De Grote blunder

Dat de burger de afgelopen vier jaren niet meer heeft mogen en kuunen rekenen op de politie,is jammer genoeg nu een overduidelijke zaak. Erger wordt het,wanneer de korpschef en de minister van Juspol er verschillende meningen op na houden,m.b.t. beleidskwesties en wel zo dat de korpschef zich rechtstreeks in verbinding stelt met het kabinet van de president,om zijn gelijk te halen. Door dit hele gedoe,is alweer de gewone burger de dupe. Wanneer uw perceel of percelen geoccupeerd worden door figuren die daar rechtens niets te zoeken hebben,en de politie niet kan of wil ingrijpen,dan is het helemaal niet nodig hulp te zoeken bij de minister van Juspol. Het antwoord dat u zal krijgen, brengt de noodzaak met zich mede,dat u werkelijk zich zal moeten afvragen of dit een antwoord is afkomstig van een minister die erop moet toezien,dat burgers hun bezittingen beschermd zijn. Inplaats van dat de minister de politie om rekenschap vraagt en wederom een onderzoek laat instellen i.v.m het occuperen van een burger zijn perceel te Onverdacht om zodoende op de juiste manier te kunnen ingrijpen,wordt de betreffende burger als teken van zwakte van de minister naar de rechter verwezen. So bun de weg van de minste weerstand. Een grotere blunder is ondenkbaar. De vraag is nu in hoeverre er nog sprake kan zijn van Law and Order. Om u als lezer een indruk te geven wat u mogelijk zou kunnen overkomen en de politie niet bij machte is u te helpen,dan is de kans heel erg groot dat ook u een dergelijk antwoord kan verwachten van deze minister. Na de brief van de minister gelezen te hebben,zal u als burger een beeld krijgen waar wij in dit land naar toegaan. Binnen afzienbare tijd zullen wij als volk verlost zijn van deze minister(lees regering) zodat er in recordtempo orde op zaken gesteld kan worden door de volgende minister voor een betere samenleving. De bijbehorende brief hieronder afgedrukt.

Een democratische burger.

More
articles