langdurig en kostbaar voor werd doorgeleerd, zijn door middel van het ‘populistisch aftandse gedoe’ van Ameerali, compleet omzeep geholpen. Er zijn nu beunhazen herboren die zonder enige vorm aan legale vergunning, een autowas of schoonmaakbedrijf vlak naast woonhuizen exploiteren en heel gewoon zware compressoren, pompen, industriële stofzuigers en zelfs lichtmotoren aansluiten. Over vervuiling van aangelegen buurgebouwen en het verstoppen van straatrioleringen, door zandophoping en door ‘hoge druk’ afgespoten lateriet, heeft zelf het regeringshoofd of de betrokken districtcommissaris…, dagelijks goed/helder/afkeurenswaardig beeld verkregen. De overheidsdiensten in verschillende ressorten, weten niet goed meer met bepaalde situaties om te gaan. Deze werken elkander nog maar in geringe mate begunstigend in het veld. En dus bij de wettelijk vastgestelde beleidsuitvoering. De ene ambtenaar weet niet goed meer wat de ander doet of al heeft gedaan. Welke toezeggingen wel degelijk of helemaal niet werden/worden rondgeslingerd. Of indringend bij wetsovertreding werden/zijn gedaan. Chaos dus! Ameerali zijn komst en onverwerkte afgang, bracht alleen maar verwarring en groter wanorde. Daar is men het inmiddels, knap over eens geraakt. – PC. De PC Hooft-prijs die in Nederland, een schrijfster van Surinaamse origine werd toegekend en in Mei 2016 haar ten deel valt, wordt inmiddels bejubeld door van alles en nog wat. De Engelsman zou zeggen: “Everybody wants a piece of it…”. “But only the happy few, will be allowed to near it…”. Astrid Roemer heeft met keihard werken aan de haar gegeven talenten, een nog maar door weinigen te evenaren hoogtepunt bereikt. De superlatieven geuit, door wat ongewassen/-gelikte ‘groopies’, dragen bepaald niet bij aan evenwichtiger verwerking van sociaal-maatschappelijke thema’s die Roemer in alle nuchterheid en volwaardiger wijzen, heeft weten te etaleren. Wat in ieder geval mag worden opgemerkt, is dat in 2015 een tweede lichtbundel is gaan schijnen en stralen over de grensoverschrijdende verdiensten die ‘uma fu kondre’ wisten te genereren. “Kranti…’, is niet anders in juister betekenis dan het leveren van ‘strijd’. “Kranti na ini dem koranti!”. http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/15/p-c-hooftprijs-2016-naar-astrid-h-roemer https://nl.wikipedia.org/wiki/P.C._Hooft-prijs – Sluiten. Geruchten dat afdelingen van het allergrootste ziekenhuis van Suriname moeten sluiten? Gaan de medische diensten weer de kant op, van de jaren 1980 – 1992? In januari 1987 was er niet eens een identiteitsbandje, nog te bevestigen aan de pols van een pasgeborene in het Diaconessenhuis. Papiertje, tape en watten. Nu zijn er geruchten, dat als men gaat prikken in het AZP…, misschien nog een pleister (…), maar geen watten meer op de prikverwonding? Het gaat dus weer heel goed in Suriname…, onder een Revo cq. NDP ‘plus’ regering. In 1986 kwamen familieleden met een speciaal afgegeven SLM-vrachtbrief…, zelf met geschonken intubatie-apparatuur voor een dwingende operatie in het AZP. Gaat men weer die richting op? Mooi man! – RKZ. Spoedeisende hulp ‘Noord’ aan de Koninginnestraat, gaat terug naar de status, van een toentertijd al bestaande artsenpost. Een juweel van een operationele terugval. ‘North went south…!’. Zoals vrijwel alles in het land, naar duurzamer ellende en regressie wordt ge-/verschoven. Categorisch over tastbaarder vormen aan tijdelijk ingezette grappen en tomeloze kapitaalvernietiging gesproken. – ‘Go Johnny go…!’. Een verdachte van verkrachting in/bij een zorginstelling, wordt ‘voorlopig’ op vrije voeten gesteld. En dat allemaal op basis van verwarrende getuigenissen en nogal bizarre verklaringen. In het land is het ook nog steeds mogelijk, dat: geïdentificeerde, voorgeleide en zowat uitgeprocedeerde gruwelmoordenaars ‘in relatieve vrijheid’ kunnen rondlopen (…), vanaf het moment, dat het voor hen ingerichte en lopende strafproces de eindfase inging/-gaat. Een ‘makeshift amnestiepaskwil’, werd daarvoor door de meest corrupte politici in stelling gebracht. – Bang. Is Andreetje bang voor vroegtijdig uit te schrijven verkiezingen? Voor een beter Suriname, zou een verkiezing misschien wel de oplossing betekenen, toch…!? Wat kost zo een operatie? Misschien, inclusief al die strijkstokken…, zo een 20 miljoen SRD? Een fractie van wat door Abrikadabri cum suis en voor ieder wat wils, uit OW is weggedragen aan gemeenschapsvermogens. ‘A no so dan, Abri…? Yesss! – ‘Tan tiri!’. Dat moet Andreetje hebben gedacht, toen de ABOP-fractie zich klaar maakte om de vuile was van Bouterse-I buiten het gebouw van De Nationale Assemblee te hangen. ‘Tan tiri yere Edje, bika yu na vriendje, yere…!’. Kan nog leuk worden, met al de losse kanonnen die willen gaan ‘skieten’. – Intussen. “De coalitie voelt zich absoluut niet met de rug tegen de muur, zoals door sommigen wordt beweerd, integendeel…, we zien juist opportunities nu het moeilijk is…”. Wie neemt André Misiekaba dan mee om invulling aan de geëntameerde ‘opportunities’ te geven. Wie denkt Misiekaba dan wel als ondersteunende achterban nog te hebben, na de herhaalde misleiding van het kiezersvolk en de malaise waarin men het land sinds April/Mei 2015 heeft gestort. Met voorkennis en met voorbedachten rade. Hoe crimineel men ook nog geprolongeerd mag denken, de ondersteuning is weggevallen en de weg naar gerechtigheid staat binnenkort wagenwijd en afdoende genoeg geheel justitieel open. Ook dat heeft wetmatig en ‘in politicis’…, absoluut geen missen. – ‘Zu fressen’. “Was haben sie heute zu fressen, Rosi?”. ‘Wir haben gar nichts zu fressen…, wir müssen überleben. Die Nirmala und der Gilly haben kein Geld mehr, also auch hier kein BQ am Wochenende…, mein freund. Haben sie etwas zu fressen für mich und mein liebe Frau? Wir haben hunger…!’. Een strak opgevoerde klucht in Johannesburg…, waar de DNP-er Rosi, de ambassade en misschien ook de residentie, blijk-/schijnbaar droog zijn gelegd. Wat een kwijlmop! ‘Agersi tori, so bun’. http://gfcnieuws.org/ambassade-zuid-afrika-geeft-prioriteit-aan-overleven/ – Boetes. De boete van 790 miljoen euro die de Europese Commissie in 2010 oplegde aan elf luchtvaartmaatschappijen voor kartelvorming, is nietig verklaard door het Gerecht van de Europese Unie. KLM moest ruim 127 miljoen euro betalen, Air France ruim 182 miljoen en Martinair, dat deel uitmaakt van de Air-France KLM-groep 29,5 miljoen euro. De boetes zijn allemaal nietig verklaard, omdat er volgens de rechters tegenstrijdigheden zaten in de argumentatie van de Europese Commissie. Zo vindt het Gerecht dat de Commissie niet voldoende duidelijk heeft gemaakt, waar en door wie regels zijn overtreden. – Disco. Een open deur en de ‘Nobel prijs voor ignorantie’, in de Hollandse inmiddels stevig ingekleurde polders! Veel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf voelen zich geen onderdeel van de Nederlandse samenleving. Dit is een van de uitkomsten van een ‘onderzoek’ onder zo’n 3000 niet-westerse allochtonen dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag heeft gepubliceerd. Ongeveer de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich vooral Turks of Marokkaans en gaat vaak om met personen van dezelfde afkomst. Zij voelen zich ondanks hun ‘nieuwe’ paspoort geen of slechts in geringe mate Nederlander. Zij zijn relatief vaak negatief over autochtone Nederlanders en de manier waarop die tegen migranten aankijken. Onder jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst leeft een sterk en breed gedeeld gevoel van uitsluiting. Zij voelen zich apart gezet, niet gezien als individuele burgers, maar alleen als lid van een migrantengroep en als moslim, komt verder uit het onderzoek naar voren. Onder deze jongeren leeft wantrouwen tegenover de Nederlandse media, de landelijke politiek en de politie. Dit draagt bij aan het gevoel ‘geen’ onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving. Spijtig! Justitia Pietas Fides MMCMXL