March 7, 2015


DE WEEK IN RETRO…


March 7, 2015

– MEMORABILIA.

“Jompo tori”. Het was een week weer vol springpartijen. Van de ene naar de andere politieke organisatie. Concours hippique, ‘so bun’. En dan gruwelmoorden en overvallen. Maar gauw naar de week in Retro en geen tijd verliezen. – Issues. Er komt hoor-/leesbare kritiek en misschien wel terecht. Men kan zich op politiek podia beter gaan bezighouden met de werkelijk productief beladen issues dan zich te verstappen in en vergapen aan geobsedeerdheid met of van/over de Bouterse-verschijning of zijn heftig verleden. Wil men verkiezingen glad en strak winnen, dan kan men zich beter niet te lang of nog langer daarmee bezighouden. – Zwemmen. De buurtbewoners weten allen dat tussen de sluis aan de Surinamerivier, hoek Anton Dragtenweg/Pluto- en David Simonsstraat tot en met de brug nabij de Surinaamsche Bank het krioelt van de aboma-slangen. Misschien moeten ook de enthousiaste naaktzwemmers uit China daarop worden gewezen. – Incestueuze nietigheid. Of was het nattigheid? Men spreekt van incestueuze boekhouders, penningmeesters? In de beste families, sociëteiten, verenigingen en andersoortige bedrijfsgenootschappen, kan men dat in samenspanning of individueel tegenkomen? Op micro en op macroniveau. Valsheid in geschrifte? Een sport! Zie ook de Vrije Tribune van 05.03.2015 Dagblad Suriname. http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/category/vrijetribune/ “In politicis…”, komt men de zaken ook nog gekscherende tegen. Namens wie tekent Monorat en namens wie Nasibdar of mogen beiden niet tekenen, vanwege lopende rechtszaken. Wie tekent bevoegd, namens HPP en wie weer niet? En dan een geïsoleerde Monorat die opportunistisch denkt het dekenschap even met toog en al aan de wilgen te kunnen hangen? Na de stuitende omhelzing van een ander veroordeelde in 2010, nog niets geleerd? Tevens over ethische normen en waarden, genoegzaam hallucineert. Vergeet een important dingetje aan te melden en is inmiddels onvervreemdbaar, dat Brunswijk niet één maar twéé heftige strafvonnissen in Europa heeft opgelopen, ‘a raison’ van 20 jaren gevangenisstraf bij mekaar opgeteld. Een uit de Haarlemmermeer ofwel de rechtbank van ‘Stad Haarlem’ en een ander in de Republiek Frankrijk met zaaknummer: 9917621007, Strafvonnis voor vervoer van droga, te verdisconteren met mederecidive en crimineel Raimundo da Silva Barbosa, dd. 02 October 2000. Door de 13e.strafkamer van Bobigny uitgesproken nabij de ‘lichtstad’ Parijs. Monorat kan zich beter goed oriënteren en laten informeren. Nog wel voordat de brede kant van de schuif, hartstochtelijker ‘bravo- en branie-uitspraken’ wil doen. Nog door een zomerlaken of winterdeken af te dekken. Oh ja, deze dan nog even. “PPP is geen familieblok!”. Wat een leugenmop. – 50 jaar. Als men zo kijkt naar wat ‘levenslang’ met 20 jaren opleverde en nu schoof naar 50 jaren voor ondermeer halsmisdrijven, kan vanzelfsprekend de ‘lekenvraag’ rijzen, wat de moordenaars en uitlokkers van 08 December 1982, onder rechtstatelijk herstelde en genormaliseerde omstandigheden, uiteindelijk te wachten staat. Effekes de lekenspeculanten aan het woord laten en in de gelegenheid stellen meningsvormen te doen exerceren. – Belasting. De boeren calculeren en geven aan, hoeveel belastingen ze aan de Staat die hen bezondigd heeft, moesten/moeten betalen en ze simultaan een te lage opkooprijs mogen inwachten. En dat terwijl de uitgebleven Petro Caribe – zoetigheid, eerder ook nog ‘ernstig verzuurde beloften’ inhoudelijk vertegenwoordigt. Intussen, wordt de nagedachtenis van Hugo Chavez, als vader van alle ‘beloften’ en ‘geloften’ uit het verre westen, in de Baseliek van Paramaribo voor een tweede maal georganiseerd. – Petrobras. Als er een land in grote problemen is komen te verkeren en toeleveranciers van diensten/goederen, naarstig mogen uitkijken niet te worden meegesleept, dan is het Brazilië wel. De tuimeling van geloofwaardigheid is daarbij stuitend. Petrobras in megamoeilijkheden? http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/petrobras-vraagt-serooskerks-bedrijf-bieding-voor-platform-aan-te-houden-1.4778177 – Moord. De roofmoord op een moeder en grootmoeder te Latour, geeft opnieuw de neiging, tezamen met de vele andere misdrijven opgeteld, ernstig te waarschuwen voor ‘de eigen richting’ die luimt. Het recht in eigen handen nemen, is nog maar nauwelijks een te stuiten beleving. – Opinie. De peilingen en uitslagen van Nikos en IDOS worden door Times, grootfinancier van IDOS, vergelijkend gekoppeld en naar overeenkomst(-en) gedreven? Wordt daarmee de geloofwaardigheid in de breedte aangelengd of toch wel drastisch uitgedund? Kan niet anders, zolang “pres” niet met de toegezegde ‘eigen peilingcijfers’ uitkomt. Wat nog wel weer nuttig blijkt voor de oppositionele in ondermeer V7, zijn de benauwende/overdadige/intimiderende vlagoffensieven van de NDP, in het gehele land. Gelijktijdig, ook de megalomane grootpraat die er gebezigd wordt. Machtsconcentratie gewenst, in het midden van ons aller mooie land? Het District “Para” moet een weinig kleurig “één-partijen-stelsel” verwachten, waarbij ‘alle vier’ de DNA zetels aan paars zullen ‘moeten’ toevallen? Uitstekende gedachte om daar stevig tegenaan te gaan schoppen. Geen plek voor andersdenkenden…, in de ‘comintern’ van de PARA? ‘Bika paars e tron na baas…, yere?’. Wat een benauwende mop en wat een extraverdiende korenschoof op de molen van zwevende kiezers. Die weten echt wel wat te moeten doen op 25 Mei 2015. In de Para en op landelijk niveau. – ‘Yellow cab’. Gele taxi’s in het verkeer. Vaker onervaren chauffeurs die het doorgaand verkeer knap ophouden, bij het zoeken van straten en huisnummers, na te zijn gebeld. Maling hebbend aan achteropkomend verkeer. Net als buschauffeurs die al zeer langzaam rijdend, de langste bushalten op aarde weten te creëren. – OKB. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau is niet te spreken over de gedragingen van Monorat? Wie zou dat heden ten dage, allemaal nog wel willen goedkeuren, wat de verwarde jongeman inmiddels aan waanzinniger capriolen wenst uit te halen. – Politiek. Ook daar heeft men de politiekbevoorrechte die met ‘ministeriele ontheffingen’ zwaaien als de politie hen aan-/tegenhoudt. Maar het resultaat ligt er. Het wegvak Poika-Zanderij is nu niet aan poeder gereden, door de veel te zware houttrucks…, maar aan dieprode ‘toko toko’ uitstulpingen overgeleverd. En wie lacht weer het best, met kiespijn achterin het bit? De pontoneigenaren die toch al nooit meer het houtvervoer op dekschuit kregen of krijgen. Want over de weg is het veel gemakkelijker om de staatskas verder te vernietigen, door weer onderhoud te gaan eisen en betalen. Middelen naar de houders van bekender zwaar- en grondverzetmaterieel. ‘Money talks, …… starts to glide and walk’. – Ongedekt. Ondoordachte kinderbijslag? Sinds wanneer wordt er daar op niveau nog over na-/doorgedacht? In ieder geval niet coherent en niet in wezenlijke zin. – NYC. La Guardia Airport, een van de grote vliegvelden van New York, is donderdag gesloten omdat een vliegtuig van de baan is geschoten. Dat meldt persbureau Reuters. Onduidelijk is vooralsnog of de hevige sneeuwval van donderdag oorzaak is van het ongeluk. Op foto’s is te zien dat het vliegtuig, een McDonnell Douglas MD-88 van Delta Airlines, na de landing door een hek is geschoten. Over gewonden is nog niets bekend. De passagiers hebben het vliegtuig via de noodglijbanen verlaten. Ze worden met bussen naar de terminal gebracht. Het toestel kwam uit Atlanta, meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. LaGuardia dient vooral als een vliegveld voor binnenlandse vluchten. – Statenloos. Nederland zal mensen niet zomaar stateloos maken en zich dus houden aan internationale afspraken. Deze verdragen houden in dat het Nederlanderschap alleen kan worden ingetrokken van mensen die ook nog een andere nationaliteit hebben. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft dat donderdag gezegd in een debat in de Tweede Kamer over het afpakken van het Nederlanderschap. VVD, CDA en SGP opperden vorige week om van terroristen het Nederlanderschap in trekken, óók als zij geen tweede paspoort hebben. Opstelten gaat daar niet in mee en is ook niet van plan om aan te sturen op een wijziging van die verdragen. Hij wees erop dat stateloosheid van personen tot allerlei nieuwe problemen leidt. Toch heeft hij de kwestie voorgelegd aan de Raad van Europa om te horen wat zij van dit spanningsveld vindt. Deze raad houdt zich bezig met mensenrechten en democratie in Europa. – Jail. Willem Holleeder (56) is donderdag veroordeeld tot 46 dagen cel voor het bedreigen van misdaadjournalist Peter R. de Vries. De duur van de opgelegde celstraf is gelijk aan de duur van Holleeders voorarrest in deze zaak. Dat heeft de rechtbank in Haarlem donderdag bepaald. Holleeder moet uiteindelijk negentig dagen de cel in omdat hij De Vries bedreigde tijdens zijn proeftijd, opgelegd in een andere afpersingszaak. Hij had in een vorige afpersingszaak negen jaar cel gekregen en kwam in januari 2012 na zes jaar zitten voorwaardelijk vrij. Wel is Holleeder donderdag vrijgesproken van afpersing van de vroegere Hells Angels-voorman Theo Huisman wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen verdachte Hollee-der 1,5 jaar cel wegens afpersen en bedreiging in het om-vangrijke Andes-proces. Ook wilde het OM dat hij nog 1.095 dagen van de vorige veroordeling uit zou zitten, dat wordt nu negentig dagen. – War. De strijdkrachten van Oekraïne worden met een derde uitgebreid. Het Oekraïense parlement heeft daartoe donderdag een wet aangenomen. Dat meldt persbureau Reuters. De legeruitbreiding is nodig ter ondersteuning van de strijd tegen pro-Russische separatisten in het zuidoosten van het land. De wet werd aangenomen met een ruime meerderheid: 270 parlementsleden stemden vóór, terwijl 226 stemmen nodig waren. – Holi. Aan alle Surinamers en hun gasten, werd een vredig en veilig “Subh Holi” toegewenst. – Backtracking. Het lijkt erop dat Kensenhuis driftige pogingen onderneemt om zich aan de NDP-omarming te ontworstelen en zichzelf NPS-er te blijven noemen. Of de hoofdbesturen van de groene partij vallen voor dit ludieke spel van kat en muis, is nog maar de vraag. Het is nu eenmaal, het voldongen spring- en wipplank seizoen. – Combinatie. Een nieuwe partijcombinatie onder leiding van Dharm Mungra die bij de BVD van Dilip Sardjoe niet verder kon, heeft met zijn “Nieuwe Leeuw” een aantal geloofsgenoten weten te strikken voor toetreding tot de electorale meting op 25 Mei 2015. – KPS. Het Korps Politie Suriname gaf bij persbriefing een aantal markante feiten door aan de getroffen samenleving. Een aantal misdrijfgevallen kwamen daarbij voor virtuele oplossing en melding aan de orde. Maar ook de langdurige vermissing van minstens tien minderjarige meisjes, baart de politie en de familieleden grote zorgen. – ‘Geo-misdrijf’. China stuurt wapens naar de Caribbean. De kustwacht van Colombia heeft nabij de zeehaven van Cartage-na een Chinees geregistreerd schip met valse manifesten geënterd en aangehouden. In het schip be-vond zich een groot aantal offensieve wapens die hoogstwaarschijnlijk in Cu-ba moesten worden aangeleverd. Na betaling van een fikse boete mocht eerder in de maand februari 2014, een Noord-Koreaans schip zich vanuit Panama richting Cuba voortbewegen. Dat schip had in het ruim een aantal niet gedeclareerde gevechtsvliegtuigen verborgen onder andersoortige lading. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26210187 http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-31723157 – ‘Code penal’. De strafwetgeving wordt binnenkort inhoudelijk begunstigd met een aantal stevig geamendeerde artikelen. Elementduiding, waarin sterk verhoogde en verzwaarde vrijheidsstraffen zijn opgenomen. Levenslang was 20 jaar. De kans bestaat…, dat dit naar 50 jaren gevangenisstraf gaat. ‘Just to illustrate’. – Saramacca. Duidelijk dat men zich in Saramacca niet laat ringeloren. De NDP-afdelingen en subafdelingen van de paarse partij, wensen in hun respectieve district, Desi Bouterse als voorzitter van de partij te ontvangen en persoonlijk van hem te horen, hoe verder de richting naar de algemene verkiezingen, op 25 Mei 2015, eruit zal mogen/gaan zien. – Sranan. Rovers dringen met geweld een woning binnen te Latour. De bewoners worden gekneveld, tijdens de misdaadactie. Als de echtgenoot na vertrek van de misdaadgroep zijn vrouw wil ontlasten van aangebrachte bindmiddelen, blijkt zij te zijn overleden. Suriname is super maar dan ook super veilig. – Van der Laan. Na herhaalde inspectie door de politie van een tent, in de buurt van het Leidseplein en het niet aanbrengen van veiligheidssluizen in het etablissement, wordt de bardancing in Amsterdam wel permanent door de burgemeester gesloten. Kan Suriname een voorbeeld aan nemen. Geen veiligheid- en antivuurwapen – sluizen? Je gaat gewoon dicht! ‘Klari tori…’. – Saaaan! “Dus wat…, de Staat sluit me op in de gevangenis dan geven ze me geen eten?”. “Misschien willen ze dat ik het probleem alleen maar groter voor ze maak, jongu”. “Sroto mi, dan yu no e gi mi nyan? Ma yu e nyan wel…, bigi bigi bigi fesa portie?”. “Probleem, yere!”. – Lijk. Een in verre staat van ontbinding verkerend menselijk overschot, werd nabij de overgang, verlengde Wilhelmina – Thurkow en substation EBS, in het water van de Boomskreek opgemerkt. De buurt werd afgezet, om het forensisch onderzoek te starten en de berging prudent uit te voeren. – Vervolg parool. De politie in Suriname heeft bij het onderzoek naar de liquidatie van de Nederlandse crimineel Marchano Pocorni informatie uitgewisseld met collega’s in de buurlanden Brazilië, Guyana en Frans-Guyana en met Nederland. Dat heeft een woordvoerder van de Surinaamse politie gezegd tijdens een persconferentie in Paramaribo. Pocorni werd in de nacht van zondag op maandag in een bar-dancing in Paramaribo van dichtbij doodgeschoten. Tot nu toe is er geen spoor van de daders. Om ook vanuit de Surinaamse bevolking informatie te krijgen gaf de politie maandag een filmpje vrij waar de liquidatie op te zien was. Dit heeft enkele reacties opgeleverd, aldus de woordvoerder. De grenzen van Suriname zijn zowel aan de oost-, west- en zuidkant lang. Ook zijn ze door de dichte jungle moeilijk begaanbaar. Het is niet makkelijk om op in- en uitgaande bezoekers te controleren. Daardoor is het mogelijk dat de daders binnen drie tot vier uur vanuit Paramaribo naar Frans-Guyana zijn gevlucht. Maar vooralsnog gaat de politie ervan uit, dat de daders nog in Suriname zijn. “Pas als we bewijs hebben dat ze hier niet meer zijn, veranderen we ons onderzoek. Maar we moeten scherp blijven en niet in een tunnelvisie geraken”. De politie wilde niet ingaan op berichten dat ooggetuigen hebben gezien, dat de daders van Marokkaanse afkomst zouden zijn. Pocorni was in oktober 2014 waarschijnlijk al doelwit, toen schutters het vuur openden in café ‘De Zon’ in Amsterdam-O. Twee mensen raakten toen gewond. Pocorni wordt gezien als een van de vermoedelijke moordenaars van Najeb Bouhbouh. Hij werd in 2012 doodgeschoten voor het Crowne Plaza Hotel in Antwerpen. (Het Parool). – Loterij. Alle loterijen op het grondgebied van Suriname geïnitieerd, zullen in het vervolg belasting moeten afdragen, berekend over inkomsten uit de gokactiviteit. – Moord. Er is veel meer. Het is misschien goed dat de recherche die zich met zware delicten bezighoudt, de dossiers verschenen in Het Parool begint door te nemen. Zo ook hedenmorgen: – ‘De 27-jarige Amsterdammer Khalid Jaafar, die op 27 december is geliquideerd in Panama-Stad, was daar in het gezelschap van verscheidene Amsterdamse criminelen – van wie enkele ook in beeld kwamen vanwege de onderwereldvete die al jaren woedt in Amsterdam. In zijn gezelschap was ook Khalid J. (30), die op 31 oktober 2012 met beroepscrimineel Gwenette Martha en twee anderen was gearresteerd op de Dam, waar ze volgens justitie plannen beraamden Benaouf A. te vermoorden: een kopstuk van een groep rivalen met wie de groep rond Martha de onderwereldvete uitvecht waarin al meer dan twintig doden vielen. Tegen Khalid J. is onlangs drie jaar en zeven maanden cel geëist voor zijn vermoede betrokkenheid bij dat moordplan en voor wapenbezit. De rechtbank doet 19 januari uitspraak. Jaafar, die opgroeide in de Amsterdamse Pijp, had geen strafblad van betekenis. Hij was door de kantonrechter veroordeeld voor verkeersovertredingen zoals te hard rijden. Hij was wel in de marge in beeld gekomen in zeker één onderzoek dat de recherche deed naar een relatie van hem, die als crimineel wordt beschouwd uit de entourage van Martha, die op 22 mei 2014 met grof geweld is geliquideerd in Amstelveen. Jaafar was die vrijdagnacht met een Amsterdams gezelschap in club Le Palace geweest in Panama-Stad. Toen de groep de club verliet, werd die vanuit een auto beschoten met een of meer automatische wapens. Jaafar en een medewerker van de club werden gedood, Jaafars vriend Isham B. (27), ook uit De Pijp, werd door meerdere kogels geraakt…, maar overleefde de schietpartij. Hij is inmiddels terug in Nederland. Kort na de liquidatie zijn een Fransman en een Colombiaan gearresteerd als verdachten. Een lokale politiechef zei in een Panamese krant dat de schietpartij ‘verband houdt met activiteiten van de georganiseerde misdaad’. Of de groep Amsterdam-mers volgens de Panamese recherche in Zuid-Amerika crimineel actief waren, bijvoorbeeld in de drugshandel, is niet naar buiten gebracht. Mogelijk waren in elk geval enkele leden van de groep op de vlucht omdat ze vreesden te worden geliquideerd vanwege de Amsterdamse onderwereldvete. De Amsterdamse recherche heeft contact met de Panamese autoriteiten over het moordonderzoek. En dan een alles vertellende tijdlijn, in de Amsterdamse courant www.parool.nl: http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/3877609/2015/03/02/Crimineel-Marchano-Pocorni-doodgeschoten-in-Suriname.dhtml http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/3813042/2014/12/17/Schutters-Cafe-De-Zon-schoten-in-het-wilde-weg.dhtml http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/3660291/2014/09/04/Tijdlijn-de-oorlog-in-de-Amsterdamse-onderwereld.dhtml – Berekend. Is het Korps Politie Suriname berekend op de taak om de zware transnationale misdaad te tackelen? Het ziet ernaar uit, dat er een groot probleem is. Was het er al niet in minder zichtbare mate, zal het bij niet aflatende inzet van de burgerij en de niet gecorrumpeerde gedeelten van geüniformeerde machten, keihard moeten worden aangepakt, wil straks niet de opsporing en vervolging in z’n geheel door het buitenland worden overgenomen. Colombia, Peru, Panama, Mexico, Trinidad & Tobago, Jamaica…, enzovoort. Voorbeel-den zat, wanneer de Staat faalt. Was er in SU, een latent gevaar voor de nationale soevereiniteit? Natuurlijk wel, als het speelveld van keiharde criminelen zich heel gewoon naar de straten van Albina, Moengo, Paramaribo of Nieuw Nickerie verplaatst. Remember Karajietsing e.a. in Benie’s Park, Gooding, Esajas, Bruma, Parbhoe, Kieboom, Pitti, Veira, ‘Sjat futu Lesje…’, ‘quantum leaps’ richting Wolframstraat; Pocorni cum suis. Brazilianen, Chinezen, Guyanezen in de aanslag? Soevereiniteit…, noch in de kuststreek noch in het achterland! – Dropping. In het fluctuerende gedoe met de US-dollar weten bepaalde optimistisch aangelegde media te melden, dat de wisselkoers zou zijn “gedropt”. Zien is geloven. “Time will always tell in time…”. – Geïrriteerd. De vigerend voorzitter van De Nationale Assemblée reageert gepikeerd, als Mahinder Jogi (Front/VHP) de prangende vraag stelt of en wanneer de Staatsbegroting in behandeling wordt genomen. Hij had gerekend op 02 Maart 2015, gezien de gebrekkige middelen structuur om de verkiezingen vanuit de Staat te financieren. Met wat verbale omzwervingen weet Geerlings – Simons nog ‘effekes’ aan te geven, dat ze denkt aan ‘midden Maart 2015’. Geeft daarbij ook het quorumvraagstuk, als reden vanuit de achteruitkijkspiegel op. De menselijke waardigheid in achtnemend, zal daar maar niet veel aan worden toegevoegd. De assemblee en de samenleving weten heel goed, dat er meer redenen tot vertraging leidde. Intussen dus ‘midden Maart’, onder weer de te voorspellen voorwaarde, dat alles op rij moet komen te zitten. Daar kan men dus opnieuw, alle kanten mee op worden geslingerd. Ach, het is inmiddels publiekgeheim, dat er veel meer speelt dan nu ook bij zonne-instraling kan worden bezien. Veel meer! – Koppel. Aan het begin van het 08 December 1982 strafproces werd luid en duidelijk bepaald, dat de zaken ‘per verdacht individu’ in twee rechtscolleges ofwel militaire-/burgerkamers zouden worden behandeld. Verdachte als getuige en omgekeerd. Plotseling komt in Februari 2015, dezelfde Krijgsraad —voor burger- en militaire zaken— daar lumineus op terug in de zaak tegen Ritfeld en koppelt alle eerder ‘individueel’ bepaalde zaken aan elkaar!? Waardoor alles komt stil te liggen? “What the….?”. Misschien mag men dan straks ook nog meemaken, dat alle verdachten dezelfde straf of anderszins de ‘straffeloosheid voor hun halsdaden’ kunnen komen aanhoren? Houd toch in s‘hemelsnaam op met deze farce…! Eerder een door absurditeit ingegeven kwelling, van: – de nabestaanden, meervoudig door de leugens getroffen mensen en ook de in onzekerheid gehouden verdachten! “Opmerkelijk…”, schrijft een ochtendblad. ‘Krijgsraad in drijfzand…’, zegt een ander. Echter is en blijft een groot schandaal, maatloos geprolongeerd. Verwerpelijkheden, welke de rechtspraak in Suriname vandaag de dag definitief beschadigen. De rechtstaat bezoedelen. Om maar niet herhaald te spreken, van onherstelbare nivellering en aantasting van de rationele zijden van rechtsorden. Nationaal en internationaal, inmiddels als verderfelijk beoordeelde en repercussiegevoelig gevonniste ‘gang van zaken’, binnen een lopende procesrechtsgang die door ‘de politiek’ wordt gedicteerd en aangestuurd. Onafhankelijke rechtspraak? Wat een land, wat een rechtsgeleerdheid, wat een gerechtigheid, wat een door (…) aangetaste staatsorganen. – Nog een aantal. ‘Beelden van een moord in Moskou’. Paramaribo: ‘Britten keken massaal weg bij kindermisbruik door “rolmodellen”. De ontmanteling van een xtc-laboratorium. De AIVD, Nederlandse inlichtingendienst, houdt informaties achter voor een onderzoekend politieteam in de zaak van een neergeschoten verkeersvliegtuig, de MH17. Een gluurder en stiekeme filmer van elitemeisjes op de hockeyclub HGC in Wassenaar, hoort vier jaar cel tegen zich eisen. Allemaal op www.NOS.nl. En dan droga. Nederland en België hebben samen een drugsnetwerk opgerold. In Nederland zijn in totaal negen mensen opgepakt. Er zijn huiszoekingen gedaan in Heerlen en Rotterdam, waarbij 147.000 euro, 20 kilo heroïne en auto’s in beslag zijn genomen. De bende opereerde vanuit Heerlen, waar een ‘callcenter’ was ingericht om bestellingen van klanten op te nemen, berichten Belgische media. Vanuit Nederland gingen drugsleveranciers de grens over. De harddrugs, heroïne en cocaïne, werden door dealers in ontvangst genomen en belandden uiteindelijk in Noord-Frankrijk. Behalve de negen arrestaties in Nederland zijn in Luik en Kortrijk twee drugsrunners aangehouden. Een van hen had bij zijn aanhouding een pistool bij zich. – Sharmilla. Tegen het vonnis dat Limburg gunstig was gestemd, is hoger beroep aangetekend. Misschien dat de Koendersschool niet had/heeft aangeleerd, voor de beurt niet te spreken en zeker niet publiekelijk te juichen. Heel misschien. – ‘Tek dja…’. “Yuan na ing gi dem Snesi-bizness!”. Nadat de Chinese influx en bouwmanie de US-dollars uit de economie van de onafhankelijke Republiek Suriname hebben geroomd/-ruimd, weggevoerd en er voor de lokale en traditionele betaalverplichtingen geen US-dollars meer te krijgen zijn om goederen/diensten uit onder meer de USA te voldoen, krijgt men selectief enkel voor de handelsvoorzieningen en importen uit China, “de Yuan” via een Chinese bank ter beschikking ‘te stellen’. Het land is gewoon verkocht. Een noodmaatregel om het monetaire falen en de inflatiegevolgen nog drie maanden te camoufleren, de rekolonisatie te faciliteren (…), dat is dat hele ding en helemaal niets anders. De wandeling naar de afgrond van het hele Surinaamse “zijn”, het existentiële van de Srananman is begonnen. Hout, goud en een meervoud aan natuurlijke hulpbronnen, verdwijnen daarnaast ook nog naar de miljardenmoloch in het Verre Oosten. Is het nu duidelijk!? – D-tour. Een paar jaar komen ruiken aan de versgeurende malse grasvelden van de ‘groene partij’ en dan terugkeren naar het discutabele gewaad van het paarse, op een georkestreerde NDP vergadering te Onverwacht? Wanneer de paarse ‘orga’ uiteindelijk kennismaakt met de meegenomen bagage, in eerste en tweede aanleg, kan het wel zo zijn of worden, dat de overvrachtrekening echt niet betaald wordt. Want Patrick Kensenhuis terugnemen met de aanlokkende en te misbruiken ‘vier’ Para-zetels, virtueel reeds in de handpalm gezien, wil nog niet zeggen(…), dat er toegevoegde waarden op de bagagedrager voor kandidatenplekjes zijn geplaatst of meegelift. Hooguit zal de fiets kort na de start voorspelbaar bezwijken, door de last die zonder een weegmodel werd/is meegenomen. Echt en origineel “Paars” ziet de binnendringers huldevol aankomen, terwijl de spoeling al dun stroomt?! Vanaf de tijden, dat PNP ‘noodzakelijkerwijs’ werd opgericht, over een fenomeen Hindorie/Liesje cum suis heen en dan ene Waarde, een Bosje, een Artie J. en Dipo heen…, handelden dissidente elementen in de prenatale fasen tegen alles wat huisgroen, oranjerood, blauwgeel of uiteindelijk weer paarsig werd. Uit dit soortementen aan rebellie en zoektochten, kan er ‘ten lange laatste’, helaas maar een wetmatig model tevoorschijn schieten. Te beginnen met zeer persoonlijk of pensioengericht ‘egotrippen’ en het maar gauw vergeten van het stemvolk/-vee of achterban. Helaas de publieke teleurstelling weer mateloos te ‘triggeren’. Vervolgens levenslang, de misslagen en priemende “odo’s” te moeten verwerken! Heeft helemaal niets met de gepropageerde zorg voor een wildvreemde en weinig slim (in-)geluisde achterban te maken. Enkel met megalomane gedraging en daaruit voortvloeiend egotrippen. Totdat? Kensenhuis heeft het over vijf jaar van hardwerken, alsof hij de hoofdprijs reeds gewonnen heeft. “Tan teki san e go pesa, baka yu bron dem bun bun krujara…”. – Ganja. Tweehonderd en vijftig kilo’s naar Suriname van ‘high grade ganja’ om ons volk verder te vergiftigen, nadat Jamaica zelf de drugsproductie en -handel heeft gelegaliseerd? Caricom verbanden, lieve mensen. ‘Jonko styling’. Geef de mensen brood, spelen en een ‘jonko’. “Everybody happy, maaaanh?”. ‘Yeah, maaaanh, very happy maaaanh! Butjaka styling, maaaanh’. – Russia. Rusland zal nooit in dit millennium een plek weten te vinden binnen de beschaafde wereld? Wie had dat bedacht? Oppositieleden en democraten worden als dieren op straat neergeschoten en journalisten doodgeschoten. – Hoogverraad. Landverraad zal snel door Brunswijk moeten worden gecorrigeerd! De Engelse ofwel Anglicaanse kaarten van Suriname en (Brits-)Guyana willen in meerder geval ons land wederrechtelijk benadelen, als het om de door criminelen bezette Post Tigri en de daar ten zuiden van liggende driehoek gaat. De echt verantwoordelijk samengestelde kaarten van Engelstalige landen, bieden echter een substantiëler beeld van de situatie, zoals de kaart afgebeeld op het Internet die vorige week al werd aangestipt, in een Matapi-Suriname afkondiging. Zie zelf maar en ook de satellietversies. Leidend is echter: http://www.suriname.nu/101alg/landkaart01.html “The western and eastern borders of Suriname are subject to longstanding disputes between the Republic of Suriname and its neighboring countries French Guiana and (British-) Guyana. The southern border with Brazil is uncontroversial since 1906”. – Serieus. Waar schort het aan? In ieder geval niet aan ‘schorsing’, van het uitgestelde recht ‘te willen zien en hebben’, overwegende de bevochten en verdragsmatig verkregen: “universele rechten van de mens”! De politiek belaste rechtspraak in Suriname, opnieuw vertoond. Op 08 December 1982 werden 17 mannen uit hun onderkomen…, huis, gevangenis en een cachot in de hoofdkazerne van Paramaribo versleept naar het Fort Zeelandia. Alle zeventien mannen werden in toenemende mate bedreigd, mishandeld, gefolterd, gemarteld, waarna twee getraumatiseerde staatsburgers van het land Suriname vrijkwamen en vijftien zielen —waaronder een Nederlands staatsburger— door totaal lijp geslagen beulen, in opdracht van hun (militaire-) ‘meerderen’, ook onder bedreiging de ongelukkiger doodgeschoten. Politieke uitlokkers/ophitsers, opdrachtgevers en moordenaars, lopen voor het oog van de wereld nog steeds vrij rond (…), terwijl het Openbaar Ministerie na onderzoek en vervolging, benodigde identificaties van vermoedelijke daders heeft rondgemaakt. Met het uitvallen/-zondering van een aantal, door de dood intussen overmand of een aantal ook al niet vervolgbaar verklaard. Op twee na hebben gedagvaarde verdachten aan de nog functionerende rechtscolleges gevraagd, hen uit te willen procederen. Restverdachten verschuilen zich achter een ‘wonderlijke amnestiepaskwil’ die door ‘politieke charlatans’ en een uiterst corrupt gedeelte van het parlement, werd gejaagd. Vervolgens geheel illegaal ondertekend en “Riso” gepubliceerd. Dat het rechtscollege, in de vorm van een Krijgsraad, dd. 02 Maart 2015, na vele beproevingen van nabestaanden en de totale rechtvrezende natie, overgaat tot algehele schorsing van een ‘lopend strafproces’, ook nog wel voor een jaar, grenst aan de uiterts bedenkelijke normen en waarden die men zichzelf heeft gesteld. En dat spreekt na alle nationale en internationale protesten, boekdelen over de kwaliteit van rechtspraak in de Republiek Suriname. Men mag zelf verder invullen, wat de internationale rechtsorde(-n) —na 25 Mei 2015— verwacht(-en) van de nieuw te vormen machtsorganen. – Para. Een politiek belast en overgenomen Districtscommissariaat, vormde het toneel van hoogverraad aan de Nationale Partij Suriname. Kan daar nog enige zegen op rusten? In twijfelachtiger mate en gradaties zeker wel. – DNA. Is er nog een vergadering op niveau gehouden in De Nationale Assemblée? Verwezen wordt naar de verslaggeving van de redactie. In ieder geval niets wat vooralsnog lijkt op een begrotingsbehandeling. Alertheid dubbel geboden. – Venezuela. Maduro heeft vanuit Caracas een lichtelijk suïcidale boodschap verzonden. Hij liet een aantal US-staatsburgers arresteren en beschuldigde hen van alles en nog wat. Visumverplichtingen en andere repressiever maatregelen. De volgende stap zal zijn, dat de totale hoeveelheid aan volksvermogen van Venezuela in het buitenland geparkeerd, voor enige bewegingsvrijheid wordt bevroren. Heeft geen missen. Maar daar heeft Maduro toch al geen verstand van gehad. – Rotterdam. Kinderen uit SU gaan daar op school. De Hogeschool Rotterdam laat leerlingen en docenten onderzoeken op tuberculose. Bij een student en een oud-student is ruim twee weken geleden tbc geconstateerd. Het gaat om twee op zichzelf staande gevallen, benadrukt de school. De twee kennen elkaar niet en het gaat ook om verschillende tbc-varianten. De student, die een besmettelijke vorm van tbc heeft, gaat op de locatie Kralingse Zoom naar school. De GGD is daar een zogeheten contactonderzoek gestart om erachter te komen of er meer mensen besmet zijn. In eerste instantie worden 26 klasgenoten en docenten van de tbc-patiënt onderzocht, omdat die dagelijks met hem omgingen. Tuberculose is een infectieziekte die ontstaat door een bacterie. De tbc-bacterie veroorzaakt in het lichaam ontstekingen. De student wordt sinds de ontdekking in een geïsoleerde omgeving behandeld en kan dus niemand meer besmetten. De GGD heeft de locatie Kralingse Zoom veilig verklaard. Bij het andere geval, de oud-student, gaat het om een niet-besmettelijke variant van tbc. Hij zat op de locatie Pieter de Hoochweg van de Rotterdam Academy. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat de tbc-bacterie dezelfde is als die begin vorig jaar bij een mede-student van de hogeschool werd gevonden. Die had wel de besmettelijke vorm. Destijds leverde een eerste onderzoek niet meer besmettingen op, maar nu dit geval is ontdekt, wordt het contactonderzoek alsnog uitgebreid. Ongeveer 740 studenten en docenten zullen op 23 en 24 maart door de GGD in Rotterdam worden onderzocht op tbc. Daarnaast wil de GGD ook 200 oud-studenten onderzoeken die mogelijk contact met hem hadden. – Dipo. De Finse maatschappij Wartsila levert deze week tweemaal 17MW generatoren aan Staatsolie en deze werden door het Rudisa Concern van Dalipkoemar Rudi Sardjoe ingevoerd. – Owru gwenti. Men zal ze de kost moeten geven wie allemaal niet schuldig zijn aan aanvragen, toewijzing en dan ten verkoop aanbieden van domeingronden. Koning, keizer, admiraal en een president —op persoonlijke titel— hebben zich daar allemaal eerder aan schuldig gemaakt. De overmoedige Pollack in Commewijne, wil zich daartegen verzetten en een balkje voor steken. Ga je gang! Mits het allemaal binnen zijn bevoegdheden wordt gebracht…, natuurlijk. – Ricky. “Yere no Ricky fu Para…, al ben ik nu bij de NPS in diepe en veilige omhelzing bij Greggie, krijg je geen enkel zetel terug voor ‘paars’, hor. En ik adviseer Jenny van de assemblée om ook die benauwende partij per ommegaand te verlaten. Want ik weet ook hoe ze denkt…”. “Overigens vraag ik mij ook af, waarom Des mij zo heeft misleid…?”. “A man hori mi na spotu, fu tru…”. – Moord. Zo gaat dat in totalitaire staten, de satellieten daarvan en landen die onder directe invloed of bedreiging van dat juk staan. Denk je niet met de achterlijken mee, dan kan je een kogel door de kop verwachten. Maar het betekent dan weer wel(…), het begin van het einde. Want niets houdt zich dan in politieke zin nog staande. De mens is namelijk naakt geboren en zal altijd streven, allereerst de lichamelijke en geestelijke vrijheid na te jagen. En juist daar kunnen de meer primitieven binnen een samenleving geen antwoord op vinden, dan alleen maar repressie, moord en doodslag. Lezen mee! ‘De Russische oppositiepoliticus Boris Nemtsov is vrijdag in het centrum van Moskou doodgeschoten. Dat heeft het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd, melden Russische media. Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken liep Nemtsov met een vrouw over een brug nabij het Kremlin, toen meerdere mannen hem vanuit een witte auto onder vuur namen. Hij werd vier keer geraakt. Een onderzoekscommissie spreekt van zeker zeven schoten die zijn afgevuurd. Nemtsov werkte aan een rapport waarin bewijs werd gepresenteerd van directe Russische betrokkenheid bij de separatistische opstand in Oost-Oekraïne. Nemtsov was in de jaren negentig vicepremier onder president Boris Jeltsin. Hij gold als fel criticus van de huidige Russische president Vladimir Putin en voerde actie tegen het terugdraaien van de democratie en het inperken van burgerrechten. Hij was vicevoorzitter van de liberale Republikeinse Partij van Rusland – Volksvrijheidspartij (RPR-PARNAS). Nemtsov is 55 jaar geworden. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter. Op de plek waar de Russische politicus Boris Nemtsov vrijdagavond werd vermoord, leggen steeds meer mensen bloemen. Op de brug over de rivier, vlak bij het Kremlin, is ook een foto van Nemtsov neergezet. De mensen die de politicus de laatste eer komen bewijzen, zien de moord als een rechtstreekse aanslag op de oppositie. Ze zijn ervan overtuigd dat dit het werk is van de machthebbers. “Voor mij is Nemtsov een symbool van de strijd tegen het huidige regime. Deze actie is bedoeld om het volk te terroriseren. Maar wij zijn niet bang”, zegt een van hen, die zich Alexander noemt. Inmiddels hebben tientallen mensen bloemen gelegd. Ze praten even met elkaar en lopen dan weer verder. De politie controleert iedereen, volgens eigen zeggen uit veiligheidsoverwegingen. Maar papieren met teksten, dat Putin verantwoordelijk is voor Nemtsovs dood, worden in beslag genomen’. – Saramacca. Inderdaad, ‘…wan maka naki dem man ini Saramacca baka…’. Al dat werk van Bosje, dreigt men nu met allerlei Malhoe-achtige zaakjes te belagen en opzij te schuiven? Maar Lackin komt dan spoorslags in stelling en vergeet even het internationale om te vertellen, dat er helemaal nog geen kandidaten bekend zijn voor Saramacca en niet weet waar lekkage vs. het coördinatorschap vandaan komt? ‘Yere no!’. Het rammelt en schudt aan alle kanten. Men zou geneigd zijn te denken, aan die rammelkast van een ‘bigi bere bus’ die vroeger tussen Groningen en Hamburg reed in de droge tijd. Over al die ribbels, in het tot poeder vermaalde schelpzand. Maar dat is weer geen leuke gedachte, zo rond het oprechte aan stabiliteitspogingen van Bosje. Heeft ook hij niet verdiend. En Saramacca is nu helemaal geasfalteerd door Nieuw Front. Dus moet ‘ome Jules’ toch nog maar een keer of “tig” op & neer en de familie Malhoe uitdrukkelijk vertellen zich koest te houden. Vooral geen golven te veroorzaken. Want dat kan een negatieve ‘tsunami’ in zich meedragen. ‘Jogi-styling…, so bun’. – ‘Oso’. Ze kunnen Nieuw Suriname helemaal niet voegen bij het ABOP-blokje? Dat zegt neef Nasibdar aan de twee jongens die doorwillen in de politiek. Nasibdar dreigt met openbaring van zaken die ‘de deken van de balie’ zou hebben gedaan of weer niet gedaan. ‘Neef Desi’ moet ‘nevo Nasibdar’, misschien nu wel tot de orde roepen. In ieder geval, hebben beide non-handelingen consequenties. Doen en niet doen! Monorat wordt boos en dreigt terug. Intussen verliest men kostbare tijd. Monorat zou als jongetje uit Maikoe toch moeten weten, wat de consequenties kunnen zijn? Lachmon uit Nickerie toch ook? “Lanser en sapacarra…”, ‘so bun’. Wal en schip en nog meer van die ‘in between’ sitwasis waar ‘vlees noch vis’ zal worden ingekocht. Monorat en Lachmon kunnen het veel beter bij de leguanen gaan zoeken. Met een pretpakket aan beschuitkorrels onder de oksels, diep in de armpit. Want om te praten over een substantiële achterban? Houd toch op…, ‘meneer deken’! – “Tonight”. ‘Mister Kensi where is your house?’. “I’m sorry mister Ricky, I don’t know yet where is my house to be for the near future…, to be or not to be…, that’s the question…”. “Groene soft or Grape soda. Ik houd van beide…, hor”. Kensenhuis in een pijnlijke spagaat. Ricky biedt hem een paars huis en Greggie laat Kensi vooralsnog in de kou. En dat is niet leuk. “Want jij bent klein en maakt mij nog kleiner…, Greggie. A no bun toch?”. Zaterdagavond zal men spijkers met koppen willen slaan. Maar wat gebeurt er, als Greggie zijn voorzittershamer weer thuis heeft ‘vergeten’ en/of laten liggen? Ook dat is een ‘question mark’, zeer erkentelijk en waardig. Intussen kijken de overige partners en vooral SPA hongerig toe. – Money money money. Suriname koppelt zich aan de Yuan voor overmakingbetalingen? ‘A kondre seri keba!’. Lees maar mee: ‘Leningen van Chinese staatsbanken aan Latijns-Amerikaanse landen zijn in 2014 met 71 procent gestegen tot USD 22 miljard, volgens schattingen van de Chinees-Latijns-Amerikaanse Financiële Database. Dit cijfer is het op het een na hoogste voor Chinese leningen aan Latijns Amerika, aldus het rapport. De leningen overstijgen die van de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank samen. Alleen Brazilië al ontving USD 6 miljard, gevolgd door Argentinië met USD 5,7 en Ecuador met USD 821 miljoen. Deze cijfers komen van de Amerikaanse denktank Inter-American Dialogue and Boston University’s Global Economic Government Initiative. De auteurs van het rapport, Kevin P Gallagher en Margaret Myers zeggen dat Chinese financiering bij Latijns-Amerikaanse regeringen vooral zo populair zijn omdat “er maar weinig addertjes onder het gras zitten”. “China kan eisen dat Chinese bedrijven een hand hebben in sommige projecten, maar ze vermijden het om zich met binnenlandse aangelegenheden te bemoeien”, menen de auteurs. Ze waarschuwen er wel voor dat de toenemende financiële betrokkenheid van China bij de regio ook aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. “China heeft sterk geïnvesteerd in landen met een slechte kredietwaardigheid en een geschiedenis van in gebreke blijven”. Sinds 2007 hebben Chinese staatsbanken meer dan USD 50 miljard aan Venezuela geleend, dat het land heeft geïnvesteerd in mijnbouw, energie, infrastructuur en woningbouw. De Venezolaanse president Nicolás Maduro reisde in januari dit jaar naar China om meer fondsen te vragen. Het land heeft te kampen met een economische crisis die is verergerd door dalende olieprijzen. Bij terugkomst zei Maduro dat hij een lening zou krijgen van USD 20 miljard. Chinese financiering speelt een sleutelrol bij infrastructurele programma’s in Latijns Amerika. Zoals de modernisering van de metro in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires en de aanleg van wegen in Ecuador. Voor 2015 verwachten de auteurs van het rapport een stijging van de Chinese leningen die boven in het topjaar 2010 uitkomen. Meer dan USD 37 miljard. http://www.viceversaonline.nl/2015/02/aloz-y-petloleo-china-en-latijns-amerika/ http://marketupdate.nl/nieuws/economie/china-wil-250-miljard-zuid-amerika-investeren/ http://www.nrcreader.nl/artikel/7687/chinezen-leggen-in-nicaragua-hun-eigen-panamakanaal-aan – Teruggave? De politie van Brokopondo is al enkele dagen bezig met het verwijderen van ongewenste personen in het concessiegebied van de goudmaatschappij Iamgold. Diverse goudzoekers zijn aangehouden en de machines zijn in beslag genomen waarmee gewerkt werd op de concessie. Zo is een graafmachine en ander zwaar materieel in beslag genomen. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is besloten de machines terug te geven aan de eigenaar, maar niet alvorens hij een fikse boete heeft betaald in Surinaamse dollar. Dit meldt de politie Public Relations. DE WEEK IN RETRO: De Observateur van Sranan.