January 24, 2015


OOK IN GUYANA IS MEN HET SPUUGZAT


January 24, 2015

Niet slechts in ons land is de politieke oppositie zich massaal aan het bundelen tegen de zittende regering, ook in het westelijk gelegen buurland is dat het geval. Daar wil men coûte que coûte van het PPP-plus regiem van Ramotar en zijn voorganger Jagdeo afkomen. Een regering die heeft getoond het land niet vooruit te brengen is en heel duidelijk zwaar criminele neigingen vertoont. Zo heeft onder het PPP-regiem de drugshandel zeer verontrustende vormen aangenomen en is het duidelijk dat Guyana op veel plekken wordt aangevlogen door vliegtuigen die drugs komen aanleveren. Deze drugs, veelal cocaïne, gaan dan verder naar transitohavens, met name Suriname. De relaties die de PPP-regering onder Jagdeo onderhield met zware drugscriminelen, waaronder Roger Khan, zijn overduidelijk gebleken. De corruptie heeft Guyana thans in een bijna dodelijke worggreep. Een tijdlang werd het land geterroriseerd door een doodseskader met connecties naar de drugsmaffia. En dat allemaal met medeweten van de PPP–regering. Onlangs werd bekend dat binnen de Guyanese regering er plannen werden beraamd voor terreurdaden, waaronder moord tegen het medium `Kaieteur Express.’ Het bedrijf zou moeten worden aangevallen en leden van de redactie moesten worden gedood. Een telefonisch onderhoud over deze plannen werd onderschept en wereldkundig gemaakt. In Guyana weet men allang dat de PPP–regering tot alles in staat is om aan de macht te blijven en is de oppositie er thans op gebrand haar te verwijderen. Het is overigens niet de eerste keer dat er een aanval werd geopend op `Kaieteur Express’, het medium dat zeer kritisch staat tegenover de regering Ramotar en haar wandaden. Enkele jaren geleden stormden criminelen de drukkerij van dit bedrijf binnen en schoten grafisch personeel dood. Bij een andere aanval werd de drukkerij ook aangevallen en werd er opzettelijk brand gesticht. Een groot deel van de machines ging toen verloren. De eigenaar van de krant heeft zich echter nimmer laten intimideren en is opnieuw gestart met zijn krant. Heel lang heeft de PPP-president, Ramotar, nog getracht om het Guyanese parlement, waar hij allang niet meer op een meerderheid kon bogen, te negeren en ondermijnen. Hij ging er zelfs toe over het parlement uit te schakelen, omdat hem een motie van wantrouwen boven het hoofd hing. Verkiezingen uitschrijven, daar wilde hij in eerste instantie niet over praten en hij wilde ook geen datum noemen. De politieke druk in Guyana en daarbuiten nam echter zo zwaar toe, dat Ramotar afzag van verder dictatoriaal handelen en verkiezingen heeft uitgeschreven voor mei van dit jaar. Ook In Guyana heeft men genoeg van mensen die denken dat het land hun toebehoort en men geen rekening wenst te houden met de belangen van land en volk. Na mei hopen de Guyanezen dat er een andere dan een PPP-wind over het land zal waaien.