January 19, 2015


IMEAO Nieuwe Stijl meer praktijkgericht


January 19, 2015

Het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO), heeft een nieuwe stijl geïntroduceerd die veel beter aansluit op de praktijk dan vanouds het geval was. Dit kwam vorige week naar voren tijdens de KKF-ondernemersavond waarbij Bienvenida Monsanto van het stagecoördinatieteam IMEAO-scholen Suriname en Wilgo Valies, directeur IMEAO-II en lid van de projectgroep ’Herstructurering IMEAO-onderwijs’, ingingen op het stagegebeuren van het IMEAO in Suriname en de bijdrage van het bedrijfsleven daarbij. Valies besprak de aanleiding tot het herstructureren van het IMEAO. Aangezien vanuit het bedrijfsleven signalen waren afgegeven over de kwaliteit van afgestudeerde IMEAO’ers, is er feedback gepleegd met het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en HBO-instellingen, alsook is er een interne evaluatie geweest bij het IMEAO. Daarbij zijn als uitgangspunten voor de nieuwe structuur gesteld dat de opzet meer leerling gestuurd moet zijn, er zal modulair onderwijs worden verzorgd dat competentiegericht is, praktijk – en kennisniveau dienen in balans te zijn, daarnaast moet er continue feedback plaatsvinden met het bedrijfsleven en de overheid en volgens internationale standaarden. Bij het IMEAO Nieuwe Stijl is er speciale aandacht voor sociale vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, communicatievaardigheden, computervaardigheden, werkattitude en er is voldoende ruimte voor simulatie en evaluatie. Momenteel kent het Surinaams onderwijs een IMEAO-I, IMEAO-II, IMEAO-III, IMEAO-IV, avond-IMEAO, IMEAO-Commewijne en IMEAO-Nickerie, die de studierichtingen aanbieden: administratief economisch, commercieel economisch, statistiek, secretarieel en toerisme. Het IMEAO kent vier leerjaren, waarbij niveau 4 een iets hoger niveau heeft dan een Middelbare Beroepsopleiding (MBO) en daardoor gezien kan worden als een MBO-plus.