December 27, 2014


MEMORABILIA


December 27, 2014

– 2014-2015. De Kerstdagen zitten erop. Het zag eruit alsof het niet als vanouds en helemaal van ons was. Niet al te veel kerstversieringen en meer nog, een drang van vele mensen om zich richting vuurwerkstallen willen te begeven. Elementen die helaas nog gesloten bleken. De ene kwam over naar zijn geboorteland, terwijl weer een ander in het buitenland reeds afzag van een dure reis omdat de bijkomende gedachten van een hertentamen toch al zouden gaan domineren. Opvallend, de vele feestjes die vanuit hier en in samenwerking met Surined-ingrediënten werden georganiseerd. Van ‘Back to the 80-ties’ tot aan Voetballen met jongens in/uit diaspora, TKO-galeries of lustig naar Kassav voor onbetaalbare prijzen. De Euro-families uit Frans Guyana komen onbelemmerd meesmullen. Ook van onze vuurwerkers. Het was helemaal passen en meten, voor de ansich al getroffen Surinamer. De werkende mens die de touwtjes een heel jaarlang aan elkaar moest knopen, in de tweede week van de maand al ‘skeer’ bleek en uit frustratie het maar over de vele verspillingen van de regering Bouterse had. De virtueel te blijven trein van Jozefzoon, voerde daarbij nadrukkelijker de boventoon. De openbare geldsmijterij van een primitieve Brunswijk evenzo. Nog eens vijf jaar een dergelijke coalitie en regeringszaakje, met of zonder het quorumspook van Geerlings Simons, is en blijft onacceptabel voor die rationeel denkende Surinaamse mens. Het is nu op naar Oud- en Nieuw. De hoop bevestigend, dat het anders aangepakt zal, kan en mag worden. Panka schreeuwde: “…geen regering zonder NDP…”. Dat heeft de man uit Para gelukkig niet zelf in de hand. Of heeft hij de meer ondemocratische gedachten achter het oogwit tollen. De stemgerechtigde die zonder stem-selfie, straks in alle vrijheid het rode potlood —binnen het stemhokje— mag hanteren zou het voor het blijvend voor het zeggen moeten hebben. Stilletjes op dat moment in gedachten houdend (…), geen manipulaties van Abrahams te hebben moeten duchten of velen; zoals in 2010 wel het geval bleek. Of van die meneer Brunswijk, met zijn Hummer offensief voor naast en binnen de DNA-burelen. In gedachten de hoop koesterend, dat de jeugd tussen 2010 en 2015 wijzer is geworden en zich niet zal laten verleiden/-kleinen te stemmen op wat nu openlijk ‘het kwaad’ wordt genoemd. Beloftes die men weer zal maken, in relatiever sfeer te kunnen houden en ook nog almachtige geesten aan te roepen, dat het dit keer —in 2015— wel goed mag komen. Propagandisten tijdig te kunnen doorgronden en afdoend te stuiten. De eigen keuze, onverhinderd te doen prevaleren. Het is vijf voor twaalf en 2015 dient zich ‘bigi bigi bigi’ aan. Cruciaal aangetreden op een kruising van onvoorwaardelijk toekomstperspectief. Of helaas algehele achteruitingang, verdere verloedering en vernietiging, van hetgeen waar nog een klein sprankje hoop op was in ons Sranan. Want het land is echt niet van een of twee parvenu’s, die nu toch wel teruggedreven dienen te worden (…), naar de plek waar ze op de eerste plaats al vele jaren in thuis horen. Suriname gaat de laatste dagen van 2014 in en de week in retrospectief, dient zich nog eenmaal aan. – Hoe dan? Wip heeft besloten de rechtsaf situatie, bij Toko Tip Top vanuit Noord en dus de Zwartenhovenbrugstraat naar de verbindingsweg Keizerstraat af te sluiten? Je mag niet meer rechtsaf, verkeersvolkje van SU? Sluiten, beta? Dus alles vanuit Noord wordt nu gepompt in de Nassylaan? En als je vanuit de Gonggrijp- en Stoelmansstraat komt, hoe doe je dan gezonder zaken bij Fernandes Autohandel of Godo of Dokter Tjon Lim Sang? Laat Wip heel gauw op een wip gaan zitten. Dan weet Paramaribo Noord wel, wat met hem te doen om normaal naar de Kwattaweg en verder te kunnen komen. Wippologisch bekeken. – ‘Felicitationes compadres y companeros…’. USA, USA, USA…, USA! Het staatshoofd prijst Obama voor zijn ‘geopolitics’ vis a vis Cuba. Jawel…, daarvoor moet je uiteindelijk op de eerste rij bij de uitvaart van Mandela hebben kunnen zitten en Raoul een stevige handdruk bezorgen. Iedereen is aan het ‘back tracken’, nu Maduro in Caracas voorspoedig ‘surseance’ heeft aangevraagd, vanwege een US-dollarprijs per vat aardolie, dat de hele filantropenzaak in de war heeft gestuurd. De Amerikanen hebben Maduro’s olie nauwelijks nog nodig en bepalen voor hem de wereldmarktprijs. Castro ziet de problemen voor zijn eilandstaat aankomen en omarmt met spoed ‘big brother en uncle Sam’ sneller dan snel. Want die meneer Putin is weer in een ‘koude oorlog’s bui’ voor de meer krankzinnigen uit de ‘goelag’ terechtgekomen. Wil weer een groot Russisch rijk forceren. Met een trans – Siberische KGB, in veel beter doen dan voorheen. Daar moet Castro, na 50 jaar van opgedrongen ‘problemas’, niets meer van hebben. De as van het kwaad die Hugo Chávez op Margarita trachtte te smeden, is knap in de vernieling gelopen. http://edition.cnn.com/2011/10/21/world/americas/venezuela-chavez-gadhafi/ Voor transmigrerende rommel en ongewilde gevaarzetting hebben de broers Castro echt geen energie meer in reserve. ‘Meki Putin teki wan bigi bigi bigi waka…, na Obama na a heri tori no no’. Slim! Morgen kan het anders zijn. Want van snelle transities houden noch Fidel noch Raoul van. In ieder geval, is er feest in de straten van Havana en ook in Calle Ocho van Miami. Waar de anti-Castro lobby begint te beseffen, dat er maar beter menselijke omarming kan plaatsvinden dan nog langer te denken aan animositeit of gewapende transacties. De Castro’s hebben beiden hun langste tijd gehad. Al die Unasur-gangers, onder leiding van de man met de vintage Volkswagen Kever, zien nu ook wel, dat het allemaal niet meer haalbaar is om de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) een neus toe te zeggen. Zeker niet nu ‘His Excellency’ Maduro, zowat het hele land Venezuela in faillissement heeft gedraaid en dreigt de meer armlastigen op het continent en Midden-Amerika mee te slepen in zijn erfelijk ongeluk. Goedkope schalieolie, dat is nu dat hele ding wat dominant speelt. De vernietiging van een Gadaffi als olieboer en straks ook Assad? Let goed op. Hel en donder bij de OPEC, maar een standvastige productie van de Arabieren prevaleert, boven en tegenover het bibberen van de Perzen in Teheran. Laat men het goed op de keeper beschouwen. Washington luistert niet eens meer naar Netanyahu van Israel. Men luisterde altijd al, naar de rationeler Joodse lobby in New York en het draaien van de onnavolgbare kapitaal molens. Obama heeft nu geen rekening meer te houden met een gek in Tripoli, want die is tezamen met de oprisping van Sarkozy inmiddels opgeruimd. Assad volgt maar al te gauw. De hypocriet laat nu medicamenten toe tot Aleppo, na daar ter plaatste napalm en gifgassen te hebben gedropt. In Irak is de wisseling van de wacht zodanig in- en aangezet, dat men weer goed en gericht ISIS (Islamitisch Kalifaat – wensers) kan vernietigen, om de mensheid een nieuwe Hitler-parodie te besparen. Putin rustig binnen laten vliegen en de Nato op hem als een bekwaam/gekwalificeerd ‘bouncer’ los te laten. Keer op keer weer met de straaljagers uitgeleide te doen. Van Portugal tot aan Groenland en terug. Totdat Putin natuurlijk een grote fout begaat om de gehele Oekraïne te willen pakken. Dan is het wel weer gebeurd. Obama luistert intussen niet naar mieren. De generale staf en de CIA helemaal niet. De Castro-brothers inmiddels ook niet. Die hebben te veel ervaring om Anno 2014 nog niet te weten, waar Abraham eigenlijk de mosterd opeens vandaan haalde. De Cubaanse mens wil rust en een beetje meer feestelijke rijkdom Ze willen de katholieke kerk ter ondersteuning omarmen en verdere vrijheden bevechten. Luistert Obama naar Unasur of Maduro? Of al die mensen die denken belangrijk te kunnen zijn? De volgende ‘Summit of the Americas’ zal aantonen, wie de baas en onvervalste toezichthouder is op dit Westelijk Halfrond. The seventh Summit of the Americas will be held in Panama City, Panama, on April 10–11, 2015. Wie wat te zeggen heeft, wordt nog netjes aangehoord. Wie beter de kop dicht kan houden, zal dat in diplomatieke taal krijgen toegespeeld. Wie doet er iets toe en wie ziet men niet eens meer staan…? Juist ja! ‘Power geo-econpolitics, bro. Nothing else!’. Schaliegas en een verdrukking naar minder dan ‘50US$ per barrel crude oil’. ‘Thank you very much!’. Het wachten is gewoon nu, op de paleisrevolutie van Miraflores. Niets anders op de agenda voor December/Januari? Neen toch?. Merry X-mas and a prosperous New Year. – Waaaat? De ambtenaren en de gewapende machten, zijn op de maandag jl. nog niet betaald? Wat heeft men in de zin/ Collectieve onrust? Dachten van niet. – Nog zo een. Noord-Korea dacht even de USA en/of Sony met censuur te bedreigen en hackers aan het werk te zetten/ Antwoord in geo-politics…, weg Internet in Noord Korea voor 24 uur. Op de dinsdagavond kon men weer een beetje browsen. Wie met vuur wil spelen, moet kwaliteithandschoentjes aanschaffen. – ‘Professor Bonero’. Jawel…, die lijkt goede zaken te kunnen doen. Dan was hij op Leonsberg gezapig bezig met het illusoire poppenspel, nabij een sluis en de nationale presstandaard om de mensen schrik aan te jagen. En toen weer bij een spuitinrichting aan de Akoebastraat. Als men gevoelig is voor die ‘bonero-dinges’, verplaatsen zich inderdaad een vervelend aantal rare spinsels in de bovenkamer en nemen ongenode fantomen de cerebrale rust over. ‘We frede…, yere. Professor Bonero, gi wi wan brik…, yere! Bika dya a no Haïti ete, yere…’. – Barst. Weer werden door rovers schot- en barstwonden weggegeven, aan mishandelde slachtoffers bij gewapende overvallen. Het gaat goed in SU. Erg goed. – Majoor. De onrechtmatige buitenfunctiestelling van een majoor bij het Korps Politie Suriname, krijgt nu ook parlementaire aandacht. De man was belast met verkeersregulatie, totdat deze in virtuele aanvaring kwam met een chauffeur en/of ‘veiligheidspief ‘ die de vrouw van het staatshoofd naar een feestje begeleidde. Allerhande onderpausen die roomser werden dan de kerkvorst zelf, gingen zich met de zaak bemoeien en kwamen aan het gezag van de beëdigde politieambtenaar. Onderzoek naar wat? Belediging? Dat gaat na een gewichtiger klacht, naar de ambtenarenrechter voor gedegen beoordeling. Buitenfunctiestelling is vooralsnog nu…, compleet van de groene. ‘Mek a man go wroko in wroko yere’. Laat dat gedoe niet een belediging aan het hele korps worden. Wat weer als een paal boven water staat, is dat dit soort toestanden niet voor 25 Februari 1980 bestonden. ‘Denk a tori!’. – Entrepreneurs. Het collectief ondernemers in Suriname heeft geheel terecht aan de graaifamilie bij de EBS laten weten, dat men niet zomaar in de ‘bedrijfsputi’ kan komen grabbelen. Begin te saneren en intern bezuinigen. Laat de gratis stroomvoorziening ophouden te bestaan en dure CAO’s gedurfd achterwege. Zorg voor het opruimen van illegale jumperkabelverbindingen en sluit niet elke Chinese blokkendoos zomaar aan. De sociaal-maatschappelijke gevolgen zullen inderdaad niet te overzien zijn, als men wil pressen en doordrukken ten nadele van het gemangelde Surinaamse volk. Maar misschien moet men toch gewoon doorzetten. Moeten de ‘millionarios’ aan de onderhandelingstafel, in opdracht van Ameerali bepalend blijken voor het gehele land. Zoals toen met dovemansoren in de brandstof ‘grabu’ men tekeer wenste te gaan. De staatsgraafmachine die ‘government take’ heette! Des te sneller komt het gehele land af…, van de ellende die zich in 2010 geprolongeerd manifesteerde. Inderdaad, heeft de AKMOS gelijk. Het bedrijfsleven gaat deze trip niet opdraaien voor de massa. Dus ook niet voor de ongelikte vogels die er op uit zijn om gratis, van alles en nog wat binnen te halen. Denk maar aan de nacht van de Brunswijk-wetgeving. Ook zo een fenomenologie. ‘Grabu san yu kan grabu’. En de rest kan failliet gaan. – Fly over. Jawel…, dat waren de dromen van zo een Abrikadabri en door zijn omgeving ‘gepapegaaid’. Overflies, bruggen naar de buurlanden, achtbaans naar Brazilie. Spoorbanen naar het zuiden. 18.000 woningen binnen zoveel maanden. Huuuuuuh! Zoveel ‘talent’ werd op die zaken ingezet, om dan te mislukken en elkander de schuld te geven. Vervelend, zo een ongewenste situatie. ‘Na yu schuld!’. “No no, na yu poti mi na ini na rommel disi…”. Zomaar, vallen ze elkaar af en in de schik. Tragisch. – Douane. Ondernemers trekken de stoute schoenen aan en doen hun beklag over corrupte verificateurs bij Financiën ingedeeld. Nog een probleem voor Andy, baya. Helaas een oud probleem. “Hoe groot moest het kerstpakket zijn? Een auto met een strik erom heen? Is toch niet waar?! Die man heeft toch al vier wagens onder zijn huis en twee bij zijn buitenvrouw? Is niet waar…, hor!” ‘A sma abi wan gudu pa…, yere! A man srefi, na importeur basi. San we klets?’. “Un lai tori yere…”. – Spies. Een man die in Suriname een ‘krapana’ en terrein met een geschatte waarde van Euro 30.000,– in bezit zou hebben, is na het aanbrengen door een klikspaan in Nederland en een zogenaamd sociaal onderzoek door de Nederlandse ambassade in Paramaribo, gericht veroordeeld tot intrekking van zijn sociale uitkering en vaker ook nog terugbetaling van verkregen bijstandgelden. De zoveelste op rij. Kijk dus uit met erfenissen die de boel in Nederland ‘in de war’ kunnen sturen. Dubbel kijken voor spies, hier te lande geaccrediteerd. – Privacy. ‘Delicaat op maat, bij CBB-Combé’. Komt een hoogzwangere vrouw op de maandagmorgen binnen CBB-Combé. Uur? 09.15 uur. Ze wil haar echtscheiding van twee jaar geleden –uitgesproken in Nederland– inschrijven in de annalen van de Republiek Suriname, zodat de ‘nieuw geborene’ niet de naam van ‘de ex’ krijgt toegespeeld. Allemaal logisch. Wat niet logisch is…, blijkt uit het feit, dat de zaak van de vrouw in alle openbaarheid aan een loket moet worden besproken, zodat haar hele omtrek aan burgerij het gevoelige verhaal meebeluisterde. De vrouw wordt niet naar binnengelaten of een stoel in ‘discreter ruimte’ aangeboden. In dit land ben je heel gewoon aan de nukken en kwellen van weinig opgevoede mensen overgeleverd. Bij het betreden van CBB-Combé, kon men ook op de trap omver worden gelopen, door een vrouw met wandelstok die ‘ziedend van woede’ de steigers afkwam en waarschijnlijk ook niet correct en/of juist was behandeld, aan de beruchte loketten van CBB-Combé. Het is wat! Maar wel overal mooie posters met foto’s hangen, van de bewindvoerder die pleit voor ‘veiligheid’. Niet bepaald voor een veilige bloeddruk. Eerder voor een zekere vorm aan delicate decadentie, extrapolerend naar een bloedspuwing door aangewakkerde ergernis. – Amsterdam. Als men dan oversteekt vanuit DC Combé en langs ‘Amsterdam’ wil lopen, dan heeft men daar een huizenhoge truck op het trottoir, met opstaande aluminiumplaten in de open laadbak, waarop vuilniszakken worden gegooid. ‘Bonk a tori, yere…’. De spetters vliegen de toeristen en andere voorbijgangers om de oren. Dat ding stinkt mijlenver. ‘So much…’, voor de paaltjes van oom Jerry en de vuilophaal onder de rook van zijn ‘airco-kantoortje’ midden in het Uitgaans- en Horeca/Casinocentrum van onze hoofdstad. Alcolade is het enige, dat je bevuilde kop snel en meteen, nog voor een goed bad kan ontsmetten. Paramaribo is en blijft een stinkstad. ‘Tingi leki por sneki’. – Decentralisatie. Ze kwam naar Paramaribo en was ‘blij’ met een ruimte voor gecertificeerde en decentralisatiebeluste districtscommissarissen. Elo! Dat dacht de minister van Regionale Ontwikkeling helemaal niet! Men was weer de voorschriftboekjes te buiten gegaan. Zo werden DC’s gemuteerd en blijkt de RO-man keer op keer de allerlaatste die daarvan hoorde of mededeling kreeg. Het is gewoon heel goed samenwerken tussen de ‘coalitionele’ Palu, NDP en Abop. Super! – Hoeveel. Meer dan tien bodyguards omringden het staatshoofd, toen deze veel te laat te Carolina aankwam en Robert Ameraali (Abop/VP), tezamen met Rabin Parmessar (NDP/OW) de brug over de Surinamerivier al hadden geopend. Joden Savanne en Carolina zijn in oostelijk Para weer met een vaste oeververbinding aan elkaar verbonden. – Betuwe. Men trekt 150 miljoen Euro uit de hoge hoed van Structon. Maar de ervaring leert, zoals met die Betuwelijn, dat er veel meer centen zullen worden gecalculeerd. In de voor-, midden en nacalculaties. ‘Owru gwenti fu p’atata, so bun’. – ‘Selfie’. Een selfie en een foto digitaal maken van het stemformulier…, tijdens het stemproces? Stemfie! Moeilijke zaak wanneer de geheime stem, op 25 Mei 2015 in het geding wordt gebracht. Er is een partijleider die al honderden ‘smartphones’ heeft uitgedeeld. Bekende zaak van Sjaak! Een CCTV-circuit, wat deviant-gedrag in het stemlokaal/-hok registreert, kan enige uitkomst bieden. Wie vals speelt (…), uit het stemlokaal/-hok halen en de stem ongeldig verklaren. En een (01) kans om het opnieuw en zonder ‘gsm’ smartphone of ander (data-) registratieapparaatje te kunnen/mogen overdoen. ‘Only one second chance, bro’. – Sopie. Aan de Ma Retraiteweg, Gomperts- en Anamoestraat komt men winkels tegen die sterke drank en wijnen in de etalagekast tentoonstellen of ten verkoop aanbieden. Dranken die aan de zonnestralen zijn/werden blootgesteld. Wie blind wil worden, kan het gerust proberen met een dergelijk bestraalde drank. – Stadsguerrilla. Het lijkt er nu wel ontegenzeggelijk op aan te komen, dat er een ‘hit & run’ situatie in de hoofdstad is ontstaan, wanneer helemaal op fabrieksterreinen berovingen plaatshebben, uitgevoerd door zwaarbewapende ‘rücksichtsloze’ criminelen. – Polder. In de Saramaccapolder had de VHP een heftig bezochte vergadering, in het gebied waar Indra “Marijke” Djawalapersad eens de gedoodverfde verkiezingswinnares was. – Keuring. Men mag dan wel zoveel meer auto’s op de openbare weg willen krijgen, feit is nu wel, dat de keuringsdiensten en lokalen van 29 December 2014 t/m 01 januari 2015 gesloten zullen zijn. – Dijon. In oostelijk Frankrijk gelegen plaats Dijon, werd het toneel van een aanslag op voetgangers. Een onder psychiatrisch toezicht gestelde man, reed in het afgelopen weekeinde verschillende trottoirs op en verwondde bewust voetgangers waaronder kinderen, met een voortrazend voertuig. Op de maandagmorgen ontzenuwde de openbare aanklager in Dijon het geuite vermoeden, dat het om een religieuze fanaat zou gaan. – Haïti. In de eilandstaat werd Florence Duperval Guillaume, minister van Volksgezondheid, als interim-premier geïnstalleerd nadat de dubieuze Laurent Lamothe eerder het veld moest ruimen. – 22 December 1988. De wetenschapper Dr. Frank Essed werd 26 jaar geleden in de nabijheid van NPS/HQ – ‘Grun Dyari’, onder dubieuze omstandigheden door een auto gegrepen en doodgereden. – BUK. Het zal onomstotelijk komen vast te staan, dat een Russische BUK ‘ground to air missile’, boven Oekraïne en dichtnaast de Russische grens werd afgeschoten om de Boeing 777 met vluchtnummer “MH17” van ‘Malaysia Airlines’ neer te halen. Het vliegtuig met bijkans 300 passagiers op weg naar Kuala Lumpur in Zuid Oost Azie, vertrok van het vliegveld Schiphol bij Amsterdam op een gemengde vlucht van/met de KLM. De meeste verongelukten, waren Nederlands staatsburger. Ook Surinamers verloren familieleden, op deze fatale vlucht. In de teruggevonden en geborgen lichamen van de B777-piloten, zijn projectielresten gevonden die de ‘BUK’ als gebruikt aanvalswapen kunnen identificeren. – Klari tori. Het land Venezuela, dat decennialang de oliedollars en revenuen ge-/misbruikte om de wil op te leggen aan vele armlastige landen in Zuid-/Midden Amerika en verkiezingsuitslagen ook nog manipulerend beïnvloedde, staat een dezer dagen geheel aan de grond. ‘Fasi leki skrufu nanga botu so bun…’. Het schip van staat zal zoveel inkomsten moeten ontberen, dat de rol van zakelijk filantroop, binnenkort in z’n geheel tot de nulliteiten zal gaan behoren. Inclusief het lumineuzere aan Petrocaribe. Let goed op! Producerende landen die niet in het oliekartel OPEC zitten, hebben schuld aan de forse daling die de olieprijs de afgelopen tijd meemaakt. Dit stelt de Saudische minister van olie, Ali Al-Naimi, in een toespraak zondag, zo meldt persbureau Reuters. “Het koninkrijk van Saudi-Arabië en andere landen wilden balans brengen in de markt, maar het gebrek aan samenwerking van andere olieproducenten buiten OPEC en het verspreiden van desinformatie, heeft geleid tot een continue prijsdaling”, aldus de minister. Al-Naimi ontkent dat politiek een rol speelt in het oliebeleid van Saudi-Arabië. Hij vertelt verder dat de olieprijs geen “zichtbaar en groot” effect gaat hebben op de economieën van Saudi-Arabië en andere Arabische landen. De beslissing van OPEC in november om de productie op 30 miljoen vaten olie per dag te houden, zal uiteindelijk de wereldeconomie helpen, denkt Al-Naimi. “De huidige prijzen stimuleren geen investeringen in energiebronnen, maar ze stimuleren mondiale economische groei en uiteindelijk een toename in mondiale vraag”. – Onverantwoordelijk. Suhail Al Mazrouei, minister van Energie in de Verenigde Arabische Emiraten, verklaarde tegenover persbureau Bloomberg dat landen buiten OPEC de “onverantwoordelijke” productie van een buitensporige hoeveelheid olie moeten stoppen.Volgens de minister kan de oliemarkt veel sneller stabiliseren in 2015 als andere olieproducerende landen OPEC volgen. – Petro Caribe. Een website schrijft: ‘De dalende olieprijs wereldwijd heeft ervoor gezorgd dat aan de pomp brandstof na drie jaar onder de SRD 4 per liter is. Wanneer de brandstof via de ‘Petro Caribe deal’ met Venezuela wordt ingekocht, is de prijs nog voordeliger’. Wishfullthinking! Petro Caribe is een dooie mus. ‘It won’t fly’. – Menselijker. Nadat een aap in de stad Kanpur, in het noorden van India, een hevige schok heeft gekregen van een elektriciteitskabel, probeert een andere aap hem minutenlang weer wakker te krijgen. Hij probeert van alles en schudt zijn soortgenoot door elkaar, bijt in zijn nek, slaat op zijn kop en gooit hem in het water. De kabel hangt boven het station van Kanpur. Omstanders op de perrons bekijken wat er gebeurt en filmen de reddingsactie van de aap. Ofschoon dat het er wat ruw uitziet, lijkt het te werken. Na twintig minuten buiten bewustzijn te zijn geweest, wordt de aap langzaam aan wakker. Een beetje beduusd gaat hij rechtop zitten, waarna zijn redder hem over de rug aait. http://nos.nl/artikel/2010150-aap-redt-leven-soortgenoot.html – Winti. Ongeveer een derde van de vluchten op Schiphol heeft maandag vertraging ondervonden door de harde wind rond de luchthaven. Het oponthoud van de vertraagde vluchten varieerde van dertig tot zestig minuten, aldus een woordvoerder. Ook waren er enkele uitschieters. Maar er hoefden geen vluchten te worden geannuleerd. De harde wind kwam uit een ongebruikelijke hoek, west-zuidwest. Daardoor blies de wind dwars op drie landingsbanen die in de richting noord-zuid liggen. Dat had gevolgen voor de start- en landingscapaciteit van Schiphol. De luchthaven raadt passagiers aan zich via de website van Schiphol en die van vliegmaatschappijen op de hoogte te stellen van eventuele vertraging. – Buurt. Buurtbewoners in de Republiek Suriname hebben geen snars meer te vertellen over hun eigen woonomgeving. Komt er een goudopkoop en verwerkingsbedrijf in je woonwijk en protesteer je daartegen…, heeft het totaal geen effect. Handel & Industrie doet wat het wil. Districtscommissariaten doen wat ze willen. Uiteindelijk belanden buurtbewoners met een parlementariër aan de hand, helemaal op het kabinet van het staatshoofd. Alsof dat soelaas biedt. Beloftes die nimmer worden ingelost. In een ‘post – tjoekeros – situatie’ is het pleit reeds beslecht en het lot inmiddels onwrikbaar beslist. Rechteloosheid gaat gewoon over, in bandeloosheid. De buitenlander is baas in ons land! – Mammoet Union. De unionisten in de nieuwe samenwerkende unie, krijgen binnenkort hun ‘nom de guerre’. Dat heeft de ‘top-brass’ van de orga medegedeeld. – ‘Owru gwenti’. Oude gewoonten in Nickerie. Tot 1992 was het ook nog zo, dat een vader diep in de buidel moest tasten, omdat een zeer bekende zoonlief ‘huis hield’ in de rijstpolder. Jonge meisjes waren niet veilig voor die ‘lord shorty’. De klachten, moesten met veel centen worden afgekocht. Toch weten dit soort proleten heel hoog in de besturen van deze samenleving door te dringen. Nu is er weer een smeerlap ontmaskerd, met naam en toenaam geëncadreerd binnengevoerd. “Je kan pas een baan in het onderwijs of anderszins krijgen, als je horizontaal gaat skatje en mijn geld aanneemt”. ‘Sroto na pa, yere!’. Uitlokking op paars niveau. In ander “keval” is het: “ Tek wan moni dya, gi mi yu celnummer mammie…’. – Secure. Voor trouwe dienst aan de Staat en het veiligstellen van land en volk, kregen militairen een medaille. Bij de politie ging het eerder om bevorderingen. ‘Bigi bere’ en zijn ‘maatje’, kregen geen bevordering van de “belly-controler”. Sporttest niet gehaald en blijven rondtuffen in airco-auto’s, gezeten op het breedste vlak van het geheel? Dan geen bevordering…, voor ‘bigi papi nanga mami’. Belly houdt van ‘lean & mean’. – ‘Digi nights’. Vanavond gaat de rode telecommunicatieconcessionaris uit zijn dak, hor! Met duizenden fans die in het André Kamperveen Stadion komen feesten en genieten van de buiten- en binnenlandse entertainers. Digicel zeven jaar in Suriname. Als providor en trendsetter. – Beleidsoverleg. Zoveel jaren achtereen, werden de relaties in gijzeling gehouden en onder directie van de meest kortzichtige op het westelijk halfrond vastgezet. Nu men beseft, voor een derde of vierde maal de mislukking in te gaan, spoedt het bestuursgedrocht zich alsnog in een ‘beleidsoverleg’. Met wie? Jawel, met ‘good old Holland, bro…!’. – Razzia. Resto- en winkelrazzia’s geïnitieerd in Paramaribo. Zouden die mensen voor geleden schade worden vergoed/gecompenseerd, of in de gelegenheid worden gesteld op de huidige coalitie te mogen stemmen bij de volgende verkiezingen? Denken van niet. Maar dan moesten zij ook geen puinhoop van de business hebben gemaakt en de volksgezondheid in de war hebben gebracht/-stuurd. “Sroto na tenti, mi bigi bugru takki…”. Op z’n Horbiaans, hor. – 3500. Ruim 3500 zielen verlaten Suriname en deze aarde per jaar. Dat zijn bijna tien burgers op een dag die komen te overlijden. Kan toch een beter cijfer opleveren, als de gezondheidszorg en veiligheid strakker wordt ingekleed? – RIP. De Eerwaarde pater Waldi Wong Loi Sing, is door de Opperherder naar huis geroepen. – ‘Dyugu dyugu’. Als men de PVF verlaat omdat men een gesprek is aangegaan met de NPS, heeft men de boodschap dus niet begrepen. Maar als men dan daarna kiest, voor de NDP en zich daar ook inschrijft, is het politiekbewustzijn ogenschijnlijk geheel geëvaporeerd. – ‘Moni’. Een deel van de sociaalzwakken en behoeftige Surinamers, zal in December 2014 toch geen financiële ondersteuning van de Staat krijgen. Misschien dat de gelden dan in Januari 2015, wel de juiste bestemming kunnen krijgen. Overwegende prioriteitstellingen. – ‘Ala sani a jongen denk a sabi’. Als gekozen wetgevers in het land eisen, dat de regering Bouterse –wegens gebrek aan draagvlak– weg moet en er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven, heeft men daar de voorspelbare kabinetspapegaai en querulant die nog eventjes denkt, intimiderend te kunnen overkomen. Ach ach ach…, dat men nog in armoede naar dit ‘mamjo gedrogt’ wenst te luisteren en zijn warboel ook nog wil lezen, stemt de weldenkende burger niet al te prettig. Het staat ieder Surinamer op dit moment wel recht voor ogen, om zich niet te laten intimideren door een reeds lang gecorrodeerd lege huls en onophoudelijke reeksen ‘bla bla’ die de ether worden ingeschoten. – Hal. Het vliegveld Zorg & Hoop heeft een geoutilleerde ‘aankomst- en vertrekhal’ erbij en kunnen “internationale vluchten” nu naar behoren worden afgewerkt. – Duidelijkheid. Wet en regelgeving, geldt voor ieder burger in dit land. Inclusief de chauffeurs en ingezetenen van voertuigen in bezit van de Staat. Vervoersmiddelen die bij het kabinet van het staatshoofd, door onder meer Openbare Werken of anderszins werden ingedeeld. Niemand staat boven de Wet. Ook het staatshoofd niet. Noch de bekender opererende entourage. – Zwaailichtgedoe. Nog steeds grote verwarring waarom de politie constant met ‘ontstoken zwaailicht’ rondtuft. Verwarring alom in het verkeer. Wat wil men eigenlijk benadrukken? Men kan beter een grote les gaan nemen, bij de Fransen die in de blauwe Renault-bussen met open schuifdeur rondrijden en het uitstijgen van politiemannen, alleen maar vergemakkelijkt. Men hoort als burger de hoge onderbroken toon van de bus geleidelijk aanlopen en de politieman zit absoluut niet in een aircoauto. De burgerij roept om hulp en het is ‘rijdend uitstijgen’ van de hulpverlenende agenten geblazen. Vlotte en niet door de airco verkleumde oude-mansbotten die de boeven ongeremd achterna kunnen zitten. “Oppi’s bij de Fransen zijn gratis en voor niets. ‘CRS-gendarmerie styling, so bun’. – Sterrenslag. Paul Salam Hendrik Somohardjo geeft de verklaring van de week in coupformaat, aan: ‘starnieuws.com’: ‘Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur, zegt aan Starnieuws, dat zijn partij uit de coalitie is gezet omdat er een politieke coup gepleegd zou worden. “Getracht is om de ministers Soewarto Moestadja, Raymond Sapoen en de assembleeleden Soetimin Marsidih en Diepakkoemar Chitan los te weken uit Pertjajah Luhur. Er waren gesprekken hiertoe gevoerd. Maar deze politieke coup is mislukt en nu zit de coalitie met de gebakken peren”, stelt Somohardjo’. Tot zover Starnieuw. Met het voorgaande geeft Somo klaarblijkelijk afdoend antwoord, op het weinig relativerende gezemel vanuit Wanica, waar ‘oom Theo’ onder de djamoeboom nog steeds in vertwijfeling najammert. – CUBA-USA. Het houdt niet over. Euforie en blijdschap in zowel Santiago de Cuba, Habana, Little Havanna en Calle Ocho – Miami, in het bijzonder. De dollars komen en we willen graag de familieleden zo gauw als mogelijk bijstaan. De bouwmaterialen zijn al vrijgegeven, om naar de eilandstaat te worden vervoerd en de monumentale gebouwen te herstellen. De rest komt vanzelf. Ook ten aanzien van de buschauffeur in Caracas. Heeft geen missen. Intussen doseert president Barack Obama, de gerichter politiek professioneel vis a vis Cuba: ‘Barack Obama gaat voorlopig niet naar Cuba en de Cubaanse president Raúl Castro is nog niet uitgenodigd in Washington. Daarmee tempert de Amerikaanse president de verwachtingen over de toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten. Woensdag maakten de twee landen bekend de diplomatieke relatie te herstellen. Het wordt voor Cubanen en Amerikanen makkelijker om tussen de twee landen te reizen en de economische sancties worden versoepeld. De Amerikaanse president zegt dat de maatregelen niet direct effect zullen hebben op het eiland. “Het is nog steeds een regime dat een volk onderdrukt.” Obama denkt dat de Verenigde Staten door het nieuwe beleid meer invloed kunnen hebben op Cuba. Het land is 50 jaar door de VS geïsoleerd, maar volgens Obama heeft dat beleid niet gewerkt. – Leren. ‘Kenne we wat van lere…!’. De Nederlandse Minister Schippers van Volksgezondheid gaat in de nieuwe versie van haar zorgwet opnemen dat zorgverzekeraars niet mogen selecteren op gezonde, jonge klanten. Zij loopt daarmee vooruit op een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar deze praktijken. In de wet is al verboden dat zorgverzekeraars verschillende premies vragen aan gezonde en aan zieke mensen. Ook is vastgelegd dat zij niemand een zorgverzekering mogen weigeren. – Moverend. Om moverende juridische redenen heeft de raadsman van VHP-voorzitter Chan Santokhi, geen ‘conclusie van antwoord’ ingediend bij de griffier der kantongerchten, zoals rechter Ingrid Changur-Lachitjaran had gevorderd. De raadsman heeft de rechter, in de zaak Bouterse vs. Santokhi gewraakt. Advokaat Sewcharan moest schriftelijk reageren op de zaak die de persoon van Desire D. Bouterse tegen de persoon van Chandrikapersad Santokhi aanhangig heeft gemaakt. Twee minuten voor de gestelde tijd, heeft Sewcharan een onderbouwde wraking ingediend. Met betrekking tot de hedendaagse beleidsformulering heeft Santokhi zijn politieke tegenstanders laten weten: “Er zal na mei 2015 geen ‘cassave-politiek’ meer gevoerd worden…”, garandeert Chan Santokhi. Daarbij doelend op de vele mislukte projecten van de regering Bouterse waarvan het cassaveproject een schoolvoorbeeld blijkt te zijn. Ook zal Santokhi de laatste zijn die ‘handsdown’ zal smaken, dat Desi Bouterse hem met allerlei procesgangen monddood maakt. Daarvoor wordt het nodige aan contradocument zorgvuldig aangekleed. Er is een zeer welkom platform daarvoor geschapen. – Atjeh. Het is tien jaar geleden dat een tsunami enorm huishield in landen rondom de Indische Oceaan. De Indonesische provincie Atjeh was het zwaarst getroffen: 170.000 mensen kwamen om. Na de ramp moest alles beter worden. ‘Build Back Better’ was de slogan van de hulpverleners. Zij bouwden huizen voor de overlevenden, en ook de economie van Atjeh zou een enorme opkikker krijgen. Maar dat liep anders. Niemand komt meer naar Atjeh. Bedrijven niet, toeristen niet. Maar daar lijken de inwoners niet echt mee te zitten, ontdekte correspondent Michel Maas. Zij zijn bezig met iets heel anders: stenen. – Femen topless. Het Vaticaan heeft een activiste van de vrouwenrechtenbeweging Femen opgepakt. De vrouw ontblootte op Eerste Kerstdag haar borsten in de kerststal op het Sint-Pietersplein en nam vervolgens het beeld van Jezus weg uit de kribbe. Ze is verhoord en zal worden voorgeleid. De vrouw, een Oekraïense, wordt beschuldigd van diefstal en van aanstootgevend gedrag. De activiste griste het beeld weg, een uur nadat paus Franciscus zijn zegen over de kerststal had uitgesproken en het beeld had gekust. Op haar borsten stond geschreven: “God is een vrouw.” Een bewaker bedekte meteen de borsten van de Oekraïense met zijn cape. Het Vaticaan neemt het incident hoog op vanwege de plaats van de diefstal. Volgens een woordvoerder was de actievoerster duidelijk van plan de religieuze gevoelens van talloze mensen te krenken. Hij voegde eraan toe dat drie leden van Femen de afgelopen maand al verschillende keren hun borsten hebben laten zien op het Sint-Pietersplein. Femen zegt dat de campagne tegen het Vaticaan is bedoeld om aandacht te vragen voor het eeuwenoude standpunt van het Vaticaan dat het lichaam van een vrouw slechts is bedoeld om kinderen te baren. De beweging vindt dat een vrouw bovendien het recht heeft op een abortus. De radicale vrouwenbeweging is in 2008 begonnen vanuit Oekraïne en strijdt met toplessacties tegen sekstoerisme, vrouwenonderdrukking, seksisme, religieuze instituties en homohaat. De organisatie heeft tegenwoordig zijn hoofdkwartier in Parijs.