Agricultural Policy Program (LVV)

Met de formele lancering van het Agricultural Policy Program (APP), vanmorgen op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), wordt in een kleine spin off voorzien voor de landbouwsector. Dit programma wordt gefinancierd door het 10de European Development Fund tussen de Europese Unie en het Inter-Amerikaans Instituut voor Samenwerking op Landbouwgebied (IICA) en de partners Caribbean Agricultural Research and Development Institute (Cardi) en het Caricom Secretariaat. Het betreft ruim negen miljoen euro financiering voor een 15-tal landen, waaronder Suriname. Ons land heeft daarbij de voorkeur gegeven voor aandacht aan kleine herkauwers, knolgewassen, ananas en peper. Stanley Oosthuizen, IICA Project Coördinator and Agricultural Technology Specialist, zette de inhoud van het APP uiteen, en gaf aan dat de actoren en begunstigden zijn: kleine producenten en ondernemers die gebundeld zijn in organisaties en netwerken als Caribbean Farmers Network (CaFAN), Caribbean Agriculture Business Association (CABA) en Caribbean Network of Rural Women Producers (CANROP), alsook publieke functionarissen en regionale organisaties. Het doel van het APP is om bij te dragen aan het landbouwontwikkelingsbeleid in de Cariforum regio door het verbeteren van marktomstandigheden en de waardeketen, evenzo het helpen vergroten van de bijdrage die de agrarische sector levert aan het uitbannen van armoede.  In het eerste jaar zal men zich richten op drie prioritaire acties, te weten: het verbeteren van de organisatorische en marketing capaciteiten van kleine producenten /ondernemers , waarbij het institutioneel milieu dat agrarische ontwikkeling ondersteunt, versterkt moeten worden; de ontwikkeling van marktinformatie en intelligente-systemen om voor deze begunstigden toegang en integratie tot nationale, regionale en internationale markten te vergemakkelijken en het verbeteren van financieringsmogelijkheden ter ondersteuning van de waardeketen. Oosthuizen benadrukte dat het APP een multifunctioneel programma is, met een faciliterend beleid op beleids -, technisch en institutioneel niveau, alsmede op het gebied van toegepast onderzoek, technologie en innovatie en marktontwikkeling, gericht op de ontwikkeling van kleine producenten.

More
articles