April 17, 2015


25 JAAR GELEDEN


April 17, 2015

9 – 14 april 1990

In het kader van de verdediging van het gebied rond Moengo, legt het Jungle Commando een mijnenveld aan. Bij deze werkzaamheden ontploft een van de mijnen wat gepaard is gegaan met een hevige explosie. Hierover gaan geruchten de ronde, als zou het Nationaal Leger een aanval hebben gepleegd op het te Moengo staande vliegtuig, waarin enkele weken geleden 1000 kilogram cocaïne was vervoerd. De Franse premier Rocard is van mening dat de Surinaamse vluchtelingen in Frans- Guyana ten spoedigste terug moeten keren naar hun land. Bij een bezoek aan Saint-Laurent-du-Maroni, zegt de Franse bewindsman dat alles in gereedheid is gebracht om te kunnen beginnen met de repatriëring van de vluchtelingen. Tussen minister Redjosentono van Land-bouw, Veeteelt en Visserij en de vakbond van het ministerie is overeenstemming bereikt. De gemaakte afspraken zijn intussen door het personeel bekrachtigd en op papier gezet, waardoor de acties met onmiddellijke ingang zijn opgeschort. De Suralco lijdt door de gebeurtenissen rond 26 maart van dit jaar miljoenen aan schade. Zoals bekend, heeft het Jungle Commando na de arrestatie van Ronnie Brunswijk de stroomvoorziening van Afobaka naar Para-nam stopgezet. Het bedrijf van de Suralco te Moengo werd door het Jungle Commando opgedragen om de activiteiten stop te zetten. De piloot van Brunswijk, Orlando van Amson jr. en de politieagenten Reingoud en Chang, nemen de wijk naar Nederland. Na de arrestatie van Brunswijk voelden zij zich niet meer veilig in Suriname. Consumenten zitten met hun handen in het haar over de verhoging van de prijzen. Op Economische Zaken waar de klachten zijn gerapporteerd, heeft men geen maatregelen gentroffen. De consumenten worden verwezen naar de Dienst Prijscontrole, terwijl bekend is dat men daar al weken in staking is. De 44-jarige Roy Ommel, werkzaam bij de Billiton Maatschappij Suriname, wordt dodelijk getroffen door een schot gelost door een 28-jarige bewaker van eerder genoemde maatschappij. Een andere werknemer, Kisoenlall Bachoe, wordt op 250 meter daar vandaan neergeschoten en is met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De dader leeft in de veronderstelling dat zijn collega’s hem willen tegenwerken, en maakte gebruik van een revolver die niet tot de uitrusting behoorde. De uitbetaling van achterstallige AKB- en AOV-gelden, financiële bijstand en de distributie van voedselpakketten, waarmee op 15 of 19 maart 1990 zou worden begonnen, is uitgebleven. Met het inlopen van deze achterstanden zou in het oosten gestart worden, waarna het zuiden en het westen zouden volgen. Het Jungle Commando bericht vanuit Moengo dat het Nationaal Leger drie vluchten heeft uitgevoerd naar Tepoe. Vermoed wordt dat wapens zijn bezorgd. De Staatsraad besluit in zijn vergadering op 12 april onder meer de Regering te adviseren mee te werken aan de totstandkoming van de ontwerpwet, houdende intrekking van het decreet B-5B van 16 februari 1995 (S.B. 1995 no. 14) in. Het desbetreffende wetsontwerp houdt in het intrekken van de algemene opsporingsbevoegdheid van de Militaire Politie. De Kamperfoeliestraat te Zorg en Hoop is gebarricadeerd door de buurtbewoners. Dit, omdat de straat levensgevaarlijk is geworden vanwege een gat dat de hele breedte van de straat groot is. Openbare Werken is hierop herhaaldelijk geattendeerd, maar reageerde niet. De Bond van Ambtenaren bij de Bestuurs-dienst (BAB), maakt bekend dat zij haar acties versoepeld. Dit houdt in dat alleen de bestuursopzichters en het kantoorpersoneel tot 11:00uur hun werkzaamheden zullen verrichten. Commandant Barabas van het Jungle Com-mando is vermoedelijk overgelopen naar de Tucajana Amazones. Dit vermoeden bestaat bij het Jungle Commando. Barabas heeft een maand geleden verlof gekregen om in Paramaribo een overleden broer te begraven. Sindsdien vernam het Jungle Commando niets meer van hem. Er waren geruchten dat Barabas naar het Nationaal Leger is overgelopen. Radio Boskopu Nickerie (Raboni) is weer in de lucht. Het sation werd op twee februari gesloten, nadat omroepers protesteerden tegen het ontslag van een collega.