August 7, 2015


25 JAAR GELEDEN


August 7, 2015

30 juli – 4 augustus 1990

Jules Wijdenbosch, ex-premier en voorzitter van de NDP, zegt dat Pronk tijdens zijn bezoek aan Suriname onder meer als doel had om zijn eigen imago op te vijzelen. Hij was namelijk vanwege zijn vroegere houding tegenover ons land, zelfs binnen zijn eigenpartij teruggevallen. Pronk moest in ons land eendevaluatie en een aanpassingsprogramma introduceren en afdwingen. Hij heeft daarnaast het vertrouwen in de Regering opgezegd. De Regering mist alle zelfrespect, om niet te reageren op de door Pronk aangekondigdeval van de Regering. Meer nog, deze Regering heeft zich een loyalere bondgenoot van Nederland getoond, dan van het Surinaamse volk. Minister Redjosentono van LVV, wil dat zowel in de rijstsector als de bacovensector, de retentieregeling wordt verhoogd, omdat met de huidige percentages de allernoodzakelijke inputvoorzieningen niet gedekt kunnen worden. Zo levert de rijstsector met de 35 procentregeling hooguit 12 miljoen dollar op, terwijl de inputbehoefte 16 miljoen dollar is. Als gevolg hiervan kampt de rijstsector al met een achterstand van 36 miljoen. De Regering en de Politiebond weten geen overeenstemming te bereiken. In een lang onderhoud op het Presidentieel Paleis werd gesproken over de eisen van de politie en over een grondig onderzoek naar de moord op inspecteur Gooding. De daders moeten opgespoord worden. Daar er geen overeenstemming bereikt is, blijft de politie in staking. De leiding van de Tucajana Amazons beraadt zich om na te gaan welke onderdelen van de organisatie de wapens kunnen inleveren. De wapens zullen worden ingeleverd bij de grondwettelijk gewapende macht die daarvoor in aanmerking komt. Ruim vierhonderd personen houden een protest demonstratie door de straten van Paramaribo. Op de plek waar het stoffelijk overschot van inspecteur Gooding werd aangetroffen, werd stil gehouden en werden stichtelijke liederen gezongen. Hierna begaf de menigte zich naar het gebouw van De Nationale Assemblee, alwaar een gesprek werd geëist met vicepresident Arron of assemblee voorzitter Lachmon. Een actiegroep van circa honderd jongeren barricadeert de Meursweg. De groep wordt ondersteund door ouderen van de Meursweg. Reden voor de actie, is de slechte conditie van de weg waardoor de schoolbus en lijnbussen niet over de weg willen rijden. Vanuit de instanties die belast zijn met het onderzoeknaar de moord op inspecteur Herman Gooding, ontbreekt het aan elke officiële mededeling. Over de geheimzinnige dame die zich op de avond van de moord in gezelschap van de inspecteur bevond, is nog steeds niets bekend. Er zijn nabij drie politieposten schoten gelost. Het was de politie post te Lelydorp, die allereerst met een dergelijk geval te kampen kreeg. Vanuit een rijdende Isuzu Trooper werd een schot gelost in deze omgeving. Het voertuig kwam vanuit Zanderij en reed na het schot in grote snelheidrichting Paramaribo. Een half uur later werd vanuit een soortgelijk voertuig een schot gelost nabij het bureau Nieuwe Haven. Op hetzelfde tijdstip werd ook in de omgeving van de post Geyersvlijt geschoten. Vier tot vijfduizend personen nemen deel aan een protestdemonstratie, waartoe een 25-tal organiaties heeft opgeroepen. De sfeer onder de demonstranten is grimmig en de ruiten van de voorgevel van De Nationale Assemblee worden met bakstenen ingegegooid. De vergadering die op programma staat kan hier door niet aanvangen. Diverse personen, waaronder Front fractie leider Rufus Nooitmeer en politiebonds voorzitter Jozef Beck trachten de demonstranten ertoe te bewegen huiswaarts te keren, maar zonder succes. Ravaksur eist van de president een grondig onderzoek naar de moord op inspecteur Gooding en de gebeurtenissen van de afdelopen dagen. Het resultaat van dit onderzoek moet uiterlijk 15 augustus aan het volk bekendgemaakt worden, voor de bevrediging van het rechtsgevoel. Ravaksur stelt verder dat de Overheid aanhoudend faalt, doordat zij niet voorziet in een essentieel element van de rechtsstaat, namelijk de veiligheid van haar burgers. Zes dagen na de moord op inspecteur Gooding, is ernog altijd geen begin gemaakt met het onderzoek in deze zaak. Hoewel de commandant van de Militaire Politie onmiddellijk na de moordbij het Openbaar Ministerie aandrong op een effectief onderzoek, kan dit blijkbaar nog altijd niet van start gaan. De commandant van de MilitairePolitie, Iwan Graanoogst, verklaart tegenover de pers dat de procureur-generaal over geen enkele getuige kon beschikken. De Politiebond zegt, dat de verklaringen van commandant Graanoogst en MP-ondercommandant Ganpat, een bekentenis zijn van de betrokkenheid van NL-mannschappen bij de moord op inspecteur Gooding. De Regering is reeds aangevangen met de uitvoering van de motie die in De Nationale Assmblee is aangenomen met betrekking tot de instelling van een onafhankelijk onderzoeksteam. Dit team zou, zoals in de motie is gesteld, onder andere informatie moeten verzamelen welke relevant wordt geachtvoor het onderzoek naar verschillende gebeurtenissen, waaronder tevens de moord op politie inspecteur Herman Gooding. Drie militairen sneuvelen nadat hun voertuig in het Patamaccagebied vanuit een hinderlaag met een granaat uit een raket werper werd bestookt. Het transportvoertuig is onherstelbaar vernietigd. De Pluimveecommissie, veevoerfabriekanten en de Organisatie van Broederijen en Broedeiproductenten (OBBP), zijn per 7 augustus ertoe overgegaan om alleen aan degenen die een kuikenbon hebben, broiler en legvoer te verkopen. De commissie doet dit om de zwarte handel in kuikens en kuikenvoer tegen te gaan.