Boeken seminar Adekus/UFFR

In de University Guesthouse heeft vanmorgen de lancering plaatsgevonden van een boeken seminar van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en de Federale Universiteit van Roraima (UFFR) in Brazilië. Het boek is getiteld ‘From Historical paths to the Cultural Processes between Brazil and Suriname’, en is tot stand gekomen vanuit de samenwerking die er bestaat tussen AdeKUS en de Federale Universiteit van Roraima. De organisator van de AdeKUS voor het tot stand komen van dit boekwerk is mevrouw Jubithana-Fernand en vanuit de UFFR is de organisator Reginaldo Gomes de Oliveira, vice-rector van UFFR. De auteurs die vanuit de AdeKUS een bijdrage geleverd hebben, zijn: dr. Renate de Bies, dr. Eric Jagdew en Jerry Egger. Door de sprekers werd vandaag benadrukt dat er contacten tussen Brazilië en Suriname zijn opgebouwd in de laatste vijf eeuwen. De complexe verstrengeling tussen Europeanen, Marrons, inheemsen en garimpeiros, onthult een historische band voor wat betreft de Braziliaanse en Surinaamse relaties. In de verschillende artikelen komen aspecten als regionalisme, politiek, economie, cultuur en diplomatische verhoudingen aan de orde. Tijdens zijn toespraak gaf de voorzitter van het universiteitsbestuur, dr. Ryan Sidin, aan dat tussen de twee universiteiten indertijd een Memorandum of Understanding werd gesloten en dat deze twee relatief jonge universiteiten reeds in 2009 de eerste stappen hadden ondernomen om samen een boek uit te geven. Het bijzondere aan het boek is dat er studies worden gepubliceerd over onderwerpen die nog niet zijn uitgediept. Met de samenwerking tussen de twee universiteiten wordt tevens beoogd dat de landen meer dan slechts een gemeenschappelijke grens met elkaar delen. Een van de schrijvers, Jerry Egger, maakte er vanmorgen gewag van dat hij enkele jaren geleden met een groep onderzoek heeft verricht en data heeft verzameld in het inheemse dorp Kwamalasamoetoe. Het viel hem daarbij op dat aan de grens met Brazilië rekening wordt gehouden met de historische leefwijze van de inheemsen. Personen met een niet-inheems uiterlijk werden bij de Braziliaanse grens gevisiteerd, terwijl Surinaamse inheemsen vrije toegang hadden tot het grondgebied van ons zuiderbuurland.

More
articles