March 31, 2015


Parmessar verduidelijkt stagnaties projecten OW


March 31, 2015

Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW), heeft gisteravond in De Nationale Assemblee (DNA) verduidelijkt waarom er stagnaties zijn opgetreden bij bepaalde projecten die door zijn ministerie worden uitgevoerd. Hij ging onder meer in op vragen van assembleelid Ronny Asabina, waarom de bouw van dienstwoningen te Stoelmanseiland maar niet afgerond kan worden en er geen schot komt in de bouw van een internaat te Atjoni. Parmessar legde uit, dat er een aanvang was gemaakt met de bouw van het internaat met financiering uit het  Sectorfonds, maar dat uitvoering voor dezelfde aanneemsom niet meer haalbaar was na de unificatie van de wisselkoers in 2011. Dat een politiepost en brandweerkazerne te Moengo niet in gebruik zijn  genomen,  heeft er eveneens mee te maken dat dit project aanvankelijk gefinancierd werd uit het Sectorfonds. Het ministerie moest ook hiervoor in 2011 de financiering transformeren naar een eigen begroting , hetgeen heeft geleid tot stagnaties in de financiële afwikkeling. OW was ook genoodzaakt een nieuwe aanbesteding te houden voor de bouw van het internaat.Thans zijn aan alle gewijzigde financiële adminsitratieve afhandelingen voldaan en zullen deze projecten binnen afzienbare tijd worden afgerond.  Ook de dienstwoningen te Stoelmanseiland, zullen op korte termijn worden opgeleverd, dit geldt evenzo voor het Gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat, dat voor 95% afgerond is. De bewindsman had voorts geen goed woord over voor de beschuldigingen die vorige week in het parlement werden geuit. “Door lid Gajadin is de opmerking gemaakt dat declaraties blijven liggen op het ministerie en dat die pas na betaling van tyuku’s worden afgehandeld”, zei de minister, die repliceerde dat ten aanzien van declaraties, hij kan aangeven dat hij grote inspanningen heeft gepleegd om de zaken transparanter en efficiënter te doen geschieden en dat hij dit samen heeft gedaan met het CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst). Naar zijn zeggen, heeft hij sinds zijn aantreden als minister veel rommel moeten opruimen die decennialang gemaakt is op OW. De projecten zijn steevast getoetst geworden op doelmatigheid en rechtmatigheid, ook zijn veel impopulaire maatregelen getroffen. Parmessar stelde geen kopercent van wie dan ook genomen te hebben en daagde een ieder uit te bewijzen dat er corruptie wordt gepleegd en indien dat het geval is, naar de procureur-generaal te gaan. Hij hekelde voorts het VHP-assembleelid dat een lijst van namen van zijn ministerie openbaar heeft gemaakt, waarmee de privacy van aannemers werd geschonden. Parmessar zei verder dat een bepaalde moraalridder die roept over corruptie, zich diep moet schamen, aangezien hij al vijf jaar riante overheidssalarissen toucheert zonder een dag  ervoor hoeven te werken. Zo’n moraalridder krijgt daarenboven een auto- en telefoontoelage, terwijl hij probeert ambtenaren met een ticket naar Curaçao en Aruba om te kopen. “En dan durft  men het woord corruptie in de mond te nemen. Hebben we hier dan niet te doen met de dief die roept: houdt de dief”, aldus de bewindsman.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249