October 3, 2014


Belang Assuria aandelenkapitaal DSB van 49 naar 20 procent


October 3, 2014

De verzekeringsmaatschappij Assuria, die vandaag in haar Halfjaarrapport 2014 heeft bekendgemaakt dat het bedrijfsresultaat vóór belastingen over de eerste helft van dit jaar 9% lager uitviel dan het resultaat in het eerste halfjaar 2013, werkt ernaar gefaseerd het belang in het aandelen kapitaal van De Surinaamsche Bank (DSB) terug te brengen van 49% naar 20%. Hiertoe is bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS)- onder voorbehoud van rechten – een plan ingediend. Ondertussen is van de CBvS bericht ontvangen dat zij na de voorgenomen aandelenemissie van DSB met Assuria hierover in overleg zal treden. In juli 2014 is de onderneming tevens gestart met de registratie voor de omwisseling van toonderaandelen in aandelen op naam. Deze omwisseling wordt gefaseerd uitgevoerd. Gepland is de daadwerkelijke omwisseling in het eerste kwartaal van 2015 te laten plaatsvinden. In de eerste helft van 2014 kwam de grootste bijdrage aan de nettowinst van ruim SRD 21 miljoen overigens van de divisie Assuria Beleggingsmaatschappij N.V. Er heeft onder meer een overname van de aandelen van NV Aarvina Trading plaatsgevonden en is bijgevolg een ruim 13.000 vierkante meter grondhuurterrein in het Floraproject in bezit gekomen van Assuria. Het ligt in de bedoeling om op dit terrein een kantorencomplex op te zetten waaronder ook een nieuw hoofdkantoor voor Assuria. De verzekeringsgigant is overigens content met de ontwikkeling van haar Guyanese vestigingen. De verkoop van schadeverzekeringen loopt naar verwachting en een gestadige groei in de productie van alle producten, wordt gemerkt. “De aanbieding van de tweelandendekkingwaarbij verzekerden van Assuria in Suriname en Guyana bij demotorrijtuigenverzekeringen dekking genieten in beide landen zonder extra kosten, is goed ontvangen door zowel de Guyanese als de Surinaamse markt”, wordt opgetekend. Voor wat betreft de andere buitenlandse vestiging, namelijk Gulf Insurance Limited (Gulf)Trinidad & Tobago, is wel een verlies geregistreerd. Assuria heeft voorts een claim ingediend bij de verkoper van Gulfvanwege een verkeerde weergave van het vermogen bij deaankoop. Deze claim van TT$ 1 miljoen is recent gehonoreerden het bedrag is inmiddels uitbetaald. “ Wij zijn nog steeds ervan overtuigd dat Gulf op korte termijneen positieve bijdrage zal leveren aan het geconsolideerd resultaat van Assuria”, aldus het halfjaarrapport.