July 4, 2015


VERMINKING


July 4, 2015

Geschiedkundige aantekeningen zijn in vele boeken en geschriften vastgelegd en die kan je niet weerleggen, al proberen bepaalde elementen dat vaak genoeg. Valse politiek geëngageerde leraren, maken er de laatste tijd werk van kinderen verkeerd te informeren en handelen in strijd met de historie van Suriname. Vooral wanneer het de contemporaine geschiedenis van dit land betreft en dan wel de periode van na 1980, heb je zo van die leraren en docenten die de jonge Surinaamse mens verkeerd voorlichten. Dit allemaal om aan misdadiger die nog altijd straffeloos rondloopt, te beschermen. Maar niet slechts over de contemporaine geschiedenis tracht men een andere uitleg te presenteren, vaak genoeg wordt er ook een verkeerde voorstelling van zaken gegeven, wanneer het de koloniale periode betreft. Weer anderen willen niet aan die periode, die op onuitwisbare wijze is vastgelegd in boeken en geschriften, herinnerd worden. Men wil zaken die aan de koloniale tijd herinneren, wegmoffelen instede die zaken juist te behouden en het nageslacht met bewijs in handen te kunnen wijzen op hoe het toen is geweest en op welke vaak verfoeilijke wijze men heeft gehandeld tegen de medemens. Een mooi voorbeeld hebben we deze week gehad toen men onthulde op welke verwerpelijke wijze men tot verminking van een deel van het Presidentieel Paleis het voormalige Gouvernements Paleis, is overgegaan. Enkele gefrustreerde quasi-nationalisten hebben de eerste burger zover kunnen krijgen om het wapen van de West-Indische Compagnie op de voorgevel en onder de nok te verwijderen, en daarvoor in de plaats werd het Wapen van de Republiek Suriname aangebracht. Dat men voor een dergelijke cosmetische correctie heeft gekozen, is onbegrijpelijk. Men verwijdert het wapen van de WIC, maar laat zowel links als rechts delen van al hetgeen toentertijd de Geoctroyeerde Sociëteit vertegenwoordigde, staan. De Geoctroyeerde Sociëteit maakte toch ook deel uit van de koloniale overheersing? Of niet soms? Als je van mening bent dat je met de botte bijl moet gaan hakken op alles wat met de koloniale periode te maken heeft, dan moet je grondig te werk gaan en niet louter het wapen van de WIC doen sneuvelen. Als we naar de creatie van de niet bij name genoemde kunstenaar van het Surinaamse wapen op de voorgevel van het Paleis kijken, dan zien we twee `gasten’ die inheemse broeders moeten voorstellen. De lichaamsbouw van het tweetal doet vermoeden dat ze een reclamecampagne van een lokale gym representeren. Fors en overmatig voorzien van de zogeheten six pack borst en buikspieren, die eerder horen bij een geheel andere etnische groep die niet inheems is, maar in een later stadium in het land gebracht. Heeft niets te maken met de lichaamsbouw van de benedenlandse inheemsen, laat staan met die uit het verre achterland. De knakkers die dit soort verminkingen laten aanbrengen, houden dus heel duidelijk geen rekening met het feit dat we deel uitmaken van het Cultureel Erfgoed van de UNESCO en dat dit soort handelingen uiteindelijk zullen maken dat men Suriname gaat afvoeren van de lijst van lidlanden. Maar dat zal deze cultuurbarbaren die al decennia gefrustreerd ronddwalen in dit land, een worst wezen. Dat hun handelingen ongewoon zijn, kan met enkele voorbeelden worden aangehaald. Na de Franse revolutie heeft men het paleis in Versailles en de riante onderkomens van de Franse koningen ook niet met de grond gelijk gemaakt. Na de Russische revolutie bleven de paleizen van de tsaar ook in Moskou en St. Petersburg staan en werden als musea ingericht. Napoleon Bonaparte bouwde verschillende monumenten in Parijs en daarbuiten, hij bezorgde het Franse volk ook veel verdriet en teleurstelling, maar tot op de dag van heden staat de Arc de Triomphe aan de kop van de Champs Elysées in het hart van de Franse hoofdstad. Jammer dat er mensen zijn in dit land die het cultureel erfgoed uit eigen opgelopen frustraties met een stelselmatigheid wensen te vernielen. Cultuurbarbaren zijn het en zullen het ook blijven.
Het oud wapen van  het presidentieel paleis
Het wapen van de WIC

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249