October 3, 2014


NPS niet weg te denken uit politiek Suriname


October 3, 2014

Op zaterdag 28 september 2014 heeft de Nationale Partij Suriname (NPS ) haar 68-jarig bestaan groots gevierd (1946- 2014) in Grun Djari (aan de J.A.Pengelstraat). De andere politieke partners zoals de VHP, KTPI, PL, BEP, DA-91 en SPA) waren goed vertegenwoordigd. Ik zal niet op de speeches ingaan, maar de rode draad van alle sprekers was dat alle Samenwerkende Partijen erover eens zijn dat de democratie en de rechtsstaat centraal staat bij de verkiezingen van 2015. Binnen twee jaren heeft de nieuwbakken voorzitter van de NPS, de heer Gregory Rusland zich ontpopt als een nationale leider. Elke politieke partij in Suriname ( vooral de Paarse Partij die continu op de NPS beukt) zal met de NPS rekening moeten houden. De NPS, de VHP, de PL en de NDP zijn politieke partijen waarmee politiek Suriname altijd rekening moet houden. De NPS heeft in 2010 minder goed gescoord in zetels, maar qua aantal stemmen is de partij in elk district goed zichtbaar. Landelijk heeft de partij toen 29.452 stemmen behaald (zie tabel 3). Onderbouwing met cijfers Een artikel schrijven zonder onderbouwing geeft vaak een vertekend beeld over die politieke partij. Ik reageer niet op anderen, maar met cijfers en feiten zal ik voor de lezers de sterke en de potentie van de NPS, weer voor de geest halen. De bijdrage die de NPS, de VHP en de KTPI geleverd hebben aan de ontwikkeling van Suriname is niet weg te denken in politiek Suriname. Hiermee wil ik niet zeggen, dat andere politieke partijen niets gedaan hebben. De NPS in politiek Suriname In dit artikel zal ik de NPS (partner van de samenwerkende partijen) aan de orde stellen. Deze politieke partij, de NPS, heeft vanaf de invoering van het algemeen kiesrecht in 1949, voor een groot deel richting helpen geven aan de ontwikkeling van Suriname. Ik zal U in dit artikel niet komen uitleggen wat de partij de afgelopen jaren gedaan heeft. In grote lijnen worden zaken aan de orde gesteld. Vele jongeren die naar de stembus gaan, kennen vaak de politieke geschiedenis van politieke partijen niet, maar worden vaak opgejut door leeghoofden als Limbopersad (Somohardjo heeft hem betiteld als Blakka Goebbels). In 1980 hebben de militairen de toenmalige NPK-regering, welke uit de NPS, PSV, HPP en de KTPI bestond, weggeschoten. Vele NPS-leiders zijn door de toenmalige machthebbers vernederd en enkelen waren zelfs opgesloten. Net als alle andere politieke partijen mocht ook de NPS gedurende de jaren 1980 tot 1987 op het politieke vlak, op de plaats rust houden. Dankzij de inspanning van de heren J.Lachmon, H.Arron, W.Soemita en anderen hebben wij weer de ruimte gehad om politieke activiteiten te ontplooien. De militairen zijn toen tot het besef gekomen dat dictatoriale regeringen in deze moderne wereld geen kans van slagen zullen hebben. De wereldgemeenschap accepteert geen dictatoriale regeringen. Na zeven jaren heeft het Surinaamse volk weer de ruimte gehad om naar de stembus te gaan. Het Front (bestaande uit de NPS, de VHP en de KTPI) heeft in 1987 de verkiezingen glansrijk en overweldigend gewonnen. In combinatieverband behaalde de NPS 15 zetels. Vanaf 1987 is er een hechte politieke band ontstaan tussen de NPS, VHP, PL, KTPI, BEP, DA-91 en SPA. De NPS heeft in 2010 wel minder zetels behaald, maar in stemmen is de partij redelijk stabiel gebleven. Geen nood zegt men vaak. Een bekende politicus heeft eens gezegd “als je eenmaal gevallen bent, kun je alleen maar opstaan”. Er is een politieke partij in Suriname die doelbewust, georganiseerd alles doet om de NPS kapot te maken. De aanval op de NPS, vooral tussen 2000-2010 Om de NPS’ers naar de Paarse partij te laten migreren, wordt de NPS op de staatsmedia ( met belastinggelden) continu aangevallen om de samenwerking op te zeggen. In het verleden werd Venetiaan beschuldigd dat hij niet optreedt tegen de PL (Salam Somohardjo). Het doel van de Paarse Partij was om PL uit het Nieuw Front los te rukken, wat ook gebeurd is. De Paarse partij van Limbopersad heeft geprofiteerd van deze verdeeldheid. De NPS, onder leiding van dr.G. Rusland, zal de oude glorie herwinnen met democratische krachten. Over 8 maanden (25 mei 2015) zullen de huidige machthebbers de regeermacht moeten overdragen aan de Samenwerkende Combinatie. Een politieke partij die in 2010 landelijk 29.452 stemmen landelijk behaald heeft, is niet weg te denken in politiek Suriname. Hardeo Ramadhin

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249