Herrenberg zinspeelt op een staatsgreep

Naar aanleiding van het artikel van Henk Herrenberg in diverse media met als titel ‘Santokhi e hebing gi Dino en provoceert president lafhartig’ wordt opgemerkt dat beweringen met gemak worden geponeerd als vaststaande feiten. Het is weerzinwekkend en walgelijk van Henk Herrenberg om VHP-voorzitter Chan Santokhi te demoniseren. De Amerikanen hebben VHP-voorzitter Chan Santokhi niet nodig om de grensoverschrijdende criminaliteit, aan te pakken.
Wat heeft VHP-voorzitter Santokhi met de zaak Dino Bouterse te maken? VHP voorzitter ChanSantokhi betreedt politieke en andere podia om de samenleving te informeren over het slechte beleid van de regering en hoe bepaalde Surinamers, het land in een kwaad daglicht stellen. Ik vraag me af hoe VHP-voorzitter Chan Santokhi, Dino Bouterse heeft verzwaard en president Bouterse op lafhartige wijze geprovoceerd?
Het is duidelijk dat Herrenberg rechtvaardigingsgronden zoekt voor een staatsgreep. Niet voorzitter Chan Santokhi maar Henk Herrenberg is op de hoogte van welke methoden de Verenigde Staten van Noord-Amerika gebruiken om via hun inlichtingendiensten mensen te lokken in hun val van terrorisme. Als Henk Herrenberg weet welke methoden die Amerikanen gebruiken om mensen in de val te lokken, moest hij Dino Bouterse hebben ingelicht.
De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn zo goed uitgerust, dat ze precies weten waar de grote criminelen zitten. De openbare aanklager in New-York, PreetBharara is onverbiddelijk als het gaat om terrorisme. Hij stelt zich op het standpunt dat de misdaad na 9/11/2001 moet worden gezien als grensoverschrijdende criminaliteit en hierop moet de wetgeving kunnen inspelen.
Preet Bharara zegt: “as crime has gone global and national security threats are global, in my view the long arm of the law has to get even longer. We can’t wait until bombs are going off”. Dus heel duidelijke taal van PreetBharara. Dus Henk Herrenberg maakt zomaar een herrie dat VHP-voorzitter Santokhi, e hebing gi Dino.
Enkele dagen na de aanhouding van Dino Bouterse in Panama, was het president Bouterse zelf die publiekelijk verklaarde dat Dino Bouterse een volwassen man is en dat hij geen bemoeienis heeft met zijn zoon. Het is hier niet duidelijk hoe Santokhi de president lafhartig provoceert.
Dino Bouterse heeft inmiddels een gedeeltelijke schuldbekentenis afgelegd in New York. Hij zelf bekende samenzwering om de Libanese terreurorganisatie Hezbollah te steunen, en de smokkel van tien kilogram cocaïne.
Een zaak waar Dino Bouterse zelf schuld bekent, wordt toch gezegd dat Santokhi op politieke en andere podia tekeer gaat met voor ons Srananmans, het spook van Hezbollah en terrorisme in de richting van Dino. Hoe vaak worden de verdraaiingen van de woorden van Santokhi niet herhaald, ook in uitzendingen van staatsmedia.
Srananmans zullen nooit en te nimmer toestaan dat de Noord-Amerikanen ook in ons land komen doen wat ze in vele landen in de wereld al hebben gedaan, net zomin als Srananmans zullen toestaan dat terreurorganisaties van waar dan ook, Suriname zullen infiltreren.
Om heel simplistisch vast te stellen dat Desiré Delano Bouterse weer een coup zou plegen en dat de USA troepen zullen sturen naar Suriname om het land te bezetten, bevestigd alleen maar de boodschap die overduidelijk is overgebracht op 25 november 2014, door het verschijnen van president Bouterse in militair tenue, een ontwikkeling waarmee wij rekening mee moeten houden.
Voorts wordt aan Herrenberg meegegeven dat de betekenis van ideologie als omvattend kader voor de interpretatie van nieuwe vraagstukken en ontwikkelingen, internationaal gezien, is afgenomen. Er zijn nieuwe politieke tegenstellingen ontstaan die niet meer eenvoudig te duiden en te interpreteren zijn in termen van oude waarden in een ‘links’-‘rechts’ schema.
Een dringend beroep doen op de NPS, met name op voorzitter Gregory Rusland om zijn V-7 partijcombinatielid Chandrikapersad Santokhi aan te spreken en hem erop te wijzen dat zijn ingeslagen weg desastreus zal blijken te zijn voor de verdere vreedzame en harmonieuze ontwikkeling van ons land. Want als de vlam in de pan slaat gaat niemand dat vuur kunnen blussen. Het is hier duidelijk dat Herrenberg ook zinspeelt op een rassenstrijd.
Het is ook evident dat Herrenberg de VHP en NPS probeert tegen elkaar uit te spelen, dat heeft president Bouterse in het verleden ook gedaan. Juist, met de V-7 combinatie krijgt het multi-etnische karakter van de samenleving een nieuwe kans. En de dialoog van de partijen staat centraal om in elkaar te investeren voor een vreedzaam, democratische samenleving.
Tenslotte wordt meegegeven dat de indoctrinatie, propaganda, leugenachtige voorlichting en het verzwijgen van nieuws dat niet in het marxistische denken past, en het gemak waarmee Henk Herrenberg deze in zijn artikel heeft geponeerd, dat die de sociale cohesie van de samenleving aantasten.
De Surinaamse samenleving is er al bekend mee dat de politiek correcten zichzelf zien als goed; de anderen zijn fout en moeten tot zwijgen worden gebracht. Dat maakt het moeilijk om kritiek te uiten op wat er in de samenleving gaande is. Critici worden al snel gedemoniseerd en ten onrechte uitgemaakt voor fascist of racist, soms worden ze bedreigd of aangevallen en in het ergste geval gedood .Volk van Suriname wees alert.

Naipal.A.I

More
articles