January 9, 2015


1 – 6 januari 1990


January 9, 2015

Het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger, met name de Militaire Politie, werken hecht samen aan het onderzoek naar de daders en de motieven van de aanslagen van de afgelopen tijden op politieposten en voertuigen. Men tracht hiermee de situatie zo gauw mogelijk tot beheersbare proporties terug te brengen. De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO), laat steeds zijn stem horen tegen het gebruik van geweld als middel ter oplossing van gerezen problemen tegen groeperingen. Dit standpunt, dat ook door de totale vakbeweging gehuldigd werd, moet als leidraad dienen in een geordende maatschappij, wil men niet vervallen tot een situatie van anarchie en bandeloosheid. Aan de hand van de voorlopige resultaten van de informatiediensten van het Nationaal Leger, kan de voorzichte conclusie worden getrokken dat het bij de beroving bij Victoria gaat om gewone rovers die trachten te vissen in troebel water. Ajongpong verklaart dat de personen die de overval, berovingen en verkrachtingen op Victoria hebben gepleegd, niet meer tot het Jungle Commando of de Unie behoren. Deze lieden zouden niet zo lang geleden te kennen hebben gegeven geen deel van de beide organisaties meer te willen uitmaken. Ruim 150 personen van Guyanese afkomst die in het dorp Zuid te Victoria wonen, zijn in Paramaribo gearriveeerd. Dit uit vrees wederom aangevallen te worden. Een groep van ongeveer acht boslandcreolen, gewapend met geweren is de achtenveertig woningen in het dorp binnengedrongen. Daarbij werden twee vrouwen verkracht en alle mannen mishandeld. Ronnie Brunswijk voert de vredesbesprekingen met Bouterse op basis van gelijkwaardigheid. Brunswijk zegt dit te willen benadrukken, omdat perspublikaties zouden hebben gesuggereerd dat hij blij zou zijn om weer ‘onder’ zijn oude baas te mogen werken. Aan de criminele activiteiten van een groep zeerovers in Galibi, schijnt een eind te zijn gekomen. Galibi kwam in het nieuws nadat een vijftal vissersboten van hun vangst beroofd werden. Het ministerie van Economische Zaken, pleegt wijzigingen in de distributie van pakketten. Consumenten zullen nu hun ID-kaart moeten gebruiken in plaats van de consumentenkaart. De leden van de Katholieke Onderwijzers Bond zijn in actie. Deze actie houdt in dat de leerkrachten van de stads- en randscholen ‘s morgens om tien uur de scholen verlaten en zich begeven naar het actiecentrum in het KOB-gebouw aan de Burenstraat. De actie is bedoeld ter ondersteuning van de eis tot het weder toelaten van de heer Mike Wilson als directeur van de Kennedyschool. Drs. Henk Goedschalk is voor een tweede ambtsstermijn als president van de Centrale Bank benoemd. Hij geeft aan dat de afgelopen vijf jaar een heel moeilijke tijd is geweest, misschien wel de moeilijkste in de geschiedenis van de Centrale Bank. Zijn benoeming komt in een periode van deviezen crisis welke Suriname nooit eerder had gekend. Commandant Thomas zegt dat het niet zijn organisaie is die verantwoordelijk is voor de aanslagen op de politie en op minister Subhaas Mungra. Hij laat een waarschuwend geluid horen aan het adres van minister Jules Ajodhia, politie-inspecteur Gooding en het hoofd van de stadrecherche, Santhoki. Volgens Thomas zal hij hardhandig optreden, wanneer zijn mensen door de politie worden lastig gevallen. Het is nog niet duidelijk of er nog wijzigingen komen in de samenstelling van de Re-gering Shankar en wanneer dat eventueeel zal plaatsvinden. Dit onderwerp is tijdens de vergadering van de Raad van Ministers niet aan de orde gekomen. Drie monumentale gebouwen aan de Hee-renstraat worden door een brand volledig in de as gelegd. Het voormalig ALICO-gebouw dat aan de achterzijde van deze panden grenst, loopt grote schade op. De uitspraken van de leiders van de Tuca-jana’s, de commandanten Thomas en Matto, gedaan na het gesprek met commandant Bouterse, hebben op leden van het Jungle Commando en commandant Kofie Ajong-pong van de Unie voor Demcoratie en Bevrijding, een domper geplaatst op hun verwachting naar het bereiken van vrede. Bij het Jungle Commando bestaat de indruk dat de Tucajana’s geen vrede wensen.