February 28, 2015


De Week in Retro


February 28, 2015

MEMORABILIA. – Money. De inkomsten van Staat zijn compleet ingezakt. Monetaire financiering, Goedschalk styling? Reken maar! De olie brengt zowat de helft nog maar op. De middenstand en vrijwel alle andere sectoren, zijn razend blij met de ingezakte brandstofprijs aan de pomp, wat een productievoordeel zeer tijdelijk oplevert. Maar de ‘goverment take’ is dan ook gaan lijken op een onvermakelijk droge puf. De goud kwakkelt en de transnationale investeerders worden nog steeds door illegalen en criminelen gehinderd. De bauxiet en de Alcoa-onderhandeling, is in handen van een rechtstreeks belanghebbende “energie-broker” (…), in de persoon van ‘Baron Dipo do Finlandia y dos Idos’ geplakt en de EBS heeft hoogstwaarschijnlijk en/of blijkbaar een creatiever directie die vestzak/broekzakmétiers, ongemerkt dacht te kunnen uitspinnen op een monopolistisch netwerk. Maar daar was dus Arturo Tsoi, weer snel als een vis die de Kabalebo opzwemt en de duikelaar een halt toeriep. Bem! En dan het treinenproject van een levendig gefrustreerde Jozefzoon. Niemand wil daar nog iets fundamenteels over horen. De erfenis van “Abrikadabri do Matapi” op publieke werken, werkt door tot onder de ‘smetloze’ Panamenio van Parmessar en resulteert uiteindelijk in een megaoverstroming te Weg naar Zee, waar de menselijke waardigheid op het crematorium en het bedevaartoord boekdelen over spreekt. Matapi in pictures? Check this out: http://www.nationsonline.org/oneworld/map/suriname-political-map.htm Dat zijn nou de allerhande en meer serieuze zaken die nationaal spelen en de nog staande productiebedrijven, welke belastingen bij winst zouden moeten genereren en afdragen, compleet vernietigen. Begrenzingen zijn er knap op losgelaten en per half September ligt het mooiste land op z’n drieletter woord. Om niet van ‘gat’ te spreken. Mooiste land? Zie zelf maar! http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_suriname.htm De Centrale Bank zit intussen, ondanks de 40 voet containerlading, met de handen in het haar en tracht de onaanvaardbare koersverschillen los van de ‘cambioverhalen’ in de hand te houden. Het Goedschalk-spook luimt ongenadig en er wordt op een politiek podium ‘grat hari’ gezegd, dat Andy Rusland op de rem is gaan staan en grote bedrijven zullen ‘moeten wachten’ op verplichte overheidbetalingen? En kleinere bedrijven zullen hoogstwaarschijnlijk met pappen en het selectief nathouden,worden geaccommodeerd? Wat is dit nou voor een land? En men wil intellect in en buiten de diaspora aantrekken? Uit het buitenland om achter de weinig smaakvolle muziek van de NDP aan te blijven hobbelen en weinig gecoördineerd mee te hossen? Ach ach ach! En dan zit men in de VVV dus in September 2015 met een droge ‘puti’, want het land is dan helemaal ‘skeer’. Gelijktijdig om een nieuwe president en vicepresident te (ver-) kiezen. De ‘timing’ is wederom ‘right’. Maar wel de meest fundamentele oproep lancerend. Alle Surinamers naar de stembus om het land te halen uit de handen van de ignoranten die dachten te kunnen besturen. Vormt de enige oplossing. “Time always tells in time!”. Yes, indeed! Intussen wel de vraag van velen die deze niet openlijk durven stellen. Waarom eigenlijk niet. Barack Obama maakt om de zoveel tijd bekend, dat hij lichamelijk en geestelijk goed uit de medische testen is gekomen. Wat is er zo moeilijk aan om dat ook van de huidige en toekomstige kandidaten/pretendenten te vragen. Er wordt van alle kanten gespeculeerd, maar niemand zegt heel gewoon: “Come on and up bro, tell us peoples about the latest report on yr fysical(-s)…’. Ze benne benieuwd en blijve ook benieuwd. De roddeltantes van ‘Mamjo’, inmiddels ook alweer een tijdje en onophoudend vastgebeten in de speculantenmaterie. “Ze Benne en blijve benieuwd…!”. Gauw naar de week in retrospectief. – Gelezen. Heeft men de voorspelling/-dracht van die grappenmaker, tevens partijleider gelezen? Neen, echt niet? Jammerlijk, hor! Daar gaan we dan: “Op de eerste verkiesbare plek een Hindoestaan van islamitische afkomst. Op plek twee een inheemse vertegenwoordiger. Op drie een stadscreool. Op plek vier een Marron. Op vijf en zes een Javaan. Er is op plek zeven, gedacht aan een Chinees of Libanees. Zijn we nog niet uit. Op acht een jara jara, bonkoro of dogla. En op negen een geestelijk leider. Tien is voor een echte Surinamer. – Gowtu boi. Kwam met twee kilo aan goud uit het oosten van het land en deed het uiteindelijk cadeau aan de hongerige Staat? Vrijgevig, hor! Of was het slachtoffer de verkeerde weg naar de nieuwe raffinaderij te Zanderij ingeslagen. Al die nieuwe wegen en veredelde raffinaderijen. Wat vervelend dat de nieuwe eurokoersen van de CBvS ook werden ‘miskelopen’. Het leven is hard en meedogenloos. Vooral in deze tijd. – Verlossend. Vanzelfsprekende richtingswijziging! Verlost van Panka’s nukken en valse beschuldigingen. Ze hoorde gewoon niet thuis bij dat paarse gedoe. Noreen gaat naar Grun Dyari en wordt ongetwijfeld met open armen ontvangen. Men zal daar zeker geciviliseerd omgaan met een jonge en ontwikkelde vrouw die zich niet liet vermurwen om moordenaars straffeloos te stellen. Ook de behandeling die een overleden ouder kreeg van de paarse ideologen, blijft en blijkt een gegeven voor velen in dit land om afscheid te nemen of gemotiveerd verre afstand te onderhouden. – Blokjesstuurhuis. Met oom Willie als zeer betrouwbaar stuurman gaan PDO en ABOP aan de slag. Onder welke vlag en noemer het span Monorat en Lachmon meedoen met Brunswijk, is niet zo moeilijk plekken. Gegeven hun huiselijke problemen bij ‘papa Nasibdar’ en de tijd niet aan hun zijde meer is, zal misschien voor de Ameerali-optie moeten worden gekozen. Gewoon ergens een plek zoeken in een zogenaamd ‘wetenschappelijk bureau’ van ABOP en een geelzwarte vlag heel toepasselijk om de schouders draperen. Geen probleem. Of zich verder in de Gongrijpstraat profileren, in de Braziliaanse wijk Maikoe van Naïn. ‘Vaya con Dios…’. En uitkijken dat een eventueel en eenmaal toegewezen ministerie, in de toekomst niet met een rommelsmoes bespringen wordt door Abrikadabri. Nog zo een rampgevolgen, kan men zich beter besparen. Maar zover is het nog lang niet met de kandidaatstellingen voor de eerste aanleg. Laat staan dat onder meer de IDOS-peilingen van “Times…” of financier Dipo, nog betrouwbaar zijn en blijken, in de onomstotelijk pragmatischer optiek van Somohardjo. – “Conservatie drones intro?”. Ach…, het ging er bij de winkelhouders gewoon om, dat de niet-vergunninghouder werd bevoordeeld boven de vergunninghouders die allerlei overhead te betalen hebben. Waarom mochten zij wel zoveel bier en soft verkopen en de winkelier niet? Waren al die coolboxes wel geïnspecteerd? Uit veiligheidsoverwegingen, yere. ‘Tapu na winkri…, yere. Na mi bigi boegroe taigi, yu mi boi’. Respect! “Tjoerie…”, so bun! De reeds langdurig geteisterde handel, had zeer grote moeilijkheden met de opdracht van de DC in Paramaribo – C., om winkels verplicht te sluiten in verband met een feestje, dat de NDP aan de Waterkant wilde gaan houden in ‘de stille nacht’ van 24/25 Februari 2015. ‘Veiligheidsredenen…’, zouden daar aan de basis hebben gelegen, legt de DC genoegzaam, plichtgetrouw en ambtelijk nader aan een ochtendblad uit. Inderdaad is er in deze moderne tijd, heel misschien ook een winkeltje of dakterrasje in de omgeving van ‘Platta Broki’ met een lanceerplatformpje van/voor transnationaal ‘observerende drones’? Overdrijven kan ook, hor. Maakt ook die Francois Hollande in Parijs, knap van de nerveuze. Echter meent men daar, dat bij de Eiffeltoren en het Elysee, offensieve zaken kunnen rondschuiven. De DC moet niet echt overdrijven, ‘beta’. Meer denken aan de noden en lasten die het bedrijfsleven nu al heeft om de kop boven het water te houden in deze wazige tijd van wel nemen en niet betalen. Laat staan de energie te hebben een dwarsligger te willen vormen, voor een opgedrongen/-klopte politieke partijbijeenkomst van de NDP aan de Waterkant. Want meer bijslag of minder armslag, was het ook weer niet. – Follow. Dat aftandse ding van ‘follow the leader, leader…’, heeft nu een animositeitvariante mogen meebeleven. Asies geeft eigenlijk onlosmakelijk aan, dat het gezegende Volk van Suriname niet op aarde is geplekt om achter welke leider dan ook, middels een achterlijk te verklaren polonaise te hossen. Geeft een vervelende smaak achter het maalkiezen en bij herkauwen van het hopeloos infantiel vertoonde. Asies heeft meer dan groot gelijk. Wie een beetje voor zichzelf kan denken en wat historische werken heeft mogen lezen of bestudeerd, kan zich echt niet slaafs en gedwee scharen achter enig discutabel (politiek-) leiderschap. Botst met ieder intellect, op enig niveau geconstitueerd. Ook dat dogmatische van ‘…kenki yu plakseri…’, in opdracht van mensen die niet eens met goed gevolg de Mulo hebben bezocht of succesvol afgemaakt, geeft steeds grotere wrijving bij de na 08 December 1982 opnieuw gevormde intelligentsia. Laat staan bij de remigratie die volgens de meer aangedreven optimisten op gang dreigt te komen. “Yu go na skoro, yu wroko na ini na bigi gron tapu, dan yu musu e kom leri dem Koenderschool manieri…?”. Wat een ‘bigi bigi bigi’, aanstootgevende mop! ‘Saka wi safri yere, papi…!’. Sharmila kan er deze dagen van meepraten. Ze heeft de Koenderschool nog niet klein kunnen krijgen. Maar misschien dan in ‘hoger beroep’ wel. Ook dat gedoe vanuit een zichzelf vernoemde “regeringsfunctionaris” die niets anders is dan een employee op een kabinet, geeft deze week wel weer nader te denken. Maar van dat soort krijgt men echt geen authentieke hypertensie. Hooguit wat anders aan klinische deformatie(-s). – Drie maanden. Heeft men het al gehoord. Andre heeft het voor mekaar. “Zijn mensen…”, krijgen drie maanden voor de verkiezingen een waterkraan aan de achterzijde van hun Sunny Point onderkomen geplaatst. Maar dan wel een betaalde voorziening. Een regelmatige rekening die aan de nutsbedrijven moet worden voldaan, zoals het een goed burger van het land betaamt. Evenzo, dat men de EBS overal in het land moet leren betalen. Precies daar kan men zich weer ‘in politicis’ schrap gaan zetten. – Bestuur. Continuïteit van bestuur? Kent de huidige regering en z’n leiding waarschijnlijk zelf niet (…), als ‘de reden’ voor ‘niet te stemmen op V7’ zou zijn, dat sociale wetten teruggedraaid kunnen/zullen worden. Terugdraaien zeker niet! Dat is een platte leugen. Maar een gezonder amendement en evenwichtig staatsmanagement over de haastwetten gestrooid, zodat alles betaalbaar en verantwoord wordt(…), moet men uiteindelijk straks wel kunnen overlaten aan ‘gezonder breinen’ die na 25 Mei 2015 aan de macht zullen/mogen komen. – Battle. De ‘audio and car battle’ van Pertjaja Luhur, kan gewoon voortgang vinden. De vergunningen die werden gefrustreerd zijn inmiddels afgegeven. Heisa voor niets! – Extreem ziek. Op de campus van een universiteit in de Bengaalse hoofdstad Dhaka is de Amerikaans-Bengaalse blogger Avijit Roy vermoord. Roy en zijn vrouw waren net terug van een boekenbeurs, toen zij werden aangevallen door een menigte. De aanvallers hadden messen en andere steekwapens bij zich. Roy overleed aan zijn verwondingen. Zijn vrouw raakte zwaargewond. Familie en vrienden van Roy verklaarden dat hij al eerder bedreigingen kreeg uit islamitische kringen. Dat gebeurde na de publicatie van artikelen, waarin hij onder meer schreef over zijn seculiere opvattingen. – ‘Adieu Feyenoord’. Uit de Europa League en nu zonder trainer. Fred Rutten en Feyenoord willen maandag pas een verklaring geven, over de breuk tussen de hoofdtrainer en de Rotterdamse club. Commentatoren hoorden Rutten tijdens de persconferentie wel een ‘slip of the tongue’ maken. Dat gegeven roept meteen een volgende vraag op: waarom stopt Rutten bij Feyenoord? Volgens ingewijden, is het een optelsom van factoren. – Catalogi. Het zijn knuffels, notitieblokjes, reisgidsen, pennen, sieraden en kledingstukken. Nabestaanden van MH17-slachtoffers kunnen de spullen vanaf nu bekijken in een online catalogus. De duizenden voorwerpen zijn kort na de ramp op verschillende plaatsen tussen wrakstukken gevonden en begin augustus 2014 naar Nederland gebracht. Malaysia Airlines wil de voorwerpen aan de nabestaanden teruggeven, maar weet niet van wie ze waren. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de afgelopen maanden alle voorwerpen stuk voor stuk schoongemaakt, gefotografeerd en ingedeeld in verschillende rubrieken zoals elektronica, kleding en tassen. Per slachtoffer wordt één inlogcode voor de catalogus aan de nabestaanden verstrekt. Als er meerdere mensen zijn die hetzelfde voorwerp willen hebben, dan is er overleg tussen Malaysia Airlines en de betrokken nabestaanden. De spullen gaan zoveel als mogelijk terug naar de rechthebbenden. – Droga torie. De politie heeft een internationale drugsorganisatie opgerold die vanuit Limburg werd aangestuurd. Gisteravond werden twee drugskoeriers aangehouden in België. Vanochtend volgden negen arrestaties op verschillende adressen in Nederland. In de gemeente Rotterdam troffen agenten bij huiszoekingen grote hoeveelheden harddrugs, drugspersen en drie vuurwapens aan. Ook werd voor in totaal 150.000 euro aan contanten gevonden. Vijf voertuigen zijn in beslag genomen. Het netwerk zou achter drugsleveringen zitten aan onder meer België en Frankrijk. Drugskoeriers werden vanuit Limburg naar deze landen gestuurd. De leden van het netwerk kochten de drugs in onder meer Rotterdam en sloegen die op in woningen in de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen en Beek. De politie vermoedt, dat de organisatie al jarenlang actief is en een omvangrijk netwerk heeft opgebouwd. In Amsterdam zijn deze week drie toeristen onwel geworden na het gebruik van witte heroïne, die werd verkocht als cocaïne. Een Deense man werd in de nacht van woensdag op donderdag onwel, waarna de hulpdiensten werden gebeld. Terwijl politiemensen met zijn reisgenoten stonden te praten, werden twee van hen ook onwel. De drie Denen van 21, 22 en 24 zijn meteen naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn daar behandeld en inmiddels weer ontslagen. Het is de eerste keer sinds 25 november dat er in Amsterdam mensen onwel zijn geworden door het gebruik van witte heroïne. Vorig jaar kwamen er drie Britten door om het leven. Ten minste zeventien andere toeristen raakten onwel. Zij dachten allemaal dat ze cocaïne hadden gekregen. De gemeente Amsterdam startte na de incidenten vorig jaar een grote campagne om toeristen te waarschuwen. Tussen 8 november en 19 januari stonden op verschillende plaatsen in de stad borden. De gemeente begint nu opnieuw met de grootschalige campagne. Er worden vandaag tien tekstkarren neergezet bij stations en uitgaanslocaties. De komende dagen wordt dat aantal nog verder uitgebreid. Ook worden er posters opgehangen en flyers verspreid. – Schijntje. Een ochtendblad noemt op de donderdagmorgen een virtueel bedrag in de ‘Begro Insulair smeergeldenaffaire van 1993’ en hoeveel een entiteit –onder codenaam ‘Baardmans’– aan smeergeld achteroverdrukte. Was het maar zo weinig geweest, kan men het genoemde maar “een schijntje” van het geheel noemen. Hij was niet de enige die in de huidige politiek, nog steeds invloed durft te exerceren. – Kop. Op de kop af 15 jaren geleden, richtte Jules Wijdenbosch –Anno Domini 2000– een politieke partij op die eindelijk lucht blies in het benauwende, dat de NDP dertien jaren lang uitblies. DNP-2000 ‘so bun’. Intussen, ook weer in de welterusten ‘mode’ geplekt. – Rommel. Woensdagmorgen half elf. Properheid wordt wederom ernstig bezondigd, door de rotzooi die na een NDP-feestje aan de Waterkant werd achtergelaten. Duizenden resten aan verpakkingsmateriaal, hele en gebroken (bier-)flessen die de busparkeerplaats bij de Vreedzaammarkt, tussen Veerplein en Jodenbreestraat, apocalyptisch bevuilden. Zal de propere DC van Paramaribo – Centrum en Noordoost ernstig hebben gewaardeerd. – Kinderbijslag. Zaken liepen weer knap door elkaar. Op een politiek overladen podium, gaf het ‘staatshoofd’ in revo-paars verhuld, met een overbekende bult van staatsschuld aan zijn ambtsmandaat gehangen, ook nog toe, dat hij als NDP-voorzitter opererend, ‘verhoging van de Kinderbijslag’ ook nog ‘grat hari’ toezegt? http://nos.nl/l/762716 Wat zegt Andy Rusland van dit populistisch gebaar en hoogstwaarschijnlijk ongedekt cadeau, vanuit een NDP-podium gelanceerd? ‘Een en een…’, is bij elkaar opgeteld net als in de jaren tachtig van de vorige week, weer “vier”! Grote bedrijven mogen wachten op hun gelden voor geleverde goederen/diensten/magazijnvoorraden bij stijgende wisselkoersen en de kleinere ondernemingen, moeten zich maar geen zorgen maken? Wie heeft dat geloof nog in zijn portefeuille rondwaren? Niet alleen de ‘human resource managementmodellen’ lopen bij de overheid knap door elkaar, maar nu ook nog en al enige tijd…: – de staatsrechtelijke/grondwettelijke positioneringen c.q. bevoegdheden. “Rommel en chaos…, in de SU-politiek”, zegt men terecht, zowel hier als in het buitenland. En dat wil nog eens vijf jaren door. De ‘Hogere Machten’, behoeden dit geteisterde Volk daar uitdrukkelijk voor! Allemaal naar aanleiding van een feestje, op dezelfde plek waar laffe moorden werden gepleegd, op twee Guyanese jongens die ’s morgens in alle vroegte naar hun werk gingen. En simultaan dan nog drie levensberovingen aan de Doekhieweg en Rode Kruislaan, de dato 25 Februari 1980. Waar is dat feestje? Daar is dat feestje. Lees ook dit maar ‘uncensored’ mee: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27772 en daarnaast een week Surinaamse panoramiek, in voor- en tegenstand – http://www.starnieuws.com/ Waterberg heeft inmiddels de ‘prefuru’ gehad ook nog te uiten…, dat de ‘revo-noodzaak’ daar dus ‘in acceptatie’ moest/moet worden (in-)gezien? Staat ons blijkbaar ook binnen “V7” heel wat gunstiger ‘aan ongenode verrassingen’ te wachten, als nu al van die achterlijke en achterhaalde uitspraken over een ‘verheven Marxistisch idee’ zullen mogen postvatten. Of het moet zo zijn…, het congres van BEP de huidige voorzitter corrigeert en aan het verstand brengt, dat het eens zo aanbeden Marxisme binnen de in 1984 opgeheven ‘Revolutionaire Volkspartij (RVP)’ een statuutloze farce was. Eerder een jeugdzonde en ernstig tijd-/energieverlies, als men ziet wat de gedoodverfde speerpunten van RVP aan hoeveelheden (super-) kapitaalverzamelingen –na de jaren tachtig van de vorige eeuw– hebben weten te vergaren/realiseren. Alleen al door het repressieve en dogmatische karakter van een gelukkig verdampte ideologie die nergens heeft kunnen/mogen overleven. Niet op Cuba, niet in de Sovjet-Unie en straks dus ook niet in het allergrootste Stalinistisch georiënteerde concentratiekamp ter wereld, dat Ao.2015 nog even Noord-Korea mag heten. En dan niet helemaal vergeten het struikelstokje, dat Reagan als ‘hemelbewaarder van het westelijk halfrond’ voor de voeten van bekender idioten, als ene Bernard Coard, zijn Jamaicaans schatje Phyllis en de pseudogeneraal/gevangenisbewaker Austin…, op een gedevieerd juweel als Grenada wist te werpen. Intussen zit Suriname nog steeds met de dodelijke adviezen van Maurice Bishop uit Oktober 1982; maandje later op 08 December 1982 levendig uitgevoerd. En dan nog even de aanstootgevende gekte in Venezuela…, onder de geestelijk verdwaasde ‘lorry driver’ Maduro verdisconteerd? Zie maar het beeldverhaal, op http://nos.nl/artikel/2021245-14-jarige-jongen-gedood-bij-protest-venezuela.html ‘Tan tek disi…, ook tu’: http://nos.nl/artikel/2009485-obama-tijd-voor-een-nieuwe-relatie-met-cuba.html http://www.theguardian.com/world/2014/dec/17/us-cuba-diplomatic-relations-obama-raul-castro http://news.yahoo.com/cuba-says-fast-track-restoring-ties-depends-u-183950872.html http://usp-rsm-dutch.blogspot.com/2012/12/de-korea-oorlog-strijd-tussen.html https://salonvansisyphus.wordpress.com/2012/12/07/grenada-dertig-jaar-later/ – Belang. Inderdaad belang en niet belangrijk. Dansen op de verjaardag van het grootste ongeluk dit Volk per definitie aangedaan? Tsang met een zeer eng Chinees belang. Adhin met een ernstig verduisterd familiebelang. Khedoe met een dissidenten- of overlopersbelang. Enzovoort, enzovoort. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27773 ‘And then…, everybody on the purple commander’s display…’. Tevens voor het verder leven getekend. Vermeend intelligente schepselen die met kop en staart gingen passen, in de categorisch historische uitspraak: “Vader…, vergeef het hun…, want ze weten niet wat ze doen…”. Nog even wil ik, met jou, terug naar dat groots(t)e moment in de geschiedenis. Terug naar de voet van het kruis. Daar…, bij het kruis, daar staan de Romeinse soldaten. Daar staan de Sadduceeën en de Farizeeën. Daar staan de meelopers. Daar staan ook al de bekenden van Jezus, ook de vrouwen. En…, in onze gedachten staan ook wij daar! En tussen alle rumoer van de beschimpingen en de bespottingen door, klinkt daar de stem van ……, inderdaad ‘Zijn Zoon’. Lucas 23 : 34 “Vader, reken hen deze zonden niet toe.” – Somo/Bouta. Beiden schermen met een eigen opiniepeiling. Geen enkel probleem. “We Benne en we blijve benieuwd…”. Hoewel men doet alsof, de kaarten reeds zijn geschud en de massale vendel-, vaandel- en vlaggenzwaai reëler stemmen zouden vertegenwoordigen? “Te wowojo jagi…”. Op 25 Mei 2015, half elf des avonds en dan de eerste week van de maand September. ‘See you all in VVV…’. – Saramacca. Malhoe wordt lijsttrekker NDP? Zijn er nog meer klinisch belaste seniorenburgers die belangstelling hebben en vijf jaren lang geen woord zeggen of superabsenteïsme vertonen in het parlement? Zo een paar voorbeelden uit de hoge hoed van Pipo te trekken. – NPS. 35 jaren geleden, op 25 Februari 1980 werd een gekozen regering weggeschoten door het koppel Bouterse/Valk cum suis. Op 27 Maart 1980 zouden in de Republiek Suriname verkiezingen worden gehouden. Noch Nederland, noch kolonel Valk, noch de linkse misdaad, noch de makkelijk te beïnvloeden en afhankelijk gestelde suppletiesergeanten/korporaals of collaborerende opportunisten, wilden op de electorale meting en uitkomsten wachten. De NPS vergaderde op 25 Februari 2015 bewust op de terreinen van de oudste afdeling Sisa Lobi aan de Oranjelaan in Parmaribo en (co-) memoreerde de verdiensten van de partij voor en na de misdaadcoup van ‘tachtig’. Ook die nog te volgen door de Graansoogst-coup van Kerst 1990. Vaker vergeten. Bepaald niet bij de NPS die de meeste klappen moest verwerken. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27779 – Voorspel. Op Schiphol zijn 83 AS Roma-supporters van de harde kern uit de rij gehaald en overgebracht naar het stadion van Feyenoord in Rotterdam. De politie heeft ze daar geïsoleerd totdat ze later vanavond De Kuip in mogen voor het duel van hun club tegen Feyenoord. De harde kern van supporters bestaat uit 400 man. Ze staan geregistreerd, zodat de marechaussee ze kan herkennen. De groep bij De Kuip is geïsoleerd om rellen te voorkomen. In het centrum van Rotterdam zijn zeker vier Feyenoord-supporters opgepakt. Dat gebeurde toen de politie een groep van 30 tot 40 Rotterdammers preventief fouilleerde omdat ze te dicht bij een groep Roma-supporters kwamen. Het was de hele dag rustig in Rotterdam. De eerste AS Roma-supporters gaven op Rotterdam The Hague Airport aan dat ze voor het voetbal waren gekomen en geen herrie wilden schoppen. Tientallen supporters werden opgevangen in de Oude Haven. – Gemalto schandaal. Konden de inlichtingendiensten afluisteren? Volgens Gemalto zelf is dat niet het geval. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat lang niet alle encryptiesleutels waren gestolen. De directeur zegt dat de inlichtingendiensten alleen interesse hadden in de sleutels van simkaarten die bestemd waren voor landen als Afghanistan. Vergeet niet dat de hack rond 2010 was, toen daar nog een hevige oorlog woedde. Gemalto zegt dat Nederlanders zich geen zorgen hoeven te maken. Kamerleden/parlementariërs in Nederland, mogen een nieuwe simkaart als ze dat willen. Volgens de drie grote telecomaanbieders van Nederland, is een nieuwe simkaart nergens voor nodig. Ze zeggen dat hun simkaarten meerdere lagen beveiliging hebben. Zelfs als buitenlandse inlichtingendiensten over sleutels van Nederlandse simkaarten beschikken, dan nog zijn de simkaarten veilig, zeggen KPN, Vodafone en T-Mobile. Wie gelooft dat nou, na de verhalen van Edward Snowden en de serie documentaries uitgezonden door de VPRO? Niemand! Ook in SU zijn de telefoongesprekken, de e-mail transporten en SMS interacties, al tijden niet meer van inbreuken op de privacy gespeend. Let dus goed op! http://www.documentairenet.nl/review/meet-glenn-greenwald-snowdens-journalist-choice/ – 25.02.1980. Niet Pengel, niet Arron, niet Venetiaan…! Geen van de premiers/regeringsleiders, gekozen door het Surinaamse Volk, kon een onvoorwaardelijke goedkeuring van Den Haag ‘meenemen’ of ‘wegdragen’. Duidelijke conclusie en finale oordeelvorming die Henck Arron de natie naliet en nu wel integraal op schrift werd gesteld. Sympathie van hun superieuren voor het meer inhoudelijke, maar het regelrecht verfoeien van de weinig disciplinaire actiemodellen. Al in 1978 begon het allemaal bewust te roeren, met als climax het wegschieten van een gekozen regering door muitende militairen, ondersteund door politieke avonturiers, buitenstatelijke charlatans en weinig nuancerende onruststokers, in de marge gezien. Lokale en geïmporteerde elementen. 25 Februari 1980, kenmerkt zich door het gewelddadig omverwerpen van de rechtsstaat. Vervolgens, weinig constitutionele handelingen, de introductie van volksgijzeling, gruwelijke lijfstraffen, foltering, marteling, moord/doodslag en diepere vernedering onder grote delen van het Volk van de Republiek Suriname. Op 25 November 1987, dacht men afgerekend te hebben met al dat geïntroduceerde kwaad. Een bedrogen uitkomst. Vijf en dertig jaren verder en de gevolgen van 25.02.1980, nog steeds voelbaar. Zeker onder de meer rationele en direct getroffene. Bij herhaling te ervaren, de kwaadaardig verkregen en bejubelde verworvenheden door een meer primitieve. Welke laatste op kosten van veel veroorzaakte ellende en schending van vrijwel alle fundamentele mensenrechten, zichzelf tot ongekende rijkdom wist te stoten. Echter nog steeds en constant op zoek naar legitimiteit, in geestelijke en materiële zin. Nooit voor alle honderd procent kunnen bereiken. Daarom ook werd dit jaar 2015, het meest cruciale. Van alles zal uit de kast worden gehaald om al de ellende het volk aangedaan te versluieren. Daarnaast de illegitiem verworven, toch nog meer zichtbaar geraakte rijkdommen, door de meest kwaadaardige volksvijanden te rationaliseren. Met of zonder een ernstig afgekalfde mondiale steun en die van de regio in het bijzonder. Het is zeker ‘goed uitkijken’ geblazen. Pagina 327 tot aan 454, in `Man van het Moment’, door Peter Meel in 2014 vrijgegeven en nu overal te lande verkrijgbaar, geeft afdoende inzichten in wat dit land op 25 Februari 1980, middels levensgevaarlijke voorspelen, vanaf het jaar 1978 overkwam. De hoofdactoren en hun duivelse altaren, daarbij niet anders dan transparanter gemaakt. Wie werden in tijd, met gebruik van ongebreideld geweld –tegen het eigen volk gericht– er beter van en wie hikken nog steeds in groter vertwijfeling rond? Wie zijn middels horten en stoten, in-/ondertussen wel degelijk op weg naar een veel beter samengestelde toekomst? Het spelersveld is intussen wel weer onhoudbaar bezwangerd. Misschien vormt dat dan toch nog de universele redding, waarop al die jaren –meest begunstigende natuurwetten in de handen geklemd– vol passie, geduld, motivatie en goed geloof werd gewacht. Terug naar de gewenste en niet langer wijkende horizon, verstandelijke verhoudingen herwinnen en een absoluut einde maken aan de uitkleedpartij(-en) van een gemangeld Volk…, waar men zich als misdaadrecidive decennialang aan wist te verlekkeren.   – V7. Met een ceremoniële uitingsvorm en ondertekening van protocol in `De Olifant’, hebben de zes politieke organisaties zich verbonden op DNA-niveau samen te werken en de kandidatenlijsten klaar te maken voor de verkiezingen op 25 Mei 2015. Verkiezingen die de volkvertegenwoordigende lichamen, zoals De Nationale Assemblee, Districts- en Ressortraden na voornoemde datum moeten bemensen.   – Coup. Ter correctie van bericht en data in Dagblad Suriname van 24.02.2015 en de verwarring 07/08 december 1982 met de nacht van zondag 24 februari 1980, op maandag 25 februari 1980. Kan niet leidend worden gevolgd en/of gewaardeerd. Lezen: ‘Schoten aan de Gravenberchstraat/Rode Kruislaan de dato 25 Februari 1980…’. Eerder in de week was er al een aanval op het depot van de Surinaamse Krijgsmacht (SKM) aan de Doekhieweg gekeerd/verijdeld. Minstens een gevangene, J.H. Bij de ingang van de Memre Buku Karzerne worden op de vroege maandagochtend, de politieman Sultaan en de legerofficier Van Aalst doodgeschoten. Daders bekend. Aan de Doekhieweg wordt het muziekkapellid Comvalius van de SKM, tijdens zijn wacht doodgeschoten. Op de Marinebasis wordt de officier Latour mishandeld en worden patrouilleboten gekaapt. Aan de Waterkant wordt vanuit de patrouilleboot ‘402’ het politiebureau beschoten. Premier Arron en echtgenote, waren door de politieman Talens, vanuit de Gravenberchstraat naar het politiehoofdkwartier gebracht. De politiebureaus worden vanuit de rivier en ook aan de Keizerstraat beschoten. De procureur-generaal, Mr. Maurits de Miranda, de auditeur-militair Fred Kruisland, de korpschef Jim Walker, de regeringsleider, echtgenoten en loyale officieren van het Korps Polirie Suriname, moeten een brandend hoofdbureau ijlings verlaten. Later zou de PG aan de Axwijkstraat worden neergeschoten. Aan de Waterkant sterven de nietsvermoedende Guyanezen Bacchus en zijn vriend, beiden geraakt door granaatscherven, op weg naar hun werkgever. Panden aan de Waterkant en Heiligenweg branden samen met het politiebureau af. De bureaus van ‘De West’ worden beschoten, nadat de eigenaren en personeelsleden uit de gebouwen aan de Mr Dr J.C. de Mirandastraat zijn verdreven. Renwich Hofwijk ontsnapt ternauwernood aan de dood, nadat granaten in het mediagebouw tot ontploffing werden gebracht. Geruchten over nog meer slachtoffers circuleren onbevestigd. Alles met de complimenten van de de kolonel Hans Valk op de Nederlandse ambassade en zijn suppletiediscipelen, zorgvuldig uitgekozen binnen de Surinaamse Krijgsmacht (SKM) van 1980, wat enige tijd later het ‘Nationaal Leger’ zou mogen worden.   – Achterland. In afwijking van tradities en gewoonten, is er een burger gekozen tot Gaaman der Saramaccaners. Ingewijden verwachten problemen.   – Zwevend. De opiniepeilingen geven een momentopname aan. Bovendien een inhoudelijk knap vertekend beeld. Politieke combinaties bestaan pas aan rechterzijde, vanaf de maandagmiddag jl. Politieke combinaties aan andere zijde bestaan helemaal nog niet. Gegeven het feit, dat de NDP ook nog de boot strak afhoudt. NDP ‘plus’ bestaat dus niet. Daarnaast zijn er formeel ook nog geen verkiezingsprogramma’s uitgebracht en kunnen de opiniepeilingen en/of resultaten enkel worden beoordeeld op ‘welke vragen’ er aan geënquêteerden werden gesteld en niet op politiek inhoudelijke besluitvorming van een objectief bevraagde. De cijfers kunnen dus eigenlijk op een plek belanden, waar het zonlicht vooralsnog niet erg wil doordringen. Tenzij er kunststukken worden verzet. Geen wonder dus, dat zo vernoemde `zwevende kiezers’ gigacijfers weten op te leveren. Het is dus aan die stemgerechtigde mensen om de verkiezingen richting te mogen geven. Zo ver is het nog lang niet. Al willen de paarse vlaggen iets insinueren of in bepaalde richting duiden. Iets anders doen geloven? Intimideren met een knap lege huls of vlaggenparade, zal echter dit keer niet het weinige en onproductieve aan reeds vertoonde karakterloosheid doen verkiezen. Men vlagt maar een uur in de wind. ‘No fears…, no sweat! It is the only the peoples vote and voice, that will count’. Serieus!? “Yes…, indeed”.   – Elo! De voormalige president van de Malediven, Mohamed Nasheed, is gisterochtend letterlijk voor de rechter gesleept. Nasheed wilde buiten de rechtbank in Male met journalisten praten, maar dat stond de politie niet toe. Er ontstond een worsteling, waarna de oud-president door agenten naar binnen werd gesleurd. Lokale media melden dat Nasheed niet zonder zijn advocaten de rechtbank wilde betreden. Eenmaal binnen, verklaarde hij dat agenten zijn arm hadden gebroken.http://nos.nl/artikel/2020964-oud-president-letterlijk-voor-de-rechter-gesleept.html   – Censuur. In Nederland is de discussie weer losgebrand, over een ‘koninklijk opgelegde vorm van censuur’ die niet erg strookt met de universele wetten en het verdragenrecht, ter zake persvrijheden en de vrijheid van meningsuiting. Leze mee! ‘De Telegraaf mocht maandag jl. niet aanwezig zijn bij `een fotosessie van het Koninklijk Huis’, in Lech – Oostenrijk.. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laten weten. Aanleiding voor de maatregel, zijn foto’s die de krant maandag jl. heeft afgedrukt van prinses Beatrix die in de Oostenrijkse wintersportplaats Lech aan het skiën is. Er was geen toestemming gegeven om de foto’s te maken. Inbreuk op de privacy! De RVD spreekt van een inbreuk op de privacy van de leden van het Koninklijk Huis. Verder wil de Rijksvoorlichtingsdienst niet ingaan op de zaak. Ook `De Telegraaf’ wil niet reageren op de mededeling van de RVD. Hoofdredacteur Sjuul Paradijs wil alleen kwijt dat er contact is geweest met de voorlichters. Een webpagina met het bericht is inmiddels offline gehaald. Twee keer per jaar houdt de koninklijke familie een fotosessie voor de media, waar foto’s genomen kunnen worden van de vakantievierende Oranjes. In ruil daarvoor wordt aan de media `gevraagd’, de rest van het jaar de privacy van de familie te respecteren. In het verleden stapte de RVD meerdere keren naar de rechter als die `mediacode’ werd geschonden. Zo moest de Nieuwe Revu vorig jaar een schadevergoeding betalen, nadat er foto’s van Amalia op een sportveld waren gepubliceerd. De Oostenrijkse omroep ÖRF werd in 2010 gevraagd het beeld van een skiënde Beatrix te verwijderen. Overigens is het maar de vraag of de RVD `De Telegraaf’ weg kan houden bij het officiële fotomoment, maandag jl. in Lech. “De fotosessie vindt plaats op de openbare weg, vlak bij de andere skiers”, zegt verslaggever Koninklijk Huis, Kysia Hekster van de publieke omroep. “Als je wilt, loop je er zo naartoe”.   – Ook daar! De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben een onderzoek ingesteld naar mogelijke omkoping bij de aanschaf van nieuwe Sprinters. Dat meldt nieuwszender `RTL Nieuws’ dinsdag op basis van eigen onderzoek. Een externe adviseur zou vertrouwelijke documenten van de NS hebben verkocht aan treinfabrikant Bombardier. Hij zou daar tussen de 5.000 en 10.000 euro voor hebben gekregen. Een woordvoerder van de NS, bevestigt aan NU.nl dat er een onderzoek naar de adviseur loopt. De man is op non-actief gesteld. Wanneer het onderzoek afgerond zal zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerder wil de NS het onderzoek “grondig doen, maar ook zo snel als mogelijk”. In het belang van het onderzoek, kan hij nog niet zeggen hoe de mogelijke omkoping intern aan het licht is gekomen. In een officiële verklaring stelt de NS onlangs te zijn “geïnformeerd”. De adviseur was namens de NS betrokken bij de aankoop van 118 treinen, de zogenoemde Sprinters Nieuwe Generatie. De deal heeft een waarde van 500 miljoen euro. De treinen worden in 2018 opgeleverd. De NS heeft volgens de nieuwszender “sterke aanwijzingen” dat de man in 2012 de documenten heeft gelekt. Overigens stapte het Canadese bedrijf Bombardier vroegtijdig uit de aanbestedingsprocedure. CAF uit Spanje heeft de opdracht uiteindelijk in 2014 gekregen. http://www.nu.nl/ondernemen/3999104/ns-onderzoekt-mogelijke-omkoping-bij-aanschaf-treinen.html   – Peilingen. Er zijn een tweetal peilingen intussen losgelaten op de samenleving. Twee daarvan concentreerden zich op het District Commewijne en een op Wanica. In Commewijne was al bij het lezen van de eerste regels, een verschil op te merken. Twee zetels zouden in ‘Cauwna’ gaan naar de NDP, terwijl de andere meting aangaf dat maar ‘een zetel’ voorlopig zou gaan naar NDP “plus” en meer onbekend gebleven en dus virtuele samenwerkende partijen. In Wanica zouden zowel combinatie V7 en NDP ‘plus’ de “andere partijen” elk een zetel mogen claimen, als dus ongeveer op een derde van Februari 2015 verkiezingen zouden worden/zijn gehouden. Zwevende kiezers houden in beide districten, restzetels in de voorraadkast. Momentopnamen, exact drie maanden voor de verkiezingen van 25 Mei 2015. NDP ligt dus ietsjes voor in de aangegrijnsde peilingen en de vragen die aan de geënquêteerden werden gesteld, zullen nog door linguïsten, sociologen en geografen, moeten worden geanalyseerd. Politieke partijen mogen de hun bekender eigen en ingekleurde gedachten hebben en over de cijfers laten gaan die nu op dit moment rondwaren. De ene meting wordt gefinancierd door een binnengeslopen NDP/BVD-er. Vooralsnog bekend kranteneigenaar en consultant/liaison van de regering Bouterse. De andere opiniepeiling wordt uitgevoerd door een wetenschapper en in samenwerking met een bekend/behoudend radiostation. Een aan huidige machthebbers geparenteerde/gelieerde website, als men de meest recente commentaren hoort en leest, wist de voorlopige opiniepeilingen en uitslagen vroegtijdig te bespringen. – V7. De politieke combinatie V7 zou op de maandag 23 Februari 2015 de samenwerking moeten beklinken, indien Somohardjo van Pertjajah Luhur volgens aankondiging inmiddels uit het buitenland is teruggekeerd. – Gecharmeerd. Zou volgens ingewijden en bekender medium zo zijn voorgekomen dat Monorath zeer gecharmeerd is geraakt van ABOP, nadat Brunswijk hem ‘en passant’, aan verkiezingsplekken het hemeluniversum heeft beloofd. Hoe serieus kan men Monorath eigenlijk nog nemen, als hij zijn eigen en meest contemporaine politieke geschiedenis niet tussen de oren heeft weten te houden, de juridische- en coalitiestatistieken/status van ABOP/Brunswijk, blijkbaar sterk heeft verwaarloosd. De sterren van de hemel worden aan de stekeblinde beloofd, de krenten uit de pap voorgeserveerd, de rozijnen voor de taart zijn inmiddels in rum gesterkt en “opzijgezet” Let op dat woord “opzijgezet”. De geschiedenis leert het echec van A-Combinatie, waarbij Beppie en Seeka ‘intern’ al gauw niets meer te vertellen hadden. Alendy werd lijfelijk gekapitteld. Maar misschien dat Monorath een politieke masochist is en daar allemaal gebukt overheen kan kijken. Die popi film bij TBL, kan in zulke benauwende situaties toch effen inspirerend werken. Of natuurlijk de klassieker “All the President’s Men”. Keuze zat aan substantiële ‘pics’, wanneer verwarring ernstig de overhand krijgt. – “Pathetic peoples”. Ze vielen in het afgelopen weekeinde, zowel in woord, geschrift, geluid en beeld over elkaar om te claimen, dat zij successievelijk de uitverkoren bedenkers waren/zijn van ‘pathetisch aandoende gedragscodes’ in/voor de komende, door verkiezingspolitiek, -rubriek en -retoriek bezwaarde maanden. Infantieler gedraging daarbij, bepaaldelijk niet geschuwd. “Ik was de eerste…!”. En dan? Het is en blijft een geïmmigreerde muilkorf. Intussen heeft Doekhie de ‘niet houdbare wapenstilstand’ redelijk wel en genoeglijk geschonden. Geeft de waardeloze conceptie glashelder weer. “Hariette heeft reptielenmentaliteit…”. En welke mentaliteit heeft Doekhie dan…? “Harriet heeft reptielenmentaliteit…?”. Gelukkig blijven hyena’s nog eventjes onbekend, in de polder nabij South Drain. Kunnen ze zich ook niet genoegzaam ter plekke vermenigvuldigen. De zijdelingse poging om de particuliere en dus vrije media, te betrekken bij de muilkorfgedachten in het perscentrum geuit, zal levendig bot vangen. ‘Allemaal quatsch goulash…’. Men zou/zal eerder de ‘bakka dyari tories’ van die bolle jongen uit de ‘Koendersklas’ bedoelen en gezapig in ‘the Hardeo-styling’ willen aanpakken. De Engelsen: ‘…an armistice is a modus vivendi and is not the same as a peace treaty, which may take months or even years to agree on. Armistice is also different from a truce or ceasefire, which refer to a temporary cessation of hostilities for an agreed limited time or within a limited area. A truce may be needed in order to negotiate an armistice…’. Uitgedacht en -bracht, ‘…durch die intelligenter Menschen…, Herr Carl’. – Skowtu. Een onderinspecteur en een agent derde klasse in de problemen. In overweging genomen dat het om twee gescheiden zaken mag gaan. – Jogi. Het assembleelid geeft aan: “…dat de bewindvoerder ‘publieke werken’, de eer aan zichzelf moet houden…”?. Maar waar Jogi steeds aan voorbij gaat, is dat er helemaal geen eer te behalen valt. Vooral niet bij iemand die op een post zit of door omstandigheden gebonden(…), gedwongen werd (over-) geplekt. Op een positie waarvoor de basiskennis totaal ontbreekt. Een probleem waar al de regeringen met NDP-signatuur onder lijden hadden of ‘kebukt’ gaan. Zie het cijfermateriaal aan wisseltrucs. ‘Kebukt…’, om bij en met de terminologie van Herrie Herrie of Sjene te kunnen blijven meedenken. ‘Kebukt!’. De verkeerde mensen op de verkeerde plaats en een zodanig gebrek aan kader, dat lenen en stelend overnemen van individuen, de meer cultuurarme en filosofieloze fenomenen, aan de orde van de dag blijkt en heerst. Mocht er dan om de zoveel tijd, een zogenaamd academisch wonder binnenstappen, zal men geheid na enige tijd meemaken, dat ook warmpjes in te bedden fenomenen door ‘alomvattende corruptie’ worden ingehaald en klemgereden/-gezet. ‘Klem hori…, so bun’. En als men zich redelijk kunstig, meer onhandig wil loswrikken, kan het eens geprezen verschijnsel met gepaste spoed toch maar beter richting Zanderij verdwijnen. Een vroede uitkomst, wil het levensgevaar gelijkende aan verraad, disloyaliteit en meer van dat primitieve aan spul, hem/haar niet worden aangewreven of meewarig in de klompen gezet. Met alle gevolgen van dien. Honderden mochten dat eerder beleven…, tenminste nog enigszins in het leven staand. Koning, keizer, admiraal…, mooie welkomstverhalen en daaropvolgende ‘frustras’ kennen ze allemaal. Hier en overzee. Geruchtenbericht wil uiteindelijk nu ook weer, dat een overenthousiaste treinenpropagandist –eveneens instabiel tussen de rails staande geraakt– uit een virtuele wagon kwam rollen. Vervelend, indien waar! Zien wat Ameerali en Brunswijk, daar nog even van mogen vinden. – EBS. Het assembleelid Tjin A Tsoi laat documenten zien waarbij aansluitingen op het netwerk van de energiemonopool de burgerij 10.000 SRD en meer mogen gaan kosten. En dan wordt men ook niet meteen van energie voorzien. Publiekgeheim en ernstiger geworden geruchten, dat de kruiwagentussenhandel van/voor energieaansluiting, ernstig tyukeros-kevoelik is geraakt en prijsverhogend zou mogen bij-/aansluiten. Dat ding lijkt wel Snowdon in het kwadraat wat zich nu aan de draad- en kabelpalen voordoet. Geen ‘Redi Kilowatt’, maar eerder: “Senior Tyukeritos Banditerios & Co. – S.A. – Ltd – Bros.” – ‘Waka waka eh eh eh…’. Cross- overs, NPS, patronage en politiek absenteïsme. ‘Scholars generally distinguish different kinds of absence…, though there is an overlap between them’. “Le tout tout tout petit marronage…, du partie vert…”, or temporarily travelling away from the heath in the poli poli kitchen(…), refers to a strategy of resistance, in which individuals or small groups, for a variety of reasons, leave their prime surroundings for a short period of days, weeks or months and then return…, home’. Positie bepaling bij V7, goed voor de ‘groene organisatie’ onder leiding van Greggie. De verkleurde ‘matta matta’, onder dissidenten in de Para en Cauwna aangetroffen, inmiddels wetenschappelijk weggetrokken. Bleek ogenblikkelijk op het ‘groene erf’, dat er zuidelijk georiënteerde papieren documenten –in vergelijkbare herhalingsmodulen– valselijk waren/werden onderschreven en dus per ommegaand obsoleet verklaard. ‘Owru gwenti, fu na presi…’. “Ken Uw huis…!”. – ‘Plakseri’. Om strak over na te denken. ‘Alcoa – Pittsburgh’ eruit en Glencore, met een Fins energielichaam er ‘dikkertjedap’ weer in…, die Afobakka krachtbron…? Een substantieel suïcidale gedachtegang, krankzinnige exercitie en ‘executie bij voorraad’, ten nog enger voordeel van een individuele noch afdoend te verzadigen ‘puti’ in Surimaribo. ‘Denk a tori dati…!’. – Twee plekken. De Republiek Suriname schoof twee plaatsen “in gunstiger zin op”, binnen een mondiaal uitgegeven en georiënteerde persvrijheidindex? Wat een mop! Suriname schoof helemaal niet op. Omdat zoveel brandhaarden en gemangelde landen het mondiaal zeer slecht doen in/met persvrijheden/veiligheden, is de index grondig gemanipuleerd en compleet uit zijn voegen geraakt. Als men ‘objectiever statistiek’, als wetenschappelijk instrument erop loslaat…, is Suriname helemaal niet in gunstige zin opgeschoven. Integendeel! Zoveel woorden gebruikt men om iets simpels uit te leggen? De lijst is aangetast, doordat de persvrijheden overal ter wereld, onder gewelddadige druk zijn komen te staan. De muilkorfattitudes aan het einde van de vorige week, geventileerd in een virtueel perscentrum, zullen de werkelijke positie van Suriname op termijn voor het jaar 2015 verduidelijken. Let goed op welke wolven in schaapskleden straks de maskers verder zullen afleggen, als de meervoudig gewenste zaken niet in het voordeel van de troep uitpakken. BEP niet in een zuiver controlerende OKB-positie gebracht? ‘A sori keba…!’. – Al Jazeera. We hadden Wikileaks al, en Snowden. En nu komt Al Jazeera met de Spy Cables, waarin het dagelijks handelen van geheime diensten van over de hele wereld blootgelegd wordt. Volgens de zender is het een van de grootste lekken ooit en een “ongekend inkijkje” in de wereld van de spionage. Een voorproefje van de onthullingen: de Israëlische veiligheidsdienst Mossad zou het niet helemaal eens zijn met premier Netanyahu over het nucleaire gevaar van Iran. En: het Britse MI-6 probeerde een Noord-Koreaanse spion te rekruteren. Het gaat om stukken geschreven tussen 2006 en 2014 door de Zuid-Afrikaanse geheime dienst, de SSA. Maar, daarnaast zit er tussen de geheime documenten ook correspondentie tussen de SSA en andere geheime diensten, zoals de Amerikaanse CIA, de Britse MI-6, de Russische FSB en de Israëlische Mossad. Dat maakt de mogelijke impact van de top secret-stukken een stuk groter. Toch zijn dit niet het type onthullingen zoals die van Snowden. Dat ging om operaties van de diensten, dit gaat om de mensen die er werken. “Dit gaat niet over digitaal onderscheppen en afluisteren”, zegt Willemijn Aerdts, die werkt aan het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. “Ze hebben namen van mensen die bij die inlichtingendiensten werken. Ze zeggen dat ze die afschermen, maar dat is vaak toch lastig.” Het doel van de Spy Cables: de transparantie bevorderen en laten zien dat de diensten soms onnodig veel informatie afschermen. Volgens de zender is er niet genoeg kijk op wat geheime diensten allemaal doen. De publicatie van deze documenten, moet daar wat aan doen. Al Jazeera brengt lang niet alles uit, schrijven ze, ook om mensen die genoemd worden in de documenten te beschermen. Maar als die toch herkenbaar zijn, kan dat verregaande implicaties hebben volgens Aerdts. “Stel dat blijkt dat agenten of handlers (mensen die gebruikt worden als bron) te traceren zijn? Die mensen heb je nodig, en dat gebeurt vaak op basis van vertrouwen, in operaties die soms jaren voorbereiding vergen. Als die informatie naar buiten komt, kan dat gevaar opleveren”. Maandagmiddag om 15.00 uur n.m. Surinaamse tijd, zond de televisiezender Al Jazeera de eerste delen uit van de verzamelde documenten. – Hoop. Stel je nou eens voor, dat de vrije media een exemplaar als die ene Abrahams niet zouden mogen bespreken of evenwichtiger politici diens ambtelijke handelen niet aan de kaak zouden mogen stellen (…), op een willekeurig daarvoor ingericht verkiezingsplatform. Wat een smakelijke en meer nog ernstig lachwekkende mop, zou dat wel wezen! Op een gekunstelde bijenkomst in het zogeheten perscentrum, werd ‘de media’ –volgens bekomen reportage– wederom op ‘een hoop’ gegooid. Particuliere en waarschijnlijk ook die zeer hooggeschoolde overheidspropagandadienst(-en), welke laatste(-n) zich volgaarne ook zou(-den) willen scharen, bij de zich vrijgevochten civiele mediabedrijven. Maar goed…, laat dat maar sudderen aan fenomenale en weinig haalbare wenselijkheden. Vrij is vrij en ambtelijk is ambtelijk. Zo simpel lopen de scheidslijnen. Hoe pijnlijk nou dat juist ook weer, voor bepaalde “bigi ede’s” is geworden. Op de bijeenkomst werd evenzo door een handvol zogeheten politici over gedragcodes geboomd (…), meer in aanwezig- en tegenwoordigheid van een ‘numerieke meerderheid’ die zich daar de vingers, om historische waarden/normen/prestaties/nationaliteit(-en) en persoonlijk(-er) geraakte besmettingen, niet aan zou mogen branden. Er werden afspraken gemaakt? Voor wie en voor wat? Natte vingers en daaruit voortvloeiende onwelriekende nattigheid (…), gingen weer onbesuisd, beperkt doordacht en weinig grondwettelijk samen. Wat moet men daar nou mee? ‘Na wan Du no Du, setewasi’. – Sungu. Als het kalf verdronken is, komen daar de kaplaarzen, voedselpakketjes, troostbabbels en bij herhaling een Panamenio zonder civieltechnisch/cerebrale onderbouw, welke laatste –evenzo diens voorganger– bepaald niet voor de aangereikte taken berekend was/waren en nog steeds niet mochten zijn. “Geen spoorlijn, maar zeedijk…!”, riep het verzopen volkdeel, bij het meervoudig aangeven van de afgewezen prioriteitenstelling(-en). “De minister verdient veel geld en de president, verdient tien keer meer dan de Chinese president…!” Nog duidelijker taal vanuit de getroffen, politiek duidelijk geïnformeerde en knap gefrustreerde samenleving in de ‘Regio Weg naar Zee’ geschreeuwd. De mensen zijn woedend. De spindoctoren weer ‘full speed’, zonder rem ingeschakeld. Intussen geen crematie in de openlucht mogelijk, ter voorkoming van nog meer ongerieflijk trauma en geestelijke vernauwing(-en). Om te voorkomen in herhaling te treden…, het authentieke, geautoriseerde en verifieerbare verhaal van gewezen minister ‘publieke werken 2005-2010’ en lid van De Nationale Assemblee, Ganeshkumar Kandhai, in: http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/ganeshkumar-kandhai-door-menselijke-nalatigheid-is-de-schade-zo-groot/ – Eis. De aangemelde schandalen bij de Energiebedrijven Suriname (EBS), zijn dit weekeinde aangedikt door de parlementariër Asies Gajadien (VHP-Front). Deze geeft gedocumenteerd aan, dat zijn collega Tjin A Tsoi (NPS-Front), nog maar 30 % van de strafwaardig te achten en ernstig belastende materie, vooralsnog heeft overhandigd aan het Openbaar Ministerie. Er is volgens het assembleelid veel meer en nu al genoeg spul in huis om zonder verlet, de ontheffing van Andy Rusland, Iwan Krolis en Willie Duiker in de EBS-affaire te vorderen. – Levenslang. Ook in hoger beroep werd ‘levenslange gevangenisstraf’ bevestigd tegen de moordenaar van Helmin Wiels. Gelukkig dat er op Curaçao nog een rechtstaat heerst. In eigen land kan dat onvoorwaardelijk worden betwijfeld. De NL-pers: ‘De moordenaar van de Curaçaose politicus Helmin Wiels, heeft ook in hoger beroep levenslang gekregen. De 37-jarige Elvis ‘Monster’ K., is ook schuldig aan twee andere moorden. Die pleegde hij in opdracht van de drugsbende No Limit Soldiers (NLS) uit de wijk Koraal Specht. De rechter rekent het K. daarbij ook aan dat hij geen spijt heeft getoond en niet wil meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Twee andere verdachten, Carlos P. (32) en Dangelo D. (27), zijn opnieuw vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Dat wekte woede en tranen bij de familie en vrienden van Wiels. Een broer demonstreerde voorafgaand aan de zitting 24 uur voor het gerechtsgebouw tegen het Openbaar Ministrie (OM). Hij zegt dat het OM faalt, omdat de opdrachtgevers voor de moord nog altijd niet zijn gevonden. Tegen een vierde verdachte, Burney ‘Nini’ F., loopt nog een onderzoek. Zijn zaak werd in augustus vorig jaar aangehouden, omdat het OM meer tijd vroeg om zijn rol in de moord te onderzoeken. F. wordt gezien als het brein achter de uitvoering van de moord op Wiels en als schakel tussen de NLS en de opdrachtgevers. Wiels werd op 5 mei 2013 op het strandje van Marie Pampoen doodgeschoten. In verband met de moord werden een voormalige minister van Financiën en een loterijkoning aangehouden, maar later weer vrijgelaten. K. zit gevangen in Nederland, in de penitentiaire inrichting Vught, omdat het OM zijn veiligheid op Curaçao niet kan garanderen. – Leg uit. In Nederland hebben Somohardjo en de woordvoerder van Palu hun zegje gedaan op een aantal in elkaar getimmerde winterbijeenkomsten. Was echter meer een opbeurende geschiedenisles ter zake het leven van en de relatie tot Somohardjo. In de case van de Palu een zelfgezochte uitbrander, over vermeende condities van de huidige politieke klimatologie c.q. constelleatie in de Republiek Suriname. De wintertemperatuur in NL blijkt van dien aard, dat de vervreemding in deze maanden alleen maar is toegenomen, bij de internetbabbelkousen en virtuele commentatoren. Vlees noch vis. – Faya. Opvallend veel gebouwbranden in Nickerie. Nader onderzoek en nog wel in de diepte gewenst. – “Ontspoorde Nico en zijn maten”. Dolle toestanden. Als losgeslagen viervoeters betraden zij het kantoor van de burgemeester van Caracas en sleepten de hoogste stadsfunctionaris, zonder huiszoekingsbevelen, voor de ogen van tientallen getuigen weg. Nicolas Maduro en zijn ‘henchmen & women’. Arrestatie(-s), in gangsterstijl en op beeld. Burgemeester Antonio Ledezma van de Venezolaanse stad Caracas, is gisteravond opgepakt door agenten van de geheime dienst. Hij wordt volgens de overheid verdacht van het stichten van onrust en het voorbereiden van een staatsgreep. Ledezma geldt als een belangrijke oppositieleider in het Zuid-Amerikaanse land. De arrestatie is inmiddels bevestigd door president Nicolas Maduro. In eerste instantie bracht de oppositiepartij het nieuws naar buiten. Ledezma werd volgens zijn vrouw, Mitzy Capriles de Ledezma, uit zijn kantoor meegesleurd door mannen in camouflagepakken. Kleine groepen demonstranten gingen na het horen van het nieuws de straat op. Ledezma werd in 2008 tot burgemeester verkozen van de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land. Daarbij versloeg hij een tegenstander van de dominante socialistische partij. Als gevolg van zijn overwinning, stripte de overheid Ledezma van bijna al zijn bevoegdheden. Daarop ging de net gekozen burgemeester in hongerstaking. Zijn actie trok internationale aandacht en daarmee groeide Ledezma uit tot een symbool van het verzet tegen de onderdrukking van tegengeluid door het socialistische bewind van president Maduro. In het land is het al sinds februari vorig jaar onrustig. Demonstraties tegen criminaliteit en economische problemen, zijn uitgegroeid tot een roep om het aftreden van Maduro. Vorige week noemde de president Ledezma in een rijtje met andere criticasters die een staatsgreep zouden voorbereiden. Volgens Ledezma is het echter de corruptie in het land die voor instabiliteit zorgt. Woord en beeld: ‘De burgemeester van de Venezolaanse hoofdstad Caracas is in zijn kantoor opgepakt, naar verluidt door leden van de geheime dienst. De oppositiepartij waar burgemeester Antonio Ledezma deel van uitmaakt, heeft dat bekendgemaakt. Hij zou “als een hond meegesleurd” zijn. Mannen in uniform vielen het kantoor van de burgemeester binnen. Volgens een medewerker van Ledezma, hadden sommigen pistolen bij zich en werd de deur van de kamer van de burgemeester met geweld opengebroken. President Maduro heeft de arrestatie bevestigd. Hij zegt dat Ledezma verantwoordelijk zal worden gehouden voor zijn misdaden. De burgemeester zou een bedreiging vormen voor de vrede. Waar Ledezma precies verantwoordelijk voor wordt gehouden, is onduidelijk. Vorige week zei Maduro dat de burgemeester deel uitmaakt van een groep die een staatsgreep voorbereidt en waar ook Westerse landen bij betrokken zijn. Ledezma werd in 2008 gekozen als burgemeester. Hij versloeg een kandidaat van de socialistische partij. Hij is een van de bekendste critici van president Maduro. Ledezma ging onder meer in hongerstaking nadat de regering hem veel van zijn burgemeestersbevoegdheden had afgenomen. De arrestatie van de burgemeester heeft in Caracas tot protesten geleid. Beeld: http://nos.nl/artikel/2020302-kritische-burgemeester-van-caracas-opgepakt.html   – Star Trek. Van over de hele wereld en daarbuiten stromen reacties binnen op de dood van Leonard Nimoy, bekend als Mr. Spock uit `Star Trek.’ “Ik hield van hem als een broer. Ik zal zijn humor, talent en liefde missen”, twittert William Shatner, die jarenlang als kapitein Kirk met Nimoy samenwerkte. “We geven je terug aan de sterren”, schreef Star Trek-acteur George Takei op Facebook. Zachary Quinto, die Spock speelt in de nieuwe Star Trek-films, schreef: “Mijn hart is gebroken. Ik hou met heel mijn hart van je, mijn lieve vriend. Ik zal je elke dag missen.” Ook andere acteurs uit de verschillende Star Trek-series delen hun verdriet online. – Bush. Het was een beetje een sollicitatiegesprek voor Jeb Bush. De Amerikaanse politicus is erop gebrand een gooi te doen naar het Witte Huis, maar moest eerst door de ballotage van de CPAC komen, de grootste jaarlijkse bijeenkomst van conservatieven in Washington. Het was een moeilijke balanceeract voor Bush. Wil hij de Republikeinse voorverkiezingen winnen, dan kan hij niet zonder de rechtervleugel van de partij. Maar als hij te ver naar rechts opschuift, verliest hij de gematigde kiezers bij de stembusgang enkele maanden later. Duidelijk was wel dat meer conservatieve politici hartelijker werden ontvangen bij de CPAC, zoals gouverneur Walker van Wisconsin of senator Rand Paul, die beiden ook nadenken over een presidentskandidatuur. De bezetters van het Maagdenhuis in Amsterdam willen dat studenten in andere steden ook in opstand komen. Zij roepen op om de discussie over democratisch bestuur in het onderwijs te voeren in heel het land. De demonstrerende studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam, hebben zondag een bijeenkomst georganiseerd. Studenten uit het hele land kunnen in het Maagdenhuis terecht om te praten met de Amsterdamse bezetters. SP-leider Roemer ging vanavond langs bij het Maagdenhuis. Hij wilde laten zien dat hij en de SP de demonstranten steunen. Roemer zei dat de SP wil dat universiteiten minder een leerfabriek zijn dan ze nu zijn. “Laat de actie in het Maagdenhuis het begin zijn van een grote ommekeer.” Een groep studenten viel woensdag het Maagdenhuis binnen, waar het bestuur van de universiteit zit. De studenten demonstreren al twee weken omdat ze meer inspraak willen. Het College van Bestuur bood aan om een student zitting te laten nemen in het College. De betogers vinden dat dat aanbod niet ver genoeg gaat en zij gaan door met hun protest. – Barbaren. Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, is geschokt door de beeldenstorm van IS-strijders. Mokers, hakbijlen en zelfs pneumatische hamers gebruikten ze om eeuwenoude kunstschatten te vernietigen. Volstrekt bizar. Het is alsof ze afrekenen met een spook, met mensen die 3000 tot 4000 jaar geleden leefden. Prins noemt het spierballentaal waarmee men wil tonen hoe rechtlijnig men is, hoe zuiver in de leer. Het museum in Uden heeft zelf ook voorbeelden in huis van kunstschatten die onder invloed van de geschiedenis verminkt zijn geraakt. Prins toont een houten, katholiek beeld van omstreeks 1500 van Maria en haar moeder Anna met een gat ertussen: afgehakte handen. In het middendeel zat het Christuskind dat eruit gesneden is. Dat hebben de katholieken zelf gedaan als eens soort zelfcensuur. De katholieken vereerden Anna als moeder van Maria, maar volgens de reformatoren stond daarover niets in de Bijbel. Anna werd het mikpunt van spot. De katholieken wilden doorgaan met hun heiligenverering en Anna behouden, dus sneden ze letterlijk Christus uit het beeld weg. De kunst werd niet totaal vernietigd. Zo hanteerden de protestanten de witkwast om katholieke muur- en plafondschilderingen in de kerken te verwijderen. Taferelen van glas-in-lood die weg moesten, werden vervangen door gewoon blank glas. Lendendoekjes werd aangebracht voor al te blote delen in de Sixtijnse Kapel. Wat IS doet, gaat vele stappen verder. Men wil eigenlijk een nieuwe heilstaat oprichten en al het andere moet dood of verdwijnen. Zo grof ging het er zelfs in de Middeleeuwen niet aan toe. Aldus museale commentaren.  De Observateur van Sranan.