May 12, 2019


WAAR MOETEN ZE NAARTOE?


May 12, 2019

Al geruime tijd worden dak- en
thuislozen niet meer opgevangen aan het Bureau voor Dak- en Thuislozen aan de
Wicherstraat. Volgens een medewerker is dit bureau gesloten vanwege gewijzigde
beleidsinzichten. Wij vragen ons af waar deze dak- en thuislozen dan heen
moeten. In de binnenstad was dit bureau het belangrijkste en ving een groot
deel van de dak- en thuislozen op. Volgens de medewerker kunnen de dak- en
thuislozen op Latour terecht, maar kiezen ze er zelf voor om niet te gaan.
Echter blijkt dat ze niet allemaal opgevangen kunnen worden, omdat het bureau
op Latour alleen de permanente groep opvangt. Bovendien zou er niet genoeg
ruimte zijn voor al deze personen die plotseling naar het bureau op Latour gaan.
Wie vaak in de binnenstad komt, weet dat dak- en thuislozen een groot probleem
vormen. Keerpunt ziet dan ook niet
waarom het bureau aan de Wicherstraat gesloten is,  terwijl er geen goed alternatief voor in de
plaats is gekomen. Het Bureau voor Dak- en Thuislozen valt onder het beheer van
het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), maar het gaat om een samenwerking
waarbij het PCS niet kan dienen als opvangcentrum, omdat de ruimte hiervoor ontbreekt.
Als PCS niet voor de opvang kan zorgen, dan is er inderdaad een groot probleem.
Deze personen zullen weer op straten en stoepen van de verschillende woningen
en kantoren in de binnenstad overnachten en zo blootgesteld worden aan gevaar.
Vaak worden zij mishandeld of op onmenselijke wijze weggejaagd, maar zij hebben
nergens om te gaan. De overheid schijnt er geen oplossing voor te hebben. Ook
in het parlement wordt er met geen woord gerept over de opvang van dak- en
thuislozen, terwijl toch ook zij hulp van de overheid behoeven.