Kari Yu! Youth 2 Youth programma reikt certificaten uit

Op zondag 21 december hebben 15 jongeren uit Nieuw- Nickerie, die de eerste fase van het Kari Yu! Youth 2 Youth Programma succesvol hebben doorlopen, hun certificaat ontvangen. Deze jongeren zijn getraind in basic life skills en pre-employment skills, onder begeleiding van Kari Yu! jeugdfacilitators uit Nieuw- Nickerie,te weten: Joshua Tjon A Tsoi en Randy Goodett, ondersteund door Stephanie Baksh; waarna zij door hen worden begeleid in het zoeken naar een baan. Het doel van de basic life skills training is het aanscherpen en ontwikkelen van basisvaardigheden en competenties bij de jongeren die noodzakelijk zijn voor persoonlijke groei en een positieve beroepshouding, waaronder: communicatie, samenwerking, discipline, respect, besluitvorming en resultaatgericht werken. De pre- employment trainingen zijn bedoeld om de jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Na plaatsing in een baan worden de jongeren door de Y2Y-facilitators voor minimaal drie maanden gecoached en gestimuleerd om hun baan te behouden en zich verder in die baan te ontwikkelen. Het Youth 2 Youth programma is momenteel actief in Abrabroki, Ephraim-zegen, Santopolder, Combé, Ramgoelam, Para Marowijne en Nickerie. Afgelopen maandag hebben 14 jongeren uit Ramgoelam hun certificaat mogen ontvangen uit handen van de minister van Sport- en Jeugdzaken de heer Ismanto Adna. De minister heeft de jongeren bemoedigd om verder te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en sprak zijn ondersteuning uit voor het Kari Yu! programma.
De Pan American Development Foundation (PADF) voert vanaf maart 2013 het USAID/ PADF Suriname Youth Development and Juvenile Justice Programma uit, welke bekend staat onder de lokale naam ‘Kari Yu!’ Het Kari Yu! programma wordt gefinancierd door USAID en richt zich op jongeren tussen 15 en 24 jaar in drie categorieën, namelijk jongeren die risico lopen de school voortijdig te verlaten, voortijdige schoolverlaters en jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. Deze jongeren worden getraind in een vak, krijgen basic life skills training en coaching, waarna ze, na een stageperiode van een maand, worden begeleid in het vinden van een baan. Het grants programma van Kari Yu! biedt nog steeds de mogelijkheid aan lokale NGO’s om projecten uit te voeren ten behoeve van jeugdwerkgelegenheid. Organisaties kunnen hiervoor in contact treden met het PADF-kantoor. Het Kari Yu! programma biedt overigens de mogelijkheid aan Stichtingen en lokale NGO’s projecten uit te voeren ten behoeve van haar doelgroep. Voor deelname aan het grants programma kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het PADF-kantoor. De tewerkstelling en de nazorg staan centraal bij het Kari Yu! programma.

More
articles