Santokhi verschaft informatie op Curaçao

Op een bijeenkomst van diaspora Surinamers en Antilliaanse sympathisanten afgelopen week in Willemstad, benadrukte VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zijn voornemen om de betrekkingen tussen Suriname en Curaçao aanzienlijk te intensiveren, wanneer zijn partij na de verkiezingen van 25 mei mede-regeerverantwoordelijkheid zal dragen. Dat meldt de VHP in een persbericht.
Santokhi brengt van 30 januari tot 5 februari een kort vriendschapsbezoek aan Curaçao met als doel de Surinaamse experts en andere belangstellenden te informeren over de stand van zaken in Suriname, in het bijzonder met betrekking tot de komende verkiezingen.
Curaçao vormt het voorlopige sluitstuk van een reeks periodieke bezoeken aan verschillende bevriende landen in de regio waar de VHP-voorzitter ongeveer een jaar geleden aan begon.
In zijn toespraak ging Santokhi concreet in op enkele gebieden van samenwerking, waaronder handel, justitie, toerisme, onderwijs en gezondheidszorg. Ook vestigde hij de aandacht van de toehoorders op het belang van human capital als duurzame investering in de groei en bloei van Suriname:
“Vanuit deze plaats doe ik dan ook een dringende oproep aan alle Srananmans, in welk deel van de wereld zij zich ook bevinden, op eigen wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons allergeliefd Suriname”, aldus Santokhi.
Op een vraag uit het publiek hoe de Oranjepartij omgaat met personen die van de ene partij overlopen naar de andere, antwoordde Santokhi:
“Als VHP’ers hun partij verlaten om over te steken naar de andere zijde, dan wensen wij hun het beste toe en als personen van de andere zijde besluiten zich bij ons te voegen, dan ontvangen wij een ieder die onze beleidsprogramma’s en politieke beginselen onderschrijven met open armen, want de VHP is een op en top nationale partij en een huis voor alle Surinamers”.

More
articles