January 19, 2015


(foto: Louis Alfaisie)

UNASUR Jeugdraad krijgt meer gestalte


January 19, 2015

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken (BuZa), heeft vanmiddag het document getiteld `Proposal from Suriname on Establishing a permanent UNASUR Youth Body’ overhandigd aan Ernesto Samper, secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (UNASUR). Het document bevat het voorstel van Suriname om het regionaal lichaam te voorzien van een permanente jeugdraad. Dit initiatief van Suriname dateert uit 2013, maar Lackin maakt vandaag gebruik van de gelegenheid van het bezoek van Samper aan Suriname om het voorstel formeel te overhandigen. De overhandiging vond plaats tijdens een persconferentie op het ministerie van BuZa, waar de twee de pers inlichtten over het doel van Sampers bezoek aan Suriname en actuele informatie over de UNASUR deelden. Lackin had in 2013, toen president Desiré Bouterse het voorzitterschap van de UNASUR aanvaardde, al gezegd dat Suriname een voorbeeldland wilde zijn als het aankomt op het jongerenbeleid en de betrokkenheid van jongeren bij het nemen van besluiten. Hij wees toen erop dat bijna 400 miljoen inwoners van Zuid-Amerika tot jongeren gerekend kunnen worden. Vandaag heeft de minister opnieuw gewezen op het belang van de rol van jongeren. Suriname was in 2013 gastland voor het eerste UNASUR- Jongerencongres, en gaf daarmee invulling aan één van de afspraken uit de Paramaribo Verklaring (dd 30 augustus 2013), die door UNASUR-staatshoofden en -regeringsleiders was goedgekeurd.

GESPREK MET OKB

De bezoekende UNASUR-topman, heeft vanmorgen met zijn delegatie een bezoek gebracht aan het Onafhankellijk Kiesbureau (OKB). Voorzitter Jennifer van Dijk – Silos heeft hem daarbij van relavante informatie voorzien. Ze heeft een eerdere uitnodiging van het OKB aan het regionaal lichaam om een waarnemersmissie naar Suriname te sturen in verband met de verkiezingen van 25 mei aanstaande herhaald. De UNASUR heeft de uitnodiging geaccepteerd.

INTEGRATIE

Samper droomt van een volledige ontsluiting van Latijns-Amerika. Hij zegt vandaag dat het heel belangrijk is dat de landen via de weg goed met elkaar in verbinding staan. Bijna het hele continent is al ontsloten. Suriname mist echter nog een vaste oeververbinding met Guyana, terwijl ook een weg naar zuiderbuurland Brazilië er nog zou moeten komen. De vroegere president van Columbia staat bekend om zijn uitgebreide visie op integratie in de regio. Hij is een groot pleitbezorger voor een landenpact dat niet alleen op papier bestaat, maar ook in de praktijk als één blok samenwerkt. Dat zou de regio sterker maken. Het integratie, plan is een van de zwaarwichtige punten in een zeven puntentellend programma, dat inmiddels is goedgekeurd. Hij zegt dat de integratie niet alleen van belang is vanwege de gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur van de UNASUR-lidlanden, maar ook omdat ze een gezamenlijke toekomst tegemoet treden. Volgens de UNASUR-secretaris-generaal is Latijns-Amerika de veiligste regio van de wereld. In tegenstelling tot andere continenten, waar oorlogen en etnische spanningen aan de orde van de dag zijn, heeft Latijns Amerika het gedurende lange tijd rustig weten te houden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249