December 27, 2014


LANTI ABI WAN BIGI MONI PROBLEEM


December 27, 2014

Eigenlijk is dat voor velen geen geheim meer, want de kranten staan er vrijwel wekelijks bol van. De media krijgen met de regelmaat van de klok informatie over hoe slecht de financiële situatie van de overheid wel is en hoeveel personen en instanties al maanden op betalingen van lanti wachten, terwijl er helemaal geen indicatie is dat er snel over geld beschikt zal kunnen worden. Bedrijven, die diensten hebben verleend en personen die goederen hebben geleverd, lopen de stoepen van overheidskantoren plat op zoek naar hun geld, maar er komt nauwelijks iets vrij. Sommige bedrijven krijgen mondjesmaat geld van de overheid op de bankrekening gestort. In dit geval kan je van een druppel op een gloeiende plaat spreken. Dus zeer onvoldoende zijn de overmakingen van lanti aan personen en instanties waar ze diep in het krijt bij staat. Als we naar de verschillende ministeries kijken, dan zien we dat het ene departement iets beter betaalt, maar het andere weer helemaal niet en de achterstanden gaan terug naar het jaar 2013. Dus ja, lezers van Keerpunt, bepaalde departementen zijn gewoon 2 jaar achter met betalen en geven niet thuis wanneer je aan je geld probeert te komen. Als een overheid zo diep is weggezakt dat ze zelf de grootste moeite heeft om het Algemeen Bureau voor de Statistiek op tijd te betalen, dan weten we al hoe laat het is. De vraag die velen zich stellen, is hoe het Telting en Hildenberg wel is gelukt tijdens de regering Venetiaan II en III en dat nu de zaak onder een NDP-regiem weer helemaal spaak loopt. We hadden gewaarschuwd en gesteld dat het dezelfde mensen zijn die aan de macht kwamen in 2010 en die van 1996 tot 2000 ook al voor een financiële chaos in dit land hadden gezorgd. Maar een groot deel van het electoraat was al vergeten wat Wijdenbosch, Goedschalk en Alibux met de staatskas hadden gedaan. En dan ook nog de overloop van de A-Combinatie onder bedreigende druk van Brunswijk en Pertjajah Luhur van Somohardjo, die heeft ons weer in de financiële vernieling geholpen. Er was al niet voldoende geld zo een twee maanden geleden om de meeste posten te kunnen dekken, maar met een terugval in de inkomsten van de Staat van maar liefst 35 procent, dus meer dan een derde, is de situatie thans uitermate precair. En laat niemand op Financiën ons nog zand in de ogen proberen te strooien. De afgelopen maandag rekenden alle ambtenaren op overmaking van hun maandelijks salaris op de rekening. Tot hun grote verbijstering en later omslaande in woede, was de overheid wederom in gebreke gebleven. Binnen 24 uur was er ineens wel geld gestort, hetgeen doet vermoeden dat men haast-je-rep-je bij een financiële instelling geld heeft geleend om de ambtenarensalarissen te kunnen uitkeren. Deed Bosje toch ook tijdens zijn regiem 1996-2000. En dan maar ontkennen dat de situatie niet zo ernstig is als de media willen doen geloven. Bepaalde departementen hebben, naar verluidt, nog maar geld tot eind van deze maand en verwachten dat Financiën weer over de brug komt, anders kunnen ze de tent ook wel sluiten. Tot op heden is DNA niet bij elkaar gekomen om aan de behandeling van de begroting van 2015 te beginnen. De voorzitter blijft maar proberen een ontwerpwet Constitutioneel Hof op de agenda te krijgen en een ieder weet waarom mevrouw Geerlings-Simons dat zo gaarne wenst door te drukken. Allemaal de wensen van haar baas in vervulling brengen. Qurumspook speelt haar zeer nadrukkelijk parten. De begroting van 2015 zal toch moeten worden behandeld, willen bepaalde mensen straks geen excuus hebben om de verkiezingen van mei volgend jaar te frustreren. En dan te bedenken dat de staat zo krap bij kas is. Hoe zullen de verkiezingen dan moeten worden gefinancierd? Dat moet de regering naar onze mening zo spoedig mogelijk komen vertellen. En terwijl de regering heel duidelijk to-renhoge financiële problemen heeft en de grootste wanbetaler van het land is, vindt men op het Kabinet van de President dat men dient te starten met een spoorbaan en treinproject dat vele tientallen miljoenen gaat kosten en ons land in een nog groter financieel avontuur zal storten. We vragen ons af hoe een grote bankinstelling als het ING bereid zal zijn het regiem Bouterse meer dan 130 miljoen dollar te lenen voor een project dat absoluut niet deugt, terwijl de bank weet dat deze regering haar rekeningen zeer slecht of helemaal niet betaalt. De schuld van de bruggen werd toch niet door een NDP-regering afgelost. De kredietlijn van Brazilië aan Suriname, in 1984 afgesloten voor meer dan 100 miljoen dollar, werd uiteindelijk toch door de Front-regering, Venetiaan III, betaald. Waar praten we eigenlijk over. Schulden maken en niet betalen en de last overlaten aan een volgend kabinet, daar zijn de NDP-sujetten meester in. En hebben we eigenlijk wel ge-keken naar de rentevoet die de ING-Bank aanslaat voor een eventuele lening inzake de bouw van het Bouta-treinproject? Moet volgens een wetgever in DNA voor Suriname zeer onvolledig zijn en dus gewoon een financiële strop. Laten wij hopen dat er na 25 mei 2015 een betere en gezondere wind gaat waaien over de republiek Suriname.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249