Minister participeert in Barbershop Conferentie

Op initiatief van Suriname en IJsland, wordt op 14 en 15 januari 2015 een ‘Barbershop Conference’ gehouden op het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) in New York. Ambassadeur Henry Mac Donald, heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van dit initiatief. Het is de bedoeling om met mannen en jongens te discussiëren over gendergelijkheid. De minister van Sport- en Jeugdzaken, Ismanto Adna, zal in deze conferentie de minister van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigen, waarbij hij ook namens Suriname zal spreken. Het is de eerste keer in de historie van de Verenigde Naties dat deze landen de durf hebben om één van de belangrijkste mensenrechtenkwesties op een innovatieve manier bij de Verenigde Naties bespreekbaar te maken.
De conferentie bestaat uit drie delen. De eerste dag wordt gestart met een lunch voor ambassadeurs bij de VN om te discussiëren op welke wijze mannen en jongens betrokken kunnen worden bij het aanpakken van genderongelijkheid. Vervolgens is er een werksessie met diverse deskundigen die samen met mannen in de VN zullen discussiëren over percepties van mannelijkheid. De conferentie wordt de volgende dag afgesloten met een high-level event waar politici, deskundigen en activisten zich gaan committeren om mannen en jongens te betrekken bij het bewerkstellingen van gendergelijkheid. Genderongelijkheid is een ontwikkelingsprobleem waarmee de wereld geconfronteerd wordt. Het schaadt vrouwen, meisjes en beperkt de potentie van gemeenschappen en naties. De inspanning om gendergelijkheid te bevorderen wordt vaak gezien als een ‘kwestie van vrouwen’, waarvoor alleen vrouwen verantwoordelijk zijn. Om deze mondiale uitdaging op te lossen, moeten we in het gesprek mannen en jongens betrekken. Het streven is dat de deelnemers door middel van afstand nemen van negatieve genderstereotypen en verwachtingen. Door middel van hun eigen gedrag kunnen mannen werken in de richting van de positieve transformatie van sociale normen. De focus van de conferentie is het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het is de meest indringende schending van de mensenrechten en een onaanvaardbare manifestatie van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht.
Volgens minister Adna kan elk individu meehelpen aan het elimineren en voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Hij roept in het bijzonder jonge mannen op om een respectvolle houding aan te nemen naar vrouwen toe en zich te committeren om geweld tegen vrouwen uit te bannen en niet te accepteren.

More
articles