March 24, 2015


Wereld Waterdag op Peperpot Nature Park


March 24, 2015

Vergroten van het bewustzijn over het belang van water op een innovatieve, interactieve en praktische manier. Dat is het doel geweest van het Wereld Waterdag evenement, dat zondag 22 maart 2015 op Peperpot Nature Park plaats vond als onderdeel van het Suriname Heritage Festival. Lettend op vooral de reacties van de aanwezige kinderen, was het Wereld Waterdag evenement een groot succes met verschillende stations waar aan de slag werd gegaan met uiteenlopende water gerelateerde activiteiten. In het `hoofdwaterstation’ onderzochten jongeren hoeveel water zij gemiddeld in een dag gebruiken, die data werd toegevoegd aan een data-analyse tabel als deel van een mini-onderzoek. Ook werd onderzocht hoeveel water er gemiddeld in hun lichaam is, waarbij geconcludeerd kon worden hoe belangrijk het is om voldoende water te drinken. In samenwerking met de Water Coöperatie Commissie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, werd een jongeren waterdebat gehouden waar jongeren dialoog hielden over het belang van water. Hun opgenomen kennis deelden ze vervolgens verder door de `water-mindmap’ aan te vullen die het belang en de veelzijdigheid van water in zicht bracht, alsook hun tips over hoe ze water konden besparen. Basic Life Skills Education was ook een partner in het evenement en ondersteunde in het schenken van aandacht aan het belang van handen wassen als onderdeel van het `Healthy habits, Healthy lifestyle’ thema. De jonge bezoekers waren niet weg te slaan bij de `hands-on stations’, waar ze onder andere de werking van een zonnepaneel en het belang van water daarbij mochten onderzoeken. Ze kregen de kans om een mini zonnepaneel te bouwen en temperatuur metingen te doen om de werking van het zonnepaneel in actie te zien. Ook konden ze meedoen aan een experiment om stroom op te wekken door de stuwingskracht van water dat over een mini-waterrad viel. Het waterkwaliteitsonderzoek en water en plantenstation, waren ook druk bezocht. De jongeren konden daar onder de microscoop zien wat er in vervuild water aanwezig is. Ook konden ze leren hoe planten `ademen’. Bij succesvolle en enthousiaste deelname aan de verschillende stations, kwamen de jongeren ook in aanmerking voor het water-ganzenbord. Uiteraard waren boswandelingen door het Peperpot Nature Park ook onderdeel van het evenement. De organisatie van de dag was in handen van Stichting Peperpot Natuur Bos in samenwerking met een aantal milieubewuste organisaties, waaronder ALCOA Foundation/SURALCO, Boskalis, WWF, Climatec, Consultants for Engineering and Manage-ment (CEM) en Life Quest. Samen met vrijwilligers van alle deelnemende organisaties, inclusief Basic Life Skills Education en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en overig personeel/stagiaires, is het gelukt om de eerste Wereld Waterdag te Peperpot succesvol te organiseren. Internationaal is 22 maart door de Verenigde Naties in 1992 uitgeroepen om vooral op deze dag bewustzijn te creëren dat water een zeer belangrijke natuurlijke hulpbron is en dat men er zuinig mee moet omgaan, zowel met het oog op gebruik alsook wat vervuiling betreft. Stichting Peperpot ondersteunt dit doel van de internationale organisaties allemaal onder het overkoepelende thema: `Behoud zowel onze natuur alsook ons cultureel erfgoed. De aard van de activiteiten die ontplooit waren tijdens het evenement, werden op een innovatieve manier uitgevoerd, aangezien Stichting Peperpot de focus legt om de komende periode meer activiteiten te ontplooien waar in het bijzonder jongeren, en bezoekers van alle leeftijden ontdekkend meer kunnen leren over de natuur, science, alternatieve energie en het Peperpot cultureel historisch erfgoed. In het in aanbouwzijnde Discovery Center dat de Stichting opzet, zal de nadruk verder hierop gelegd worden. De hoop is dat meerdere organisaties zich zullen aansluiten richting Wereld Waterdag te Peperpot 2016. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Peperpot management op [email protected]

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249