December 14, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXXXVIII


December 14, 2015

– Eer. Ere wie ere toekomt. Hij stond mede aan de bron, toen de allereerste olievlekken terechtkwamen op de kleding van aanwezige werkers te Calcutta in het district Saramacca. Een enorme staat van dienst bij bodemonderzoek en op elk ander bouwkundig vlak in de Republiek Suriname. Helaas is hij er sinds hedenochtend 04.30 uur niet meer. Ir Hugo Coleridge ging na een zeer bewogen leven heen. Uitspraak: “…het leven is hard en meedogenloos…”. – China. Spindokter Tsang wil aan het nationaal parlement komen vertellen…, dat ambtelijke dwalingen een relatie tot de Volkrepubliek China verstoren? De komst binnen De Nationale Assemblee van Steven Tsang, zal mettertijd uitspinnen en de werkelijke doelstellingen van hem en zijn geliefden cq. omarmde partijpolitieke organisatie ontbloten. Niet dar parkeren, nyan dringi en dan nu…? Ook dat heeft geen missen, binnen de contrei van benamingen in : de nationale devaluatie partij. DNP. Doet men het nu wel of niet expres…, ofwel met opzet –volgens de archaïsche Badr-optie– om de Surinaamse middenstand totaal te vernietigen, het land vervolgens volledig te verarmen en die traditioneel Surinaamse ‘middle class’ als ‘economic engine’ te vervangen door gladde importnozems? Of zoekt men bewust de onrust op, om dan zoals Maduro met allerlei noodtoestanden te kunnen regeren? Naar de afgrond zal men bedoelen…! Conform wat er in andere landen gebeurde, waarbij onmiddellijk Cuba, Nicaragua en Venezuela door het hoofd schieten? In ieder geval is het plotseling wél weer zo, dat als er geen ‘geautoriseerde handtekeningen’ onder bepaalde financieringscommitteringen komen te staan…, China dan zogenaamd de andere kant opkijkt? Volgens de gebezigde theorieën van ultiem octrooihouder Steven Tsang? Laat het duidelijk zijn dat de Chinese invloeden in en op vrijwel alle continenten, noodzakelijkerwijs en dus gedwongen afnemen. Meer nog omdat ‘de klad’ ook in de economische bedrijvigheid van de Volksrepubliek China er steviger inhakt. “No signature, No moni, No love…, a-no-mi du dati yere…, na Buza.sr du na tori!?”. http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=de%20klad%20erinhttp://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1178.php – Licht. Er is licht in de tunnel…, voor benoemingsoplossing in de functionele leiding bij de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie? Of is er licht in de tunnel…, komende van een aanstormende, alles-vernietigde locomotief met dodelijk treinstel? Die vraag werd middels beeldspraak, in de Welingelichte Kringen degelijk voor-/vastgesteld. – Vrij. Het staat een ieder vrij om de naam van Hugo Coleridge te Googlen. Een actualiserende stroom aan informatie, wordt de googlelaar daarbij niet onthouden. ‘Googlelaar…’, een nieuw woord? Zal op termijn wel blijken. http://www.vakantiearena.nl/suriname/saramaccahttps://www.facebook.com/hugo.coleridge http://nps2010.blogspot.com/2010/04/verkoop-van-staatsolie-verkeerde-visie.html https://www.linkedin.com/in/hugo-coleridge-82b2a335 – Staatsolie. Over Staatsolie gesproken. Rotonde Van ’t Hogerhuysstraat. Op de 13e.dag van December 2015, ging men over tot het per gallon tanken van de (staats-) Yukon, uit stallen van het kabinet voor bijzondere aangelegenheid gereden. Voorteken dat Elias (algemeen-) directeur zou worden, als onverpakt cadeautje aan de oliemaatschappij? Of de formele ingebruiksstelling van de raffinaderij te Tout lui Faut, aan de linkeroever van de Surinamerivier. Een faciliteit die wel tien keer groter lijkt dan die als eerste productie-eenheid, in Italië werd besteld en een stevig aantal jaren ver beneden capaciteit en behoeften, draaiende werd gehouden. Dus een noodzakelijker ‘uitbreiding…’, weer uit Italië. Elias heeft blijkbaar zelf, wat met de rotonde voor de brug tussen Beekhuizen en Meerzorg. Bij oplevering van die mega Ballast Nedam-brug (1999/2000), was de toen nog Nederlander Elias, er ook dichtbij betrokken en werd door oom Jules Wijdenbosch, in de elitestand van gedecoreerden verheven. In die nadagen, betekende een Surinaamse en dus nationale decoratie nog enigs wat. Ondertussen heeft Staatsolie een enorme strop opgelopen. Niet alleen financieel moet men stevig gaan bijbenen, maar ook een initiële brand bij de (productie-)opstart op 13e. December 2015, gebiedt een knappe terugslag. Los nog van het feit, dat niet geïntegreerde energievoorzieningen voor de operationele plant te Tout lui Faut, een weinig productief opstakel vormde, toen de electriciteit vorige week voor enkele uren uitviel. Schade! Ook daar zal zwaar moeten worden geïnvesteerd om niet langer afhankelijk te zijn van krakkemikkige EBS-netwerken. – Chas. Een vislading vol gegevens en informatie heeft Chas Mijnals op de zondag jl. uitgestort over Suriname en de meest recidivistenelementen die ons land sinds 25 Februari 1980 bij leven kent of in de dood heeft gekend. De een na de andere bij herhaling gebezigde leugen, werd door de voormalig voorzitter van de Nationale Militaire Raad –ingesteld na Februari 1980– tot op het bot geschraapt en geheel ontbloot. Het doodslaan van Fred Ormskerk werd uitgesponnen. De bekentenis daaromtrent van Bhagwandas, ook nog steeds voelbaar ingebracht. De plannen om het lijk van de oorlogsheld te verbranden, wijselijk niet aangeroerd. Vooral niet nu er over opgevangen conversaties en allerhande geluidsbandjes daarvan wordt gesproken. De foto’s van een totaal in elkaar geslagen Otmar Rodgers uit een en dezelfde periode, werden in meerder geest ingebrand. Het negeren van waarschuwingen om de voormalige bataljonscommandant van het Nationaal Leger uit het beleids- en bestuurssysteem van het leger te halen en professionele geestelijke hulp te bieden, werd een dure en misschien wel de meest fatale beslissing. De coupplannen die werden gestolen en onvoorbereid uitgevoerd, met alle gevaren van dien voor het verder mogen leven van Surinamers, volwaardig uitgelezen. Eigen landgenoten, waar toch nog wel op werd geschoten. Een Bouterse die nimmer lid was van de Volkspartij. Duidelijk! De rollen en invloeden die Lie Pauw Sam op gegeven momenten vervulde respectievelijk kon aanwenden. De idee kwam in ieder geval wel tot wasdom, dat Chas nu niet meer zou doen wat hij in het verleden wenste te doen. Coups op coups op coups, brengt niemand verder dan wat men nu heeft mogen zien of ervaren. Uitkomst? Een Dew Baboeram als ‘Kuifje’ op schoot bij ‘Kapitein Haddock’, in een sprookjesbos genaamd ‘Brokobaka’ in ‘Brokopondo’. Beide vernoemingen (…), dragen een element van totale mislukking in zich mee. Let wel…, wat er als redenen ook mogen worden opgegeven. De levens van ongewapende Surinamers en een ingezeten Nederlands staatsburger, werden misdadig en gruwelijk genomen. Geen van de mensen stonden bekend als wapendragers. De twee veroordeelde en gevangen gehouden militairen, Sheombar en Rambocus vielen onder gezag van Justitie van Harvey Naarendorp en penitentie van gevangenisdirecteur Jimmy Stolk. En als men een deel van de gemaakte slachtoffers van 08 December 1982 zeer selectief isoleert, als te zijn onaantrekkelijke ‘gasten’ voor de CIA in Langley – Virginia, men dan zeer gevaarlijk bezig is de anderen –niet van het kwaad geïsoleerde—wel degelijk een US-stempel, op de dodelijk doorboorde revers te plakken. Kortom…, keer op keer zijn mensen in de Republiek Suriname vermoord. Op 25 februari 1980 en daarna met een toenemende regelmaat tot ver in de jaren negentig van de vorige eeuw en helaas ook daarna. Of het nou Comvalius, Van Aalst, Sultaan, Bacchus en zijn Guyanese collegawerker aan de Waterkant was…, of Ormskerk, Weissenbruch, Hawker, Oemrawsingh, Rambocus, Sheombar, Oemrawsingh, Goncalves, Baboeram, Behr, Kamperveen, Riedewald…, de vele opgeblazen lijken van het Jungle Commando, de doden van Mopi Kondre en andere manschappen uit het Nationaal Leger, de Moi Wanna slachtingen, Leefland te Wita Gron, Deel & Apai, Herman Gooding, Kieboom/Pitti of wie dan ook! Jungle Commando moordde en verminkte de medemens. Leden van het Nationaal Leger moordden en lieten de Geneefse Conventies ver achter zich in kluizen van Buitenlandse Zaken te Paramaribo, waar de Grondwet was verkracht en opgeblazen. Lijken werden gevuld met explosieven en opgeblazen in de Cottica en/of Coermotibo. Te Stoelmanseiland dronk met lijkenwater. Nog geen twee procent van wat plaatsvond onder nuchtere omstandigheden, in trance gebracht of onder invloed van heftige…, westerse en niet westerse droga! 25 februari 1980 bracht inderdaad de verworvenheden van een mislukte revolutie. De mensen die dat verdedigden, hebben inderdaad de professioneel geestelijke hulp nodig. Chas bleef binnen. Volgens eigen zeggen, ook na de excessen van 1980/1982/1986/1987/1990/1993/1996 en tot kort daarna(…), er lijfelijk bij. Om erger te voorkomen. ‘Noblesse oblige’. Ook Chas krijgt wel een plek in de Surinaamse geschiedenis. Een waar hij het soms wel, maar ook soms helemaal niet mee eens zal zijn. – Alcoa. De Amerikaanse gigant zal de verbintenissen door middel van een Brokopondo Overeenkomst niet laten varen. Logisch, als de ene partij zaken van tafel veegt en een gedegen onderhandeling eigenlijk nooit heeft plaatsgehad. Alcoa zal nimmer de eigen schepen achter zich verbranden of besluiten nemen, onder gezag of toezicht van een regiem, dat eigenlijk nooit voor vol zal of kan worden aangezien. Aan de meer weldenkende Surinamers, nu de taak om goed in de peiling te houden, welke strategische manoeuvres de gigant in Pittburgh, New York of de Braziliaanse vestigingen, wenst te maken. Een volgende regering zal dan gemakkelijker daarop kunnen inspelen. Het is nu komkommertijd en de hoop blijft erop gevestigd, dat die gauw voorbij zal zijn. Overigens duidelijk dat ‘Meneer China’ enkel geïnteresseerd is in rondhout, niet in bauxiet. Tevens in Afrika de rolluiken dichtgooit in de hoop op betere en vruchtbaarder tijden ent. De aangeschreven wingewesten hebben noch in de Kongo, noch elders in de wereld, ook maar enigszins opgeleverd wat men ervan verwachtte. De klad zit er wel degelijk in en beloftes maakten nou eenmaal schuld. Zien is geloven. Boter bij de vis! Nirmala Badrising/Steven Tsang…, eat yr hearts out! https://decorrespondent.nl/549/Wat-doet-China-in-Afrika-denk-jij-/23920479-354a7361 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/11/03/zal-afrika-china-voedenhttp://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4084914/2015/06/21/China-is-niet-de-nieuwe-wereldmacht.dhtmlhttp://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4201424/2015/12/04/China-is-niet-alleen-grondstoffenwolf-maar-biedt-in-Afrika-ook-hulp.dhtmlhttp://www.academia.edu/2090422/De_driehoeksverhouding_Europa-Afrika-China_implicaties_voor_Europa_s_invloed_in_Sub_Sahara_Afrikahttp://www.nrc.nl/handelsblad/2015/12/12/verdwenen-chinese-topman-zit-vast-voor-corruptie-1570146 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/04/china-belooft-afrika-55-miljard-euro-ontwikke-lingshulp Justitia Pietas Fides MMCMXXXVIII