KKF-ondernemersavond: ‘Change your…

Ondernemers hebben baat bij wijzigen blauwdruk

Tijdens de KKF-ondernemersavond is door vertegenwoordigers van Management Training & Coaching Institute (MTCI),  ingegaan op het onderwerp ‘Change your blueprint, Change your life’.  Het MTCI staat aan de vooravond van een evenement waarbij cursisten een Quality Customer Service Training kunnen volgen. Deze training die op 11,12 en 13 februari 2015 wordt gehouden in het Cultureel Centrum Suriname (CCS) van 9.00 – 13.00 uur biedt de deelnemers de gelegenheid een betere klantenservice te bieden. De kosten voor deze training zijn gesteld op SRD 495, met daarin inbegrepen lesmateriaal, schrijfgerei, certificering, koffie, thee, frisdrank en snack. De organisatie hanteert een bijzondere benadering van coaching, waaronder de zogeheten ‘Dharma coaching’. Dharma is een woord uit het Sanskriet en is een Indiaas begrip, dat de wezenlijke natuur van iets of de natuurlijke wetmatigheid die eraan ten grondslag ligt, betekent. Het volgen van de dharma heeft betrekking op het pad van het menselijke welzijn in de ruimste zin. Dharma kan gebruikt worden in de betekenis van spiritualiteit, spirituele leer, psycho-spiritueel verlangen, essentie (kwintessens) van het bestaan, innerlijke eigenschap, opgaan in de eigen oorspronkelijke staat of de weg van sociale rechtvaardigheid. Over het algemeen gelooft men dat iemand die in overeenstemming leeft met de dharma, het doel van zijn bestaan heeft bereikt of zal bereiken. Er zijn veel betekenissen of nuances mogelijk die samen het concept trachten te omschrijven: dat wat vaststaat, vast decreet, statuut, ordonantie of wet, gebruik, gebruikelijke inachtneming of voorgeschreven gedrag, plicht, recht, rechtvaardigheid, deugd, moraliteit, religie, religieuze verdienste.  Alles wat er gebeurt, is met regelmaat volgens de oosterse religies, zo kun je dharma ook omschrijven, ‘dharme sthita’ betekent: ‘vasthoudend aan de wet’, ‘doen wat men moet doen’. De dharma-coach brengt de deelnemer bij om slimmer en groter te denken, alsook meer ontspannen en zelfverzekerd  te zijn.

More
articles