March 16, 2015


VRTS blij met wijziging Auteurswet van 1913


March 16, 2015

De Vereniging van Radio-en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS), is blij met de wijziging van de Wet Auteursrecht van 1913 vrijdag 13 maart door De Nationale Assemblee (DNA). De vereniging denkt dat daarmee een einde is gekomen aan de jarenlange maatschappelijk onrust rondom muziekauteursrechten in Suriname. ,,Zoals bekend is aan een auteursrechtenorganisatie in 2005 vergunning verleend om de rechten van burgers die creatieve werken tot stand brachten, te beschermen tegenover de gebruikers van de creatieve werken, en een vergoeding voor het gebruik van die werken te vragen. Helaas zijn door onder andere een onjuist gebruik van dit vehikel, de beoogde doelen niet bereikt”, schrijft de organisatie, doelende op de perikelen rond de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur). De VRTS is enigszins gerustgesteld met de wijzigingen in de Auteurswet van 1913, waarmee een tijdelijke voorziening is getroffen om te voorkómen dat omroepbedrijven op de veiling terecht komen en dat showpromotoren worden ontmoedigd om populaire internationale artiesten naar Suriname te brengen. Deze voorziening geeft producenten van creatief werk de gelegenheid om zich verder te organiseren en te bewerkstelligen dat voor gebruik van hun beschermde werken door derden, een redelijke vergoeding (royalties) wordt ontvangen. De VRTS verwacht dat in de komende maanden door inspraak en intensief overleg tussen alle actoren, alsook consultatie van ter zake deskundigen zowel nationaal als internationaal, de Wet Auteursrecht structureel en operationeel zodanig wordt aangepast en ondersteund, dat zij voldoet aan de moderne inzichten rondom registratie en bescherming van het muziekauteursrecht, inning en besteding van royalties en terdege rekening houdend met de Surinaamse context. Een passage van het persbericht luidt: “De VRTS heeft altijd betoogd en blijft erbij, te willen betalen voor het gebruik van beschermde creatieve werken, indien er sprake is van redelijke tarieven die in onderling overleg zijn vastgesteld, en waarbij transparantie en ideële doelen worden nagestreefd.” De VRTS is het parlement zeer dankbaar voor de voortvarendheid en de coöperatieve houding die is gedemonstreerd en die geresulteerd heeft in de goedkeuring van de wetswijzigingen. Daarmee zou volgens de organisatie aan willekeur een halt zijn toegeroepen, terwijl tegelijkertijd ordening, transparantie en maatschappelijke rust worden bevorderd . Met dit resultaat is aldus de VRTS wederom bewezen dat oppositie- en coalitieleden in nationaal belang intensief kunnen samenwerken om belangrijke prestaties voor land en volk neer te zetten.