DEGEDEGE

`Degedege’, voor wie het niet weet, betekent onder meer `rammelen.’ En dat is precies wat onze economie thans doet. De zaak rammelt aan alle kanten en de vooruitzichten zijn momenteel alles behalve goed. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er gaande is en wat ons te wachten staat, lees een andere bijdrage in Keerpunt. Suralco gaat weg en daarmede is het einde verhaal voor onze bauxietindustrie in de komende jaren. Wij, van Keerpunt, zien in de komende tijd geen multinationale onderneming meer geïnteresseerd om in de bauxietsector investeringen te doen. Aluinaarde en aluminium brengen op de internationale markt niet meer voldoende op om op een rendabele wijze goed te kunnen concurreren met andere leveranciers in onder meer China. Dus is Alcoa in hoofdzaak meer geïnteresseerd in andere metalen en de fabricage van andere producten. Bovendien kost het opstarten van een nieuwe raffinaderij de Amerikaanse multinational handenvol geld en die middelen zijn thans niet voorhanden, bovendien hebben de aandeelhouders andere plannen met de onderneming uit Pittsburgh. De Suralco gaat dus weg en de Brokopondo Krachtcentrale houdt het bedrijf tot 2019 achter de hand. Honderden arbeiders verliezen hun baan en de regering kan tot op heden niet vertellen wat voor manier van opvang ze heeft voor deze mensen die thans werkloos geraken. Ook het verlies binnen de bedrijven die voordeel haalden uit de spin-off effecten van een bedrijvige Suralco, zal niet gering zijn. Overal achteruitgang en minder inkomsten voor de Staat en een toename van mensen die opnieuw naar een stuk brood zullen moeten uitkijken. Dan komt er ook nog bijkijken dat geen enkele werkgever thans geneigd is werknemers in dienst te nemen indien het niet strikt noodzakelijk is.

Bij Staatsolie zijn de inkomsten ook niet naar verwachting, gezien de al langer dan een jaar gekelderde prijzen voor een barrel aardolie van meer dan 50 procent. Ook daar ontbeert de overheid belangrijke inkomsten en kampt het bedrijf met enorme schulden die toch afgelost zullen moeten worden. Dan komen thans ook zeer ongunstige geluiden uit de goudsector waarbij Iamgold laat weten dat als de zaak een dalende trend blijft vertonen de komende vijf jaar, het niet langer interessant zal zijn naar goud te zoeken in ons land. De maatschappij is nu reeds bezig om haar personeelsbestand te stroomlijnen. Ook hier lopen de belastinginkomsten van de overheid terug. Hoe meer mensen op straat komen, des te minder zal Lanti toucheren. En terwijl al deze terugval zich voordoet, weet de overheid niet hoe ze moet bezuinigen en blijft ze maar rommelen met een veel te groot ambtenarenapparaat. De regering heeft de government take verhoogd kort na het aantreden van dit kabinet. Uit deze extra verzwaring die ze dan voor het gemak solidariteitsheffing wenste te noemen, heeft ze aanmerkelijk meer inkomsten opgestreken. Over deze inkomsten zou ze inzage moeten verstrekken aan DNA. Tot voor enkele weken geleden heeft ze die cijfers niet kunnen presenteren aan dit wetgevend orgaan. Vanwaar deze geheimzinnigheid aan DNA. Dit college heeft het volste recht inzage te krijgen in dit soort van zaken. Per slot van rekening vertegenwoordigt het college de gehele gemeenschap. Men moet meer doen aan openbaarheid van bestuur, dan krijgt de bevolking een beter beeld van de verrichtingen van het kabinet. Maar juist nu is men bezig zich weer in geheimzinnigheid te hullen waardoor argwaan en wantrouwen plaats maakt voor vertrouwen in het kabinet-Bouterse II. Dat de zaak aan alle kanten rammelt en de overheid niet weet hoe ze haar rekeningen moet betalen, is voor een ieder duidelijk. De inflatoire financiering van het overheidstekort is reeds aangevangen en dat valt nu al te merken aan de depreciatie van de SRD, die nu reeds voor SRD 3.70 voor een dollar wordt verhandeld buiten de officiële financiële instanties. Mooi is dat, zoiets kan je alleen van een regering onder leiding van de revo en NDP-exponenten verwachten.

More
articles