January 19, 2015


NPS als reddende engel voor Suriname


January 19, 2015

De overheid geeft al enige tijd veel meer geld uit dan zij binnenhaalt, iets wat het land financieel in steeds lastiger vaarwater brengt. Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), zegt dat Suriname behoefte heeft aan goed leiderschap en verantwoord bestuur. Hij ziet de potentie in zijn partij om het land te redden uit de benarde situatie. Rusland sprak zaterdagavond op een opo yari vergadering van de partij. Hij is zo goed als zeker dat de NPS deel zal zijn van de regering die na 25 mei aanstaande het land gaat besturen. Tegen de achtergrond van de teleurstellende resultaten (4 zetels) van de partij bij de parlementsverkiezing van 2010, zei Rusland dat de partij zonder meer “de verrassing” zal worden bij de stembusgang dit jaar. De NPS werkt in een blok samen met zes andere partijen: VHP, SPA, KTPI, DA’91, BEP en PL. De NPS pleit voor een goed plan voor sociale woningbouw, één van de speerpunten van de combinatie. Verder staat de partij voor de vergroting van de scholingsmogelijkheden voor jongeren die zich willen ontwikkelen. Rusland hield zijn gehoor in Grun Djari voor dat elke Surinamer over een woning moet kunnen beschikken. In de NPS-gelederen leeft de opvatting dat er een drastische ommezaai moet plaatsvinden van het monetair beleid en dat er een flinke opwaardering moet komen van het onderwijsbeleid, dat schrikbarend achteruit zou zijn gegaan sinds de partij niet meer met de scepter zwaait op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV). Bij een verkiezingswinst voor de NPS en partners, hoopt de groene partij deze portefeuille weer te mogen beheren. Partijman Jerrel Pawiroredjo, overweegt een beweging op gang te brengen die na de verkiezing van 25 mei zal moeten helpen het MINOV terug te brengen in de boezem van de NPS.