December 10, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXXXV


December 10, 2015

– Idylle. Tijdens een van de idyllische ontmoetingen te Brokobaka, tussen Baboeram en Bouterse, kwam de naam van Lie Pauw Sam enkele malen ter tafel. Jawel…, Lie Pauw Sam van de Volkspartij zou eigenlijk de allereerste ‘revo-premier’ in het land, na 25 Februari 1980 moeten worden. En niet de aan de PNR gelieerde internist Chin A Sen. Maar dat ging dus plotsklaps niet door. Ondanks A Pauw’s ‘voetenapplaus’, tijdens aanmaak van de 25 Februari 1980 – coup. Bovendien werd ‘A Pauw’, bij de viering van de Onafhankelijkheidsdag 1985, door weer dezelfde en bij herhaling figurerende Ch.M. uitgemaakt voor ‘verrader’, vanuit een podium welk was opgesteld langs de schutting van de B.S. Het Park, aan het Onafhankelijkheidsplein. Tijdens het presidentschap van François Mitterand, werd ‘A Pauw’ op een goed moment gevraagd, wat hem de “14 e. Juli”, op de Franse ambassade hier te lande bracht, tijdens de ceremoniële onafhankelijkheidsfestiviteiten van ‘La France’. Antwoord was zeer openhartig. Hij als sociaaldemocraat in hard en nieren, zich daartoe geroepen voelde en de Franse president Mitterand ideologisch en politiek dezelfde waarden aanhing! De volgende vraag ging vanzelfsprekend, richting ‘afzegging’ om de eerste revo-premier te mogen worden. Antwoord: “…toen ik zag dat de hele coup werd ‘georkestreerd vanuit de Nederlandse ambassade’, was het voor mij gebeurd…”. “De authenticiteit was er definitief af…”. Vandaag de dag beweert Bouterse, dat Nederland niets te maken had met aanmaak en uitvoering van de gewelddadige coup d’etat, de dato 25 Februari 1980. De ‘kolonel der grenadiers’ nu wijlen had er geen zier mee te maken? Had men eigenlijk verwacht, Bouterse zou zeggen…, dat Hans Valk de blauwdruk voor de staatsgreep had aangeleverd of dat Den Haag stak achter de overname en het wegschieten van de gekozen NPS ‘plus’ regering Arron? Nederland had er toch niets mee te maken…!? Maar de wapens en munitie die werden gebruikt, waren voor 80 % toch wel van Nederlandse origine en misschien ook wel makelij. Leg de rest maar aan een willekeurige gek uit, die infantiel het welwillend oortje wil leggen, waar onvolwaardige en onwaarachtige verhalen worden verteld. – 400. Dew Baboeram maakte een berekening voor 400 doden, die vanaf 25 Februari 1980 bij politiek geweld, om het leven kwamen. Misschien geen direct politiek geweld, maar wel de economische consequenties, dat het land voor een deel inferieure piloten moest inzetten om de SLM trans-Atlantisch en trans-Caribisch, draaiende te houden. De gevolgen daarvan, laten zich elk jaar opnieuw gevoelen. – Angela. De Rijkskanselier van Duitland, Angela Merkel, werd de ‘Persoon van het Jaar’ bij ‘Time Magazine’. Prestigieus! – Nicolas. Op de helling met zijn totale regering gezet, door het Venezolaans electoraat…, begon Maduro ministers ontslag aan te zeggen. Bij een glashard verlies en winst van de oppositie, met een tweederde meerderheid in het parlement, betekent het voor Maduro eigenlijk maar één ding. Uitstappen…, nog voor de volgende bushalte is bereikt. – Buenos Aires. In Argentinië gaat het er niet beschaafder aan toe. Gewezen Cristina Fernandez de Kirchner van de Peronistische factie, weigert de overdracht van presidentiële attributen en formaliteiten netjes/protocolair af te handelen. Peronisten hebben nooit tegen politiek verlies gekund. Het kan nog warmpjes worden in Buenos Aires. – Mando. Gegeven de houding van de huidige NPS-voorzitter en alles wat zich daaromheen nog voordoet aan ignorantie, heeft Armand Zunder besloten zijn inzet binnen de groene partij te staken. – Misiekaba. Inderdaad gaat het hem niet al te best af. De verkiezingen werden door de NDP ‘gewonnen’. Blijkt dat misleiding en valse voorwendselen aan alles en nog wat, ten grondslag hebben gelegen. Een Pyrrusoverwinning. Nu kan niet eens het vervoer van scholieren, nog even langer worden gegarandeerd. Nog vijf…, Andreetje? Of is het nu nog eens 25 jaren teruggeworpen, in tijd! Intussen de opdracht van Misiekaba, dat de betrokken vervoersondernemingen in de kustvlakte en het achterland, per ommegaand worden uitbetaald. Zien is geloven. – Sharon. De politierecherche gaat indringend bij de bevolking te rade om oplossing en er achter te komen, wie allemaal met de gruwelmoord van Sharon Cairo te maken hadden. Studente die dood en naaktgekleed, in een trens werd teruggevonden. – ‘Felicitaciones’. Zoals het collega-politici betaamt, heeft de VHP welgemeende gelukwensen overgeseind naar de oppositionele krachten in de Republiek Venezuela. Verzameling die met tweederde meerderheid, de parlementaire macht heeft overgenomen van de socialisten. Een succesvolle groep, die het Chavisme ongelukkigerwijs omarmde. Een teken aan de wand voor Paramaribo. – ‘Pai man’. “Mi e wakti, na pai man dey fu ing…’. Een van de laatste uitspraken van Paul B., voordat hij deze aarde verliet. Over 08 December 1982, wilde hij niet met een ieder spreken. Maar na de gebruikelijke uitval in opgekropte drift, wist de geplaagde wel in Mei 1984 uit te brengen…, dat het voor hem persoonlijk een zeer gevoelige zaak betrof. Daarna kon hij op bureau van de BC, wel een groene soft slijten en nam zelf een “ice tea”. – DNA. De voorzitter van De Nationale Assemblee, heeft een vergadering uitgeschreven, waarin het staatshoofd verantwoording moet komen afleggen en vragen beantwoorden die door de leden van het college zijn gesteld. Alles gegeven de huidige politiek zeer precaire situatie in de Republiek Suriname. – Acht. De achtste dag is in de maak ter zake stakingsparool, dat bij de Gros Rosebel operatie in Brokopondo werd afgegeven. Werkwilligen werden inmiddels verhinderd, de (mijn-) exploitatieregio te betreden. – NDP/VHP. ‘Just you dar forget it…’, kan uit een voorpagina-artikel van een ochtendblad worden geconcludeerd. De VHP heeft geen boodschap, aan enig gerucht over coalitievorming met de NDP. – Historica. De Surinaamse historica Caprino, heeft moeite de geschiedkundige/historische waarde van de gepropageerde gesprekken tussen Baboeram en Bouterse te plaatsen. Daar hoeft men geen historicus of jurist voor te zijn. – STKM. De bestuursbevoegdheden van de Stichting Keuring Motorvoertuigen (STKM), welke onder voorzitterschap/directie kwam te verkeren van Leo Brunswijk, zijn na ministerieel ingrijpen en ondersteunend gerechtelijk bevel naar een absoluut nulpunt teruggebracht. Rest uiteindelijk, dat men binnen vijf dagen alle spullen…, groot en klein aan de Staat overdraagt. – Paiman II. Een motie vloog de regering exact om 13.47 uur, om de oren? Waarbij met optellen en aftrekken, Bouterse-II ermee werd geconfronteerd, dat er miljarden zijn verduisterd, enorme lekkages van staatsfinanciën zijn opgemerkt en de economische activiteiten structureel zijn ofwel dreigen te worden vernietigd. In beslag nemen en terugvordering van de door corruptie verduisterde staatsmiddelen; vervolging van de geïdentificeerde daders bevorderen…, wordt in/met de ingediende motie geëist. Schorsing van de assembleevoorzitter en uitkomsten daarvan, in een verslag van de hoofdredactie. – ‘Gowtu’. Intussen zou ‘Rosebel Goldmines’, de civiele zaak hebben gewonnen die tegen stakers werd aangespannen. Het assembleelid Patrick Kensenhuis (NDP) blijft optimistisch, ter zake de ontwikkelingen in en rond de IAMGOLD mijnoperaties. Zien is ook hier weer geloven. Justitia Pietas Fides MMCMXXXV