ATM nationaal als internationaal niet weg te denken

(Foto: Regillo Derby)

Gezien haar taakstelling is het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), voor wat de factor arbeid betreft, en als onderdeel van dit kabinet, zowel nationaal als internationaal niet meer weg te denken. Volgens minister Michael Miskin kunnen de taken en bevoegdheden van het ministerie zelfs uitgebouwd worden.

De bewindsman sprak vanmorgen tijdens de viering van 45 jaar ATM. In zijn terugblik op de haast afgelopen regeerperiode heeft het ministerie volgens Miskin als markante ontwikkeling kunnen bewerkstelligen dat er met de aanname van de drie sociale wetten, te weten de Wet Minimumuur-loon, de Wet Nationale Basiszorg Verzekering en de Wet Algemeen Pensioen 2014, een eind is gekomen aan de jarenlange discussie betreffende deze wetten. Met de aanname van deze wetten is er eindelijk een aanvang gemaakt met een sociaal zekerheidsstelsel.
De bewindsman sprak de hoop uit dat dit stelsel in de toekomst verder uitgebouwd wordt, doordat de uitvoeringsbesluiten en additionele wetten tot stand komen middels toetsing en bijstelling van wet- en regelgeving. “Hierdoor zal Suriname beschikken over een goed functionerend sociaal zekerheidstelsel”, aldus de bewindsman.
Zoals de ontwikkelingen in Suriname er nu voor staan zal het creëren van werkgelegenheid een cruciale rol spelen in de toekomst, als Suriname tot grotere ontwikkeling wil komen als land.
“Economische sectoren draaien namelijk niet op eigen kracht, maar met de inspanningen van de werkende mens,” zegt Miskin verder.
De minister merkte ook op dat er meer aandacht besteed moeten worden aan de condities van de factor arbeid en dat wij hierbij rekening dienen te houden met de internationale trends, als wij voornemens zijn meer ontwikkeling tot stand te brengen in het land.
De bewindsman meent dat het beleid betreffende arbeidsomstandigheden, scholing, bijscholing en omscholing van lokale krachten afgestemd op het aanbod, het aantrekken van externe krachten alsook het beleid voor het stimuleren van ondernemerschap en daarmee de realisatie van werkgelegenheid aangescherpt moet worden. Miskin: “Zoals u ziet is er nog genoeg werk weggelegd voor het ministerie van Arbeid, in een land dat in ontwikkeling is, te midden van een zich globaliserende wereld”, aldus de bewindsman.

door Melissa Achthoven

More
articles