March 31, 2015


Ministers verwijzen naar PG


March 31, 2015

Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW), ontkent dat er sprake is van corruptiegevallen op zijn department. Parmessar zei dat sinds zijn aantreden op dit ministerie 21 maanden geleden, er grote inspanningen zijn gepleegd om declaraties sneller te doen geschieden. Hij heeft veel rommel moeten opruimen die decennialang gemaakt is bij OW. De minister deelde mee dat projecten getoetst worden op doelmatigheid en rechtmatigheid. In De Nationale Assemblee ging de bewindsman in op vragen gesteld door parlementariërs. Vooral leden van de oppositie, vonden dat er op OW sterk gesjoemeld wordt met staatsmiddelen. Parmessar daagde iedereen uit met bewijzen te komen. Hij zegt dat al een poos moet aanhoren dat zaken niet goed gaan op zijn ministerie, maar niemand is met bewijzen gekomen van wie zich schuldig heeft gemaakt aan ontoelaatbare handelingen. Wie volgens hem enige aanwijzigingen heeft, moet maar de procureur-generaal stappen om daar de klachten in te dienen. Parmessar, kennelijk moe van de beschuldigingen, zei dat hij bij zijn aantreden zich er bewust van was hoe moeilijk het zou zijn op het ministerie. Hij sprak van een “slangenkuil”, maar door zijn inzet heeft hij heel wat zaken kunnen ordenen. Er zijn mensen die roepen over corruptie, terwijl ze al vijf jaar salarissen getoucheerd hebben zonder ervoor te werken. Mensen krijgen auto- en telefoontoelage. Er zou ook getracht zijn ambtenaren met een ticket naar Curaçao om te kopen. “Dit soort mensen durven het woord `corruptie’ in de mond te nemen. De dief roept: houdt de dief”, zei een gebelgde Parmessar. PG Eerder op de dag werd zijn collega van Justitie en Politie ook onder vuur genomen door de oppositie. Met name vanuit het Nieuw Front werd gesteld, dat minister Edward Belfort ook schuldig zou zijn aan corruptieve handelingen. Ook Belfort gaf aan, dat wie maar een greintje bewijs heeft, maar naar de procureur-generaal moet stappen. Mahindre Jogi (VHP/NF) vroeg de bewindsman waarom hij weigert om het gebouw van het parket van de procureur-generaal en het kantongerecht der strafzaken te openen, is dat omdat het ex-minister Santokhi is geweest die de bouw heeft geïnitieerd. Belfort zei hierop dat hij niet weet waarom hij zou moeten weigeren. Het pand is nog niet opgeleverd. Het heeft volgens hem niets met weigeren te maken. Belfort stelde, dat hij gebonden is aan bepaalde structuren. Zolang Openbare Werken nog niet heeft opgeleverd, kan hij onmogelijk over gaan tot de ingebruikname. Bovendien moet het gebouw ook nog voorzien worden van elektriciteit en water. Over de dienstverlening, zei Belfort dat er met man en macht wordt gewerkt om de diensten naar de gemeenschap toe te verbeteren. De minister zegt dat het nog niet is wat het wezen moet, maar dat er gewerkt wordt. Niet alleen in stad en district, maar ook daarbuiten, benadrukte Belfort. Zo wordt er ook gewerkt aan de afronding van de bouw van een politiepost en een brandweerpost te Brownsweg. “Deze posten zijn nog niet operationeel, om-dat er nog aan de elektrificatie en watervoorziening moet worden gewerkt”, zei de minister.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249