Meer vrouwen in de Besluitvorming 2015

Date

“The achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society ¡n which they work ¡n equality and complementarity, drawing mutual enrichment from their differences.” Deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming, versterkt het gelijkheidsbeginsel en het democratisch gehalte van de politieke organen en betekent een doelmatig gebruik van talenten en bekwaamheden. Zonder deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming, zal het politieke proces minder effectief zijn voor het bereiken van doelen en aspiraties op elk vlak. Uit het resultaat van de verkiezingen van 2010, is gebleken dat de participatie van Surinaamse vrouwen in de politieke besluitvorming na een periode van geleidelijke stijging, sterk is gedaald.
Naar aanleiding hiervan, heeft De Nationale Assemblee in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP), op 09 april 2014 het project ‘Meer Vrouwen in Besluitvorming 2015’ gelanceerd. Het project duurt een jaar en heeft als doel om politiek actieve vrouwen trainingen aan te bieden zodat zij zich beter kunnen profileren. Daarnaast wil het het project de toegang tot de media mogelijk maken middels het uitzenden van korte boodschappen op bijzondere dagen, dit met het oog op de verkiezingen van 2015. De politieke partijen hebben tot nu toe met één of meer vrouwen, afhangend van het aantal zetels dat de partij heeft in het parlement, geparticipeerd aan dit project. In het hele traject van dit project hebben zij meegedaan, waarbij zij aan hun politieke partij kunnen presenteren wat voor hen de meerwaarde is geweest.
In het vervolgtraject van dit project, willen wij ook aandacht geven aan de vrouwen, die daadwerkelijk kandidaat zullen zijn voor de verkiezingen van 2015. Wij willen over deze activiteit met de voorzitter/leidinggevenden van de politieke partijen, van gedachten wisselen over de werkwijze, zodat na de kandidaatstelling, de vrouwelijke kandidaten van de partij de gelegenheid krijgen om mee te doen.

More
articles