January 23, 2015


25 JAAR GELEDEN


January 23, 2015

15 – 20 januari 1990

Ruim vijfendertig personen uit dorp Zuid te Victoria, bevinden zich nog steeds in het Nachtasiel van het Leger des Heils. Ze weigeren terug te gaan, zolang hun veiligheid al-daar niet gegarandeerd kan worden. De be-woners trokken op nieuwjaarsochtend hals over kop uit dorp Zuid naar Paramaribo, na kort daarvoor te zijn beroofd en mishandeld door een groep van acht misdadigers. Het mensenrechtenbureau Alfobigi’86 zegt dat de regering dient af te treden, omdat mensenrechten door haar lakse houding ernstig worden geschonden. De voortdurende oorlogssituatie en het langzame vredesproces, hebben voor grote delen van ons land tot gevolg dat de mensen verstoken zijn van de eerste levensbehoeften, terwijl deze gebieden bovenden niet betreden kunnen worden. Kofi Ajongpong, leider van de Unie voor Bevrijding en Democratie, verklaart niets af te weten van een eventuele arrrestatie van Barabas en Papato in het district Brokopondo door het Jungle Commando. Ajongpong zegt in de ochtend te zijn teruggekeerd van Lan-gatabbetje. Na de verklaring van de leider van de Unie voor Bevrijding en Democratie, Kofi Ajong-pong, dat hij op korte termijn een aanval op Moengo verwacht, leven heel wat burgers in het bauxietstadje in grote angst. Ajongpong deelde mee, dat hij de informatie over een op komst zijnde aanval, uit goede bron heeft vernomen. De prijzen van benzine zijn verhoogd. Het ministerie van Economische Zaken meldt dat door een tekort aan olieproducten, de olie-maatschappijen in ons land een flinke verhoging hebben aangevraagd. De schaarste is volgens de maatschappijen ontstaan door extreem lage wintertemperaturen in Noord-Amerika. ‘We zullen gewoon doorgaan op de ingeslagen weg om een duurzame vrede voor geheel Suriname te bereiken.’ Dit zegt Ronnie Brunswijk, volgens hem betreft de aanhouding van de commandanten Barabas en Pa-pato slechts een interne kwestie. Het Jungle Commando vertrouwt erop binnenkort weer een gesprek te hebben met legerleider Desi Bouterse. Tijdens een algemene ledenvergadering van de Bond van Personeel in het Diakonessen Ziekenhuis (BPDZ), wordt unaniem door de leden besloten de directie tot uiterlijk zondag 21 januari in de gelegenheid te stellen alsnog de actie van de Bemiddelingsraad te tekenen en de daaruit voortvloeiende zaken op de juiste wijze af te wikkelen. Mocht dat niet gebeuren, dan zullen de opgeschorte acties van 27 december 1989 in verhevigde vorm worden hervat. Het bestuur van de Bakkersbond slaat groot alarm in verband met de vele vraagstukken waarmee de bakkers worden geconfronteerd. De Bond heeft naar eigen zeggen zich altijd positief opgesteld en is zo weinig mogelijk in de publiciteit getreden, aangezien zij geen politiek wil bedrijven met de broodvoorziening. De problemen zijn echter van dien aard dat langer zwijgen en geduld betrachten, onverantwoord is. De prijs van bier, tabak en lokaal gedistilleerde alcoholische dranken zijn verhoogd. Een en ander heeft te maken met de verhoging van de belasting door de Surinaamse overheid op deze artikelen. Voor een krat Parbo djogo’s betaalt men nu Sf. 32 en voor de pijpjes (1/3) Sf 24,80. Melkboeren zeggen het oneens te zijn met de geldelijke inhouding op hun leveranties, die de Melkcentrale voor de Veehoudersbond onder voorzitterschap van Henk van Brussel uitvoert. De Veehoudersbond bepaalde vorig jaar tijdens een vergadering dat de Melkcen-trale 1 cent op elke liter melk voor haar moest inhouden.