April 4, 2015


25 JAAR GELEDEN


April 4, 2015

26 maart – 31 maart 1990

De SLM-piloot Piet de Miranda, is na een Boeing 747 herexamen geslaagd. De Miranda maakt op korte termijn met een Jumbo een verre internationale vlucht. De SLM-piloten worden door de KLM opgeleid. Het is de bedoeling, dat als de SLM over voldoende eigen piloten voor de Boeing 747 beschikt, ze van de KLM een toestel van het voormelde type in huur krijgen om op de Mid-Atlantische route te vliegen. De houten aanlegsteiger voor kleine boten te Kabel, nabij Nieuw-Amsterdam, is ingestort. Vier passagiers en een bromfiets raken hierbij te water. Enkelen moeten zich onder medische behandeling stellen. Uit egards voor vicepresident Henck Arron, besluit het bestuur van de Bond van Personeel in dienst van de Stichting Planbureau Suriname, de sitdown actie op te schorten. De vicepresident had dit verzocht tijdens een kennismakingsgesprek met het nieuwe bestuur onder leiding van voorzitter drs. H.Wesenhagen. De vertegenwoordiger van de Europese Gemeenschap in ons land, Roger Leenders, overhandigt aan president Shankar een schrijven afkomstig van Manuel Marin Gonzalez, vicepresident van de Commissie van Europese Gemeenschappen. In het schrijven wordt medegedeeld dat onder Lome IV voor Suriname ten behoeve van de nationale ontwikkelingsprojecten een bedrag van euro 27 milljoen beschikbaar is gesteld. De kunstenaar Erwin de Vries, haalt een schilderij dat hij in opdracht van de personeelsvereniging van DSB schilderde, terug. Dit omdat een meningsverschil bestaat over de door de kunsternaar bedongen prijs van SF. 65.000 en het bedrag dat de personeelsvereniging bereid is te betalen namelijk SF. 10.000,- Het Jungle Commando vervat zijn visie omtrent de ontwikkeling van het binnenland in een rapport, dat tijdens de gesprekken met de Regering als discussiestuk dient. Met het rapport tracht het Jungle Commando op basis van redelijkheid tot een gemeenschappelijk standpunt te geraken. Een vliegtuig met vier personen en een lading van 1000 kg ruwe cocaïne aan boord, is in Jungle Commando gebied geland en staat nu te Moengo. De aangehoudenen zijn vermoedelijk Colombianen. Het vliegtuig HK 3886, type Commander 690 A model 1984, had als bestemming Apoera in het westen. De bemanning bestaande uit een piloot, een co-piloot, een boordwerktuigkundige en een koerier, zouden verteld hebben dat zij uit koers geraakt zijn vanwege slecht weer. De leiding van de Tucajana Amazones, neemt telefonisch contact op met het Nieuwsagentschap Echo. De Tucajana’s geven te kennen zich te distanciëren van de 1000 kg cocaïne die nabij Moengo door het Jungle Commando in beslag werd genomen. De Tucajana’s betreuren de verdachtmaking en zeggen niet aan de indruk te ontkomen dat men de organisatie in een kwaad daglicht wil stellen. Praktisch de gehele top van het Jungle Commando inclusief adviseurs, worden door het Nationaal Leger gearresteerd in Hotel Ambassador. De omgeving van het hotel werd afgezet door het Nationaal Leger. Leden van het Jungle Commando en de leider van de Unie voor Bevrijding en Democratie, gaven zich over aan het leger en de wapens werden daarbij overgedragen. Het Militair Gezag geeft in een uitgegeven communiqué aan dat in verband met het grote cocaïnetransport op dinsdag 20 maart naar Moengo, men de leiding van het Jungle Commando heeft gearresteerd. Twee leden van het Jungle Commando, die zich daarbij gewapenderhand verzetten, werden door de Militaire Politie dodelijk getroffen. Ronnie Brunswijk doet in een verklaring via de SRS een beroep op de manschappen van het Jungle Commando te Brokopondo, Moengo en andere locaties, zich rustig te houden. Brunswijk zegt te zijn aangehouden op last van de justitie in verband met een onderzoek naar de cocaïnevangst welke het Jungle Commando nabij Moengo deed. De pick-ups van de Suralco worden door leden van het Jungle Commando en de Unie voor Bevrijding en Democratie, gevorderd. De Suralco werd opgedragen acht voertuigen aan de gewapenden af te dragen. De leiding van de Tucajana’s geeft haar opluchting te kennen over het onderzoek door de justitie in de Moengo drugsaffaire en hoopt dat er spoedig klaarheid komt in deze zaak. De Regering van Nederland uit in een verklaring haar bezorgdheid over de gevangenneming van de leider van het Jungle Commando en een aantal van zijn medewerkers. De vrouwen van Bernharddorp die reeds twee maanden hebben postgevat onder de boom tegenover het gebouw van De Nationale Assemblee, schorten hun acties gedeeltelijk op. Ondanks het feit dat hun eisen niet zijn ingewilligd, besluiten de actievoerenden de nacht niet meer onder de mamabon door te brengen. Naar hun mening is hun veiligheid niet meer gewaarborgd. Bewoners van de Magentaweg, een zijweg van de Indira Gandhiweg, zijn in actie uit protest tegen het feit dat zij al vijf jaren geen goede watervoorziening hebben. De NPS Jongerenraad wordt ondoordacht en ondemocratisch handelen verweten, omdat zij ‘juist de minister die de NPS-onderminister op de meest ergrlijke wijze heeft vernederd en de woestijn in heeft gestuurd, op het podium haalt om een lezing te houden over zijn zeer onrechtvaardig grondbeleid’. Dit verwijt komt van ‘het democratisch appel binnen de NPS-Jongerenraad’. Het Jungle Commando heeft geen toekomst, het moet ophouden te bestaan. Dit zegt president Ramsewak Shankar op een persconferentie. De gesprekken tussen de regeringsdelegatie en die van het Jungle Commando waren vastgelopen. De redaciecommissie,bestaande uit vertegenwoordigers van de Regering en het Jungle Commando, die tot taak hadden het concept van de nationale vredesovereenkomst te herschrijven, bereiken slechts op enkele punten consensus. Het overleg stuitte op het punt van de instelling een van authority, waarbij het Jungle Commando autoriteit zou moeten krijgen voor bestuur, beheer, toetsing en controle over het binnenland. Verder zou speciaal voor het binnenland, een Planraad in het leven moeten worden geroepen, alsook een eigen ontwikkelingsbank. De authority zou erop neerkomen dat Suriname wordt verdeeld in het binnenland en overige Surina-me, terwijl door het Jungle Commando was voorgesteld voorlopig af te zien van de instelling van de gedecentraliseerde bestuursvormen die in de grondwet zijn voorzien. De leden van het Jungle Commando onder leiding van tweede man Johan Castro te Moengo, verklaren ondanks de ernstige situatie, de wapenstilstand niet eenzijdig te zullen beëindigen. Met grote ontsteltenis zeggen zij kennis te hebben genomen van de arrestatie van hun leider en andere leden van het Jungle Commando. Commandant Bouterse zegt in een persconferentie dat de arrestatie van de leden van het Jungle Commando is geschied op basis van verkregen informatie en uitspraken van de president. Voorafgaand aan de arrestatie is met de ministers Adjodhia en Soemita afgestemd, waardoor de juiste procedure kon worden gevolgd. Ten tijde van de arrestatie was minister Ajodhia constant op het presidentieel paleis aanwezig en het wekt verbazing als de Regering de volgende dag gelast dat de mensen moeten worden vrijgelaten. Volgens Bouterse kan het Militair Gezag daar geen begrip voor opbrengen. De mijncentrale van de Suralco te Moengo, is tot stilstand gekomen, doordat werknemers van dit bedrijf door leden van het Jungle Commando en de Unie werden opgedragen het werk te staken. De verschepingen van bauxiet-erts vanuit Moengo naar Paramaribo, zijn gestopt en is er grote verwarring ontstaan in het bauxietstadje. Commandant Desi Bouterse, voorzitter van het Militair Gezag, houdt een persconferentie, waarbij de leider van de Jungle Commando, Ronnie Brunswijk, ook aanwezig is. Brunswijk haalt uit naar de Regering en zegt dat met deze Regering niet valt te werken. Toen hij werd gearresteerd, zou hij tegen bevelhebber Bouterse hebben gezegd de zaak niet te vertrouwen en maakte bij de wens kenbaar om met de regeringsautoriteiten te spreken. Soemita treedt op in de hoedanigheid als voorzitter van de Raad van Ministers en geflankeerd door de ministers Radhakisun, Ajodhia en Venetiaan, maakt hij bekend dat de leider van het Jungle Commando op vrije voeten is. Soemita wijst op de door de Regering verleende garantie voor de veiligheid van alle deelnemers aan de vredesonderhandelingen en zegt dat enkele leden van het Jungle Commando zich aan deze bescherming onttrokken hebben. De samenwerking tussen de Surinaamse Luchtvaart Maat-schappij (SLM) en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) per 3 april, waarbij door de eerstgenoemde maatschappij vluchten zouden worden uitgevoerd met een van de KLM gehuurde Jumbo, gaat definitief niet door. Thans worden serieuze aftastende gesprekken gevoerd met een Franse maatschappij, die in staat is hetzelfde product als de KLM te leveren. De Suralco is zeer verontrust over het ultimatum dat de leider van het jungle Commando, Ronnie Brunswijk, aan de Regering heeft gesteld. Brunswijk wil voor de lijken van zijn lijfwachten Stuart Deel en Doetje Apai, zijn afgenomen wapens terug hebben en verlangt dat de boslanddignitarissen die nog in Paramaribo zijn, naar Moengo worden gebracht. De maatschappij realiseert zich dat de sancties die Brunswijk zal treffen als de Overheid niet op zijn eisen ingaat, direct betrekking op haar zullen hebben. Het ultimatum van het Jungle Commando is voorlopig van de baan. Soemita heeft met het Jungle Commando contact opgenomen en hij deelt het Jungle Commando mee dat de twee lijken na sectie en identificatie door familieleden, zullen worden vrijgegeven. Tevens zullen de boslanddignitarissen per vliegtuig naar het bauxietstadje worden gebracht. Inzake de teruggave van de door de justitie in beslag genomen wapens van het Jungle Commando, is er nog geen duidelijkheid. De Nederlandse journaliste Marie Antoinette van Grunsven, is door het Jungle Commando uit Moengo gezet. Grunsven die voor de Gemeenschappelijk Nieuwsdienst en de NOS werkt, werd gevraagd naar Paramaribo terug te keren, omdat zij herhaaldelijk verkeerde berichtgevingen over het Jungle Commando heeft verzorgd.