25 Jaar geleden

Date

22 – 27 januari 1990

1990 is voor de Nationale Partij Suriname (NPS) het jaar van de nieuwe aanpak. De eerste steen wordt gelegd voor de bouw van een nieuw centrum. Het was ook de geboortedag van wijlen Johan Pengel die jarenlang de voorzitter is geweest van de NPS. Het nieuwe centrum zal onder meer gebruikt worden om de jeugd op te leiden tot waarachtige nationalisten in het belang van de totale natie.

De verlengde Rijsdijkweg en omgeving worden onveilig gemaakt door zwaar bewapende, gemaskerde mannen.

De arbeidsinspectie tekent in een schrijven aan de directie van de N.V. Chemco, bezwaar aan tegen het ontslag van de twee werknemers wegens een dringende reden. Het is volgens de Arbeidsinspectie komen vast te staan dat in een schrijven van 8 december 1989 één van de werkneemsters namens de N.V. Chemco, een verzoek heeft gedaan aan de directeur van het Surinaams Alcohol bedrijf, om in aanmerking te komen voor dranken ten behoeve van de Oudejaarviering op het bedrijf.

Een delegatie van de Bruynzeel houtmaatschappij Suriname, brengt eeen bezoek aan de leiding van de Tucajana’s te Bigi Poika. Het gesprek gaat voornamelijk over de heractivering van de houtconcessies van Bruynzeel die voorbij Bigi Poika liggen. Met het Jungle Commando is overeengekomen dat Bruynzeel arbeiders naar Moengo kan sturen om te beginnen aan werkzaamheden in het Patamacca gebied.

De Bond van Personeel bij het Diakonessen Ziekenhuis, kondigt verhevigde acties als de directie blijft weigeren.

De Stichting Machinale Landbouw in Wageningen, krijgt 1,1 miljoen US dollars toegezegd van de regering, bestemd voor de renovatie van haar energiecentrale.

Het personeel in dienst van Prijsstabilisatie van het ministerie van Economische Zaken, is in actie. De personeelsleden kunnen zich niet verenigen met de houding en het gedrag van het nieuwe diensthoofd. Ook vinden zij dat afspraken, gemaakt met de leiding van het ministerie die in een principe-akkoord zijn vervat, buiten de bond om zijn veranderd.

De arbeiders van het oliepalmbedrijf Victoria, uiten in een schrijven aan de directie hun misnoegen over de gang van zaken binnen het bedrijf. De werknemers hekelen het feit dat de Raad van Commissarissen niet bereid is om het Bondsbestuur te ontvangen om van gedachten te wisselen over de vastgelopen cao-onderhandelingen die nu bijna een jaar lang aan de gang zijn.

De bevelhebber van het Nationaal Leger heeft een ontmoeting met een afvaardiging van het Jungle Commando onder leiding van Ronnie Brunswijk te Zanderij. Deze ontmoeting moet gezien worden als een afrondende fase om het vertrouwen tussen beide partijen te herwinnen. Eveneens is er met dit gesprek een eind gekomen aan de strijd tussen het Nationaal Leger en het Jungle Commando.

Sinds enige tijd opereert nabij Matapica en Weg naar Zee, een groep zwaar bewapende Guyanezen die zich in een piaka verplaatsen. Bij de politie van Commewijne zijn reeds enkele gevallen van piraterij doorgegeven.

Op het Kabinet van het Militair Gezag vindt een gesprek plaats tussen de bevelheber van het Nationaal Leger, Desiré D.Bouterse en een delegatie van de bosnegerbevrijdingsbeweging ‘Mandela’ onder leiding van Adams Biko. Dit onderhoud vindt plaats in het kader van de activiteiten van de bevelhebber met betrekking tot het vredesproces. De bosneger bevrijdingsbeweging, Mandela, opereert in het Boven-Saramacca gebied, met als hoofddzetel Fort California.

25 Jaar geleden

More
articles