May 12, 2019


EETHUIZEN FREQUENT CONTROLEREN


May 12, 2019

De samenleving is in
de afgelopen periode opgeschrikt door steekproeven bij verschillende eethuizen,
gedaan door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, en
bestuursambtenaren. De foto’s op sociale media spreken voor zich. De
steekproeven worden in de meeste gevallen uitgevoerd nadat het BOG en de
districtscommissariaten tips hebben gekregen vanuit de gemeenschap. Maar moeten
deze overheidsdiensten wachten totdat zij een tip krijgen uit de samenleving?
Zij moeten niet wachten op de gemeenschap, maar zouden integendeel juist
frequenter steekproeven moeten houden. Het gaat namelijk om een kwestie van de
gezondheid van de samenleving. Het BOG zou niet alleen de geregistreerde
eethuizen bij de kamer van Koophandel en Fabrieken moeten controleren, maar ook
de vele eetstalletjes langs de weg en de eethuisjes die in woonbuurten worden
geopend. Deze rijzen als paddenstoelen uit de grond. Er is geen enkele vorm van
controle vanuit de overheid. Het is te begrijpen dat in een tijd van crisis
mensen allerlei manieren bedenken om het hoofd boven water te houden. Het
opzetten van een BBQ-stand is voor velen een uitweg. Echter weegt de gezondheid
van de bevolking zwaarder. Indien mensen op deze manier geld willen verdienen,
dan dienen zij de juiste wegen te behandelen, namelijk een verzoek indienen bij
de districtscommissaris voor een vergunning. Het BOG en de bestuursambtenaren
zouden driemaandelijks controles moeten uitvoeren op alle eethuizen in hun
ressort. Op zo een manier garandeert de regering veilig voedsel voor de
bevolking, terwijl de eigenaren van de eethuizen op hun hygiëne zullen letten.
De regering moet wel ervoor zorgen dat de controle op eerlijke wijze
plaatsvindt, want het is niet de bedoeling dat ambtenaren in ruil voor gratis
maaltijden, een oogje dichtknijpen.