Regeringen kweken spookambtenaren

Date

Tijdens zijn eerste persmoment als president elect, zei president Desi Bouterse dat er heel veel te doen is rond de financiële situatie van het land. Daarbij speelt het aantal van 54.000 ambtenaren een grote rol. Dit drukt zonder meer op de portemonnee van de overheid. Van dit aantal is een groot deel ‘spookambtenaar’. Dat wil zeggen dat deze werkers om diverse redenen thuis zitten. Sommigen zitten thuis op instructie van de leiding, vooral nadat er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden en ook wanneer bijvoorbeeld coalitie en oppositie of omgekeerd van plaats verwisselen. Het gaat hier grotendeels om kader. Daarnaast heb je ook een grote groep die gewoon aan het werk verschijnt wanneer ze wil. Men krijgt elke maand een salaris en secundaire voorzieningen van de overheid, maar verschijnt niet op kantoor. Daarnaast gaat men een tweede of derde job doen.

Laten wij gelijk vermelden, dat er ook goede landsdienaren zijn die standaard elke dag aan het werk verschijnen en zich goed kwijten van hun taken en verantwoordelijkheden. Dit alles is gecreëerd door opeenvolgende regeringen zelf. Ministeries en directeuren grijpen bewust of onbewust niet in waardoor de lagere ambtenaren zich ook machtig voelen. Al met al kost dit alles het land enorm veel geld. President Bouterse zei terecht dat deze kwestie met goede wetgeving en samenspraak met de vakbeweging opgelost dient te worden. Laten wij in elk geval ervoor zorgen dat het aantal van 54.000 werkers niet meer wordt. Wij zitten al op een exorbitant hoog aantal. Deze regering is daaraan ook debet. Kijk alleen maar hoeveel mensen op de Abop-ministeries zijn aangetrokken. Je vraagt je af waar deze mensen gehuisvest moeten worden. Steeds mensen in dienst nemen om een genoegen te doen, draagt absoluut niet bij aan productieverhoging en de bestrijding van armoede.

Deze overheid zou al goed functioneren met een ambtenarenkorps van rond de 25.000. Minder kan ook. Dit zal een enorme uitdaging zijn voor de zittende regering om op te lossen. Het gaat om een impopulaire maatregel als gepraat wordt over bezuiniging en inkrimpen van het overheidsapparaat. Als het gaat om hard werkenden is er geen vuiltje aan de lucht, maar nu blijkt hoeveel geld elke maand verspild wordt. Het gaat niet alleen om afslanken van het apparaat, maar het besef verhogen bij elke Surinamer dat het zo niet verder kan. Een nadrukkelijke stop voor het aantrekken van personeel is een dringend vereiste. Er is formeel een personeelsstop, maar die wordt duidelijk niet nageleefd.

More
articles