February 14, 2015


DE WEEK IN RETRO…


February 14, 2015

– 14.02.2015. Valentijnsdag en een goed moment om te reflecteren, wat redelijk en semibehoorlijk ging. Tante Jenny van het parlement blijer dan blij, meer blij dan de honingbij. Want ze mag van het college, onder voorwaarden vergaderen en staat niet langer voor ‘Voorzitterschut’. Advocatenwetgeving en meer van dat spul, wat in een la werd opgeborgen tegen vergeling van het papier. Maar wat niet vergeelt, is het krantenpapier van een ochtendblad. Een politiek bevoorrecht medium, dat wel door een bepaald ministerie in de watten wordt gelegd met krantenadvertenties, ter zake de aankomende verkiezingen. Lijkt er veel op dat ‘De West’ in de Ameerali – boycotsfeer is blijven hangen. Geen probleem. Wat een bepaald soortement aan bewindvoerder niet begrijpt, is dat een ieder in SU weet wat betekent: “Tide na fu na Sabaku, tamara na fu dem Tjon Tjon…”. Gauw naar de week in retro. Papier en inkt is duuuuuuur…, maar wel heel geduldig! Ook de Centrale Bank weet dat en heeft voordat de inflatie spiralen met 300 kilometers per uur verkrijgt, het goed bevonden om veel bankpapier in te slaan. Wordt gezegd op straat. De week inflatoir beschouwd…! – Gaddafi. Of hoe men die zijn naam ook wilde spellen. Een aantal dagen geleden heeft Herrenberg gemeend de voorzitter van de VHP en de USA in een bepaald naargeestig bijgekleurd daglicht te plaatsen. Geen enkel probleem om die gein te pareren, in een bevochten democratisch land. Op 20 October 2015 is het exact vier jaren geleden, dat Muammar Gadaffi door de Mirages-2000 van Nicolas Sarkozy op de snelweg nabij de vestingstad Sirtre werd opgewacht en zijn lijvig konvooi tot stilstand geschoten. De grote Gaddafi moest zich tijdens die door Parijs aangestuurde charge voor korte tijd verschuilen in een rioolbuis die hij met enkele anderen opzocht, totdat de rebellerende milities in Libië hem daarin terugvonden. Gadaffi vervolgens knap mishandelden en een jongen van 19 jaar oud de Libische leider, uiteindelijk ter verlossing door het hoofd schoot. Die jongen zou niet lang daarna in Parijs worden vermoord. De VPRO heeft deze week een documentaire uitgezonden, onder webregistratie: http://www.npo.nl/2doc/13-02-2015/VPWON_1236984. Meteen na de dood van Gadaffi werd Herrenberg in Paramaribo gevraagd, wat hij dacht bij dit gedwongen afscheid. Permanent afstand ‘te moeten nemen’, van een verschijnsel welk hij in woord en geschrift bewonderde. Een ongelikte misdadiger die het eigen land Libië naar apocalyptische hoogten wist te drijven en totaal vernietigde. Een despoot die eens in de gelegenheid werd gesteld, een ambassade/volksbureau in Paramaribo te mogen vestigen tijdens de zogenaamde ‘revo’. jaren. Een krankzinnig staatshoofd, door geweld aan de macht gekomen en die door meerder Surinaamse delegaties werd bezocht en daarbij bewierookt. Vervolgens en naar aanleiding van die contacten, wapens en cash naar ons land cq. de Caribische regio liet overvliegen. Wapens voor allen die democratie en geweldloosheid schuwden. Totdat de Brazilianen, Amerikanen, Venezolanen en hun regiobeschermende inlichtingendiensten daar de nodige lucht van kregen en de Libische transportvliegtuigen, voorspelbaar volgeladen met wapens, boven het zuiderbuurland onderschepten. Misschien is het goed…, dat de Surinaamse gemeenschap nu wel ongecensureerd kennis neemt van de contacten die onder meer ene Herrenberg wist te smeden, met een van de meest misdadige regiems en wederrechtelijk leiderschap uit het laatste deel van de vorige eeuw. Nog in Oktober 2011 gunstig te willen verslaan of beschikken…, wie Muammar Gadaffi nou eigenlijk was en zich nu opnieuw discutabel richtend tegen de USofA. of mensen uit de nationale politiek. Naar ene Gadaffi en of de despoot cum suis, überhaupt een plek mocht hebben of verdiende binnen de mensheid. Herrenberg had eens een collega. Een Libische minister van Buitenlandse Zaken met een Syrische echtgenote. Haar man verdween. Vermoedelijk vermoord door Gadaffi. De vrouw ging Muammar Gadaffi vragen waar haar man was en of hij nog leefde. Inderdaad, gaf de despoot antwoord met op de achtergrond romantische Syrische muziek. Gadaffi vertelde de vrouw, dat het de echtgenoot goed verging en dat hij heel dichtbij was. Inderdaad dichtbij. In een kerker waar de bevroren lijken van Gadaffi’s vermoorde tegenstanders woonden, zodat de megalomaan hen van tijd tot tijd zelfbevredigend kon bezoeken. Met dat soort masochisten, onderhield de Republiek Suriname contacten en diplomatieke vriendschapverbintenissen in de meest lugubere delen van ‘revo-jaren’. In gebonden en niet-gebonden verbanden. Maar misschien wil de NDP-er Herrenberg, ook dat weer ten eigen voordeel tegenspreken. http://www.npo.nl/2doc/13-02-2015/VPWON_1236984 – Strafrecht. Wijziging van de nationale strafwetgeving, zal nog enige tijd gaan duren. De Nationale Assemblee wil terecht een aantal amendementen in de concept wetstekst aanbrengen. Ook zal de discussie over ‘de doodstraf’ zeer breed in deze maatschappij gevoerd moeten worden, temeer er nog elementen aanwezig zijn en vooralsnog blijken die de mensheid en een keurige samenleving niet welgezind zijn. De zin van Jadnanansing die in zijn laatste oprisping werd opgenomen en mag luiden: “…De leringen die wij uit deze zaak kunnen trekken dat zelfs een pleger van een ernstig misdrijf tot inkeer kan komen en een bijdrage kan leveren voor onze samenleving…”, gaat misschien op voor een enkel misdrijf gepleegd. Echter vallen bij herhaling gepleegde (massa-)moorden, op verschillend georiënteerde individuen of groeperingen en meer nog losgelaten op de Surinaamse samenleving, vanzelfsprekend in een geheel andere categorie dan eigenlijk door de erudiete spreker en schrijver Jadnanansing bedoeld. Inderdaad, de meningen zijn verdeeld. Ook dat mag in een gezonde democratische samenleving. Maar hoe gezond is de onze…? ’That’s the key question’. – ‘Que pasa?’. Melding uit De Mirandastraat en Waterkant, dat er twee ‘twintig voet containers’ de terreinen van de Centrale Bank zijn opgereden. Speculanten vertellen hun eigen verhaal. ‘A moni doro?’. – Burgermoeder. Vorige week zat er iemand te emmeren over burgervader dit en burgervader dat. Laat het duidelijk zijn, dat de burgemeester in de gemeenten van Nederland soms nog ‘burgervader’ wordt genoemd. En misschien in koloniale dagen, kon men een vaderfiguur hier te lande ontdekken of accepteren in de divergente districten. Maar met de nieuwe grondwet in handen, is ook het niveau van de aangestelde en aan te stellen mensen zodanig gedaald, dat in ieder geval een districtscommissaris heden ten dage alles behalve de naam van “vader” zou kunnen dragen, laat staan die van ‘burgervader’. Verledentijd! Het goede voorbeeld is ver te zoeken. ‘Verschwunden!’. Evenwel kan men nog benoemen, fenomenen als ‘burgergrootvader’ die gemeentelijk en als gemeengoed uit de mottenballenkast kwam rollen. – Straf. Ook Maduro zal zijn straf niet mogen ontlopen voor massale schending van de rechten van de Venezolaanse burgerij. In Venezuela zijn zeker tien demonstranten opgepakt toen een herdenking van protesten van verleden jaar uit de hand liep. Dat melden ooggetuigen. Op 12 februari 2014 vielen de eerste doden tijdens een protest tegen de regering van het Zuid-Amerikaanse land. In totaal zouden er in een paar weken tijd zo’n veertig mensen omkomen, zowel voor- als tegenstanders van de regering. Dit jaar wilden de tegenstanders van president Nicolás Maduro de rellen van verleden jaar herdenken. Daarbij kwam het opnieuw tot ongeregeldheden, in Caracas maar ook in andere steden in Venezuela. – Opletten. In de verkiezingscampagne 2015 mag men goed gaan opletten, welke mensenrechtenvoorvechters authentiek van aard kunnen/mogen zijn of dat er zich ook beunhazen profileren die weer over de hoofden van slachtoffers en kwetsbare nabestaanden politiek willen meebedrijven. De mega-mensenrechtenschenders zullen ongetwijfeld eens worden be-/gestraft. Geen enkel twijfel of te overwinnen probleem nog mogelijk. Waar wel hinder dreigt mee te liften, is de wijze waarop bepaalde figuren nog steeds munt trachten slaan —hier en in het buitenland— ter zake begane mensenrechtenschendingen in ons land en die ten eigen voordeel ook nog aanwendden. Die waardeloos gebleken activiteiten, verlammen nu al decennialang de collectieve ontwikkeling van een gehele samenleving en natie, terwijl een lucratief aantal individuen niet anders dan groot voordeel uit ‘situaties ons bekend’ wisten op te halen. En daarin is geen enkele waardering, nog civiele ruimte voor terug te vinden. Abrahams liep ook alweer te roepen, dat de 08 Decembermoorden van 1982 geen issue meer voor hem vormen. Maar wie is hij dan? Eentje die de dans virtueel, nog maar even ontsprong? De keerzijde van die medaille staat dan weer gerieflijk klaar om in competitie met de politieke blaag te treden? Waarom eigenlijk? Alles op z’n tijd! Overigens niet verstandig om zich met bepaald soort in te laten. Eerstens de verkiezingen goed en solide afsluiten en dan zien of de nog levende (gruwel-) mensenrechtenschenders, hun (eind-) vonnis vrijwillig zullen kunnen of komen aanhoren. Of dat deze daarbij nog even een handje ter ondersteuning moeten worden geholpen. Anders zal het niet verlopen. Niet hier en ook niet overzee. 25 Mei 2015. – Roof. Zware beroving van een ondernemer aan de Anton Dragtenweg. Het houdt maar niet op, in superveilig en ultra-beveiligd Sranan. – Straf. De VHP heeft via de vertegenwoordiging in het parlement gesteld, dat criminelen die de gang naar de verkiezingen willen ophouden of op enigerlei wijze wensen te verstoren, zeer zwaar gestraft moeten worden. – DW. Je hebt van die mensen welke wilden verklaren, dat als een bepaald medium in het land nog steeds verschijnt, er niets aan de hand is met de ‘persvrijheid’ of ‘vrije meningsuiting’. Natuurlijk niet! En men is er ook niet op uit of genegen om als trendzetter door te gaan. Wel mag men vernemen, dat Suriname op de persvrijheidindex mocht stijgen. Niet anders dan een goede zaak, bij het uitoefenen van een niet ongevaarlijk metier. De gevaren komen steeds vaker meer uit onverwachte en meest vreemde hoek. Sloebers die denken onder minder gepaste invloed van het een of ander, schreeuwend dan wel geweldbedreigend, het volgende moment ook gewoon weer voor misplaatst mensenrechtenbeschermer/-activist op te mogen/kunnen treden of voort te blijken kwakkelen. Ze worden terdege en meerder zijde, nu goed in de peiling gehouden. Goedschiks en desnoods kwaadschiks. De omgeving meegenomen. Wel degelijk op niveau…, de verstoorde cerebrale massa verplicht in evenwicht te houden. Goedschiks en waar nodig…!? Inderdaad correctief…, met wat meer aan nadruk. – ‘Dollariseren’. Mooi woord, wat eigenlijk helemaal niet bestaat. Volgens de ambtelijk bewindvoerder op het departement Handel & Industrie, is de Surinaamse economie aan het ‘dollariseren’. De Staat moet wel degelijk 24 x 24 over deze zaken discussiëren en beginnen een halt toe te roepen aan het feit, dat er oneigenlijke (overmakings-) lekkages, zich nadrukkelijker en vernietigend in de nationale economie voordoen. Er alles op alles aan te doen, dat het vertrouwen in de Surinaamse Dollar gehandhaafd blijft. Onroerend goed verhuren tegen US-dollars of Euro’s in materiële zin en de overmaking niet kanaliseren, is economische zelfmoord plegen. De nieuwe ‘influx’ van allerlei vreemdelingen die met kortste keren ingezetenschap eisen en ook krijgen, waarna de legale en illegale export van vreemde valuta een vlucht neemt, dient men meteen in te dammen. Als men vreemdeling is en het ingezetenschap, middels verblijf- of werkvergunning verkrijgt, dient men in SRD’s te handelen en niet anders. Ook de buitenlandse vestigingen, dienen daartoe te worden gedwongen. Wil men buiten het valutacircuit van Suriname blijven dan zal men de betalingen met een internationale creditcard moeten verrichten, vanuit de buitenlandse rekening van de diplomatieke vestiging aangestuwd of dat van hun ‘niet-lokaal’ aangetrokken personeel. Want ook daar wordt de hand steeds vaker, dan gewenst/wenselijk gelicht. – Abauna. Eens parlementariër van de NPS met als kandidaatsuitgangspunt de vestiging Gujaba in Sipaliwini, de eerwaarde Leendert Abauna, heeft zich door middel van een artikel in deze verkiezingsperiode opmerkelijk gepositioneerd. Wie is dezer dagen niet allemaal uit het behang of de klerenkast komen vallen en bekende daarbij nader kleur of een driedubbele belangstelling? Abauna heeft een aantal traditionele wensen die zouden moeten worden gerealiseerd. Volksgezondheid, onderwijs, energie, etcetera. Wie kent dat plaatje niet? Abauna verplicht zich ook nog te vertellen, hoe het nu met de “droga-situatie” in dat grote dorp, inmiddels ook nog met ‘stadsallures’ gaat. Want anders is het voor de welwillende politiek, wederom een bodemloos gedoe en dweilen met de kraan open. Een discutabele situatie die vanuit de ‘centrale overheid’, niet volgaarne zal worden aangestuurd ofwel ondersteund. Vooruitgang en welzijn, enkel mogelijk in een drugsvrij milieu. Ook aan de Frederici-/Hogestraat. – MAS. De NDP heeft het wrak van een 75 jaar geleden tot zinken gebrachte ‘Goslar’ opnieuw verkozen als propaganda object. Symboliek? Kenmerkend voor de creatieve mensen binnen de NDP. Vanaf 1987 een fenomeen, dat zich herhalend voordoet. Had meer effect, toen het SMS-veer nog vanuit de Waterkant naar Meerzorg voer. Maar nu heeft men ook de kleine veerboten verplicht om de NDP-vlaggen te dragen. De vraag die natuurlijk wel weer rijst, is of de MAS toestemming heeft verleend voor deze zaken in en rond de scheepvaart. Subsidie van de Staat krijgen, is overigens nog geen subsidiegelden ontvangen van de NDP of de voorzitter daarvan. De gelden komen van de belastingbetaler en die zijn overwegend en/of in meerderheid, absoluut geen NDP-er. – Dienstwagen. Hoe stom moet men toch weer wezen om als districtcommissaris met een groene onderbroek aan, de dienstwagen van een commissariaat te gebruiken om voor de paarse partij de boer op te gaan. Komt uit het onderwijs en schopte het eens bij aangepaster helderheid tot inspecteur. Was echter al gauw vergeten, na liefdevolle kennismaking met Bouta, dat de grote zonen van de NPS hem eens hadden voorgehouden, dat: “…politieke hartstocht, onverlet leidt tot politieke dood…”. Hopla! Kwestie dus van tijd. Enkele weken…, duh! – Doodstraf. Ouvertures om de doodstraf —uit te voeren met een gerechtelijk (dood-)vonnis van/door de Staat— met allergrootste haast, uit de strafwet te halen? Misschien in een allengs geciviliseerd deel van de wereld, niet anders dan een ‘must’. Wel of geen doodstraf…, vanzelfsprekend een brede maatschappelijke discussie waard. Maar wat vormt de haast bij bepaalde mensen en ook nog midden in een verkiezingsperiode? Temidden van alle ‘dyugu dyugu’, zou een NDP-er Ao. 1986 weten te roepen, op het Sivaplein. Verdacht allemaal…, hor! – Opiniepeiling. Een bureau is bereid gevonden om met een mediahuis opiniepeilingen te produceren. De IDOS-peilingen bleven na vele jaren van trouwe publicaties uit en is dus nu een markt ontstaan/gecreëerd voor de combinatie Nikos/Apintie. – ‘Pres/VP’. De voorzitter van de VHP heeft de uitdaging van Abrahams te ‘Land van Dijk’ beantwoord, met: ‘Stemmen op de NDP is stemmen op Bouterse als president en Brunswijk als vicepresident…”. Dat wordt dan de door Abrahams zo gewilde bestuursconfiguratie en met als gevolg (…), een verdere aantasting van de nationale soevereiniteit; na de verkiezingen van 2015. – ‘V7 – cum suis’. Chan Santokhi gaat sporen naar de werkelijke wensen van de KTPI, onder de zowat nostalgisch-emotionele leiding van Willie Soemita. De KTPI lijkt onder de huidige omstandigheden niet meer zo goed in de gaten te hebben, wat de status nu eigenlijk van de organisatie is geworden. De KTPI met een ‘andere stijl’, onder bestuurstoezicht van de ‘af passie’ NDP-er Wangsa, heeft al stevig in de oude samenstelling gehakt en de aanhang van Soemita is daarmee op natuurlijke wijze additioneel geslonken. Toch heeft men Soemita, bij V7 met veel respect in de armen gesloten. Plotseling rukt die zich los en neemt ‘een waka’ richting ‘zijn hoofdbestuur’? De laatste kans wordt hem nu nog wel even voor 23 Februari 2015 geboden, door V7 in de persoon van de VHP-voorzitter. Die tracht het vertrouwen van Soemita c.s. terug te zetten, op een plek waar die eigenlijk thuishoort. Er blijft voor ‘oom Willie’, anders niet veel over om dan misschien met ‘Bravo’ en/of ‘Baas’ iets in elkaar te vogelen. Hoewel men in of bij de NDP dan wel ABOP, daar niet volgaarne op zit te wachten. Elke kandidatenplek is nu meer waard, dan in 2010 mee kon worden ge-/verspeeld. Duidelijker kan het vooralsnog niet. Ook bij V7 geldt, dat het nu een ‘take it or leave it’ situatie wordt. De stretch is allang uit de stijgbeugels van succesvoller werkpaarden en meerijders gehaald. – Zeeschildpad. Wederom is een viertal waaronder een vrouw aangehouden die meer dan 1600 zeeschildpadeieren vervoerden naar Paramaribo. Na een tip heeft de opsporing het stel kunnen aanhouden. Als er wetgeving moet worden aangepast, dan is het wel op dit vlak. – Integriteit. ‘Dyugu dyugu’ rond de benoeming van oud-districtscommissaris in Sipaliwini, Raymond Landburg, nu door de ABOP voorgedragen als lid in het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Landburg zou in 2010 een aantal onvergeeflijke handelingen hebben gepleegd op de verkiezingsdag en ook het Onafhankelijk Kiesbureau in de wielen hebben gereden. Het steekt de mensen die verkiezingszaken in goede banen willen leiden op 25 Mei 2015, dat Landburg weer op het toneel is verschenen en deze in een strategische positie heeft neergezet en cruciale aan hem wenst toe te vertrouwen. ‘Men blijve volgen en zeer benieuwd’, hoe dit zich verder mag gaan ontwikkelen. – DC’s. Als men zo kijkt naar de verzameling DC’s die benoemd en beëdigd zijn om de landelijke verkiezingen, in respectieve districten naar 25 Mei 2015 toe te begeleiden en verkiezingsbureaus voor te zitten (…), kunnen vrijwel allen nader gekoppeld worden aan een bekender politieke organisatie, waar de strikt persoonlijke sympathie is komen te liggen. – EBS. De Energiebedrijven Suriname (EBS) kwamen tot de zonderlinge ontdekking, dat een aantal isolatoren die Saramacca en Wanica mede helpen voeden per ommegaand moeten worden vervangen. Zo zullen op de vrijdag 13 februari 2015, een groot aantal oppervlakten van de voornoemde districten gedurende enige tijd geen energie hebben. – Oekraïne. Wie gelooft Putin? De presidenten van Rusland, Frankrijk en Oekraïne en bondskanselier Angela Merkel van Duitsland zijn het donderdagochtend eens geworden over een staakt-het-vuren in het oosten van Oekraïne. Dat maakte de Russische president Vladimir Putin bekend. Het bestand in Oekraïne gaat in de nacht van zaterdag op zondag klokslag middernacht (plaatselijke tijd) in. Dat is 18.00 uur Surinaamse tijd. De Franse president François Hollande bevestigde dat er “…globale overeenstemming…” over een staakt-het-vuren en een regeling voor het conflict in Oost-Oekraïne is. Er zijn verder afspraken gemaakt over het terugtrekken van zware wapens en de vrijlating van alle gevangenen die de strijdende partijen in het oosten van Oekraïne hebben gemaakt. De Oekraïense president Petro Porosjenko garandeert dat de vervolging van de daders van de MH17-ramp niet valt onder de ‘amnestie-afspraken’ die bij de besprekingen in het Wit-Russische Minsk zijn gemaakt. Dat zegt minister-president Mark Rutte donderdag op de Eurotop in Brussel. De Kamercommissie van Buitenlandse Zaken vroeg eerder op de dag om een reactie van het kabinet op een amnestiepassage die is opgenomen in het akkoord over Oost-Oekraïne, dat donderdag werd gesloten. Volgens “RTL Nieuws” staat in het akkoord deze zin: “Het voorziet in een wettelijk geregelde amnestie en vergeving die vervolgen en bestraffen verbiedt, in verband met de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in verschillende rayons van de regio’s Donetsk en Loehansk…….”. PvdA-Kamerlid Michiel Servaes liet meteen weten, het “…volstrekt onacceptabel…” te vinden, als opsporing of berechting van de verantwoordelijken zou worden beperkt. Verschillende Kamerleden schaarden zich achter dat standpunt. Bij de ramp op 17 juli 2014, kwamen alle 298 inzittenden van het vliegtuig om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Drie van hen —allen Nederlandse staatsburger— zijn nog niet geïdentificeerd. – ‘Ethische perscoderingen’. Breeveld vindt eigenlijk, met het meer recent wazige optreden in het parlement, dat het land niet indringend en eenduidig geconfronteerd mag worden ‘…in woord en/of beeld…’ van de dehumanisering die er in bepaalde volkswijken op dagelijkse basis en in toenemende mate plaatsvindt. Climax…, een ‘afgekapte hand’ en toen weer beeldend met bewust schokeffect in een I-website opgenomen. Geheel terecht! Legio steek-/kappartijen in de afgelopen weken, ook vermeld. Een bebloed en stervend lichaam op een brancard, kan er ook nog eventjes bij. Van een man die door zijn vrouw werd doodgestoken. Maar een afgekapte hand, dus weer niet van Breeveld? Wat wil Breeveld nog meer op de geweldsplantage ‘überhaupt’ verdoezelen en ook nog wegstoppen? Het is nu eenmaal zo, op dit afgrijselijke moment. En de nadrukkelijk gepubliceerde beeldverhalen zullen/kunnen de mens misschien ook nog effekes aanzetten om zich nadrukkelijker in te tomen. Zoals recentelijk in Parijs, bij de ‘Charlie Hebdo-moordpartij’ en de daarop volgende wereldomvattende ‘out cry’. Waar was Breeveld toen…? ‘Je suis Charlie…’, of is men alleen het Hoogduits nog machtig? De moreel/ethische babbels, zich daarbij hinderlijk opportunistisch richtend tot de vrije pers of het ‘onder tapijt willen vegen’ van ernstige misdrijven, door de passant Breeveld (…), zijn in ieder geval niet en nimmer nog ‘acceptabel’. Het heeft immers te lang geduurd, voordat men hier te lande wakker werd en wilde zien dat het compleet verkeerd gaat. Wel onthoofdingen vanuit het Midden en Verre Oosten gedogen op de websites en daarvan smullen, maar misdrijf in dit eigen land in beeld, schrift en geluid brengen, is een aantasting van ‘lieflijk/switie Sranan’? Sranan is vanaf vorige eeuw niet meer lieflijk gehouden en maagdelijk onschuldig gebleken. Toen opnieuw met groot onmenselijk gedrag belast…, na wat 1863/’73 eens betekende. Denk dan ook maar simultaan terug aan de vele ‘gezwollen lijken’ van vrouwen, oude mannen en baby’s op die pick-up —midden in Moengo— na de slachting te Moi Wana (1986). Mocht wel in Holland, in het “Algemeen Dagblad” van Rotterdam en onder het oog van Chin A Sen verschijnen (…), maar hier dus weer niet van de toen latent aanwezige ‘awari domri censoren’. Nu is dat allemaal wel overal in de wereld, op het Internet te aanschouwen. ‘Breeveld wake up maaaanh…, it is time to see reality and truth’. Heeft niets te maken met de ziel van de Surinamer vertrappen of die met voeten treden. Die ziel werd al op 25 Februari 1980 en volgende dagen/jaren opnieuw vernietigd. Heb het daar in alle oprechtheid dan maar over. Ethische codes voor de bevrijde persinstituten? De boodschapper is de kwaadwillige? Je moet durven! Neen…, de daders en hun verdoezelaars zijn hier de kwaadwillige en niemand anders. “Vrouw steekt man dood”. “Zus kapt broer”. “Man verliest hand bij kappartij”. Hoeveel dagen zitten tussen deze strafwaardige en criminele feiten? Juist ja! Bujaka…, S O S. – “Dies 2015 Leidse Universiteit – Nederland”. Drie eredoctoraten in Leiden. ‘Lilian Gonçalves – Ho Kang You krijgt een eredoctoraat voor haar sterke maatschappelijke betrokkenheid, haar inzet voor de mensenrechten en in het bijzonder voor de rechten van vrouwen. Gonçalves, geboren in Paramaribo, studeerde Rechten in Leiden. Als advocaat en adviseur is zij onder meer betrokken bij fusies en overnames. Ze is momenteel staatsraad bij de Raad van State. Gonçalves heeft diverse functies op het gebied van mensenrechten vervuld: vicevoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling (1994-2000), voorzitter van de Nederlandse tak van Amnesty International (2001-2005), en voorzitter en lid van het International Executive Committee van Amnesty International te Londen (2006-2009). Zij heeft prestigieuze prijzen gewonnen, waaronder de prijs van de Nederlandse Juristen-Vereniging voor haar werk voor Amnesty International, en de Aletta Jacobsprijs (2008) van de Rijksuniversiteit Groningen voor haar sterke maatschappelijke betrokkenheid’. Een bericht van 5 november 2014 – DS/MLH, hedenmorgen -na spontaner aanmelding- van de univ-website http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2014/drie-eredoctoraten-op-dies-natalis-2015.html getrokken. – Krusu. De positie van partijpolitiek overladen districtscommissarissen, volgens sommigen ‘voor het leven’ benoemd, maar ook gewoon weer te ontheffen —als het de ‘hoge heren’ —nu aan de macht— niet meer bevalt, ondermijnt onstuitbaar de regel van algemene, vrije en geheime verkiezingen. Arnold Kruisland heeft vanuit Kofi Djompo, in deze niet anders dan groot gelijk. – Vlaggenterreur. Men kon het al bij de verkiezingen in 2010 meemaken en genoegzaam waarnemen, dat voornamelijk NDP-propagandisten de boer opgingen om partijaanhangers van andere politieke organisaties te provoceren met agressief vlagvertoon en buitenzinnig vaandelgezwaai. Voor, tijdens en na de verkiezingen…, werden in opdracht van Abrikadabri allerlei irritante kunststukken uitgehaald. Totdat de maat natuurlijk vol geraakt. Overigens, is het plaatsen van vlaggen op lege terreinen een zeer goede zaak. Dan weet men in algemene zin wel weer, dat er een probleem met de grondtitel is en de NDP-vlag dienend wordt geplant. Een vlaggetje die intimiderend…, domeinprobleem zou moeten oplossen. Geen enkel rechtstatelijke nut daarbij bewezen. Enkel openbaarmaking van een oneigenlijk grondprobleem. – ‘Que pasa, mammi?’. Eerstens zouden de begrotingsbehandelingen nog in Februari 2015 aanvangen, maar nu hoort men andere data of helemaal niets. Er wordt op een vervelende en hoogst verdachte manier gekeerd en gedraaid met de belangen van een totale natie. – RBC. Is de Royal Bank of Canada (RBC) in Paramaribo wel te koop, zoals een ochtendblad suggereert. Vanaf het afgelopen weekeinde allerlei wilde geruchten die rondgaan. Waarom kocht RBC de Royal Bank of Trinidad & Tobago (RBTT) om na een gering aantal jaren weer te verkopen? Vreemde zaaksontwikkeling in een ultra raar tijdsbestek. Een verhaal over witwaspraktijken in bepaalde Caribische branchevestigingen (…), zou ten grondslag liggen aan de weinig voorspelbare ‘moves’. Lariekoek! Is Suriname daar nou wel of niet bij betrokken? Eerst met dat bewijs, op de proppen komen. Vervreemden in plaats van controleverhogende maatregelen, kan alleen maar ergerlijker zaken in de toekomst binnenhalen. – OW/EBS. Twee ‘hot patatoes’ die de uitslag van de komende verkiezingen in Mei 2015 kunnen gaan bepalen. 300 miljoen OW in een ‘sinkhole’ verdwenen en discutabele arrangementen bij en met een energiefabrikant (…), allemaal ten nadele van het volksvermogen? ‘We frede yere…!’. Daarom nou juist, gaan mensen —in alle infantiliteit— op hun knieën en smeken om op NDP te stemmen. Feit dat NDP stelt, ‘…nog met niemand vaste coalitie- of partnerafspraken te hebben…’, geeft de behoeftige luitjes bij Palu of Abop een vervelend gevoel in de onderbuik. ‘Tranga bere, so bun’. Want vaste afspraken met die entiteiten, kan uiteindelijk resulteren in het feit dat ook de NDP geïsoleerd geraakt en geen armslag overhoudt. De NDP heeft liever, dat je jezelf opheft. Zoals met DNP-2000 of een lege BVD van “El Dipo”, dan later ‘noodzakelijk’ op te zeggen dissidente relaties tijdelijk te onderhouden. Intussen, is het wel aan Santokhi vertrouwd, dat deze op rationele wijze met de originele KTPI, zaken zal kunnen/willen blijven doen. Of er moet een vreselijke coup, richting die oude traditionele jowito’s zijn gepleegd, zoals Somo die weer heeft voorgesteld. Met het criminele revo-verleden, als latent aanwezig spook, dat nog steeds rondwaart. Toen werden de mensenrechten van ook ‘oom Willie’ en ‘Somo’ vreselijk geschonden. Men ziet het allemaal wel gauw uitkristalliseren. Daar is nu al geen twijfel meer over mogelijk. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27528 – ‘A sori keba’. Minder handelsbedrijvigheid in 2014. De rijstsector gaat ook al op z’n gat. Op micro- en macroniveau zit de klad erin. Men ziet het aan van alles. Wat tussen 2000 en 2010 zorgvuldig werd opgebouwd en oneigenlijk extrapoleerde naar maximaal 2012/’13, is nu teruggebracht naar een economische ‘gliding scale’. Als dat zich in deze kleine economie voortzet, wat te verwachten is, is het allemaal weer zo gebeurd. Minder omzet, minder belastingen, minder inkomsten voor de Staat en bij uitblijven van bezuinigingen, een nog vlotter echec in de totale volkhuishouding. Gezinsinkomens zijn al binnen een paar dagen verdampt en de koopkracht naar gort geholpen. ‘Hoogie’ blijft echter mooi weer spelen, in de buurt van de recidive. Overmakingen naar leveranciers van goederen en diensten —binnen en buitenland— gestagneerd en dus een ‘megaproblema’. Valutaschaarste duwt de koers omhoog en inflatie is wederom lustig aangedreven. In een verkiezingsjaar, een politiek dodelijke ‘incentive’ voor de huidig mandaatloze machthebber(-s). Mandaatloos en zonder gezonder perspectief. Ontken, dat ook nog meer eens eventjes. Over diplomatieke en andere problemen met het buitenland, dan nog niet eens eventjes doorgesproken. – ‘Herrie monument’. Een monument, dat het ‘binnenlands gewapend conflict 1986-1992’ moet symboliseren en de vele slachtoffers daarvan gedenken, wordt gebouwd onder toezicht van Herrenberg ‘of all people’ en volgens een door hem aangegeven consent van Bouterse (…). Zou inmiddels een ‘groot probleem’ zijn gaan vormen, voor de UNESCO die vanuit Parijs de ‘Lijst Werelderfgoed’ beheert. Nog zoiets. wat transnationaal en op termijn groter gevolgen zal blijken te hebben. – Reisje. Assembléeleden gaan op snoepreis, in plaats van de noodzakelijker begrotingsbehandelingen dienstjaar 2015 af te wachten en het land te behoeden voor een nog ernstiger bestuurscrisis. De WTO – vergadering in Genève – Zwitserland, lijkt hun belangrijker te zijn worden. – Bejaard. Een bejaarde vrouw moet in Nederland een bedrag van ruim 30.000 Euro, betalen aan een financiële instelling omdat zij een vermogen in Suriname zou hebben ‘verzwegen’. Het is al eerder gemeld, dat mensen hier te lande in Nederland bij bosjes worden bespioneerd. Men heeft zich daarbij duidelijk gericht op zogeheten vermogenszaken. Bewezen of onbewezen. – ‘Compos mentis’. “Wat raar…!”. Was op de frisse dinsdagmorgen een vraag uit het buitenland, toen bleek dat in een Celac-communiqué de staat Suriname helemaal niet werd aangegeven als ‘leidende factor’ van het geheel. Op de staatsiefoto, een tot op de laatste rij verdrongen Lackin. Bleek eerder ook het geval met Bouterse op een conferentie waar Barack Obama aan deelnam en Suriname een voorzittersrol tijdelijk mocht vervullen. Achterste rij! Jamaica en T&T voorste rij! Echter worden hier te lande, allerlei ouverturen gebezigd hoe belangrijk ons land op wereldfora wel is…! http://www.eluniversal.com/economia/150127/twenty-topics-to-be-addressed-at-celac-third-summit http://www.socialwatch.org/node/16790 http://www.ticotimes.net/2015/01/29/us-not-in-attendance-but-very-present-at-2015-celac-summit-in-costa-rica Maar op dezelfde dinsdagochtend, bij het openslaan van een ochtendblad schreeuwde ook alweer ‘een kop’, dat Panka van de NDP zijn kandidaten voor volksvertegenwoordigende/wetgevende lichamen en misschien ook nog voor/van de ‘uitvoerende macht’, wil laten ‘testen’ —op zo begrepen— geestelijke stabiliteit/loyaliteit en meer van dat virtuele/cerebrale aan spul…? Aspecten die in een mens zouden moeten rondwaren, om ‘paars’ te kunnen blijven denken. Ook na oneigenlijke wijzen van behandeling of aantasting van de menselijke waardigheid/integriteit? Elementen die de partijleiding van de NDP zouden moeten verzekeren van disciplinair en gezond partijbelust gedrag?. Misschien dan ook goed, dat Panka nu eens eindelijk zichzelf kan laten testen op evenwichtigheid/stabiliteit in de ‘poli poli’. Zijn compos mentis persoonlijk en vrijwillig, vanwege tanende status laten doorlichten en wel op juist niveau terug te zetten. Betekenis: “Compos mentis” —uit het Latijn— betekent, “bij zijn verstand” of “bij volle bewustzijn”. Het begrip wordt gebruikt door medici bij het beoordelen van het bewustzijn van een patiënt en door juristen bij het beoordelen van de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte. Elo! – Unaniem. Met verstandelijke vermogenshandelingen, werd de wijziging ‘Wet op de Advocatuur’ unaniem in De Nationale Assemblee aangenomen. Nu mag het staatshoofd of de vicepresident in waarnemende hoedanigheid, zijn ambtelijke taak vervullen en de handtekening onder de nieuwe wetgeving plaatsen en deze vlot doen publiceren. – Haasten. Een verslaggever in Nederland die werkt voor een ochtendblad, bepaalde in zijn artikel over migratie en migrantendrang, dat Suriname zich moet ‘haasten’ met het treffen van fiscale maatregelen om Nederlandse staatsburgers die hier willen komen wonen belastingtechnisch te accommoderen. Suriname heeft zich echter met niets, in opdracht vanuit het buitenland te haasten. Stel je eens voor…, dat men vanuit Nederland naar Zweden wil emigreren, dan zou dus de regering in Stockholm maatregelen moeten treffen om de migrant blij te maken? Denken, dat de verslaggever zich wat minder met de emotie, maar meer met “ratio” zal moeten gaan bezighouden. Suriname en Nederland zijn twee staatrechtelijk onafhankelijke staten met gescheiden besturen. Capisch!? Haasten om belastingvoordelen te halen? Wat een mop! – ‘A moni e gwe’. De Staat komt in ernstiger problemen nu is gebleken, dat het beschikbare budget van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om in ieder geval de algemene en geheime verkiezingen 2015 netjes te mogen financieren, in niet al te gunstige conditie is komen te verkeren. Het indienen van een ‘noodwet’, zou misschien enig soelaas kunnen bieden. – Belachelijk. Huurders die naar de Centrale Bank van Suriname strompelen om valuta te kopen en dan de huur in vreemde munt te betalen of over te maken? De Centrale Bank van Suriname, schiet zich met een dergelijk gegeven zelf in de zere voet. – Ambtenaren. Suriname heeft formeel iets meer dan 500.000 inwoners. Equivalent van de Nederlandse bestuursstad Den Haag. Aantal ambtenaren in Suriname ongeveer 50.000. Tien procent van de bevolking is ‘ambtenaar’ of staat op de ‘payroll’ van de Overheid. En dan Den Haag? Lezen dus wederom ter oriëntatie van ’t een en ’t ander gezapig mee. ‘Steeds meer gemeenten knippen in het aantal ambtenaren. Amsterdam gaat weer snijden in het aantal ambtenaren. Van de 12.900 voltijdbanen worden er 900 geschrapt. Dit is niet de eerste keer, dat er gesneden wordt in het aantal ambtenaren in de gemeente Amsterdam. Zij hebben tussen 2010 en 2013 al 3000 banen geschrapt. De Gemeente Den Haag telt op dit moment ongeveer 7500 ambtenaren. Als er in Den Haag procentueel net zoveel ambtenaren worden ontslagen, betekent dat er 575 banen worden geschrapt. Met dit aantal ambtenaren heeft Den Haag 15 ambtenaren per 1000 inwoners. De derde stad ten aanzien van de andere gemeenten’. Tot zover de website index. Op 500.000 inwoners van Suriname zou men efficiënt moeten kunnen volstaan met 500 keer 15 ambtenaren, komt op 7.500 loontrekkers bij een rationeel opererende overheid. Helaas, 50.000 koppen die salaris trekken en de staatsbegroting op elk niveau verzwaren. Wie is wel en wie is geen ambtenaar, in de Republiek Suriname? Discussie! – Onrust. Het gedrag van Willie Soemita ‘vis a vis’ de V7-combinatie, houdt de gemoederen knap bezig. Wat is er werkelijk aan de hand? Soemita is een door de wind geverfde politicus gebleken, die niet zomaar de zaken aan de wilgen hangt en opstapt. Een ander KTPI-er zou de onderhandelingen moeten voortzetten. Waar is Ardjosemito? PL is ‘tegen’ presidentschap van partijvoorzitters? En als die tijdig aftreden en dan kandidaat worden gesteld? Wat dan? – Bigi moni. SwissLeaks-onderzoek: “HSBC-rekeningen gebruikt voor wapenhandel, handel in bloeddiamanten en grootschalige belastingontduiking”. Surinaamse klanten bij HSBC hebben ruim 720 miljoen Amerikaanse dollar op rekeningen staan. Teki yu moi moi ai luku san e happen…! http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3847144/2015/02/08/HSBC-hielp-klanten-bij-belastingontduiking.dhtml http://www.de-surinaamse-krant.com/2015/02/swissleaks-onderzoek-hsbc-rekeningen.html – Gedoe. Knap ernstig gedoe tussen de N.V. EBS en een bedrijf, dat als N.V. AMPS opereert. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27511 – USA. Goedschiks of kwaadschiks. Niet één opzettelijk gedode onder de Amerikanen of door misdaad omgekomen US-staatsburger(-s) in het buitenland wordt op termijn niet gewroken. President Obama heeft gemeld, dat de Amerikaanse Kayla Jean Mueller, die in handen was van de terreurgroep IS, dood is. De president deed geen mededelingen over de omstandigheden van haar dood. Ze was 26 jaar. Begin februari sprak de president voor het eerst in het openbaar over haar lot. Mueller ging in 2012 naar Syrië voor een Deense humanitaire organisatie. In augustus 2013 verrichtte ze werk voor Artsen zonder Grenzen in Aleppo, waar ze werd gevangengenomen door IS. Obama bood bij de bekendmaking zijn condoleances aan aan haar ouders. Hij noemde IS een weerzinwekkende en haatdragende organisatie, die in alles het tegendeel is van mensen als Kayla Mueller. IS meldde vrijdag dat de Amerikaanse als enige bij een bombardement van de Jordaanse luchtmacht, om het leven was gekomen. De Amerikanen konden het bericht van haar dood toen niet bevestigen en Jordanië deed het bericht af als propaganda. De ouders van Mueller zeggen in een verklaring dat ze volkomen verslagen zijn door het nieuws van de dood van hun dochter. Ze voegden in hun verklaring een brief bij die Kayla vorig jaar in gevangenschap schreef. Het Witte Huis zegt dat IS dit weekeinde de ouders in een persoonlijke boodschap heeft ingelicht over haar dood. De Amerikaanse inlichtingendiensten gingen vervolgens na of het bericht authentiek was. Vandaag werd de dood van Mueller bevestigd. “Hoe lang het ook duurt, de Verenigde Staten zullen de verantwoordelijken voor de ontvoering en dood van Kayla Mueller vinden”, zei Obama. Meer Retro op Maandag