March 20, 2015


25 JAAR GELEDEN


March 20, 2015

13 – 18 maart 1990

De indianen in het binnenland kunnen niet langer beschikken over de meest noodzakelijke voedingsmiddelen. De zuigelingenzorg is weggevallen en inentingen vinden niet meer plaats. Alle Indiaanse kinderen in het binnenlandzijntevensverstoken van adequaat onderwijs. Duizenden Indianen in Suriname worden met de doodbedreigd. De Surinaam-se regering komt haar verplichtingen tegenover de indiaanse bevolking niet na en werkt alle pogingen tegen om voor deze situatie een oplossing te vinden. Uit alle lagen van de gemeenschap worden er protesten geuit over de wijze waarop een grootdeel van de bevolking gemeend heeft Phagwa te moeten vieren. Handtastelijkhe-den ten opzichte van meisjes en vrouwen en andere vormen van molest waren op de openbare weg aan de orde van de dag. De directie van het Diakonessenhuis blijft bij haar standpunt: “No work, no pay”. De twee punten waarover de bond en de directie het nog eens moeten worden, zijn de verdeling van het loon over het eerstejaar en de be-taling over de actiedagen. Een poging van verpleegkundig directrice Hermien Codring-ton om een middenweg te vinden voor de geschilpunten tussen directie en de bond is verworpen door de directie. Codrington stelde voor dat 50 procent van de actiedagen wordt uitbetaald en dat de rest in de vorm van een voorschot aan de werknemers wordt verstrekt. De SLM-piloten John Adel en Hans Moniz, zijn in functie hersteld en verzorgen weer vluchten voor hun maatschappij. Het tweetal werd kortgeleden van hun functie ontheven nadat zij geweigerd hadden minister Vreed-zaam in verband met een bezoek naar Drietabbetje te vliegen. De vluchten die de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) per drie april met een van de KLM gehuurde Boeing 747 ‘Jumbo’ zou gaan uitvoeren, gaan voorlopig niet door. De SLM heeft namelijk niet genoeg cockpit bemanningen om een geregelde luchtlijn op de Mid-Atlantische route te onderhouden. Circa 125 bewoners van Pontbuiten beginnen onverwachts met acties. Dit omdat zij genoeg hebben van de incidentele injecties die de Overheid toedient ter verbetering van het woon- en leefklimaat in dit gebied. Voor de vormgeving van de acties werd een ge-deelte van het wegdek open gegraven en werden er bordjes geplaatst met een drietal punten te weten: reconditionering van de wegen en onderhoud van Pontbuiten en het ophalen van de trenzen, die een broedplaats vormen voor de gevreesde dengue- muskiet. De paters Heyker en Toon, zuster Monk en een groep van catechisten, constateren dat het vertrouwen in de Surinaamse politiek steeds verder onder het nulpunt zakt bij de bevolking langs de Marowijnerivier. Als gevolg van het afnemen van het vertrouwen in de Surinaamse politiek, zijn de bewoners genoodzaakt zich op Frans-Guyana te oriënteren. Fred Derby zegt dat de bauxietlevy weer operational moet worden. Dit omdat de bauxietsituatie in ons land nog nooit zo gunstig is geweest als in de afgelopen twee jaren. De KLM overhandigt aan een functionaris van de SLM, een lijst van oud-KLM piloten die gekwalificeerd zijn om een Boeing 747 te vliegen. De piloten die de KLM verlaten hebben, worden vervolgens door de SLM benaderd voor een contract. Zij zouden het aan te huren vliegtuig op de Mid-Atlantische route samen met de nog in opleiding zijnde SLM piloten moeten vliegen. De oud KLM piloten blijken echter niet geïnteresseerd te zijn. Hun grootste bezwaar is dat ze zeker 26 weken per jaar in ons land zullen moeten vertoeven. Duizenden, voornamelijk bewoners van het binnenland, zijn aanwezig op het vliegveld Zorg en Hoop om Jungle Commandoleider Ronnie Brunswijk en enkele boslanddignitarissen, waaronder granman Gazon der Aucaners, te verwelkomen. 25 JAAR GELEDEN