February 7, 2015


DE WEEK IN RETRO…


February 7, 2015

MEMORABILIA – Para. Het werd de week van de ‘no show’. Geen verschijning van Bouterse te ‘Land van Dijk’. Veel speculatie. En de Paraanse dansen van Kescho die ook nog vertelde, dat hij bij elkaar geteld zo’n 1000 stemgerechtigde mannen en vrouwen uit de NPS/VHP had versleept en naar de NDP overgebracht. Leek wel Dipo die dacht een kudde, als stamhoofd uit de binnenlanden, ook al naar de paarse organisatie te hebben overgevaren. Over alle soela’s heen. Achteraf heeft men wel hard moeten lachen. Kescho is uit op een assembleezetel en misschien wel het ministerschap op departement Politie. En die Dipo is vooralsnog alleen maar geïnterneerd in de commissies die hij uit (energie-) leverancien en aggregatengedoe kan bemachtigen. En dan had men de achterlijke knieval van Rabindernath, “woi woi woi” (…), na het vele geldgestrooide van Bravo? Geen enkel respect voor zichzelf, laat staan voor het Surinaamse volk. Over de treinstellen van Jozefzoon werd in de Para, niet meer gesproken. Niet eens een wegtracé tussen de Afobakkaweg en Zanderij, kon af worden gemaakt. Laat staan een treinstel, dat zou moeten rijden tussen Abra Broki en ‘God knows where…’. Niet alleen ‘no shows’ in materiële zin, maar ook verschijningsomissies in andere zin. Helaas het onderwerp geworden van veler spot en ook nog een aantal spotprenten. ‘Spotpopki, so bun’. Met de gedachte: “Je suis Charlie…”, natuurlijk. En dan tot slot die malle Herrie Herrie die de samenleving en zijn “baas” een ‘coup d’etat’ wil aansmeren? Overwegende, zijn eeuwigdurende rol al ‘agent provocateur’, voornaam ophitser en erudiet fluisteraar van de (aller-) naarste dingen met gruwelijke gevolgen. Herrie Herrie kan zich beter bezig gaan houden, met het verwijderen van monumenten die de UNESCO-sier knap verpesten aan de Waterkant. Maar ja…, je hebt gecultiveerde cultuurliefhebbers en ook primitiever gevormde cultuurbarbaren. Remember Frankie W., Kenneth C., Harold R., Doetje A., Stuart D., Herman G. (…), herrie ? Onder de rook van Herrie Herrie’s monumentale en megalomane gedachtegoed het nodige aan paskwillen. Een binnelandse strijd met aan de basis heel gewoon de grensoverstijgende criminele handelingen. Niets meer en niets minder…, honderden aan doden verder. ‘A tan so, Herrie Herrie!’. Naar de week in retrospectief. – PALU. ‘Overheid zal broekriem aantrekken…’, vertelt de Palu-woordvoerder enthousiast, aan wie nog even naar hem wil luisteren. Vier maanden voor de verkiezingen en als het kalf verdronken is…!? Heeft de Paluist wel eens nadrukkelijker gekeken, naar de aankoopsom van de US-dollar op de vrijdagmorgen? Grappenmakers daar op die ‘baka dyari’ van Hok. – ‘Prati’. Basisverzekeringspasjes werden door Ameerali en Amafo, beiden van ABOP en Geerlings Simons van de NDP, aan de ongedurige achterban uitgereikt. Trekpleisters. – Boeven in dienst. Een bemiddeld assembleelid, vertrouwde zijn chauffeur de vrachtwagen toe. Wat deed de man met zijn criminelekompanen? Hij ging hout van een ander jatten. Het assembleelid zegt, echt van niets af te weten. – Rancune. Wat men niet begrijpt, is dat na 25 Mei 2015 een heel andere wind zal gaan waaien. Het feit dat er nu DC’s en andere randfiguren rondwaren om mensen te ontheffen en ook van hun baantjes af te zetten, zal zich uiteindelijk wreken. Wie goed doet…, goed ontmoet. Wie kwaad doet of in de zin heeft…, zal de consequenties van haar/zijn gedrag moeten verantwoorden. Geldt ook voor die “lieve Theo”, daar in het verre Oosten. – Gowtu. Te Zanderij zal dezer dagen met nogal wat ‘bombari’ een Mint worden geopend en wel hard tegenover de zeer belangrijke politiepost. Naast de post heeft zich al een enorme supermarkt, allernaast de aanvoerkreek van Zanderij-I genesteld. Hoe het verder staat met de verbindingsweg tussen Wit Santi en de startbaan van de internationale luchthaven, komende vanuit de Afobakkaweg, mag inmiddels ook weer Joost weten. Nooit meer iets onder Parmessar van die strekking gehoord. De volgende bewindvoerder op Openbare Werken, zal daar wel weer werk van maken om daarmee de Indira Gandhi-, de John F. Kennedy- en Meursweg te ontlasten. Is het opgevallen, hoeveel hoofdverbindingswegen door de jaren heen buitenlandse ‘sternamen’ hebben gekregen? Bij gebrek aan lokale en verdienstelijker mensen, zeker? Juist ja! – ‘Save our souls’. Een signaal uit de lucht? Geen vliegtuig gevonden? Elo! Een krant en website meldt, dat de politie en de DEA het gebied hebben afgezet. Mogelijk ook doorzocht? Ach ach ach, als er “iets” substantieels in de Casewinica heeft plaatsgevonden, kan men dat eventueel op termijn ook naast andere fundamentele veranderingen op de Google-satellietkaarten natrekken en terdege waarnemen. ‘Be Google’s guest’. – Olieboer. De megaolieboer die leiding geeft aan RBE, heeft de Staat nu wel duidelijk gemaakt geen olie- en/of brandstof producten meer te zullen leveren als de staatsschuld bij het bedrijf niet meteen genivelleerd wordt. Bestelbonnen mag de staat houden. ‘Cash e takki’. Zoveel bedrijven geraken in de problemen, nadat de dure maanden van 2014 werden afgesloten en de Overheid gewoon ‘de suppleties’ van wel 10 jaren of meer en ander meer recenter facturen niet betaalt. En de verdwaasde Paluman, die volgaarne weer op een kandidatenlijst wil voorkomen, praat over een togesbezuiniger. Wat een misselijkmakende moppentapper! – Misdaad. Op een vraag aan een voormalig onderdirecteur van de gevangenis in Remire nabij Cayenne, uit welke mensen de gevangenisbevolking daar allemaal bestaat. Het antwoord? Nummer één…, komen de veroordeelde mensen voorspelbaar uit Suriname. Vervolgens Brazilianen en een heel speciale groep uit *(Brits-) Guyana. Misdadigers die de meest wrede aanslagen op medemensen in La Guyane hadden verricht/gepleegd. Het gros was ex-militair van GDF. Doet onmiddellijk denken aan de criminelen die te Palm Village – Commewijne bejaarde mensen beroofden. De helden kwamen uit de Caribische regio en met name Guyana/Trinidad. Misschien om de statistieken van Suriname, in vergelijking met die van Trinidad, Guyana en Jamaica, kloppend te maken? Wie zal het zeggen of eventueel bevestigen? Niemand dus. Men weet dondersgoed waarover al zo lang wordt geschreven. – Cadeau. De ambassadeur van de Volkrepubliek China ging helemaal naar Nickerie en schonk zowel de gewestelijke politiechef als de districtcommissaris een laptop. Tjon Tjauw Liem was liaison en de ‘diplomaat’ herbevestigde…, de goede samenwerking tussen Suriname en China. – Codes. Uitspraak van de week. “Geschreven codes geen garantie hoge waarden en normen…!”. Inderdaad heeft men die ervaringsleer, van hoog tot laag in ‘s landsbesturen zienderogen mogen meemaken. Zie toch maar weer hoe de Grondwet(-ten) op ongehoorde wijzen werden geschonden, middels: – coup d’états, een amnestiepaskwil, multipel onbestrafte moorden/folteringen/martelingen/mishandelingen/bedreigingen/vrijheidsberovingen/brandstichtingen/verdwijningen en dat daar nog steeds geen wettelijk/wettig geëncadreerd einde aan werd/is gedraaid. En dat is maar een van de vele voorbeelden, waarbij strafwaardige zaken en wederrechtelijk handelen, bewust niet werden vervolgd noch bestraft. Schadevergoedingen door/voor misdaadhandelingen vanuit de Staat gepleegd? Hoe dan? ‘Anything goes, everything passes on and last…!’. – Bedankt. “Mogelijkheid…”, werd “feit…!”. Districtscommissaris Jiawan wordt vervangen? Gerucht wil ook, dat de gewezen Jiawan zal worden vervangen door een ambtnaar met een ‘remloos’, ongehoord onprettig be-/gekabeld strafblad. Add: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27456 – Nostalgie. Amsterdamse herinneringen. Studentencafé De Schutter in de Voetboogstraat sluit volgende week na 41 jaar de deuren. Door economische redenen kan het iconische café niet langer open blijven. De reden van de sluiting is simpel, zegt bedrijfsleider Micha Stolk. ‘Door de crisis bleven steeds meer bezoekers weg, dus het was niet meer rendabel.’ De afgelopen jaren zijn er pogingen gedaan om het café een nieuw leven in te blazen, maar dat mocht niet baten. ‘Vroeger waren de Voetboogstraat en de Handboogstraat the place to be voor studenten, maar er is steeds meer aanbod op andere plekken,’ zegt Stolk. Vorig jaar verdween studentendiscotheek ‘…Dansen bij Jansen…’ uit de naastgelegen Handboogstraat om diezelfde reden; studenten feesten nu door de hele stad. Stolk, die drie jaar bij het café heeft gewerkt, vond het gemêleerde publiek het leukste aan de kroeg die in 1974 haar deuren opende. ‘Er komen nog steeds studenten, maar ook mensen die hier in hun studententijd kwamen. Dat zorgde voor een mooi gemengd publiek’. Het café is nog tot vrijdag 13 februari geopend. – Police. Een Italiaanse politieagent wordt ervan verdacht dat hij toeristen die bij hem overnachtten, drogeerde en verkrachtte. Een van de slachtoffers is een 16 jaar oud meisje. De 35-jarige man bood via couchsurfing.com vrouwelijke toeristen een slaapplek aan, melden verschillende media. Hij gaf ze het medicijn Lorazepam, waarna hij hen verkrachtte. – Pleit. Het propellervliegtuig van TransAsia dat eergisteren neerstortte in de Taiwanese hoofdstad Taipei had problemen met beide motoren. Uit de informatie in de zwarte dozen blijkt dat een halve minuut na het opstijgen een van de twee motoren problemen gaf. Kort daarna verminderden de piloten het vermogen van de tweede motor en viel ook die stil. Ongeveer een minuut later stortte het toestel neer in een rivier. Vijftien van de 58 passagiers overleefden het ongeluk. Tot nu toe zijn 35 lichamen geborgen. Het wordt nog onderzocht waarom de piloten het vermogen van de tweede motor terugbrachten. Volgens luchtvaart-expert Benno Baksteen probeerden de piloten mogelijk op die manier het toestel weer onder controle te krijgen. Maar het kan ook zijn dat ze per ongeluk de verkeerde motor uitschakelden. Wanneer gepleit wordt, voor enkel ‘viermotorige vliegtuigen’ op de MidAtlantische routes…! De techniek staat niet voor niets. – Paradise? Denken van niet. In grote steden is een overschot aan jonge vrouwen. Vooral in Utrecht – Midden Nederland is het aandeel vrouwen groot. Daar wonen 138 jonge vrouwen op 100 jonge mannen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in andere steden in de Randstad ligt het percentage jonge vrouwen boven het landelijk gemiddelde. Op de tweede plaats staat Amsterdam, met 122 vrouwen op 100 mannen. Den Haag staat op de derde plek met 108 vrouwen op elke 100 mannen. – ‘Hotte boy’. Het assembléelid Tjin A Tsoi heeft met het nodige aan Hollywood-achtige regie en productietaferelen, de waarnemend PG verrast met een lijvig dossier over vermeende knoeipartijen en ernstige corruptie bij de Energie Bedrijven Suriname. Een ‘hot patato’ die nu op tafel van de onderzoeksvervolging, onder verzwaarde begeleiding kwam aanrollen en knap opzichtig werd gedeponeerd. Niemand kan daar meer omheen! Kijken wat er met die hete aardappel staat te gebeuren, in een periode, dat het Openbaar Ministerie al redelijk onder vuur is komen te liggen. – ‘Judges’. De zogenoemde ‘rechters’ van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, doen er inmiddels goed aan om zich degelijker te laten informeren en desnoods naar Suriname af te reizen om ter plekke waar te nemen, uit hoeveel ‘zeer grote bevolkingsgroepen’ de Republiek Suriname is samengesteld. Om vanuit hun aircokamertjes –in het verre land van vestiging– te willen bepalen, wat hier aan grondverdeling moet plaatsvinden, op basis van protocollen die voor andere landen met een of twee etnische groeperingen werden opgesteld, is terdege een zaak geworden die nooit zal kunnen worden geslikt of verteerd, door de totale Surinaamse samenleving. Niet nu…, en dus ook nooit niet! – Maduro. Het exquise staatshoofd van Venezuela, onder wiens gezag, dagelijks de fundamentele rechten van de mens worden geschonden, wil van de secretaris generaal van Unasur gedaan krijgen, dat deze als zaligmakende mediator gaat optreden tussen Caracas en Washington DC. ‘Come again?’. Inderdaad, in een periode, dat de Cubaanse verhoudingen met/tot de bestuurders in Washington DC aan het verbeteren zijn, zal het isolement van Maduro extra voelbaar geraken. De straf omlaag gedrukte olieprijs, de sancties die vanaf December 2015 tegen Maduro’s regiem zijn doorgevoerd en additionele visumbeperkingen voor bepaalde Venezolanen…, dat allemaal bijt ernstig. ‘Maduro e tya begi…, strak’. Bijna zou men denken, dat Herrie Herrie geen Internet-aansluiting heeft…, als men deze week, zo naar zijn geopolitieke onzin luistert en misschien straks ook nog Limbojaans moet gaan zitten kijken. Totaal buiten de orde en realiteiten geraakt. Speciaal voor Herrie Herrie’s bijscholing: http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-31142684 – DNA. Vier vergaderingen in het parlement zouden volgens algemene verwachting, nog deze week worden gehouden. Een vooraanstaand lid van de oppositie verklaarde, dat de voorzitter van het college nu kenbaar maakt(-e), “de zinnigheid”, van: – vergaderen en dus het uitschrijven van vergadering te missen. Elo! 25 Mei 2015. – Verstand. Wanneer mensen beginnen te babbelen over doodstraf…, heeft men het dan verstandelijk en objectief over de ‘doodstraf’ en/of de ‘tenuitvoerlegging’ daarvan, gevorderd en uitgesproken door een samengesteld gerechtshof waar gestudeerden en dus volwaardige magistraten zitting in hebben of heeft men het over omhooggevallen criminelen die er genoegzaam plezier aan beleefden, vanaf 25 Februari 1980 de Surinaamse mens te pas en te onpas met kogels of anderszins te doorklieven. Of heeft men het over zogenaamde bevrijdingsstrijders die er gewoonte van maakten om gevangengenomen dienstplichtige militairen, aan stukken te kappen en in vaten te Stoelmanseiland tot gisting aan te drijven? Of heeft men het over de primitieven onder een bepaalde groep die militairen tot de dood veroordeelden en hen op de brug van W(B)itagron, aan de Boven Coppename in brand staken. Was er op 08 December 1982 een zitting van een aangemelde ‘Bloedraad’ of helemaal niets…? Allerlei figuren vallen dezer dagen uit het behang, terwijl men niet eens goed weet, wat er allemaal tussen 25 Februari 1980 en het heden heeft plaatsgevonden. Er ook niet vies van zijn om voort te gaan, met het bedrijven van opportunistische partijpolitiek. Voorts niet schromen over lijken te gaan, van een of honderden Surinaamse medemens(-en) die zich niet meer kan/kunnen verdedigen/verweren. Als men de scholing mist en ook nog leiding denkt te kunnen geven aan eenmansinstituties/-facties, kan men beter de schuif helemaal dichthouden…, nog voor het meest onzinnige uit te kramen/flappen. Meer nog met de bekender ontvangen teksten, in het buitenland –door de meer en meest gefrustreerde(-n)– ‘dwingend neergeschreven’. Het lijkt steeds moeilijker geworden om de gruwelzaken dicht bij huis te houden en dus consultaties met de buitenlandse agent(-en), conform dienovereenkomstig aanstootgevende agenda’s, alleen maar te willen verhevigen in ‘woord – daad – geschrift’. Geïdentificeerde ernstig vervreemde PW-ers…, eigen! – ‘Summa na yu, dan?’. Het zat eraan te komen, dat Cobi een blauwtje zou lopen, met zijn ernstig ‘buiten de pot sassen’. Cobi eist van V7-sympathisanten, dat zij niet op mensen of entiteiten moeten stemmen die geen ‘gedragscode’ hebben weten te onderschrijven. Lijkt op die moraalridders en andersoortig gevogelte van nog vreemder gesternte die uit Holland willen aankomen en mensen hier de les komen lezen (…), terwijl zij de aller-moeilijkste tijden daar veilig onder de ‘rook van Soestdijk’ wensten door te brengen. ‘We frede yere…!’. En dan nu hier komen leuteren en in alles ‘haantje de voorste’ willen zijn/worden. Veel meer nadat de boedels door de achterblijvers waren veiliggesteld, onderhouden en duurzaam aangewend. Intussen, lijkt Cobi stevig te zijn aangepakt en inmiddels duidelijk gemaakt, dat hij zijn gewenste ‘gedragscode’ zal mogen afzinken waar de zon weigert op te komen. Pijnlijk…, maar het kan eigenlijk in deze configuratie ook niet anders. Inderdaad…, allerlei zaken van minder duurzaamheid zijn uit het verwelkte behang van overzee komen tuimelen. – Expat…! Nog zo eentje. De vermoedelijk Nederlandse jihadist die een aanslag pleegde in het Iraakse Fallujah, zou afkomstig zijn uit Amsterdam. Dat hebben betrouwbare bronnen aan het ANP bevestigd, na melding hierover door de NOS en RTV Noord-Holland. . Inlichtingenbronnen zouden dat aan de mediabedrijven bevestigd hebben. – CIA. Herrenberg en zijn ‘coupologische filosofieën’. Na zijn CIA togesverhaal op een website en in een ochtendblad is schuinsmarcheerder Herrenberg afdoend antwoord gegeven, door het bureau van de VHP-woordvoerder. Komt erop neer, dat Herrenberg op hogere leeftijd blijkbaar enkel nog in staat is om te grossieren in ‘koude oorlog psychosen’ en juist voor hem veel gevaarlijker geworden coupverhaaltjes. Voor een digitale versie, van aanhoudende onzin, lariekoek, archaïsche en reeds lang verworpen paradigma’s. Ao. 2015, de supra I-net links: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27409 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27419 – USA. Overwegende de diplo-taakstellingen op het westelijk halfrond, is de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika ‘hier te lande’ gevestigd, overgegaan tot consultaties met bestuurders van politieke partijen en fracties in De Nationale Assemblee. Een woordvoerder van de diplomatieke vestiging bevestigde een onderhoud met Ricardo Panka van de NDP, ter zake de behoefte van de missie om ‘indept’ informatie te verkrijgen over het electorale proces dat ‘hier te lande’ is ingezet. – Amman. In reactie op de vuurdood en gruwelmoord van/op een Jordaanse straaljagerpiloot, welke door Islamic State (IS) in Syrië gevangen was genomen, werden in de vroege ochtend van woensdag twee veroordeelde “Al Qaida” gevangenen/jihadisten opgehangen in een gevangenis nabij Amman – Jordanië. http://nl.wikipedia.org/wiki/Al_Qaida http://time.com/3694889/jordan-executes-2-al-qaeda-prisoners-after-isis-kills-pilot/?xid=newsletter-brief – Knieval. De infantiele knieval van Rabindernath, zonder absolute schijfbescherming en wel zeer pijnlijk ten overstaan van het te paaien kiezersvolk, impliceert niets anders dan initiële ingang van: ‘politieke seniliteit’. Niets mooiers dan een panische zweefuiting, bij te constateren triester onvolwassenheid. ‘Lijpe Henkie’ op de hoek van de straat en z’n zwerversmaat ‘Asaklari’, doen het verval veel substantiëler recht. Digitaal commentaar en video: http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=11634 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27415 – ‘Freedom of the Press’. Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo heeft zijn abonneebestand zien groeien tot meer dan 200.000. Tot aan de terreuraanslag op de redactie in Parijs, begin januari, had het blad naar eigen zeggen zo’n 10.000 vaste lezers. Met de losse verkoop meegerekend had Charlie wekelijks rond de 60.000 lezers, maar de belangstelling voor het blad is enorm toegenomen. Van de eerste uitgave na de aanslag werden 7,3 miljoen exemplaren gedrukt en wereldwijd verkocht. De miljoenenwinst uit die verkoop gaat naar de nabestaanden van de mensen die op 07 januari 2015 door de broers Kouachi werden doodgeschoten uit wraak voor cartoons over moslims en de profeet Mohammed. De slachtoffers waren acht journalisten, onder wie de hoofdredacteur, een receptionist, een gast, en twee politiemensen. “Lessons really to be learned in Paramaribo. Still…!”. – Website. Een website weet het lumineuze bericht aan te melden, dat de Alcoa met de Staat Suriname in ‘fases van afwikkeling’ en concluderend dus afscheid zou zijn terechtgekomen? Wat een mop! Onmogelijk uit te voeren, door een mandaat-/maatloze regering en een parlement, wat niet eens meer functioneert. – Doodstraf. Een aantal juristen uit Nederland/België, een groep lokale ‘geloofsgenoten hier te lande geronseld’ en nu ook uit andere ‘rechtsgebiedsdelen’ acte de presence te vergeven, willen plotseling de discussie op gang brengen ofwel aanzwengelen ter zake ‘afschaffing van de doodstraf’ in Suriname en het ondertekenen cq. ratificeren van een ‘add’ regionale BuPo-verdragsreglement(-en). ‘Not the time, nor the place…, at this moment’. Wat zou Georgtown – Guyana denken, van dergelijk unilateraal gedrag? Of Jamaica? Bovendien, is het niet enkel aan ‘een juristengroep’ om ter zake ‘uitvoering van de doodstraf’ of ‘afschaffing’ daarvan, nationale standpunten in te nemen of die te initiëren. Maar enkel aan zeer brede en uitgebreide maatschappelijk betrokken doelgroepen dan wel groeperingen. Meer nog vertegenwoordigd in de nationale politieke partijen en daarbij ondersteund, door respectieve/representatieve wetenschappelijke bureaus cq. denktanks. Al dit soort initiatieven, midden in een verkiezingsstrijd, geven nog steeds ernstig te denken. Temeer het Openbaar Ministerie in bepaalde halszaken, feitelijk op het punt staat af te pleiten en toepasbare strafeisen ter tafel moet brengen. Men moet dan ook maar eens goed gaan opletten, wie bij herhaling voor allerlei achtergrondsymfonieën wisten aan te leggen en ‘noodzakelijkerwijs’ de splijtballetjes alsnog weten op te werpen. ‘Baka 25 Mei 2015, wi alamala sa luku na tori…, krin krin yere!’. Net zo goed als er de mogelijkheid in de USofA bestaat, dat iemand door DNA wordt gevrijwaard van strafvervolging of in aanmerking komt voor strafver-/inkorting dan wel vrijlating, komt het helaas ook voor, dat de gruwelmisdaad ongestraft rondloopt en door allerlei politieke kunststukken en/of het inzetten van de ernstig verdachte ‘wetenschap’, de traditionele rechtsgang consequent wenst te frustreren. Hopelijk is dat niet opnieuw een element uit de bekende koekendoos. Er wordt steeds nadrukkelijker op gelet. ‘Fiadu no e tron boyo…, no so speculaas’. Het rechtsgebied Suriname heeft geheel andere karakteristieken dan wat men in de Europese polders, boven en/of onder de Moerdijk dan wel de oeverbeddingen van Westerschelde terug mag vinden. Over Guyana is dan nog niet eens gesproken. Maar misschien, dat de willige Fransen een handje kunnen helpen, ter zake hun ervaringen met de regio en in het bijzonder tussen Saint George du Oyapock en Saint Laurent du Maroni. Misschien dat dan wel een lichtje, bij de meer voorbarige gaat branden. En of Wifred Hawker op 13 Maart 1982 door een vuurpeloton is vermoord –in of buiten het Fort Zeelandia– terwijl deze even daarvoor nog gewond op een brancard lag te creperen (…), of dat op die dag en misschien wel daarna, een “Krijgsraad te velde met TWK-decreteninstelling” was ingebracht? Dat mag men dan netjes gaan toetsen aan de verdragswetgeving van Genève of de ludieke wijze waarop “met TWK” er een ‘oorlogstoestand’ werd gecreëerd, verklaard en meteen weer ingetrokken. De meer spraakmakende juristen uit die tijd weten er natuurlijk weer alles van. Of ook niet, overwegende anomie? Want de meesten keken wel weer de andere kant op. Of Hawker nou vermoord is, door een vuurpeloton of gewoon in een auto op weg naar z’n moeder…? Misschien moet dat onderzocht worden, voordat men nonsens verkondigt. ‘Bent U een leider…?’, vroeg Pinas aan de gewonde Wilfried. “Ik ben militair…”, antwoordde de ter dood gebrachte de dato 11/12 of 13 Maart 1982. Krijgsraad te velde, met twk-oorlogsverklaring lag daaraan ten grondslag? Hoe bedenkt men zoiets!? Misschien dat de toenmalige bewindvoerders op Justitie, Binnen- en/of Buitenlandse Zaken, daar meer over kunnen vertellen. Frank, Andre of Harvey…, wat gebeurde er toen in of buiten het Fort Zeelandia met de zwaargewonde Hawker aan het infuus gelegd? Ook zijn familie wil dat nog steeds weten. Vertel dus maar, op wat de juridische zin van die moord nou eigenlijk was geschoeid, dat men ook nog met wetgeving/decreet, moordzaken middels twk-kunsten rationaliseerde. – Falen. Feit dat de Macamboa-goudzoekergroep maling heeft aan oproepen van de Staat en zich wederrechtelijk in het concessiegebied van een buitenlandse investeerder blijft ophouden en inmiddels ‘compleet uit de kluiten is gegroeid’, blijft kenmerkend voor een onvermogend geraakte overheid om de machtsmiddelen duurzaam in te zetten tegen burgerlijke ongehoorzaamheid. Compleet onvermogend en kenmerkend voor het totale verval! En Relyveld laat tegelijkertijd, dus overal grondbeschikkingen “regenen” om stemmen te paaien voor zijn politieke bazen? Goede zaak, dat de mensen hun grondpapieren krijgen. Echter zal blijken, in hoeverre dat allemaal aan fenomeen de benodigde stemmen op de verkiezingsdag oplevert. In de avond van 25 Mei 2015 omstreeks half tien, mag blijken of het strooien met domeingronden iets heeft opgeleverd. Dacht Bosje in 2000 met twee megabruggen en weer in 2005 ook al. Helaas kwam ook hij toen bedrogen uit. Maar Relyveld moet gewoon blijven strooien. De Surinamer heeft daar fundamenteel en grondwettelijk alle recht op/toe, om een stuk van het land in bezit te krijgen,. Nu het huis nog. 18.000 zou Abrahams c.s. bouwen, volgens de verkiezingsbeloften van 2010. Vijf jaren en vele propagandafilmpjes verder? Geen huizen, geen zesbanswegen, geen overfly…, maar wel opnieuw vernietigde wegen. Net als 1980-1992 en daarna. Echt niet gezien, hor. In ieder geval moet Relyveld blijven strooien. Het is geen gunst van de Staat, het is een grondwettelijke ‘plicht’ naar de behoeftige burgerij toe. – Uitspraak van de week. ‘Mi e begi kondreman, kondre uma, brada nanga sisa, no luku dem likdoru fu mi…, stem NDP yere…, mi Rabindernath e begi yu tapu mi udu kindi…, stem tapu mi…’. – ‘Skowtu’. Het houdt maar niet op. Primitieve gedragingen van politieagenten?. Mishandeling tijdens wederrechtelijke vrijheidberoving? Even buiten het gezichtsveld, een beschonken man afrossen? Wat een heldendaad, man. Diefstal van telecombatterij(-en). Geweldig man! – Bouwtoezicht. Nu is er weer groot verzet van een groep buurtbewoners gerezen die de bouw van een megapand op de hoek van de Sardjoe- en Gongrijpstraat, daar absoluut niet zullen tolereren. Het wordt steeds erger in het land, totdat onhoudbaar en massaal verzet de zaken misschien mogen verduidelijken. – Herrie. De herrijzenis van Herrie Herrie, toppropagandist van inmiddels ernstig verkleurde angstpsychosen. Groot organisator van de vermorzelde Gadaffi-contactlijnen, maakt zich nu zorgen over wat de Amerikaanse rechters en inlichtingendiensten allang wisten en nog steeds weten. Wanneer de aandacht structureel vervaagt, wil het wel eens zo worden, dat mensen uit de hun opgelegde schaduw willen treden om hun bazen nog eenmaal minstrelend te vermaken. De Amerikaanse rechters en inlichtingendiensten weten echter allang, wat voor vlees ze in de kuip hebben, meer nog in het bijzonder de van ‘tijd tot tijd’ oprispende Herrie Herrie, in de herfst van zijn hobbeliger carrières en twijfelachtige contactfuncties gedwongen. But just remember: Apai, Deel and Lockerbie. http://www.ellendevries.nl/wp-content/uploads/2012/05/Groene_1219_Suriname.pdf https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/20542/Scriptie%20Desi%20Bouterse%20-%20Reineke%20Maschhaupt.pdf?sequence=2 https://www.cia.gov/about-cia/cia-museum/experience-the-collection/text-version/stories/terrorist-bombing-of-pan-am-flight-103.html http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_103 – Dijk. Een dijk van een manager mag nog effe bij Staatsolie nablijven. Goede zaak. Argument dat de nationaliteit van Elias mede ten grondslag ligt aan de materie is gewoon vals. De nationaliteit en het staatsburgerschap van Elias, werd al half December 2014 bekendgemaakt en de bijbehorende documenten gepubliceerd. Er spelen alternatieve zaken, waarom Waaldijk nog aanblijft. – ‘Petro’. Die meneer Petro blijkt in de Caribe bokkensprongen te maken. Eens zei een man die Venezuela van binnen en van buiten kende, het volgende: “Ik houd van Venezuela, maar doe alsjeblieft nooit zaken met Venezolanen…”. Waarom de rijstboeren van Suriname nu geslachtofferd worden, mag maestro Lackin en zijn collega Algoe komen uitleggen. – OM. Het Openbaar Ministerie traineert een eigen afgesloten strafrechtelijk onderzoek en frustreert vervolging/berechting mateloos irritant? Dat is een conclusie van enige waarde. De redelijke termijn is reeds afgezonken. Zodanig, dat men naar het buitenland voor rechtsvinding moest uitwijken. De halsstarrige houding om vast te blijven houden aan een ‘amnestiepaskwil’ of een niet operationeel gemaakt instituut, is en blijft een grof schandaal. Het gehele juridische strafrechtstelsel van het land, is door de politiek en nu het openbaar ministerie onderuitgehaald. Ook nog ten faveure van een handvol schuldigen aan uitlokking en gruwelmoord. Waar in een ander land ter wereld, heeft het Openbaar Ministerie miljoenen doen uitgeven en verdampen, voor een gerechtelijk vooronderzoek, onderzoek ter terechtzitting en dan op het moment, men moet afpleiten(…), krijgt de vervolging hoge koorts vanwege een amnestiepaskwil die geheel ‘onwettig’ werd getekend, door blijkbaar een ambteloosgeraakt burger en ook nog Riso-styling met raketspoed in een weekeinde gepubliceerd. Nu verschuilt men zich dus heel kunstzinnig achter een niet operationeel geraakt instituut? Een niet bestaand ding, wat zich ‘constitutioneel hof’ zou moeten gaan noemen. Hoe men daar met “twk”, een situatie die zich in het heden afspeelt, wil gaan behandelen en wanneer zulks moet plaatsvinden, geeft eigenlijk al aan, dat op onrechtmatige en onwetmatige het gehele juridisch napoleontheïstisch georiënteerd en gecodeerd systeem, aan gort wordt geschoten. Zielig eigenlijk, zo een rechtsstaat waar rechteloosheid en wetteloosheid overging in losbandigheid. Maar er is hoop, gegeven de spastische gedragingen van de meest schuldigen en directe adviseuromgeving. ‘A seki bigin…!’. En dat heeft gelukkig nog maar weinig te maken, met een planmatig te willen misbruiken algemene en geheime verkiezingssituatie. Daar wordt nationaal en internationaal, wel voor zorg gedragen en een verstevigde H-balk voor gestoken. – “Wah bem”. Aan de Gompertsstraat liep het compleet uit de hand tussen twee buitenlandse gasten. Getreiter en negatieve woordkeus, mondde uit in dodelijke schoten. Waarbij men minstens een dode aannemer mocht tellen. En dan in het binnenland, werd een goudzoeker van zijn ATV geschoten. Een schot vol in de rug van de rijder die op zoek was naar brandstofverkoop. – Eis. Een eis van ‘vijf jaren’ gevangenisstraf werd gevorderd, tegen een oma die een baby verdelgingsmiddelen toediende en daarmee vermoordde. – Chaos. De destabilisatie in de valutahandel duurt onverminderd voort. Onzekerheden over de SRD-waarden en de introductie van allerlei paarden-/plakmiddelen zorgt voor geprolongeerde chaos. De Centrale Bank zou per ommegaand moeten verbieden, dat de huur van onroerend goed met vreemde valuta (US$- Euro) moet geschieden of verbonden zijn aan ook nog de fluctuerende koersfactoren van vreemde munteenheden. Ook de verkoop van goederen en diensten, in vreemde valuta moet tot het verleden gaan behoren. Zelf banken en trustmaatschappijen blijken de verkoop van onroerend goed in vreemde valuta te adverteren. Heeft ook de bank dan geen vertrouwen meer in de SRD? Enkel de luchtvaartondernemingen op grensoverschrijdende trajecten, zouden in valuta mogen/kunnen quoteren. Andere bedrijfsactiviteiten geheel niet. Doet men het anders, dan zal de schaarste alleen maar toenemen en de SRD ontwaarden tot de totaal onacceptabele Goedschalk nullenniveaus. De zogenaamde ‘HOG – nivellering’, van nu weer de relatief nieuwe ‘Tellie-SRD’. Krankzinnig, zoals men in het monetaire met Suriname wenst om te gaan! – Aktie. Buiten alle vakbondsstructuren om, zouden de personeelsleden van Huize Ashiana de boer zijn opgegaan met hun protestportefeuille. Zij werden bij het kabinet van het staatshoofd, in alle collectiviteit door de veiligheid – czar ontvangen en zeer geduldig aangehoord. – AZP. Ook in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, blijken de ‘bonyo-specialisten’ het werk tijdelijk te hebben neergelegd, totdat men rond is met wensen- en eisenpakket bij de directie gedeponeerd. Orthopedisch verantwoord! Inmiddels opgeheven. – Siki man. Een Venezolaan kwam naar SU om cocaïne met de KLM te vervoeren naar Europa? 3.5 kilo ‘witi’ berust nu in handen van het BID-team die de ‘latino’ ontluisterde. Meer Retro op maandag