March 24, 2015


PDO-kandidaten volksvertegenwoordiging


March 24, 2015

Landelijk heeft de Partij voor Democratie en Ontwikkeling(PDO) negen kandidaten voor De Nationale Assemblee, van wie de kandidatuur van één (Commewijne) nog moet worden bekrachtigd. De acht kandidaten waarover volledige overeenstemming bestaat, zijn: Waldy Nain (Paramaribo), Tingal Eline Kantam-Wongsokarijo (Paramaribo), Tjark Bill Nurse jr. (Paramaribo), Jolanda Estenie Wirodikromo (Nickerie), Braijn Ponirin Ho A Sjoe (Nickerie), Patrick Jatmin Pawiriwinangoen (Saramacca), Harold Toemirin Posetiko (Wanica) en Hugo Mariman Djakoen (Commewijne). De kandidaten van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling, die tijdens de algemene verkiezingen van 25 mei 2015 zullen meedingen naar een zetel in de volkvertegenwoordigende lichamen, hebben op zondag 22 maart een verklaring van bewilliging on-dertekend. Daaraan voorafgaand werd een gelofte afgelegd, luidende: ‘Ik beloof trouw aan de Grondwet van de Republiek Suriname en dat ik alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen. Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de taken die ik namens de Partij voor Democratie en Ontwikkeling zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van de functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan verondersteld wordt dat ik het vertrouwelijke karakter daarvan dien in te zien, geheim zal houden voor anderen dan de personen, die ik uit hoofde van mijn functie op de hoogte behoor te stellen. Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals het een goed lid van de partij betaamt, zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar ben en niets zal doen dat het aanzien van de partij schaadt.’

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249