February 2, 2015


Vervolg: De week in Retro


February 2, 2015

– Lackin. Wat gaat Winston Lackin eigenlijk in Nederland doen? Over diasporarelaties praten? Gaat het om de invulling van nog ver afstaande wenselijkheden en behoeften? Wat heeft Lackin nog aan te vullen of uit te leggen, wat anderen al eerder kraakhelder neerzetten? Of is het een bezoek met meerder en onzichtbaar gemaakte doelstellingen. Misschien wil Lackin via de openstaande achterdeur, toch nog eens even met Koenders bomen. De tijd zal ook dat wel weer leren. Maar diasporaconvent, opgelijnd door Redan van de ambassade in Den Haag en met het oog op verbeterde verhoudingen? Houd dan toch maar op! Zolang Suriname met een veroordeelde Desi Bouterse en daarnaast vigerend staatshoofd zit…, hoewel strikt gescheiden in ‘conflict modules’ van het justitiële, zal politieke instabiliteit tussen Paramaribo en Den Haag blijken voort te willen leven. Echter niet als er een totale ommezwaai komt in het bestuurlijke en wel na de verkiezingen van 25 Mei 2015. Daarvoor is een “non NDP-signatuur” gewenst. Want met ‘paarse kortzichtigheid’ vasthouden aan een amnestiepaskwil, nu ook nog bij het VN Internationaal Strafhof voor beoordeling ingediend, komt men geen millimeter verder in welke substantiële en moreelhoogstaande relatie (…), ooit eens met ons land aangevangen, inmiddels gehad dan wel door stupiditeiten vergankelijk en sterfelijk gemaakt. – RIP. Op vrijdagmiddag aanstaande, zal de ondernemer Paul Tjin A Djie aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Hij kwam na kortstondig ervaren ziekte, in de Verenigde Staten van Amerika te overlijden. – Belastend. Een politieambtenaar heeft ten overstaan van de strafrechter belastende verklaringen afgelegd, ter zake gerichter vervolging en uiteindelijke dagvaarding van berucht geraakte grootondernemer E.T. – Jawel. De Verenigde Hervormingspartij (VHP), mag zich overwegende Artikel 214 – Burgerlijke Rechtsvordering voegen in het gerechtelijk proces, dat Desi Bouterse wenst te voeren tegen VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Dat heeft de ‘rechter in civiel’, op de dinsdag 27 Januari 2015 besloten. – Cocaïnegolf. Zowel in Suriname als in Nederland lijkt een cocaïnetsunami te zijn doorgebroken. Waar komt dat spul vandaan en wie zijn de grote bazen die dit kunnen financieren? Of hebben die zich net als de marktsegmenten van droga onzichtbaar en dus virtueel onaantastbaar gemaakt? 25 Mei 2015. – Fidel. Ja…., het is moeilijk wennen. Fidel Castro ondersteunt de pogingen, betere betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten van Amerika te ontwikkelen. De hoogbejaarde Castro verklaarde echter, toch nog wel wantrouwend te zijn. Goed recht van een man die gewend was, alles naar eigen hand te mogen en kunnen zetten. Aan alles komt zo wel een einde. ook met vergelijkbare fenomenen die dachten, dat Suriname in eigendom was overgenomen. Je kunt je danig vergissen, bro…! – V7. Victory 7. Zeven zegeningen. Zal mogen blijken wanneer de algemene en geheime verkiezingen van 2015, voor De Nationale Assemblee en alle andere volksvertegenwoordigende organen gunstig worden ingevoeld en ook ingevuld. Geen regering zonder NDP? Kijken wat Panka daarvan nu te zeggen heeft, na proclamaties en buitengewoon verrassende volumes die de toen nog naamloze combinatie van politieke partijen, naar de Jagernath Lachmonstraat riep te willen komen om buitengewone steun te geven en bekennen(…), aan wat allemaal snoeihard heeft meegewerkt; met de VHP in geleide speerpuntfunctie(-s). Het werd V7. De kwaliteit van de toespraken kunnen nu achtergelaten worden, voor wat die allemaal waren. Sommige dingen mogen blijven hangen, weer andere mag/moet men maar gauw vergeten. Euforie ontstaan door een giga-verrassing en de daarop aansluitende massaresponse, wil bij sommige sprekers wel het een en ander los laten/maken. Bij weer anderen komt juist de rust terug en grijpt men uiteindelijk minder naar de verdiensten van mensen die helaas allang niet meer leven of waarvan de kiezers denkt/vinden, ‘…laat die maar in de geschiedenisboeken blijven staan, maar wij jongeren willen nu wel verder…’. Desnoods met de twee hoogbejaarde coaches in het spel, maar niet al te nadrukkelijk in het voorspel van de overspelige. De groep van V7, kan wel door Suriname en grotere delen van democraten in de wereld worden gefeliciteerd. Maar het werk begint nu pas voor oud en jong om het goede in “V7 styling” nu wel en onvoorwaardelijk in plaats van het kwade te kunnen/mogen stellen. Per slot van rekening, zal de collectieve inspanning vanuit de stemlokalen, het stemhok en de ‘ballot box’, de almachtige stembus, moeten worden gerealiseerd. Somo heeft wel degelijk gelijk, dat er entiteiten zijn die niet anders dan door ‘een coup’ –gewelddadig of administratief– aan de macht konden/kunnen komen. Alertheid in heel Suriname en de bevriende democraten daarbuiten, blijft nadrukkelijk geboden. Alertheid mag niet verzwakken of overgaan in groot alarm. Nooit niet en dus nu ook weer niet. De wereld kijkt inmiddels mee, wat Suriname op dit vlak en westelijk halfrond weet neer te zetten. Prolongatie van het kwaad of afdoende introductie van “alles” wat beter kan. Victorie voor veiligheid en vooruitgang. In een ‘nut shell’! Het is aan jong en oud om een misdaadelite gedreven te zetten, op de juister plaats die hen toekomt. Een plek die altijd met bepaalde intimidatie- en geweldssignatuur werd verdedigd. En dat armoedig geraakte aan wapenfeit(-en), zal hopelijk na 25 Mei 2015 weer en dan permanent tot het verleden gaan behoren. Het kan nou eenmaal niet anders, in dit reeds enige tijd aanvaarde millennium! Waterberg had de meute eigenlijk moeten toevoegen, in onvervalst Sranan: “Tek yu tai tai, dan yu e grati safri…’. Waterberg zei helaas: “Tek yu bundel en gwe”! Vervelend als een aantal van de bedoelde megacriminelen, het woordje vertalen in ‘geldbundel’, alsnog gegrepen uit het reeds verkrachte volksvermogen, wat nog enigszins rest. Kan Waterberg nooit hebben bedoeld. – Els. Zij kwam naar Suriname als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering op de 25e. verjaardag van de Republiek Suriname. Recentelijk werd ze in haar garage vermoord teruggevonden. Nederland is vandaag in rep en roer, want: ‘De politie heeft een 38-jarige Rotterdammer in beeld in de zaak rond de moord op Els Borst. De man kwam op de radar van de politie door een DNA-match uit een andere zaak. Hij is nog niet formeel aangehouden in de zaak Borst’. http://www.nu.nl/binnenland/3980022/38-jarige-man-in-beeld-in-zaak-els-borst-dna-match.html – Mensenrechten. Met de massale spionage die de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden onthulde, schenden Europese landen onder meer het recht op persvrijheid en privacy van hun burgers. Ook Nederland gaat in de fout en moet openheid geven. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de Raad van Europa naar aanleiding van de onthullingen van Snowden, dat NU.nl al heeft ingezien. Ook de mensenrechten godsdienstvrijheid en het recht op een eerlijk proces staan onder druk. Het rapport is opgesteld door een internationale commissie onder leiding van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die gedurende zijn onderzoek de klokkenluider diverse malen hoorde. http://www.nu.nl/politiek/3979996/europese-landen-schenden-inderdaad-mensenrechten-met-spionage.html – Weer. Putin zoekt weer ruzie. Het Oekraïense leger is in essentie een ‘NAVO-legioen’ dat niet de nationale belangen van Oekraïne verdedigt, maar Rusland wil beteugelen. Dat zei de Russische president Vladimir Putin volgens het staatsmedium “Russia Today” maandag tegen studenten in Sint-Petersburg. De topman van het NAVO – bond-genootschap, Jens Stoltenberg, ontkent dat echter. Het Oekraïense leger is volgens Putin geen leger, “…maar een buitenlands legioen. In dit geval een buitenlands NAVO-legioen”. “We zeggen vaak: het Oekraïense leger, het Oekraïense leger. Maar wie vecht daar echt? Er zijn inderdaad wat officiële legereenheden…, maar over het algemeen vechten daar zogenoemde vrijwillige nationalistische bataljons…”, aldus Putin. Die bataljons zouden onderdeel uitmaken van het NAVO-legioen. “Helaas weigeren de officiële autoriteiten in Kiev het pad van een vreedzame oplossing te volgen. Ze willen de crisis niet met politieke middelen oplossen…”, aldus Putin. Tot zover de wereldpers. De grilligheid en veelzijdige agenda’s van Putin, zitten een politieke oplossing knap in de weg. Waar ziet men dat nog meer? Inderdaad in de nadagen van een ‘waka waka e e e poli poli’. Kan gemist worden als kiespijn. -Elo! Het uur van de waarheid is nu wel heel dicht genaderd. ‘HQ – De Olifant’ moet zich nu en dus na vanavond, in alle openbaarheid en gedrevenheid gaan bewijzen. Loon naar hard werken, mag men gerust zeggen en denken. Resultaat moet er uiteindelijk zijn. Zal het goede het winnen van het kwade? ‘Time will tell…, soon’ – Wrakingskamer. Eminent jurist Caetano Best schreef een wetenschappelijk commentaar, naar aanleiding van ‘wraking van een rechter’ in kort geding, door de raadsman van Chan Santokhi en de ‘gemotiveerde afwijzing’ van het Hof van Justitie. De zaak handelt eigenlijk over een ‘klacht in civiel’ die Desi Bouterse weer wel voor de groene tafel van de onafhankelijke rechter wenst uit te vechten…! Zijn raadsvrouw blijkt buitengewone haast in deze conflictbeslechting te willen koesteren. Zie daarvoor ook: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27245 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27236 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27234 – 70 jaar. Auschwitz, het concentratie- en vernietigingskamp dat deze week 70 jaar geleden door geallieerde troepen werd overgenomen en de gevangenen bevrijd, is een van de belangrijkste symbolen geworden van de holocaust: 1,1 miljoen mensen vonden er de dood. Maar Auschwitz was meer dan een kamp. Voor de nazi’s was Auschwitz een modelstad. De Joodse grootvader van Hans Citroen zat gevangen in Auschwitz en overleefde de oorlog ternauwernood. Kleinzoon Hans trouwde zelf met de Poolse Barbara Starzynska, die opgroeide in de stad Oświęcim, het Poolse stadje dat beter bekend staat als Auschwitz. Haar ouderlijk huis lag op loopafstand van concentratiekamp Auschwitz I. Samen met zijn vrouw Barbara (die in 2010 overleed) maakte Hans Citroen het boek Auschwitz-Oświęcim, een fotografisch onderzoek naar het Auschwitz van de oorlog en het Oświęcim van vandaag. Op dit moment werkt hij aan een documentaire. Citroen ontdekte dat Auschwitz veel meer was dan de kampterreinen die nu het museum Auschwitz-Birkenau vormen. “Auschwitz was niet alleen een kamp, het was vooral een modelstad,” vertelt Citroen in Birkenau, ook wel bekend als Auschwitz II. “Het nieuwe Duitsland moest hier in Polen komen, dat moest gegermaniseerd worden. En Auschwitz moest de modelstad van het nieuwe Duitsland worden”. Het was niet alleen een vernietigingskamp, zegt Citroen. “Dat kamp was niet alleen een doel, het kamp was een middel. Het was het middel om daar een modelstad te kunnen bouwen”. Auschwitz was tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel van een omvangrijk Duits kolonisatieplan. Het plan voorzag in een nieuwe stad, drie concentratiekampen, een reeks dwangarbeiderskampen en een industriegebied ter grootte van het Rotterdamse Botlekgebied. De Duitsers kozen niet toevallig voor Auschwitz. De plaats lag strategisch, zegt Andzrej Kacorzyk, adjunct-directeur van het museum Auschwitz-Birkenau. “Je had hier mijnen en grote industrie. Auschwitz bevond zich op een knooppunt van de rivieren de Wisła en de Soła. En er waren goede verbindingen, onder andere via het spoor”. Het gigantische industrieterrein van Auschwitz werd in vier jaar tijd door duizenden dwangarbeiders uit de grond gestampt. Duitse topondernemingen werkten mee aan de bouw van de stad: chemieconcern IG Farben was verantwoordelijk voor een groot industrieel complex en een eigen woonwijk, maar ook staalproducent Krupp en elektronicagigant Siemens hadden er een fabriek. Bij de bouw van het grote industriële complex bij Auschwitz kwamen naar schatting zo’n 35.000 dwangarbeiders om te leven. De Joodse Frieda Menco-Brommet uit Amsterdam zat tijdens de oorlog gevangen in Auschwitz en vertelt in Nieuwsuur over de dwangarbeid die ze moest verrichten. “We moesten iedere dag stenen sjouwen. We moesten ze opstapelen tot aan onze kin en dan weer laten vallen. En als we teruggingen naar ons eigen kamp werden die stenen weer opgestapeld en moesten we vier kilometer teruglopen”.Hans Citroen: “Het kamp Auschwitz en de stad Oświęcim worden vaak los van elkaar gezien. Maar in werkelijkheid waren ze één geheel. Auschwitz was een integraal onderdeel van de Duitse samenleving. De nazi’s noemden het een Bollwerk des Deutschtums”. Na de oorlog werd het fabriekscomplex van IG Farben, voortgezet onder een andere naam. In de jaren vijftig, zestig en zeventig was in Oświęcim de grootste chemieproducent van Oost-Europa gevestigd. Tot zover Nieuwsuur en ter bestrijding van alle duivels onder ons aanwezig en de mensheid in het bijzonder: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2015133-auschwitz-het-verhaal-van-een-modelstad.html http://www.auschwitz.nl/holocaust http://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(concentratiekamp) http://www.auschwitz.nl/ http://nl.tracesofwar.com/artikel/1206/Concentratiekamp-Auschwitz-I.htm – Selectie. Voormannen van verschillende politieke partijen in formatie, individueel of geheel daarbuiten, kijken hoe de kandidaatplekken in te passen of meteen voor de partij in kwestie te winnen. Hier en daar hoort men al van uitspattingen en knoerende geluiden. Kan alleen maar erger worden op de dag van de kandidaatstelling. Let op. “It’s a go, or a no go…!”. De Observateur van Sranan. De week in Retro van zaterdag 31 januari 2015