January 17, 2015


Stijging ligdagen RKZ met de komst SEH


January 17, 2015

Met de komst van de Spoed Eisende Hulp (SEH) in januari 2014, heeft het Sint Vincentius Ziekenhuis ( RKZ) een stijging geregistreerd gelet op de verpleegdagen. “Er is een stijgende groei van patiënten geweest het afgelopen jaar in vergelijking met het jaar daarvoor”, zegt de algemeen directeur van het RKZ, Manodj Hindori. In 2014 zijn ruim 7300 patiënten opgenomen in het ziekenhuis voor verpleging en in 2013 waren er 6500 patiënten opgenomen. Gezien de verpleegdagen in het RKZ en de SEH zijn er in het jaar 2014 5ongeveer 2.500 ligdagen geregistreerd, in 2013 waren het 47.500. “Er kan gezegd worden dat er een enorme patiëntengroei is opgetreden,” zegt Hindori. Alle afdelingen waren druk bezocht, zowel de afdelingen intensive care, radiologie, het laboratorium. “Het afgelopen jaar kan gezien worden als een intensief jaar voor het RKZ ,mede door de komst van de SEH,” zegt hij verder. Hindori is ook van mening dat de zorg gecontinueerd moet worden en dat er sprake moet zijn van acute zorg en direct ingrijpen. Ook wil hij er zorg voor dragen dat de wachttijd verkort wordt. Als de directeur een evaluatie moet maken van het afgelopen jaar, merkt hij op dat hij niet ontevreden is over het jaar 2014 wat betreft de ontwikkelingen binnen het RKZ. door Melissa Achthoven  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249