January 3, 2015


DE WEEK IN RETRO…


January 3, 2015

MEMORABILIA – Nieuwjaar I. Het staatshoofd had een nieuwjaarsboodschap voor ‘de natie’ die meer leek, op een discours over ofwel gerelateerd aan zijn toekomstperspectieven dan dat er ter zake “de natie” als geheel iets geheel nieuws te vertellen was. Begrijpelijk wel, dat het persoonlijke steeds dominanter werd/wordt, nu er nog maar vijfmaanden resten van de alomvattende electorale waarheid. ‘The truth and nothing but the truth…, so will help us almighty God!’. – Nieuwjaar II. Suriname zal op 25 November aanstaande, veertig jaar lang een Republiek moeten wezen. Inderdaad, is dat allemaal als verwachtingspatroon voor een ieder begonnen. Het jaar van de ‘waarheid’ voor weer het individu en een kleine groep lotgenoten nog steeds om hem heen. Waarheid? In ieder geval niet langs de weg, dat een persoonlijk belang meervoudig zal gaan boven het soevereine belang van een totale natie. De naakte waarheid zal daar inderdaad voor zorg dragen. Bepaald niet via een instituut, dat middels bevuilde documentatie —ter zake megamisdaden— voorgelegde/-geplande/-bereide en ten uitvoergebrachte criminele handelingen, zal vergoelijken of trachten te rationaliseren. In 1975 werd een mooi land onafhankelijk. Fysieke zelfbeschikkingsstrijd, werd door de meer rationele vermeden. De van huis uit irrationele, wisten toch nog ‘een leger’ en geen ‘nationale politiegarde’ in te brengen. De jonge natie heeft dat in historisch opzicht wel geweten. En de bevolking het bloedvergieten, met grote regelmaat indringend ervaren. Alles wat de meer rationele mens, de NPK regering en de toenmalige leiders voorhield om geen leger aan te schaffen, kwam helaas uit. Ook de medearchitecten in Den Haag, vertrouwden het PNR- bevruchte zaakje al heel vroeg niet en richtten tot grote ergernis van de meer verstandelijke, ‘een weinig transparant kantoor’ voor de militair attaché in…, binnen de muren van een Memre Buku Karzerne. Buiten het controlerend gezichtsveld van overige ambassadeleden, de nationale regering en Suriname als geheel. Inderdaad heeft men het toen geweten. Wat niet aan samenzweringen, operationeel op Defensie aan het Plein in Den Haag konden worden vermaakt, werden wel tussen de Gravenberchstraat en Gemenelandsweg in Paramaribo door Valk c.s. uitgesponnen. 1975 – 1992 is vandaag de dag, niet zomaar een uitgezochte periode. Daarin zitten onder meer de ‘vermakende rampdata’ van 25 Februari 1980. Toen een ultiem criminele daad beslag vond en het begrip ‘politieke gevangenen’ een begrip werd. Van Aalst, Bacchus, Comvalius, Sultaan en anderen kunnen het vanzelfsprekend niet navertellen. Zoals zoveel anderen ook niet langer. Overwegende de waarheidsvinding, natuurlijk. Vervolgens de kleurrijker dag, dat de eerste politieke moord plaatshad. Het doodslaan van de oorlogsheld Ormskerk. De pers vanaf dag een, steeds heftiger werd geïntimideerd door onder meer aanslagen met explosieve en de fysieke mishandeling van Keerveld/Morpurgo. De aanhoudingen van ‘linkse jongens’, waaronder Sital, Joeman, Playfair en de vele Naarendorps. Eigenlijk moesten ze van de ‘leider’ allemaal worden doodgeschoten. Toch gingen de amoebeachtige onder hen, weer netjes in het gareel (mee-)marcheren. De vervolging van Behr, werd een Horbiaanse sport. Wie wist daar, voor 1980 van een bullepees-politiek? De advocatuur, de vakbeweging, de pers, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de wetgevende macht, de uitvoerende macht, de ambtenarij, de ongewapende bevolking, militairen en politiemannen werden diep vernederd. Verzoening met wie, wat en waarvoor? Verzoening met Maurice Bishop of Bernard Coard of zijn Phyllis? Met Fidel Castro of Daniel Ortega? Noriega of Gadaffi? Rawlings of Obiang? Chavez of Maduro? De Somozas, Omar Torrijos dan wel Raoul Cedras? Pinochet in Chili of Videla in Argentinië? Met de gepapegaaide en transnationale Condor-groep? Of FARC, een Cali- en/of Medellin-kartel? Verzoening met de geïdentificeerde verdachten van bedreiging, mishandeling, foltering, marteling, plattemoord, gruwelmoordenaars, uitlokkers, daders/conspiratiegabbers? Verzoening met ‘the man’ die in Oktober 1982, riep: “…dan a musu fu panja…”. Op afroep te weten van een toen al ontspoorde Maurice Bishop?! Jawel…, inderdaad werden duizenden schedels op ons continent kapotgeschoten. Oostwest/Noordzuid/Zuidzuid? Daarmee moest of moet men zich verzoenen, zodat de gedetecteerde hoofdverdachten en in staat van beschuldiging gestelden ‘verder kunnen’. Hen ademruimte geboden wordt…, het geweten, de rammelende gemoedsrust, de in elkaar geknutselde amnestiepaskwil, ook nog kunstmatig aangedreven spaties geeft? Aan een ‘virtuele rechtbank’ legitimiteit verleend wordt…, waar mensen moeten komen? Om verplicht en op commando ‘de waarheid’ te vertellen…? De waarheid van of over zaken, waar men niets mee te maken had of nog te maken wil hebben. Waarheid, conform de richtleiding/-lijnen van daders en/of hun knellende kwelling van/aan schuldgevoelen en daderschaptrauma’s. Waarbij slaafse amnestie-adjudantjes, zoals ene Panka, ene Misiekaba of ene Bouva c.s., aanvullend nog iets belachelijks te kwijlen hebben/krijgen? Of op instructie(-s) van ene Herrenberg —remember Steward Deel en Doetje Apai— waarheden worden voorgekauwd/-knauwd/-snauwd? Just remember Frankie, Harold en Kenneth die de rekeningen, zowel in de sociëteit en daarna in het Fort Zeelandia moesten voorschieten en per ommegaand uitbetalen? Kortom, verzoenen met de planners, uitlokkers, daders en hedendaagse adjudanten die tussen 1975, over het jaar 1992 heen naar 2015, de drang tot het meervoudig doden van de medemens/landgenoot, eigenlijk niet konden weerstaan en onverdroten, ook onophoudelijk sanctionering/genoegdoening zoeken, voor de vele gepleegde halsdaden, gericht tegen ongewapende en ook letterlijk monddood gemaakte burgers, militairen, politiemannen, bejaarden, gezinshoofden, kostwinners, vrouwen, kinderen en additioneel die ongeboren foetussen in de Moi Wana 1986 – slachting. Waarheidsvinding en verzoening!? Met wie, met wat, waarvoor, waarom, wanneer…, hoe en in het belang van welke verzameling aan artrose schepselen nou eigenlijk weer? “That’s the major question, already been answered, so many times before. One million times or more…”. Zie ook daarvoor, ‘het Internet’. Misschien, dat de ‘selfmade bisschop’ Steve Meye nog virtueel iets heeft toe te voegen en zulks met zijn hedendaagse Facebook – orakels kan meepennen. “Cyberlustig en voor een ieder dan wel een verwarde discipel ernstig bevredigend”. Nog voor te worden aangehouden, vervolgd en opgesloten, ter zake opnieuw het in de media aangegeven: “haat zaaien”. Transponerend in “uitlokking” en “crimineel ophitsen”, binnen en ook buiten een Surinaamse cybersamenleving die de zaken nadrukkelijk zal volgen en daarover in alle vrijheid mag/zal/kan oordelen. Een inmiddels geheiligde Suri-volksplanting, welke helaas door duivelsgebroed werd en nog steeds levendig wordt geterroriseerd. Op weg was en nog is, naar ongerijmde/onbetwiste soevereiniteit. Met andere woorden: ‘…algehele zelfreiniging en kwijting van al dat banale, aan inmiddels verworpen kwaad…”. Onvoorwaardelijk, zonder nog verdere beïnvloeding —middels ingelegd addendum— gelanceerd door ener of meerder ‘kwade genius’. Dus hoegenaamd “wel” op rationele en als veilig ervaren grondslag(-en), de ontluistering van het kwade en omarming van wat het goede allemaal aan verzameling heeft voorgeschreven. Zeker en wel degelijk anders, dan wat nu aan ‘quatsch’ moet worden geïnstitutionaliseerd, in een ‘eng bedacht rouwcentrum’, vervuld van verstikkende sulfer en transparant definieerbare zelfgenoegzaamheid. Zo is en blijft het tot in de eeuwigheid. En niet anders. ‘Alleluja…, praise only Him! And all those dear Gods and saviors, we all can thoroughly trust, respect and cherish as Surinamers!’. Een waarheidsgetrouwe toekomst, in alle vrijheid verkregen, lacht ons allen toe. Enkele zonderlingen, in een door henzelf gecreëerde schaduw daargelaten. Ook Charles Pahlad lijkt dat uiteindelijk te hebben begrepen, als de berichten juist zijn. Het is echt niet anders, in het mooie en goede van een fatsoenlijk leven. – EBS. De eerste aanleg komt eraan? Duidelijk dat de Energiebedrijven Suriname (EBS) een aantal zeer ongewenste verhogingen in de diensten-, amusement-, toerisme- en telecommunicatiesector willen doordrukken. Voor de maatschappelijke gevolgen is collectief door het nationale bedrijfsleven gewaarschuwd. Dovemansoren! Aan de andere zijde hoort men het staatshoofd en voorzitter NDP, ook nog politiek babbelen over zaken die als nutsvoorziening moeten worden aangezet. Beloftes aan en het verder uitknijpen van het volk, zullen de hoofdissues worden bij de komende verkiezingen. Seniel aandoende brasa’s en bosi’s tussen Abrahams en Parmessar, allemaal geheel ten spijt. Hangt als los zand aan elkaar. Valt geen weldenkende meer voor. Een beleid dat nooit meer beleid zal zijn of kunnen worden, is opgerekt vertoond. De annalen geven het al decennialang aan, dat een Palu/NDP formatie het land Suriname ernstige ellende en rampspoed heeft bezorgd. Nu bij herhaling wil prolongeren. ABOP er maar even bij gezet, verraad van wereldklasse door Hooghart() en er is een schuimende cocktail bereid. Een spulletje, voor algehele ondergang gebrouwen. Het element Ameerali er opportunistisch bovenop en een manja-explosie is aankomende. Te beginnen met een voorthollende inflatie en duikersmentaliteiten, inzake een verder te vernielen koopkracht. “Tan teki…, bala!”. De brandstof neemt een duik en EBS willen tegelijkertijd met tarieven in de klim. Vandaag divergente sectoren, morgen de volks-/gezinshuishoudens. Logischer kan het toch niet met een ongesaneerde…, een kopzware en gepolitiseerde maatschappij die afhankelijk is van tariferingen in ‘de geraffineerde fossiele brandstoffensector’? Intussen heeft de NDP wel toegegeven, dat megagedeelten van haar projectie en beloften niet werden gerealiseerd. Ze konden en kunnen het gewoon niet, de misleiders en luchtkastelenbouwers. Met een coalitieverval van jewelste, wilde het verder maar niet lukken onder de bejaarden en hun adjudanten. Met het grijpen van de plaatsen en plekken van buitenspel gezette coalitiegenoten, heel gewoon ook niet. Dus…? 25 Mei 2015 of veel eerder. ‘Tabe!’. – Cocaïne. Weer is er in het buitenland een flinke dot cocaïne aangetroffen met als vertrekhaven Paramaribo. Dit keer was het eiland Sint Maarten aan de beurt, waar zowel de Nederlandse als de Franse vlag wappert. Weer is een stuk soevereiniteit van Suriname ingeleverd. – PDO. Zou een entiteit moeten voorstellen met houtluiskarakteristieken. Als partner zou dat vervelende gevolgen kunnen hebben, als een opponent meent wat ‘kalomel’ aan het geheel van PDO of een deel daarvan toe te voegen. ‘Soigi uduloso-styling’. – Budget. De Rechterlijke Macht heeft ontegenzeggelijk het recht op een eigen begroting cq. een in eigen huis te beheren budget. De onafhankelijkheid wordt daarmee geregeld en gehonoreerd. En niet de tomeloze ‘quatsch’ van Belfor te hoeven volgen, dat het buitenland dan beheersdaden binnen de Rechterlijke Macht kan plegen of ten uitvoer leggen. – Herrezen. CGX-Canada zal wederom voor de monding van de Corantijnrivier naar olie en/of gas boren. Uit de dood herrezen maatschappij, kwam in 1999/2000 en 2012 in grote financiële problemen, respectievelijk door de strakke aanpak van de regering Wijdenbosch en daarna een reeks ‘mislukte boringen’ in het Blok dat ‘Eagle/Horseshoe’ wordt genoemd. – Uitspraak van de week: “Fiso moet in zee worden gegooid…!”. Wat nog meer wil Hoogie in het water doen belanden? Ach, die Hoogie toch. ‘Bigin waka, dem trawan e kon hespitem…’. – Vraag. Twee dames, bij ’t Vat: “Hoe krijgen we deze lamlendige proleten eindelijk weg?”. Antwoord: ‘Misschien helpt ook de natuur wel heel gauw…’. – Krat. “Een krat bier staat klaar voor 26 Mei 2015”. Bij wie dat kratje staat werd niet duidelijk. Een beetje wazig van taal. Inderdaad maar een kratje nodig, vanuit een restbegroting gefinancierd om de teleurstelling bij dezen en genen weg te spoelen. https://www.youtube.com/watch?v=k_MPHEyCoMQ – Slipped. Opnieuw was er brand uitgebroken in de nabijheid van de Grote Combémarkt. Niet de eerste keer. – 2014. Een jaar vol nationale en internationale rampen. Nationale rampen werden bevestigd en er kon politiek weer incorrect worden gecorrigeerd. Het gespuug op Nederland blijkt spoorslags opgehouden en ook richting USA alleen maar liefgepraat. Van Lackin in geen velden of wegen, nog iets te merken. Geagiteerd geijl van die man lijkt uiteindelijk verstomd. Het is verkiezingstijd. De misleider is nu misleid. Gewoon de kop dichthouden. Suriname krijgt zijn info wel uit Georgetown. Oekraine werd geannexeerd door Putin en Lackin had daar een welwillende/-varende (co-)criminele mening over. Venezuela is zowat failliet en Lackin had daar geen enkele mening over. Petrocaribe in gevaar? Niets gehoord vanuit BUZA.sr. Ach ach ach, het buitenlandbeleid van Suriname onder Lackin was een opgeblazen ballon die nu is doorgeprikt. Kijken wie er volgend jaar nog naar de ‘Summit of the Americas’ mag/kan gaan of naar de Verenigende Naties kunnen vertrekken. Zonder enig persoonlijk gevaar voor allengs genoten vrijheden. De wereld kende ook het nodige aan rampen. In de scheepvaart en in de luchtvaart, waarbij vliegtuigen onverklaarbaar van de radar verdwenen, maar ook bleken te zijn neergeschoten. Waarbij honderden burgers om het leven kwamen. Goed dat dit jaar 2014 wordt afgesloten. Suriname had zijn lotgevallen, de wereld ‘ansich’, heeft ook zo zijn rampspoed met ebola mogen beleven. Het WK Voetbal in Brazilië bracht kortstondig enig verpozing en groot verdriet. Real Madrid was per saldo koninklijk en Barcelona moet meteen ophouden alsmaar buitenlanders te kopen. Een gelukkiger Nieuwjaar in 2015 aan allen in de Sport toegewenst. Dat men zich via de verkiezingsbus kan/mag verlossen van parvenu’s en omhoog gevallen, ondertussen non-existerende spreeuwen. Het kon/kan echt niet slechter. – Ongeautoriseerd. Je hebt ze bij en in supermarkten staan. In burger of met een halfwas informeel en/of ongedekt uniform. Sommigen lopen met een jachtgeweer voor de bedrijfseenheden te paraderen. Wat een gezicht voor toeristziek en –behoeftig Suriname. Geen wettig, wettelijk gepubliceerd uniform of enige opsporingsbevoegdheid. Nog vaker wordt de burger, door een burger aangesproken en die wil tassen onderzoeken of in tijdelijk beheer nemen. Onbevoegd! En dan heb je die gabbers met een speldje op een van de revers, die je prachtig komen vertellen, dat op een illegale “NP” niet geparkeerd mag worden. Als men die grafdelver dan toevoegt, dat hij niet bevoegd is…, kom je terug van je zakelijkheid en de ongelikte aap heeft de banden van het voertuig laten leeglopen. Zo gaat het toe in onveilig en nog onveiliger gemaakt Suriname. Want wordt men nou boos op zo ‘een aap’ die onbevoegd beheersdaden uitvreet, kan het in sommige gevallen gevaarlijker worden en zeer slecht aflopen. Zo heeft men ze ook lopen op de Internationale Airport Zanderij. Totaal onbevoegd en zonder enig brevet, dat opsporing of (op-)stuwing van burgers regelt. Onder Santokhi werd de zaak, meer nog in een structuur gebracht. Helaas met de komst van ABOP op MinJusPol is het ‘wis wassi culturalisme’, alleen maar verder toegenomen. Veiligheidsingenieur-gilden die steeds vaker uit de formele gewapende machten, vanwege een gepleegd misdrijf werden gestoten en dan weer onder de wapenen traden van particuliere veiligheidsbedrijven. In het ergste geval werden de eerder veroordeelde criminelen, weer opgenomen in gewapende overheidsdiensten. Het is en blijft een onsmakelijke en niet ongevaarlijke chaos. – Arbeidsinspectie en overtredingen. Geen enkele overheidsinstantie kan een burger of organisatie beboeten, als daar niet afdoend en/of tijdig de overheidspublicatieplicht aan vooraf ging. En dan wel in formele zin. Laat dat heel duidelijk wezen. – Seks. Het ziet ernaar uit, dat seks- en allerhande zedendelicten knap de overhand hebben gekregen. Of is het zo, het allemaal al veel eerder het geval was…, maar dat door Internet en ander mediastimuli, de burger mondiger is geworden en aangifte tegen ‘kwaad en daad’ durft doen? Juist ja! – ‘Back trackin’. Ondanks hevige politieke ontboezemingen in de Kerstboodschap, mocht het dezer dagen gelukkig zo zijn, dat de bewindvoerder op MinBinza nogal ingetogener bekend maakte. dat hij beslist ‘de beste’ algemene / geheime verkiezingen voorstaat en zal blijken voor te staan. Dat bijt dus net weer niet door…, Sharmilla! ‘Electorial behaviour and ratio promised’. – Invoerrechten & Accijnzen. Met de keuze Mendonça over te laten nemen van Van Hamme, is de trend om die besmeurde Douanedienst te zuiveren van onverlaten en criminelen, knap aangedikt. Ongeschonden gaat Van Hamme heen en brandschoon betreedt Mendonça de bestuursfunctie. – Nieuwe Haven. Blijkt dat men niet heeft geschroomd een groot aantal containers, onder valse opgave en voorwendselen het land binnen te smokkelen. Binnenkort geheel afgelopen. Het onderzoek duurt voort. – Police. ‘What ya gonna do, when they come for you’. 320 ambtenaren die aan alle gewichts en sporteisen mochten voldoen zijn in een naast hogere rang bevorderd. ‘According to mister Edje’s styling’. – ‘Tripping & stripping’. Dat mocht volgens een ochtendblad de vermeende “Keizer van Cauwna” ook nog meemaken. Getript en gestript van al zijn bevoegdheden, die ‘kaiser Sjak Shie van Cauwna’. Moest er uiteindelijk van komen. Alleen veel te laat. Hopelijk, dat er nu eindelijk iets goed gaat in dat afgepaalde gebied. – Approach. Benadering van ‘de mens’ moet verbeterd worden. Ook in een postkoloniale periode…, moet dat zeer snel gaan geschieden. Dat zijn van die bijzondere gedachten, waar Hoogie tegenwoordig worstelend mee rondloopt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En de wenselijkheid om over en door te gaan tot/met streng geteste bewindvoerders in de beleidstorentjes van het land, kan ieder rationele en weldenkende inkomen. Als men dan ook meteen ‘test’ op intelligentie, integriteit en bestuurskunde/-talent…, is er niet veel meer aan de hand en kan eindelijk weer eens geapplaudisseerd worden voor de zo geplaagde Hoogie. ‘A no so dan? Oké dan!’. – Roof. Weer werd een superstore overvallen door criminele bendes. Op de Oostwestverbinding tussen Perica en Albina, houden ze zich ook weer op en zijn leveringsvoertuigen en hun chauffeurs, tijdens de heen en terugweg knap de klos. – Eye. Oogconsultaties en operaties in het achterland ten uitvoer gebracht, door nauwe samenwerking tussen US- en SU-oogspecialisten. Blinden konden weer zien, nadat bepaalde ingrepen goed gelukten. – Nieuwjaar. Op de woensdag wordt het jaar 2014, op meer dan gepaste wijze afgesloten en gaat Suriname bewust het verkiezings-Nieuwjaar 2015 in. Het is erop of eronder. Gaat men door met een tragische erfenis van 25 Februari 1980 of neemt men daar voorgoed afscheid van om dan het authentieke Surinaams elan afdoend te herstellen? Het is net om het even en de verwachtingen zijn dan ook zeer hoog gespannen. Erop of eronder. ‘Trafassi…, no kan de!’. – AirAsia. Breaking News. Bodies Found in AirAsia Hunt. Indonesia’s National Search and Rescue Agency confirmed Tuesday that wreckage of the missing AirAsia Flight QZ 8501, and as many as 40 bodies, had been recovered from the Java Sea. The Singapore-bound plane disappeared on Sunday with 162 people on board. Tot zover de ‘Time Magazine’ website. En dan NU.nl Indonesische reddingsdiensten hebben zeker drie lichamen geborgen in de buurt van de plek waar het vliegtuig van AirAsia zondag verdween. Ook zijn wrakstukken in de Javazee gevonden. Dat meldt de Indonesische marine. De marine sprak eerder op dinsdag van veertig lichamen die zouden zijn gevonden en geborgen door een marineschip. Het zoekteam van de Indonesische autoriteiten kan echter de vondst van maar drie lichamen bevestigen. Mogelijk was er sprake van miscommunicatie door het marinepersoneel. De lichamen zijn volgens het hoofd van de opsporings- en reddingsoperatie ”opgezwollen maar intact” en niet gehuld in reddingsvesten. De lichamen werden gevonden op ongeveer tien kilometer van de plek waar vlucht QZ8501 zich bevond toen het voor het laatst contact had met de luchtverkeersleiding. De Indonesische autoriteiten bevestigen dinsdag dat de gevonden wrakstukken van het vermiste vliegtuig “flight QZ8501” zijn. Dat meldt AirAsia in een verklaring op Facebook. Het water waar het toestel is komen te liggen, is helder en ter plaatse maar enkele tientallen meters diep. Er zijn meer wrakdelen gezien. – Starnieuws en vriendje tori’s: ‘De voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desi Bouterse, is bijzonder trots op de toppers Rabin Parmessar en Ramon Abrahams. Parmessar heeft de ministerspost op Openbare Werken in juni 2013 overgenomen van Abrahams. Het tweetal leefde geruime tijd op gespannen voet met elkaar. Op het podium in Ocer, bij de jaarafsluiting maandagavond, hebben beiden elkaar omhelst. Zij hebben hun geschillen uitgesproken en vrede met elkaar gesloten’. Tot zover de website. Wat moet je daar nou nog van zeggen. Zijn ze aan elkander veroordeeld of soort zoekt soort. Ach laat maar…, het is toch maar tijdelijk. Zo feliciteerde Bosje die Abrahams in 2010 ook hevig. Men heeft het allemaal wel geweten, wat er voor zaken op Openbare Werken gingen plaatsnemen. Het is maar hoe je het eigen ‘HRM’…, intelligent inricht. Wat een land! – Coke. Cocaïne bestemd voor Nederland wordt steeds vaker onderschept op het vliegveld van Düsseldorf. Tot eind november dit jaar vond de luchthavenpolitie 130 kilo drugs, twee keer zo veel als in 2013. Reden voor de explosieve groei zijn het beleid voor inwoners van Curaçao en de strenge controles op Schiphol, legt een woordvoerster van de douane in Noordrijn-Westfalen uit. De meeste smokkelaars komen van Curaçao en hoeven als ze uit het autonome gebiedsdeel binnen Nederland reizen, geen visum te hebben voor Europa. Op het vliegveld van Amsterdam worden alle passagiers uit Curaçao onderworpen aan controle en in Düsseldorf is dat niet het geval, aldus Silke Zabel tegen de zender WDR. Een 100 procentcontrole gaat er bij onze oosterburen in Düsseldorf in ieder geval niet komen. ”Dat zou alleen maar leiden tot een verdere verschuiving van het probleem, waarschijnlijk naar Frankfurt. Wij controleren op basis van verdenking en als we voldoende informatie hebben”. De ligging van Düsseldorf draagt volgens Zabel alleen maar bij aan de aantrekkingskracht van die luchthaven. Smokkelaars willen zo snel mogelijk van hun lading afkomen. – Guyana. Goed te weten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Georgetown zich nu wat verstandiger opstelt, ten aanzien van de conflicten die er tussen Suriname en Guyana duurzaam liggen. Ook ter zake de transponerende gedachten en issues die gaan over het bouwen van een Chinese brug over Surinaams territoir; te weten de ondeelbare Corantijnrivier. Wat wel steekt, is dat er niets wordt gehoord dan wel vernomen van Lackin en zijn eens zo levenslustige crew, onzichtbaar geraakt aan deze zijde van de Corantijn. En dat de Guyanese “Buza-voorvrouw” uit het buurland, als dominanter bron is/mocht gaan dienen. Dus bepaald niet wat de Surinaamse gedachten zijn, dat een demissionair kabinet in Guyana en een verlamd parlementsgebeuren zowel in Georgetown als in Paramaribo, leidend kunnen worden ervaren (…), in een oeverloze discussie zonder substantiële progressie. In ieder geval kan niets besloten worden, zonder een regering met superbreed mandaat ofwel civiel draagvlak. Tenzij er een referendum aan weerszijden van de scheidsvlakken moet worden in-/aangezet. – RIP. Grootondernemer Radja Yusuf is door zijn Schepper opgeroepen naar het opperhuis terug te keren. – Fundamenteel. Onschoon, dat de voorzitter van de VHP een subliem platform is aangeboden om ook ten overstaan van de civiele magistratuur te herhalen, hoe hij als ervaringsdeskundige over de politicus Bouterse ‘in persoon’ mag denken, gaat de oranjerode politieke partij gestadig door het solide fundament voor een verkiezingsoverwinning met onsplijtbaar beton te voegen. – Feest. Het lijkt wel een cocaïnefeest in en aan de Europese oevers, dichtbij ondergesneeuwd Rotterdam. 230 kilo’s gevonden op de brandschone Maasvlakte. Maar wat wil men eigenlijk, als er weinig of niets aan de ‘marktconsumptie-zijden’ wordt gedaan? ‘Snif…, na lijntje!’. – NDP-conventies. Men kan over de bewindvoerder op Financiën heel veel zeggen en hem van alles toevoegen. Wat er eigenlijk gewoon aan de hand is (…), wordt voorspelbaar en volgens de ervaringscijfers aan de basis, wederom overduidelijk getransfereerd. ‘Owru gwenti e naki Sranan, so bun…’. Een ongehoord uitgave patroon, dat zich ‘voor-tijdens-na’ Rusland wetmatig heeft weten te manifesteren. Voorspelbaar gedoe! Het staatshoofd geeft ongeremd allerlei beloften door, naar de aan hem gelieerde groepen. Entiteiten die hem puur uit eigen persoonlijk belang, zouden moeten blijven ondersteunen. Met weet ook heel goed waarom die schragen noodzakelijk zouden zijn. ‘Anything goes, to keep Bouterse save and sound…’. Of dat nog voldoende is? Natuurlijk ‘niet’, in deze modernste tijd en inter-facultatieve era. Desnoods, blijft er dus weer niets van de monetaire reserves en goudvoorraden over. Met alle gevolgen voor het volk van dien. Conform de politiek van de verschroeide aarde. Van een ‘NDP-plus regering’ die per definitie virale ouverturen, met het volksvermogen weet aan te leggen en aan te lengen. Wat betekent een politiek cq. tactiek van de verschroeide aarde, om Bouterse dus virtueel het vege lijf te redden? Let op! De tactiek van de verschroeide aarde is een beoefend militaire tactiek, waarbij ‘in gebied’, dat aan de vijand moet worden opgegeven, alle zaken van militaire of economische waarde, zoals bruggen, spoor- en telegraaflijnen, industrie en landbouwgebieden, vernietigd of weggehaald worden. Door de vijand deze zaken te ontzeggen worden zijn logistieke aanvoerlijnen steeds langer en zwaarder belast. De vijand moet zich meer inspanningen getroosten, terwijl de gebiedswinst economisch en militair gezien van geringe betekenis is. In vroegere tijden waren bovendien de bevoorradingsmogelijkheden beperkt omdat er immers nog geen vliegtuigen, auto’s en goede wegen waren, en moesten invallende legers wel ‘van het land’ leven. Wanneer dit land vervolgens niets opbracht, kreeg een leger al snel met voedselgebrek te kampen. De tactiek is in principe defensief. Waardevolle zaken worden vernietigd of weggehaald, waarna het gebied opgegeven wordt. Offensief gebruik van de tactiek is, hoewel minder goed denkbaar, ook mogelijk. Men kan bijvoorbeeld vijandelijk gebied binnenvallen met slechts het doel alle waardevolle zaken te vernietigen of te stelen, waarna men zich terugtrekt voordat de vijand versterkingen oproept. De tactiek der verschroeide aarde is beslist geen succesformule en heeft daarnaast ook een keerzijde. De burgers van het gebied waarin de tactiek wordt toegepast zijn namelijk het kind van de rekening. Zij worden beroofd van hun voedsel en bestaansmogelijkheden, en staan bovendien bloot aan eventuele wraakacties van de bezetter. De Geneefse Conventies verbieden dan ook de toepassing van de tactiek van de verschroeide aarde. De tactiek der verschroeide aarde kan averechts werken doordat de gedupeerde bevolking in opstand komt of de vijand steunt, uit verbittering over de vernietiging van huis en haard. Bovendien zal het de gebruiker door de humanitaire gevolgen ook ‘internationaal’ zeer veel aan politiek krediet kosten. Zien of de conventies die meerder malen grof in Suriname werden geschonden worden gerespecteerd? Grove schendingen, onder meer op 25 Februari 1980, 08 December 1982, Moi Wana in November 1986 en ander markante gruweldata van de jaren tachtig en negentig in de vorige eeuw, gingen al aan alles en nog meer vooraf. – ‘All risk’. Een politieauto kan dan weer wel ‘all-risk’ verzekerd zijn, maar de schade die ‘rookies’ aanrichten bij het amateuristisch besturen van de voertuigen, is en blijkt gewoon onacceptabel. De samenleving mag dagelijks meemaken, hoe er met politievoertuigen wordt omgesprongen. Ook daarvoor mag een stringenter maatregel worden aangepast. Waar zijn de identificatienummers die op voertuigen waren geplakt? ‘A pisi dati, kisi futu’. – Prijzen. Klachten dat consumentenprijzen niet dalen, bij terugval van de brandstoftarieven? Dat zal de handel nimmer kunnen doen, omdat er sprake is van ‘ondeelbare vervangingswaarden’. Als de prijzen voor importgoederen niet dalen bij bestellingen op FOB/CIF-basis, zal de groot-/detailhandel in Suriname ook niet aan verlaging van het prijsniveau hoeven denken of daaraan toegeven. – OM. Vanuit de politiek zijn diverse verzoeken gedaan aan het Openbaar Ministerie om duidelijk zichtbare corruptie aan te vatten en die ook te vervolgen. Verschillende overheids- en particuliere instanties, hebben zich schuldig gemaakt aan maatschappelijk destructief handelen. In Nederland werd bijvoorbeeld Ballast Nedam aangepakt. Mede omdat gebleken is, dat er zich ernstig corrupte zaken in Suriname hebben voorgedaan, bij bruggen-/wegenbouw of de projectie daarvan. Niet onderzocht en ook niet vervolgd. Over de decembermoorden en de straffeloosstelling van die gruwelijke halsmisdrijven (…), daaraan bulkt het Internet nu juist wel degelijk van over. Op schandalige wijze, heeft men daar de Republiek Suriname een misdaaddienst bewezen. Nu is de regering Bouterse wederom bezig, zaken te doen met onder andere het verdachte Ballast Nedam, de bekende “futu boys” van die onderneming en andere Nederlandse organisaties met een bijzonder discutabele naam…, bij het OM en de Rechterlijke Macht in P’atata. OM-Paramaribo? ‘Sribi yuru nanga moi moi dovman yesi…, so bun!’. Inclusief de informatiever video links:http://www.kankergezwelindebouw.nl/page2html http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden https://www.youtube.com/watch?v=OaGdUoV_Uu0http://www.ftm.nl/exclusive/welcome-world/ https://nl-nl.facebook.com/TechnischeUnie/app_23798139265 http://www.havovwo.nl/havo/hec/bestanden/bouwfraude.pdfhttp://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1083107 http://www.quotenet.nl/Nieuws/Nieuwe-beslagen-in-fraudezaak-Kromhoutkazerne-Utrecht-28289http://www.cobouw.nl/zoekenin%3FisTaxonomy%3Dtrue%26zoekwoorden%3Dbouwfraude http://sargasso.nl/wvdd/strukton-en-ballast-nedam-ontslaan-klokkenluiders-a2/http://zoeken.nrc.nl/%3Fq%3DBallast%2BNedam%26sort%3Ddate – ‘Year – end’. Op de valreep de dato 29.12.2014. Educatieve visies. De economische visies van Centrale Bank – governor Hoefdraad op het jaar 2014 en daarna? “Honi soit qui mal y pense“. “Schande aan hem die er kwaad van denkt”. http://en.wikipedia.org/wiki/Honi_soit_qui_mal_y_pense http://nl.wikipedia.org/wiki/Honi_soit_qui_mal_y_penseZie daarvoor ook de exclusieve tijding en welwillende selecties op en in de website(-s): http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26831http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26835 – DC. De districtscommissaris Pinas van Brokopondo, wil veiligheid in haar verzorgingsgebied opvoeren? Kan wel een begin gemaakt worden, met het illegale vervoer van vloeibare en vluchtige brandstoffen naar allerlei bestemmingen in het binnen-/achterland. Over de openbare weg en levensgroot gevaar vormend voor de burgerij, vanaf het pompstation tot en met de bestemminglocaties. “De kruik gaat net zolang te water totdat die…, boooem!”. – ‘Riot’. Opstand in de gevangenis van ‘Belli’. Het is voor bepaalde entiteiten nog ‘onduidelijk’, waarom gevangenen in de strafinrichting te Duisburg een opstand hebben georganiseerd en ontketend? Hoe ignorant kan men in het bestuurlijke van een MinJusPol nog meer wezen? Juist ja…, ernstig ignorant! – Zidane. Vrolijker tijding. Vier telgen van de familie Zidane in de hoofdmacht van Real Madrid? Het zou zomaar kunnen, misschien over een jaar of tien. Het talent hebben ze in ieder geval van hun vader, de Franse voetballegende Zinedine Zidane. Afgelopen weekend stal de 12-jarige Theo de show. Zidane senior, momenteel trainer van Real Madrid B, heeft met zijn Spaanse vrouw Véronique Fernández vier zoons, die allemaal uitkomen voor een team van Real Madrid. Enzo (19) is middenvelder, Luca (16) keeper, Theo (12) aanvaller en Elyaz (7) middenvelder. Theo Zidane baarde opzien met een fraaie treffer in het jeugdduel met Espanyol. Het talent legde in één beweging twee verdedigers in de luren. Daarna schoot hij met het andere been de bal in de bovenhoek. De oudste zoon van Zidane, Enzo, komt dit seizoen onder leiding van zijn vader uit voor Real Madrid Castilla, dat uitkomt in de Segunda División B, Gruppo II, het derde niveau in