Justitia Pietas Fides MMDCCXXVI

Date

– HOK. “Kaloti a no mi, na Andy…”. Als ‘Jimmy Wazig’ niet wil babbelen, is het Internet er nog om zaken juist te illustreren. Hoe kun je er toch zo in tuinen? Papier met je handtekening, is toch oh zo geduldig. Net als de papyrusrollen van de Nijl. Niet te deleten. Hoe kun je halve waarheden en hele leugens, woordelijk zo amateuristisch volhouden. Hoe kun je je broek zo van je achterste laten (af-) trekken en parlementair op je snufferd gaan? Een partijvoorzitter en bewindvoerder op een ministerie…, geheel onwaardig. ‘Hok is een jokkebrok, hor!’. Desnoods met een aantal elastiekjes, tracht men traditioneel een openlijk stukgeschoten knieschijf bij ‘de Paluisten’, altijd al vervangend te camoufleren. De leugen is weer troef, maar zal net als December 1982 ‘grat hari’ worden ingehaald. Ofschoon het Internet niets meer verhult, gaat men door met ontkennen. ‘Dompu ye go dompu…, yere Hok’. En dan: ‘Kaloti washable whistleblow styling…? Out of yr margi-nal league…, Jimmy’. Het is net of deze regering Bouterse, met opzet het meest dubieuze keer op keer aankleeft. http://www.ibtimes.co.uk/dubai-refiner-kaloti-group-bought-5bn-conflict-gold-states-ey-whistleblower-1438023 http://blogs.wsj.com/middleeast/2014/02/26/kaloti-case-lifts-curtain-on-dubai-gold-trade/ http://www.arabianbusiness.com/ernst-young-defends-role-in-kaloti-gold-scandal-540407.html http://www.globalwitness.org/library/revealed-why-dubai%E2%80%99s-first-conflict-gold-audit-never-saw-light-day http://www.thenational.ae/business/industry-insights/retail/dubai-refiner-kaloti-denies-report-over-gold-sourcing-compliance http://www.bbc.com/news/business-26341072 http://www.theguardian.com/business/2014/feb/25/conflict-gold-global-market-trading-kaloti http://www.theguardian.com/business/2014/feb/25/billion-dollar-gold-market-dubai-kaloti

– Stekelig. Somohardjo vindt dat ‘cactus’ in een dorre woestijn thuishoort en niet aan de amandel-vruchtbare Waterkant van Paramaribo. Verder de open deur ‘statement’, dat de cactus niet een schone en maagdelijke lotusbloem vertegenwoordigt, maar eerder een ‘mega – sponsor’ is/blijkt van de regeringspartij. Elo!

– Bosje. Hij had gelijk. Jules Wijdenbosch verweet Runaldo Venetiaan en voorzitter van de NPS te blijven en het presidentschap gelijktijdig te bekleden. Maar wat deed Bouterse vervolgens in 2010? En waar ontstaat nu gerede twijfel over? Jawel, Baasa bij ‘baas’ op de koffie. Met klachtschrift en NDP-pet op de kop. Inderdaad, de objectieve oordeelvorming onder spanning, nu politieke partijen hun beklag gingen doen over hun handel met cq. wandel naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS) onder Merkus. Men moet dan wezen bij Bouterse. Als staatshoofd en in beroepszaken, terwijl hij ook nog voorzitter is gebleven van de NDP. Gelukkig is er een vrije pers die zal toezien en kan (be-)oordelen, in hoeverre zaken nochtans richtig op spoor blijven of kunnen worden gehouden.

– Expres. Men zou bijna kunnen concluderen, dat de regering en regeringsfractie in De Nationale Assemblée, weer enig vertrouwde “één / twee gein” hebben uitgehaald. Zoals bij de creatie van een amnestiepaskwil. En dus nu op de valreep, de begrotingsbehandelingen –nog geen twee maanden voor de algemene en geheime verkiezingen– aan te vangen en aantoonbaar af te jakkeren. Korte bochten te beschrijven, zonder fundamenteel in te willen gaan op vragen en opmerkingen, gedaan door de ‘legitiem – oppositionele krachten’, in het zogenaamd ‘hoogste college van staat”. Geerlings – Simons maakt tegelijkertijd zeer grote kans om de geschiedenis in te gaan, als de meest partijdige en dus slechtste voorzitter die ooit binnen een vigerend volksvertegenwoordigend lichaam optrad. Vanaf dag “één” eigenlijk, toen zij een presidentsverkiezing voorhield die op een totaal verkeerde dag en onder compleet genegeerd protest, plaatsvond. De tijd en geschiedenis zal het leren, ook onverkort neerschrijven en een onvervalst verdiende plek voor tante Jenny reserve-ren/inruimen.

– Ministerieel balspel. Het lijkt erop, dat men elkander de bal glad toespeelt. Hok speelt Kaloti strak naar Andy. En Belfor speelt de bal naar Parmessar. Met de opmerking, dat hij geen gebouwen kan ‘leveren’ zonder enige ‘oplevering’ van Openbare Werken. Andy speelt de valse muntenkwestie, dan ook weer terug naar Belfor. Champions League, ‘be-ta’! Ook op partijniveau had Marinus Bee geen mooie ‘dinges’ te zeggen over Sociale Za-ken, onder zijn multifunctionele partijgenote Amafo. Anderen zeggen weer, medelijden te hebben met de ‘principale’ op Sozavo? Wat een normvervaging en wat een lijm-/lijnbreuken in de regering Bouterse. En dan ook nog een verhaal, dat de NDP zal jagen op de ABOP in het district Marowijne. ‘Ik jaag je op met een inheemse vrouw, hor Lonnie. Denkt die Abrikadabri, in alle onvervalste hoogmoed! Lekker spul allemaal…, zo onderling beziggeraakt. Intussen daagt Parmessar een ieder uit om aan te tonen, dat hij corruptieachtige zaken heeft uitgehaald of verdedigd? Kijk dan toch maar even goed naar de lijst van Asies Gajadien en vertel het volk vervolgens via de parlementaire microfoon, dat er niets aan de hand is. Dat is op zich al een corrupte handeling. Of door quasi boos te worden, dat de betaallijst nu wel op straat ligt. Gevuld met 100 geselecteerde items. In plaats van dat mensen en bedrijven worden betaald, gaat meneertje effekes gepikeerd doen. Amafo gaf aan, dat de meeste van haar projecten echt niet door eigen onvermogen of realisatiegraad, zijn mislukt. Maar eerder omdat ze niet aan stringente criteria voldeden, waardoor internationale/bancaire sponsoren zich terugtrokken of dat Andy de middelen lokaal niet tijdig overmaakte. Vervelend, die waslijst! Zoveel is er niet overgemaakt, dat men door de bomen het bos niet meer kan waarnemen. Wat een land, wat een ‘busbussy’!! ‘A kondre skeer, man!’. Wat wil je dan nog meer? Zelf Andy geeft toe, dat hij niet alles kan betalen. Maar dan wanneer wél? Zeker in de demissionaire periode. Oh jee…, dat ding be-staat bij ons grondwettelijk niet meer. Maar moreel-ethisch wel, volgens de meer diepontwikkelde “savants” die wat rechtsfilosofie en interpretatiekunsten, in hun donder hebben meedragen. Demissionair! ‘Dem man sa yu musu e pai, no sabi dati na ini dem ai’. Boter bij de vis. Dat wil men horen. ‘Pai man no sabi dati, na ini na moni dyari’.

– Bestuur. Men komt ze steeds meer in de openbaarheid tegen. Niet direct gekozen willen worden door het volk, maar gelijk een staatsbestuursfunctie ‘opeisen’. Desnoods via de persmedia. Plekken tekort, hor. Misschien moet men naar 25 ministersposten…, of zo! Of men geschikt is voor het hoge ambt, zal enig HRM – profilering en gedegen forensisch an-tecedentenonderzoek misschien alsnog moeten worden ingezet. En bepaald niet het ‘nattevingerwerk’ uit het verleden. Genoeg ongelukken tot op het hoogste niveau van gekomen. Saneren die k-handel. Het is mooi geweest.

– Wat was dat? Een onderinspecteur van politie nodigt een rekruut uit op zijn kantoor en weet de jongedame ‘tegen wil en dank’ op haar mond te zoenen? ‘Yere no, papi the kisser…’. Disciplinaire maatregel wachten je als persoon en misschien ook onverlet de on-verdiende epauletten. Kwestie van macht? Zien wie baas boven baas is. De strepen, knopen of de sterren. ‘O moro de kom bigi, o moro de kom law’. Lijkt wel een equivalent, dat zich ook binnen bepaalde minder geciviliseerde secties van de politiek wil voordoen. Poli-tie of politiek…, het lijkt ook nog op elkaar. Op een letter na. Maar is bij misbruik van macht, strafrechtelijk om het even.

– Opruimen. Op de zondag jl. werd het weer meer dan duidelijk, op vrijwel alle onafhankelijke ethermedia verwoord. Front ‘plus’ moet chaos op elk maatschappelijk niveau (op-)ruimen, nadat de NDP ‘plus’ knap heeft huisgehouden en is uitgefeest. Verspilling daarbij troef. Carifesta styling, ‘so bun’. En dan komt na de Frontige ruimingsverzameling na enige tijd dan weer een NDP ‘plus’ conglomeraat, om er weer een enorm monetair-/financiële rotzooi van te maken. Weg, ook nu weer, de goudreserves, in een knap verduisterde swap. Vervolgens, komen de Fronters dan nu weer –onder een ander naam– puinruimen en nog voordat de economie kan groeien en/of aansterken, mag het weer levendig zo zijn/ worden, dat een NDP ‘plus’ conglomeraat, meer nog onder leiding van illusoir ‘Model I – Abrikadabri’, goedschiks of kwaadschiks de boel komt (ver-)zieken. Waardeloze cycli in het land, met helaas rampzalige uitkomsten voor dit getergde volk! Allemaal vervallen de-len, onder leiding gedrukt van de minst geschoolden of geestelijk geheel onvermogende/-waardige fenomenen. Heeft absoluut geen missen. Totdat? Yes!

– Gebouwd Erfgoed. Natuurlijk is er bezwaar dat de Waterkant in handen van de virtuele ‘cactus-groep’ komt. Niet eens om de twijfel, die men over bepaalde mensen heeft die daarachter steken. Of de gegevens die bepaalde transmigrerende barometers wensen aan te ge-ven. Maar puur uit historische waarden en ethische normen die men nationaal en internationaal, heeft hoog te houden. ‘Trafassi no sa mang de’. Dat zaakje moet spoorslags worden ingetrokken. Geen ander keuzes voorhanden.
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/28346

– Lekken. Gaat men zich daarmee bezighouden na alle onderzoeksvertragingen of gaat men muggenziften? Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het lekken van foto’s van het onderzoek aan de wrakstukken van de MH17. De foto’s, van de cockpit van het ramptoestel en mogelijke fragmenten van een projectiel, verschenen op een Oekraïense website. De wrakstukken worden onderzocht in een hangar op de vliegbasis Gilze-Rijen. Op een Oekraïense site zijn uitgelekte foto’s gepubliceerd van wrakstukken van de MH17 op vliegbasis Gilze-Rijen. Het zijn delen van het vliegtuig die worden gebruikt in het on-derzoek naar de oorzaak van de ramp. Alle brokstukken zijn naar Gilze-Rijen gebracht. Op de beelden zijn stukken van de cockpit te zien en van metalen deeltjes die waarschijnlijk afkomstig zijn van het projectiel waarmee de Boeing uit de lucht is geschoten. Het is niet duidelijk wie de foto’s heeft gelekt. Het was niet de bedoeling dat de foto’s naar buiten zouden komen, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het onderzoek naar de crash loopt nog. Anderhalve week geleden mochten nabestaanden een deel van de wrakstukken op de vliegbasis bekijken. Ook de pers heeft op de vliegbasis gekeken, maar de journalisten kregen de cockpit niet te zien. De Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft het kabinet om opheldering over het uitlekken van de foto’s gevraagd.

– Defensie. De Griekse regering heeft geen tijd meer te verliezen en moet snel met plannen voor de aanpak van haar economie komen. Dat zeiden de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Franse president François Hollande dinsdag na een gezamenlijke kabinetsvergadering in Berlijn. Hoe eerder de Grieken voorstellen doen, hoe eerder we een overeenkomst kunnen sluiten, werd geconcludeerd. Het overleg tussen Griekse ambtenaren en vertegenwoordigers van de Eurolanden noemde Merkel ‘een begin’. Hollande sloot zich hierbij aan en zei dat er al “te veel” tijd is verloren. De Griekse regering moet met concrete plannen voor bezuinigingen en hervormingen komen om het volgende deel van de door de Eurolanden en het IMF beloofde hulpleningen, te krijgen. Zonder steun dreigt het Griekenland de komende weken in grote financiële problemen te geraken.

– Terug. De koninklijke familie heeft een kunstwerk in bezit, dat tijdens de Tweede Wereld-oorlog door de Duitse bezetters is geroofd van Joodse eigenaren. Dat concludeert de commissie die eind 2013 begon met een onderzoek naar de herkomst van tienduizenden kunstobjecten die behoren tot de zogenoemde Koninklijke Verzamelingen. Het gaat om het schilderij “Het Haagse bos met gezicht op Paleis Huis ten Bosch” van Joris van der Haa-gen. Een Joodse verzamelaar moest het werk in 1942 afstaan aan een Amsterdamse ‘roofinstantie’. Na de oorlog kwam het terecht bij een Nederlandse kunsthandel. In 1960 kocht koningin Juliana het aan, zonder de geschiedenis van het werk te kennen. Het Koninklijk Huis heeft contact opgenomen met de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar om het schilderij terug te geven.

– KLM. De KLM koopt zeventien nieuwe vliegtuigen voor dochter ‘KLM Cityhopper’. De toestellen van de Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer, zullen vanaf 2018 de verouderde ‘Fokkers 70’ vervangen.

– Bijlmer. De meisjes willen niet, maar toch vervolgt justitie hun pooiers, vier mannen uit Zuidoost. Zeker drie meisjes zijn namelijk minderjarig; één was vijftien en is ‘geestelijk gehandicapt’. Ze kregen werknamen als Kelly, Whitney, Candy of Angell en werden uitgegeven op sexjobs.nl of kinky.nl, marktplaats voor prostitutie. De sectie ‘amateurhoeren’ al-leen al, telt hier achttien categorieën. Zeker drie meisjes die onder dit soort werknamen klanten ontvingen…, in een flat aan de Rode Kruislaan in Diemen of op een zolderkamer in de John Franklinstraat in De Baarsjes, waren nog geen achttienjaar oud. Volgens de verdachten werkten de meisjes geheel op eigen verzoek. De pooiers verhuurden in flats een werkkamer, plaatsten advertenties, bleven in de buurt als klanten kwamen, reden de meisjes naar escortafspraken en hielden de voorraad condooms ook bij. Ze werden in Maart 2014 gepakt bij een onderzoek naar thuisprostitutie, waarbij een meisje van vijftien werd aangetroffen. Vier Amsterdammers staan dinsdag voor de rechter. Zij hebben zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan mensenhandel, het prostitueren van minderjarigen dan wel het onder dwang en dreiging van geweld laten werken van meerderjarige vrouwen. Additioneel het witwassen van crimineel vergaard geld.
Ook in Zaandam hadden ze een werkadres. Jorris E. (25) heeft de langste staat van dienst. Hij liet al sinds 2010 vrouwen werken. Salvalino S. (25) zat ruim twee jaar in het vak, Guillano R. (23) en Randy van H. (30) worden gedagvaard voor het prostitueren van minderjarigen over een periode van December 2013 tot Maart 2014.
Dit alles voor zover politie en het OM hebben kunnen onderzoeken, verklaarde de officier van justitie. De vier werkten allemaal zo gesmeerd, niet de indruk werd gewekt, dat ze dit allemaal voor het eerst deden. Tot zover de Amsterdamse pers. Is er iets ten gunste van moraliteiten en verhevener sociale normen veranderd in de Bijlmer (Zuid Oost)? Aan de basis absoluut niet!

Justitia Pietas Fides MMDCCXXVI

More
articles