October 4, 2014


Argentinië blij met Surinaamse steun in kwestie Malvinas


October 4, 2014

De Argentijnse regering voelt zich gevleid met de broederlijke steun die zij van Surinaamse zijde krijgt in de Malvinas-kwestie. Malvinas is een eilandengroep in de zuidelijke Atlantische Oceaan, dichtbij en geclaimd door Argentinië, maar vallende onder Britste heerschappij. Suriname heeft vorig jaar al publiekelijk het Argentijns standpunt ondersteund. Eind vorige maand heeft minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken op de 69ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York ook commentaar geleverd op een omstreden referendum op de Malvinas waarmee de eilandengroep nog meer de kant van Groot Brittannië opgaat. Het referendum is door de Argentijnse regering verworpen. Alicia Beatriz de Hoz, sinds vo-rig jaar ambassadeur voor Argentinië in Suriname: ,,Suriname steunt ons in de Malvinas-kwestie”. De diplomate heeft donderdag een ambassadegebouw aan de Prins Hendrikstraat officieel in gebruik genomen. De Hoz noemt de onderlinge solidariteit in de regio heel belangrijk en verwijst naar de Unie van Zuid Amerikaanse Landen (UNASUR) als een manier voor deze landen om goed met elkaar op te trekken. Met de vestiging van een ambassade in Suriname gelooft de diplomate dat haar land zich meer kan inzetten voor verschillende projecten in Suriname. Zo hoopt Argentinië een rol van betekenis te mogen spelen op het gebied van de gezondheidszorg, maar Suriname zou met voorstellen moeten komen. Argentijnen hebben veel ervaring als het gaat om zoutloos eten en een dergelijke campagne zou wellicht aansluiting kunnen vinden bij Surinames streven naar gezonde eetgewoonten. Maar het Latijns-Amerikaans land met meer dan 42 miljoen inwoners (census 2014) heeft nog meer te bieden aan Paramaribo, al wonen in Suriname nog niet eens een dozijn Argentijnen. Jaarlijks stelt  Argentinië studiebeurzen ter beschikking van Surinamers. “Onze universiteiten zijn volledig kosteloos en Surinamers kunnen hiervan gebruikmaken,” aldus De Hoz. Een andere sector waarin de twee landen van elkaar zouden kunnen leren is toerisme. Echter, hoewel Paramaribo en Buenos Aires bezig zijn de on-derlinge de relatie te verbeteren, is het niet verwachtbaar dat Argentijnen morgen op de luchthaven staan richting Suriname of omgekeerd. Een reiziger op die route heeft drie vluchten nodig en de bevolking van de twee landen weten nog veels te weinig van elkaar. Toch heeft De Hoz hoop op betere tijden: ,,Wij willen in de toekomst hieraan werken.” Ze gelooft dat het toeristisch verkeer nader uitgewerkt zou kunnen wor-den. Als er een ding is, waar Argentinië Suriname voor be-wondert, dat is het de manier waarop zoveel etniciteiten, religiën en culturen probleemloos met el-kaar omgaan. De Hoz: “We willen weten hoe jullie in staat zijn met respect en op een vreedzame manier met elkaar te leven.” Diplomatiek gaan de banden van Suriname en  Argentinië terug naar 1977, twee jaar nadat Suriname in 1975 onafhankelijk werd. Hoewel het bijna 40 jaren heeft geduurd voordat de Argentijnen een ambassadeur in Paramaribo hebben, zijn volgens De Hoz de banden altijd warm gebleven. Suriname en  Argentinië hebben verschillende samenwerkingsdocumenten getekend, waaronder een overeenkomst over vriendschap en samenwerking (2005) en een over visumafschaffing voor houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten (2011). Vorig jaar heeft Argentinië een training gefinancierd voor laboranten van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname en het Centraal Laboratorium. Een Surinamer heeft een diplomatenopleiding in Argentinië gevolgd en een Surinaamse militair verbonden aan de Unasur defensie raad is daar gevestigd. Argentinië spant zich in voor verbetering van de banden met het Caribisch gebied. Het land heeft op dit moment diplomatieke vestigingen in haast alle landen op het vaste continent van Latijns-Amerika en nu ook in de Caribische landen. Suriname is tot dusver het op één na laatste Caribische land waar  Argentinië een ambassade heeft opgezet. Suriname heeft nog geen ambassade in Buenos Aires, maar De Hoz gelooft dat de ontwikkeling van de relatie invloed zal hebben op een besluit daarop in de toekomst. Suriname en Argentinië zijn allebei lid van zowel Unasur als Mercosur.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249