SLUIPENDE VERHOGING GOVERNMENT TAKE?

Date

Het is niet uitgesloten dat de overheid, ondanks de internationale daling van de aardolieprijs per barrel, ertoe zal overgaan de government take voor brandstoffen te verhogen.  Ze zou dat volgens een bericht in een lokaal dagblad, op een sluipende wijze kunnen doen. Het lijkt ons onmogelijk de government take op een sluipende wijze te verhogen bij de pompen. Elke exploitant van een benzinestation heeft genoeg connecties bij oliemaatschappijen om te weten wanneer de prijs omhoog of omlaag gaat. Ook heeft men genoeg bronnen om te kunnen weten waar de verhoging mee te maken heeft. Niets blijft in dit land geheim en ook binnen het ministerie van Handel en Industrie zal het al gauw geen geheim meer zijn, dat een verhoogde brandstofprijs bij de pompen of elders, te maken heeft met een extra toeslag die in de staatskas moet verdwijnen en bij velen bekendheid heeft gekregen als zijnde de government take. Als de overheid die in grote financiële nood verkeert, zulks toch weer doorvoert, dan zal dat zeker voor grote verontwaardiging zorgen.  Staatsolie is doende haar raffinaderij af te bouwen en zal spoedig met de productie van benzine starten. Diesel zou ze, naar wij vernemen, al produceren alleen is daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. Als straks ook de gasolineproductie op gang komt, zou je mogen veronderstellen dat de prijs voor brandstof voor de Surinaamse consument stabiel zou moeten blijven of zelfs omlaag gaan. Het laatste geloven we niet, omdat de overheid smokkel van brandstof naar de buurlanden zal willen tegengaan. Wat niemand in dit land zal weten te waarderen, is dat een overheid met een goed functionerende raffinaderij en eigen olievoorraden, een verhoogde brandstofprijs aan de consument zal willen presenteren; of dat nu sluipend of openlijk geschiedt.

Dat deze overheid in de fiscale sfeer meer uit dit volk zal willen knijpen, willen we gezien haar huidige financiële positie, graag geloven. Of dat allemaal zonder slag of stoot door de bevolking zal worden geaccepteerd, moet nog blijken. Ook de aangekondigde prijsverhogingen bij de nutsbedrijven moeten goed uitgewerkt worden en gefaseerd geschieden. Pats boem  zaken doordrukken, zal zeker sociale erupties tot gevolg hebben.  Stroom en watertarieven zwaar verhogen zal inflatoire consequenties hebben en wie zal dan het gelag moeten betalen. Juist ja, de gehele bevolking en vooral de armsten zullen zwaar geraakt worden. En heeft men aan bedrijven gedacht die geen ruimte meer hebben tot het verhogen van de prijzen van hun producten. Vooral productiebedrijven zullen hard geraakt worden als men zware tariefverhogingen gaat toepassen. Over dit soort zaken dient deze regering die bekend staat om haar ondoordacht handelen,  goed na te denken en eventuele maatregelen moeten goed uitgewerkt worden.

More
articles