March 7, 2015


25 JAAR GELEDEN


March 7, 2015

26 februari – 3 maart 1990

De verschijning van Jungle Commandoleider Ronnie Brunswijk en Tucajanaleider Thomas op het Onafhankelijkheidsplein, is het absolute hoogtepunt van de viering van 10 jaar Revolutie. Brunswijk, Thomas en legerbevelhebber Desi Bouterse, omarmen elkaar ten aanschouwe van duizenden aanwezigen op het plein. Commandant Bouterse zegt dat het streven naar ontspanning nu de trend is in de wereld. De Vereniging van Bushouders, breidt haar actieterrein uit door in Commewijne, Saramacca en Nickerie, werkcommissies te installeren, die in deze districten de belangenbehartiging van de leden zullen coördineren. De voormalige leider van de Pendawa Lima, Salam Somohardjo, die na de december gebeurtenissen ons land wist te ontvluchten en zich sedertdien in Nederland bevond, is momenteel in Moengo te gast bij het Jungle Commando. Somohardjo is aan het polsen wat de mogelijkheden zijn op het politieke vlak voor hem. De Federatie van Lidbonden bij het Ministerie van Openbare Werken, is niet te spreken over het feit dat het personeel van de Vuilophaaldienst nog steeds niet medisch gekeurd is. Door onvoldoende beveiliging en medisch begeleiding, is de gezondheid van het personeel in het geding. De vergadering van De Nationale Assemblee, vangt aan met over en weer geslinger van beschuldigingen en verwijten tussen het lid Kruisland en het lid Playfair. Beide leden liggen met elkaar overhoop ten aanzien van de inning van bauxietheffing. Een sleepboot vaart de sluis van de Saramaccadoorsteek aan. Hierdoor functioneren de deuren van de waterpoort niet. De binnenvaart ondervindt hierdoor ongerief. President Shankar nodigt Ronnie Brunswijk en Tucajanaleider Thomas uit, met het doel het vredesproces voort te zetten en af te ronden. Als alles volgens de plannen van het Jungle Commando verloopt, zal deze organisatie binnenkort over drie vliegtuigen beschikken. Hiermede wordt beoogt het transport in het binnenland te verbeteren. De vliegtuigonderneming Gum Air vliegt dagelijks op Drietabbetje. Er worden ook chartervluchten uitgevoerd op het eiland in de Tapanahonyrivier. Ravaksur neemt met verbazing kennis van het besluit van de regering om Jungle Commandoleider Ronnie Brunswijk en commandant Thomas, leider van de Tucajana Amazones, uit te nodigen voor een gesprek met president Ramsewak Shankar. Ravaksur woordvoorder Fred Derby, zegt dat tijdens de laatstgehouden plenaire zitting van de Nationale Dialoog op 17 februari, door Ravaksur twee voorstellen waren gedaan, die unaniem door de vergadering waren aangenomen en die betrekking hebben op de voortzetting van het vredesproces. Een van de toestellen, de Beechcraft 18, die het Jungle Commando wilde inzetten ter verbetering van het luchttransport in het binnenland, kampt met een storing in de motoren. De piloot, Van Amson, moest op weg van Georgetown naar Suriname, een noodlanding uitvoeren in een zwampgebied in Guyana. Er zal op zo kort mogelijke termijn door de regering een inventarisatie worden gemaakt van de problemen waar de bewoners van het binnenland mee te kampen hebben. Hierover informeert het Jungle Commando een regeringsde-legatie onder leiding van president Ramsewak Shankar over de huidige situatie in dat deel van ons land. De vier volksvertegenwoordigers die namens de Palu in De Nationale Assemblee zitten, krijgen onvoldoende de kans om hun zegje te doen. In het algemeen mag iedereen over van alles praten, maar worden de vertegenwoordigers van de Palu gefrustreerd. Negen leden van de Staatsraad, richten een schrijven aan de voorzitter van dit orgaan, tevens staatshoofd, president Ramsewak Shankar. In dit schrijven zeggen zij met bevreemding en grote bezorgdheid, een groep burgers, voorzien van militaire wapens en aangeduid als volksmilitie, te hebben waargenomen tijdens de militaire parade op 25 februari. De leden van de Staatsraad protesteren tegen deze openlijke demonstratie, die ernstig indruist tegen wet en recht en dus ook tegen het wettig gezag van de Republiek Suriname. Een uit zes personen bestaande delegatie van het Jungle Commando onder leiding van Ronnie Brunswijk, is op het presidentieel paleis aanwezig voor het voeren van besprekingen onder leiding van president Ramsewak Shankar. De regering gelooft, volgens de president, dat vredesbesprekingen thans alle kans van slagen hebben, gezien de uitspaken van de leider van het Jungle Commando en zijn activiteiten de laatste tijd. President Shankar ontvangt tijdens een ontmoeting met een delegatie van de Tucajana Amazones op het presidentieel paleis, uit handen van commandant Thomas een kopie van het manifest van de Tucajana Amazones. Tegen de pers, zegt het staatshoofd het manifest als zeer gevaarlijk te kwalificeren, ondanks het feit dat hij nog niet in de gelegenheid is geweest het nauwkeurig te lezen. Het staatshoofd zegt dat tussen de regels door allerlei insinuaties erin voorkomen, waardoor je je toch wel gaat afvragen hoe dat anno 1990 nog mogelijk is. Een delegatie onder leiding van commandant Thomas, heeft een ontmoeting met een regeringsdelegatie onder leiding van president Ramsewak Shankar. De bespreking vindt plaats in het kader van de voortzetting van het vredesproces. De krakers van Sophia’s Lust en Pontbuiten en de mensen die via Volkshuisvesting woningen, waarin nog krakers zitten, toegewezen krijgen, raken in ernstige conflictsituaties. Er zijn zelfs gevallen bekend, waarbij rechten met het geweer in de aanslag, worden opgeëist. Kwaadwilligen en onverantwoordelijken, proberen de zaak op de spits te drijven. 25 JAAR GELEDEN