Nu pas ontdekt

Onze onderwijsminister is tot een ground breaking conclusion gekomen.  De Naschoolse Opvang, beter bekend als de NSO, moet stoppen omdat er nooit is geëvalueerd. Deze minister komt niet serieus over. Wie was dan de beste onderwijsdirecteur, zoals hij door enkelen werd genoemd. Heeft hij dan, toen Ashwin Adhin minister was, nooit een grondige evaluatie aanbevolen? NSO heeft vanaf dag één gefaald. Al jaren werd geklaagd dat het niet goed ging. Problemen op problemen. Misschien is men vergeten dat de leerkrachten langer dan een jaar hebben moeten wachten op hun geld. Daarnaast was het eten van sommige keukens niet om over naar huis te schrijven. Het gedeelte van sportontwikkeling is nooit ter hand genomen, maar bovenal was de NSO één grote nyang patu. Corruptie over en weer en de schoolresultaten werden er niet beter van. Ook toen was Peneux directeur van Onderwijs. Heeft hij nooit geadviseerd om de NSO te stoppen? Of wist hij het, maar was hij bang om aan de heilige huisjes te komen. Mensen zijn slapend rijk geworden van de hele Naschoolse Opvang. Het heeft de Staat miljoen dollars gekost en het kind is er absoluut niet beter van geworden.  Er was geen adequate opvang en ook geen begeleiding. Wat er dan over bleef, was duidelijk. Een nyang patu voor de vele politieke vriendjes. Wij weten allemaal ook dat er in Commewijne een hele hetze ontstond toen bepaalde keukens hun geld niet kregen en hun vingers richting een politieke vriend wezen. Wij vinden het goed dat de NSO voorlopig on hold is gezet. Het kon in de huidige vorm onmogelijk verder gaan en weer zouden er schaarse SRD’s in geheimzinnige zakken terecht komen. Wij zijn benieuwd wat de evaluatie van Peneux en zijn team boven water zal brengen. De SRD 90 miljoen die begroot is voor de NSO kan nu liever voor iets anders worden aangewend. Keerpunt is bang dat bij voortzetting van dit project er EBS-achtige zaken boven water zullen komen. Misschien is dat ook goed. Het wordt tijd dat mensen nu beseffen dat er niet van de Staat gestolen kan worden. Dat Peneux nu het project stopzet, zal niet in goede aarde vallen bij de innercircle van de president. Misschien ook daarbuiten. U moet nagaan dat er miljoen gepaard gaan en wie hier en daar een hap verdient heeft zijn toekomst al geregeld. Wat Peneux nu naar voren brengt als reden voor het stopzetten, is natuurlijk mosterd na de maaltijd. Het is absoluut geen rocket science om te weten wat er werkelijk misging. Er was geen uitgebreid wetenschappelijk onderzoek voor nodig om tot de ontdekking gekomen dat het project gedoemd was te mislukken. Het project hing vanaf dag één aan dunne draadjes en touwtjes die het elk moment konden begeven. Die dunne draadjes en touwtjes waren tegelijkertijd ook een bron voor de nyan patu. Het wordt tijd dat wij nu ernstig gaan investeren in het onderwijs zonder dat partijen een slag kunnen maken. Het belang van het Surinaamse kind staat voorop.

More
articles